Jump to content
Arkivverket

[#59148] Rett foreldre til Erik Audensen Kvalvåg


Guest Jarle Bogen

Recommended Posts

Guest Jarle Bogen

Erik (ca 1580-1657) var gift med Maren Christensdtr.Jeg får opp to muligheter som hans foreldre. Er det Auden Torsteinsson Aspa (1530-1590) og Nn som er hans foreldre, eller er de hans besteforeldre? Kan det være Auden Audensen (ca 1550-1597) og Lisbeth Eriksdtr som er hans foreldre. Hvis sistnevnte er korrekt så må Auden Audensen være sønn av Auden Torsteinsson.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Klaus Johan Myrvoll : Margrete i Aspa - løysing på floken, NST XLI : 1 (2007) s. 42-63, har Audun Torsteinsson og hustru Lisbet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jarle Bogen

Men hvem er da Auden Audensen? Hva heter barna til Audun Torsteinsson og i hvilken rekkefølge er de?Mvh Jarle

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har disse barna etter Auden Torsteinsson og Lisbeth:1) Ivar Audensson på Aspa n. 1587- d. 1647, på Veien 1610-14, på Aspa 1620 g.m. Margrethe Hansdatter, d. 1654.2) Mille Audensdtr. n. 1619-48, gift 1) med Michel Christenson, prest i Hemne n. 1578 d. 1619, gift 2) 1619 med Melchior Jacobson Falch, prest i Hemne.3) Erik Audensson på Kvalvåg n. 1610- på Veien 1610-14, på Kvalvåg 1620, d. 1655. Gift med Mari Christensdtr., nevnt 1651. Erik var stiftsskriver på Nordmøre.4) Torstein Audensson. Død barnløs.5) Synnøve Audensdtr. i Lyngvær i Romsdal n. 1624 g.m. Åge Hansson n. 1599-6) Marit Audensdtr. n. 1639 d. 1654 g.m. Hans Eriksson Ugelstad n. 1607-56.7) Ingeborg Audensdtr. g.m. Sebastian With på Åsgård. De var store jordeiere på Indre Nordmøre.8) NN Audensdtr. g.m. Peder Lauritzen, byfogd i Trondheim, senere fogd i Namdalen.9) NN (Ragnhild?) Audensdtr. g.m. Sjurd Torkjellsson i Veien og på Helgebostad på Hitra, nevnt 1597. De hadde i hvert fall barna Auden, Isak (kapellan på Ørlandet), Adelus, Lisbeth og Berit.(Stamtavlene i heftet 'Aspa-seminaret' mangler nr. 4 og nr. 8, som er etter gårdshistorien for Straumsnes, nr. 9 er etter NST XXXVI 1998: Klaus Johan Grønseth Myrvoll: 'Eitkvart nytt um Aspa-ætti' og tema 27339 i Digitalarkivet: Sunndalspresten Audun Eriksen - hvem var faren?).

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Rekkja til Svein Arnolf er i nærleiken av rett, men nr. 8 trur eg kan strykast, m.a. fordi det ikkje har vore muleg å finna at denne Peder Lauritsson har vore eigar av noko jordegods som har høyrd Aspa-ætta til.Kona til Sjurd Torkildsson heitte Guri (Vikstrøm på Hitra) og det er minst ein lang debatt-tråd her på forumet om slekta hennar.Audun Audunsson var ein rein konstruksjon og eg vil vel vera så fri å seia at han vart endeleg avliva i 1988 i ein artikkel av underskrivne i Nordmøre historielag sitt årsskrift for dette året.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jarle Bogen

Hei, og takk for svarene.Ja nå ser det ut til at ting faller på plass. Har ikke klart å finne ut av dette, Audun A. har liksom rotet det til. Ser ellers at det meste står under tema 27339, får vel skylde på at jeg er nokså fersk i gamet!Mvh Jarle

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

(5) I debatt 28092 Lenke til herr Torkel Sjursen i Hemne -- kfr. tema 27339&nr=1&antinnlegg=219&startnr=&antall=&spraak=n#anker innlegg 172 skriver du bl.a. følgende: 'Så skal eg nemna litt om eit heilt anna tema som vi har vore litt inne på, nemleg borna til Hr. Kristen i Aure. I rettsaka mot biskop Arrebo etter det såkalla skandalebryllupet i Hemne. Då Melchior og Mille gifta seg i 1619, vert det nemnd at Erik Audunson på¨Kvalvåg og byfuten i Trondheim, Peder Lauritson var skyld med kvarande gjennom svogerskap. Av sume har dette vorte utlagt som om Peder Lauritson skulle vera gift med ei søster til Erik. Slik kan samanhengen vera, men det er fleire andre mulegheiter. M.a. kunne kona til Erik Audunson, Maren Kristensdtr. vore dotter til Hr. Kristen Lauritsson i Aure og byfuten kunne ha vore ein yngre bror av Hr. Kristen. Ei tredje løysing kan vera at både Erik Audunson og Peder Lauritsen er gift med ei dotter til Hr. Kristen.'Dette ble jo skrevet i 2005, og siden du nå i 2008 har kommet frem til at Peder Lauritsson trolig kan strykes, rykker kanskje et slektskap med Hr. Kristen nærmere? Eller finnes det noen annen Kristen som i mellomtiden evt. kunne være mer aktuell?

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Svein Arnolf (8).Nei eg har nok ikkje noko endeleg svar på dette. Diverre er det lite vi veit om borna til Hr. Christen i Aure. Vi veit at han hadde sonen Peder Christensson Sundsby og kanskje ei dotter som var gift med Augustinus Jensson Wivel (om eg ikkje hugsar feil). Vi veit at Peder hadde søner fødd rett etter ca år 1600, så sjølv var han truleg fødd seinast kring 1580. Om Peder hadde ei syster, Maren, så kunne ho godt vera kona til Erik Oudensson for skuld kronologien.Men Hr. Christen Lauritsson i Aure hadde nok ein sterk konkurrent i Stangvikpresten, Hr. Christen Andersson Holm som var prest der i åra 1568 - 1603. Også denne Christen hadde born som var fødd kring 1580, så også han kan vera aktuell som far til Maren Christensdotter. Så mange fleire aktuelle kandidatar kjenner eg ikkje til.Hr. Christen i Aure dreiv jo stort som trelasthandlar og hadde sikkert klekkelege giftingsgåver å senda med borna sine, så slik sett er han kanskje like aktuell som Stangvikpresten. Sagnet seier likevel at Hr. Christen tapte mesteparten av pengane sine ved eit forlis, visstnok på Skiphamnbukta i Aure.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for svar. Nå kan det jo virke som om mange prester var ganske godsfattige, de bragte vel heller sosial prestisje inn i (bonde-)slektene de giftet seg inn i, skjønt Erik Audenson på Kvalvåg var vel ikke den som hadde mest bruk for en slik prestisje!Vites det om Peder Lauritsson hadde gods som evt. kan føres tilbake til noen av disse to prestene? Jeg antar svaret er 'nei', men jeg spør likevel :-)

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.