Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Johs H Hammer

[#59142] Trond Olsson, Ytter-Hærnes, Sand, lensmann og jekteskipper

Recommended Posts

Gjest Johs H Hammer

Trond Olsen var bruker av Ytter-Hernes i Bodø mellom ca 1609 og ca 1618.1. Han var gift to ganger.Trond ble gift to ganger. Andre gang (ca 1590?) med ei Marit Greisdotter. Opplysningen om årstallet for giftermålet har jeg fra bøkene Folk og slekt i Trondenes.2. Var han fra Helgeland?I Bodin bygdebok (bind II, del 3, på side 427, forfatter: Terje Gudbrandson) står å lese : 'I tillegg til at Trond trulig hadde tilknytning til prestefamilien i bygda, kan han ha hatt slektsbakgrunn på Helgeland. Der eide han 2 våger i Inner-Onøya i Rødøy og 1 pd. i Inndyr i Gildeskål. Men sjøl er han på plass i Bodø senest 1609, da han møter på våpentinget for Salten med gevær og kort sverd og gir 1 våg i leidang. 1610-18 skatter han som skipper.”3. Slektskap med Mauritz Raschs kone Guren?Og på side 383: ”I opptegnelsene sine har Rødøy-presten Mauritz Madssøn Rasch (1574-1645) tatt med at Jens Trondsson døde på Hærnes 1613. Når Mauritz noterer dødsfallet til Trond Olssons sønn, peker det i retning skyldskap, og den må i tilfelle ha vært gjennom kona til presten, Guren Olsdotter.”4. Trond flyttet til Sand i Lødingen i løpet av 1619På side 427 igjen: ”Seinest året etter (dvs 1619) flytter så Trond til Sand i Lødingen. Trulig var kona hans datter av skipperen Tolleiv Nilsson på Hov i Lødingen, for Trond ser ut til å ha kommet nordover i tilknytning til skiftet etter Tolleiv og å ha tatt over fartøydrifta etter den avdøde. Seinest 1624 står dessuten Trond som eneeier av den jorda Tolleiv hadde eid - 1 våg i Kaldvåg i Hamarøy og 1/2 våg i hver av Bindal-gårdene Mark og Vasås.”5. Kjersten sitter med Ytter-Hærnes som enke i 1622Side 384: ”Vi veit ikke hva som skjer på Ytter-Hærnes de første åra etter at Trond Olsson hadde forlatt gården, men jorda kan ha blitt leid bort til sogneprest Hans Olufssøn. Enka etter Hans, Kjersten, flytter nemlig til Ytter-Hærnes og tar over gården rundt 1622. Men bakgrunnen for det kan også ha vært bare at Kjersten hadde slektsband til den tidligere oppsitterfamilien - som Mauritz Rasch opptegnelser gir grunnlag for å gjette på. Og slik tilknytning ble etter alt å dømme avgjørende for den videre brukerfølgen på gården.'6. Tronds barn.(Kilde, som før, side 426). Trond hadde barna Jens, død i 1613, Kasper, født ca 1595 (til Store Fauskevåg i Harstad). Søren (jekteskipper , lensmann etter faren, bodde på Sand), Per (til Ballstad i Lødingen), Dave (til Kjellstad i Lødingen), Maren (gift med jekteskipper Anders Mikkjelsson i Fjelldal i Lødingen). Kanskje var han far til en Trond med en datter Ane, gift med Anders Jakobsson i Fiskøya i Lødingen og ei datter gift med Ola Auensson på Strand i Lødingen.7. Hadde Trond odelsrett i Mørkved i Furnes?I artikkelen ”Frang, Vik og Store Re i Stange – brikker i ett og samme genealogiske puslespill?” av P.R.B. Christiansen, skrives om en gård Mørkved i Furnes:”Johan Garmand kjøpte i 1653 (eller noe før) odelsretten av herr Stephen Hanssøn, herr Jon Nielssøn og Søren Trondsson.”Stephen Hansson var sønn av Hans Olufsson Soop og Kjersten, nevnt tidligere.Han skriver også: ”Når Trond i 1635 – da bosatt på Sand i Tjeldsund - makeskifter fra seg Inner-Onøya i Lurøy fjerding i Rødøy mot å få Ballstad i Lødingen, er det herr Stephen Hanssøn, da pastor i Gildeskål, som underskriver og sigillerer sammen med ham. Selv om det kan indikere at Søren Trondsson arvet sin odelsrett i Mørkved-gårdene i Furnes etter faren, må vi være åpne for alternative løsninger.”8 Sønn av Ola Sjursson?Gudbrandson skriver på side 383: ”Og vi hører videre at faren til Guren, Ola Sjursson, døde ”på Bodø” i 1613… En mulig løsning er at både Kjersten, Guren Olsdotter og Trond Olsson var barn av Ola Sjursson,, …. ” Han nevner også en Ola Trondsson, nevnt i Leidangsmantallet i 1567 som en mulig kandidat som far til Trond.Dette ble mange sitater og sikkert noe springende. Jeg ser det som en spennende oppgave å søke å klarlegge både hvem Tronds søsken var, hvilke barn han hadde, hvilke av konene som var mødre til de forskjellige barna, og hvem hans foreldre var.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johs H Hammer

Den diskusjonen som så langt ikke ble noe av i denne tråden om Trond Olsson / Olsen, har i en rekke innlegg blitt ført i denne tråden:LenkeJeg foreslår å videreføre diskusjonen om Trond, så sant det i det hele tatt er intersse for diskusjone, og det er mulig å komme videre. Dette dels for å redusere omfanget av Lund-tråden, men også fordi det kan være diskusjon om Trond er tilknyttet den slekta. Det vil innebære at det nok blir en hel del henvisning til innlegg i Lund-tråden.For meg ser det likevel ut til at Trond Olsen var nærskyldt med etterkommere etter Gjertrud Guttormsdatter.Jeg har flere spørsmål knyttet til Trond. Jeg tar ett om gangen.1. Hvem var han gift med? a. At han var gift med Marit Gregersdatter er fastslått. I Folk og slekt i Trondenes, hevdes at han ble gift i 1590, og at sønnen Kasper ble født i Sand i Tjeldsund i 1595. Belegget for det er ikke kjent for meg. Om han var gift to ganger er nok ikke helt klarlagt.b. Bygdebokforfatterne for Tjeldsund, Konrad Naustvik og for Bodin, Terje Gudbrandson, har stilt spørsmål ved om han kan ha vært gift med ei datter av Tolleiv Nilsson på Hov i Tjeldsund. En annen mulighet ser ut til å kunne være at Tronds mor ble gift på nytt med Tolleiv Nilsen. Dette er basert på eiendomsforhold etter at Tolleiv Nilsen døde.c. Andre hypoteser. - Til dels er det også reist spørsmål ved om han kan ha vært gift med ei datter av en Søren. Denne hypotesa er nok noe lettere tuftet? (Basert på oppkallinger). - Det er også framsatt som en mulighet at Trond kan ha vært gift med en datter av Oluf Guttormsen.Hvis det er noen som har informasjon som kan bidra til avklaring her, så er jeg takknemmelig for det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

Er man helt gått bort fra at Trond kan ha vært en sønn av Oluf Guttormsen?Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johs H Hammer

Harry, det var Finn som framsatte den hypotesa først. Det var vel på bakgrunn av at Tronds sønn Søren solgte odelsrett til Mørkved i Furnes i Hedmark. Senere, da vi diskuterte arvegang og eiendomsforhold for gårder Tollev Nielsen på Hov i Tjeldsund hadde eid, endret Finn sin hypotese til at Trond kan ha vært en dattersønn av Oluf Guttormsen. Å si at det er utelukket at Trond er denne Olufs sønn, blir vel å ta noe hardt i nå.Så alterantiv c i innlegg (2) er et nokså åpent punkt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johs H Hammer

I tråden som er lenket i (2) har jeg noen ganger vist til et bønneskrift fra 1622 til kongen. Det ble undertegnet av personer fra Tjeldsund og Ofoten fjerdinger i Salten.For Tjeldsund er rekkefølgen slik:Trond Olsen, Hans Madsen, Oluf Tollefsen, Michel Pedersen, Hans Rasmussen, Hans Christophersen (svigersønn til Tolluf Nielsen?), Søren Tollefsen, Søren i Fiskøya, Gregers Jonsen, Peder Jonsen, Nils Sivertsen, Størker Pedersen, Nils Rasmussen og Svenn Gulbrandsen.Før lensmannen, Oluf, signerte altså to personer. Jeg tolker dette som at Trond hadde en sterkere posisjon i bygda enn Oluf. Hans posisjon kunne da knapt være basert i et gifte med en søster av Oluf. Men det er jo selvsagt ikke noe selvstendig argument for at han ikke var det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Tronds svigerfar, Tolluf Nilsson på Hof(f) eide en part i Kalvåg i Hammarøy. Det samme gjorde Jacob Skriffuer på Herrestad i Senjen Lehn. Lenke Er det noen som har kjennskap til denne Jakob skriver på Herrestad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Herrestad er vel Harstad? Jacob Skriffuer må vera sorenskrivaren. Kanskje er han nemnd i Dahl sine bøker? Manglar dei for Nord-Noreg sjølv. Kanskje nokon kan gjera eit oppslag?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johs H Hammer

Finn, jeg vet ikke hvem denne Jacob var.Om Herrestad kan være det samme som Harstad er jeg litt tvilende til i utgangspunktet, men vet ikke her heller.Om det har vært skrivergård på Harstad lar seg sikkert bekrefte i Trondendes bygdebok, f eks. Jeg har ikke den.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Til innlegg 6:Det kan vel være det står Harrestad ikke Herrestad.A og e er vel ikke altid så lett å se forskjell på i den tiden.

bilete10712.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Glemte å ønske dere en Riktig God Jul.Mvh Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Hans Egede var født på Harrestad, Harstad som det heter nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Takk for innspel både til Johs, Terje og Michael.Meinar nok framleis at Harrestad er Harstad, då det knapt finst alternativ i dette området (Sjå Rygh)Men spørsmålet var altså om nokon har Dals bøker om embetsstanden i Nord-Noreg og kor vidt denne Jakob er nemnd der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

I Svein Tore Dahls bok 'Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700' står at Harstad var sorenskrivergård i Senja fra ca. 1650. Jeg kan imidlertid ikke finne noen Jakob nevnt som sorenskriver her.Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

I Trygve Lysakers 'Trondenes bygdebok' står på s. 18 at den andre bruker av matrikkelgården Nedre Harstad var - sitat - 'Jakob Tønder, eller 'Jakob skriver', som han vanlig kalles. Tønder var visstnok av dansk slekt og var antagelig den første sorenskriver i Senjen. I 1591 boode han i Ervik, og representerte da distriktet ved hyllingen av Kristian IV i Oslo. Ved siden av sin virksomhet som 'skriver' drev han jektebruk på Harstad, og betalte grunnleie for robu i Vågan. Tønder døde ca. 1620.' - sitat slutt.Så da skulle vel spørsmålet om Jakob skriver være oppklart.Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Tusen takk til Harry!Ja, mysteriet er i alle fall langt på veg klarlagd. Som sorenskrivarar flest hadde sikkert Jakob høve til å kjøpa jord, kanskje mest fordi han visste kva som var for sal. Men mykje av jorda var det jo framleis odelsheftelsar på, slik at dei som var av odelsætta hadde forkjøpsrett når slik jord skulle seljast. At Jakob Tønder hadde odelsrett til jord i Hammarøy er tvilsamt, men han kunne ha fått ei kone som hadde slik rett. Difor hadde det vore interessant å fått veta namnet på kona til Jakob. Sidan det verkar som både Tolluf Nilsson på Hof og Jakob Tønder åtte i same gard, så kan det tenkjast at det var slektskap mellom Tolluf, eventuelt kona og kona til sorenskrivaren på Harstad.Nemner forresten Lysaker noko om etterslekt til Jakob Tønder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

FinnJeg kan ikke finne at Lysaker sier noe om Jakob Tønders etterslekt. Det bør tilføyes at han overtok som bruker av Nedre Harstad i 1610.Ved nærmere ettersyn i Svein Tore Dahls bok finner jeg følgende under sorenskrivere i Tromsø len:Sitat - '1600-? Jacob Tønder. Han er nevnt som lagrettemann her ved hyllingen i 1591. Han nevnes som lagtingsskriver i Tromsø i den nedenfor omtalte saken om Mikkel Randullf (her vises til NHD 2rk VI bd. s.292. Denne saken foregikk visstnok i 1622, mens Jakob skriver jo sies å ha dødd i 1620 - min anm.). Ifølge Lysaker var han sorenskriver her fra 1600 og til sin død i 1620. Dette kan dog ikke være riktig, men muligens hadde han vært sorenskriver her før Randullf (denne var sorenskriver i Tromsø til 1609 - min anm.)' - sitat slutt. Jeg kan ikke finne Jakob nevnt andre steder hos Dahl.Det er jo litt motstridende opplysninger her, men de kan vel forklares dersom Jakob hadde vært sorenskriver i Tromsø først, og senere kom til Harstad.Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ron Berg-Iverson

Trond Olsen is my ancestor.( Kasper Trondsen Fauskevåg ) Is this history any help? Ron260.Trond Olsen b.1560 Hernes,Salten,NL. Died 1644 Tjeldsund. Jekteskipper & Sheriff 261.NN Tollufsdatter Trond Olsen married ( 2 ) to Marit Gregersdatter Børn af Tollufsdatter and Trond Olsen: Jens Trondsen, d. 1613, Hernes/Hærnes in Bodø. Kasper Trondsen, f. 1595, Sand in Tjeldsund., d. 1685 Fauskevaag StoreTrondenes. Søren Trondsen, d. 1660 Marr. Walborg Kristensdr.Dragland / Peder Trondsen, d. ca. 1655 David Trondsen, d. 1651 Marr. Anne ? / Maren Trondsdatter, d. 1692 Marr. Anders Mikkelsen Fjelldal Sigrid (Siri) Trondsdatter, d. 1701 Married. Ole Odensen / Anna Trondsdatter ?? Trond Olsen died circa 1644. He was during the time period 1609-1618 domiciled on Hernes near Bodø as farmer, jekte skipper and sheriff. It looks like Trond belonged to an influential family in Salten/Helgeland with ties to several families of the clergy. He was believed to be married to a daughter of Tollef Nilsen who lived in Hov, Tjeldsund and it looks like he came there when Tollef died. He took over the shipping business after him, and later the Sheriff's office after Ole Tollefsen. From 1619 until 1638 held Trond Olsen full lease of (1vog) or partial lease of 2 pd on the farm. In 1620/21 he used the entire farm and paid for a full lease. He paid 2 dlr. skipper tax in 1620 and lease in 1626 of 2.5 and 2 dlr. He paid 2 dlr. (daler) skipper tax in 1631.In the odels tax census for 1624, 1626 and 1627, we find that Trond owns the same parts of the farms which were earlier owned by Tolluf Nilsen and after him by Ole Tollufsen and other heirs. This includes the farms Marken and Vassås in Bindal and Kalvåg in Hamarøy, with an ownership of 1/2 vog in each of the farms. In a report from registrations on Bodø farm in 1670, repeated in Hogøyminne, volume 16, page 265-302 is mentioned one Birgitte Olufsdatter, holy Hr Olufs in Tromsø, the letter of purchase for a parcel in Kaldvåg in Hamarøy and a farm Vassås in Bindal.and also a farm named Mark in the same fjerding (fourth). The letter of purchase had the signature and the seal of the well born Ole Jensen's hand. Unfortunately, the letter is not dated. Svein Tore Dahl writes about Hr Oluf in Tromsø: 'Ole Jonsen. Erlandsen says that he was here (in Tromsø) in 1616 and was married to Bergitte Olsdatter. He is also identic with the Hr Ole Jonsen in Tromsø who in 1613 owned odels right in the farm Østeraas in Fors and Stuggu County in Jemtland. It thus shows that his father was Jon Nilsen who owned odel in the farm which Hr Erik Ravende also owned odel in. This shows that Erik Ravende was related and was perhaps a brother of Jon Nilson's father (Räfsten 1958, page 139). Trond Olsen also owned '1 span smør' (1 pail butter) of the farm Indre Onøy located on Lurøy and 1 pd of the farm Inndyr which is located in Goldeskål. Inde Onøy traded he with Frants Kaas on 9 June 1635 for the farm Balstad. Trond was mentioned as jekte skipper, and besides, in the time from 1630 to 1644 as sheriff in the Tjelsund district. In 1632/33, Trond gave the size of his 'Jekt' as 14 lester. He usually paid 2 dlr.on skipper tax during the time period 1620 to 1631, except in 1624 and 1626 when he paid 2.5 dlr. Trond regularly paid 1 vog fish on 3 year lease payments.It is not known how many children Trond Olsen had, but the following are believed to be his children: Jens, Casper, Søren, Peder, David, Maren, a daughter married to Ole Odensen/Evensen on the strand and daughter or a søn's daughter Anna Trondsdatter, married to Anders Jakobsen, Fiskøy. In the Tjeldsund bygdebok II, page 314 one can see the lacquer seal with a print from the signet ring of the sheriff, Trond Olsen on Yttre (outer) Hernes, 8 May 1615. The photograph is taken by Terje Gudbrandsen, the author of Bodin bygdebok. Trond Olsen on Sand in Tjelsund announces that he has traded to Frants Kaas, the farm Indre Onøya in Lurøy, for the farm Balstad in Tjelsund,Lødingen parish. Both properties owed one spand in rent. The transaction was written on Inndyr, 1635 and signed and sealed by Trond Olsen and Stefan Hanssen (pastor in Gildeskål)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Michael (18)Ser at du kallar Hustru Kirsten ei Olsdotter. Kvar har du funne patronymikonet til Kirsten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Jeg har sammenblandet henne med kona til Hr. Hans Olufsen (Soop), Kirsten Olufsdatter. Hustru Kirsten har jeg ikke sett med patronymikon ennå. Eiedendommene hun sitter på kan tyde på at hun var en søster til Hr. Hans eller beslektet med han eller kona.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Hustru Kirsten [url="http://www.arkivverket.no/URN:db_read/rk/20261/24>http://www.arkivverket.no/URN:db_read/rk/20261/24 og Giebbel http://www.arkivverket.no/URN:db_read/rk/20261/23 nevnes som død i 1618. Enken Karen, Hustru Kirstens arvinger og Hr Søren Hvid sitter alle med eiendommer i Meløy og bor på Inndyr. Ser en Trond (Olsen?) sitte med 2 pund i gården Inndyr 1618

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Jeg burde holde meg borte fra debatten siden jeg ikke har noe nytt å komme med, men synes at det likevel kan være på sin plass å henvise til debatt 20519: Geble Pedersen, Søren Hvid og Steffen Hanssen Soop Lenke eide&nr=75&antinnlegg=132&startnr=&antall=&spraak=#ankerJeg greier ikke å lese det som Michael Moum har lenket til, men er fryktelig nysgjerrig etter å vite hva som gjemmer seg av opplysninger i disse lenkene. Er det nore nytt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Inger (23)Det er kanskje rettare å seia at vi vonar å finna noko nytt sidan lensrekneskapa no er gjort tilgjengeleg på ein slik måte at det er muleg å finna fram i dei. Om studeringa av dei ymse rekneskapa vil føra til så mykje ny kunnskap er ikkje godt å seia, men det er jo eit formidabelt kjeldetilfang, som truleg har vore svært mangelfullt gjennomgått tidlegare. Dessutan er det for ein tidsepoke med få andre kjelder. Det vi lenkar til er jo stort sett lister med person- og gardsnamn og med litt trening kan du sikkert tyda det meste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.