Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Cathrine Just

[#59682] Opphavet til Maren Helena Hieronimusdatter Brüghmann f. 1752 Hadsel, Nordland

Recommended Posts

Gjest Cathrine Just

Maren Helena Hieronimusdatter Brüghmann ble født f. 1752 i Hadsel, Nordland. Hennes foreldren var Hieronimus Brüghmann og Maren Mogensdatter Tillemann. Faren var en kjent handelsmann i Stokmarknes, og i 1801 var han enkemann etter 1. ekteskap og bodde på Ånstad Indre hos sin datter og svigerønn, Elias Schønning. Han var da angivelig 97 år, og oppgis til 96 år da han senere dør samme år.Det er vanskelig å finne frem til Hieronimus Brüghmanns opphav, og bl.a her http://nermo.org/slekt/d0046/g0000023.html#I20179 finner man oppgitt at hans far var Hieronimus Ulrichsen Brüghmann, og mor var Maren Marie Steensdatter Wirthmann. Men det finnes få holdepunkter for at dette virkelig var hans foreldre - denne Hieronimus var født 1717 - noe som stemmer dårlig med fødselsår oppgitt ved ft. 1801 og hans død samme år - ca. 1705.Hieronimus Brüghmanns hustru, Maren Mogensdatter Tillemann, vet jeg heller ingen ting om, og er takknemlig for evt. opplysninger!Mvh Cathrine :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det kan jo også hende at Hieronimus Ulriksen Brugmann(24.121686-gravlagt 26.02.1758 på Sandnes kirkegård i Alstahaug) hadde sønnen Hieronimus før ekteskapet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Ja, det kan du har rett i - har du evt. noen opplysninger om dette, og hvor han kan ha blitt født?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det kan jeg ikke si noe sikkert om, men Hieronimus Ulriksen Brugmann var jo en ung mann i tiden rundt 1704- 1705 da Hieronimus skal ha blitt født, og var vel sikkert enda på Neppelberg(han begynte på skole i England i 1713). Så han var sikkert på Neppelberg i tiden rundt 1704-1705, og da er det jo naturlig å lete i Nesna. Jeg fant imidlerid ingen Hieronimus døpt i Nesna for perioden 1704-1706, men alderen ved folketellingen 1801 og ved dødsfallet 1801 kan også være sterkt overdrevet. Det kan hende at Hieronimus ble født noen år etter 1704-1706. Forøvrig så er Hieronimus Ulriksen Brugmann halvbror av min formor Anna Ulriksdatter, og derfor har jeg han i mitt slektsprogram.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Takk for tipset - da skal jeg sjekke kirkeboken i Nesna litt nærmere! Ja, alder kan jo være feil. Men i ft. 1801 angis han å være 97 år, mens da han døde høsten 1801 sies det at han var 96 år, så da vil jeg tro det stemmer ganske bra. Kan denne Hieronimus Ulriksen Brügmann har vært andre steder på denne tiden tror du? Hva slags utdannelse tok han i England? Jeg har funnet ham oppgitt som far til 'min' Hieronimus Brüghmann et par steder, så det er jo mulig det er noe i det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Willenburg

Her er Maren Tillemann: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Takk, Eva, det var supert! Da var trolig Hieronimus Brüghmann Maren M. Tillemanns andre mann, mens hun tidligere var gift med Marckus Abrahamsen Lochert som døde i 1746. Maren Mogensdt. Tillemann og Hieronimus Brüghmann skal ha fått sitt første barn, Annichen, i Hadsel omkr. 1748, og senere Maren Helena f. 1752 og i 1760 Abel Martine, men det kan være flere barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg ser jo nå at han var helt andre steder enn i Nesna, og har blant annet dette om han som han har skrevet om seg selv i den gamle familiebibelen som han overtok etter sin far: I juli 1703 ble han sendt til Trondheim, og der var han i tjeneste hos sin fetter Alexander Humpredson Brugmann. Hieronimus innkasserte toll- og amtstuekassen mens denne(fetteren) var i Christiania. Han hjalp også sin svoger Johan Hammond med hans Negotiedrift, men jeg kan ikke se at Hieronimus hadde noen svoger med dette navnet så dette får jeg ikke helt til å stemme. Hieronimus var også i Amsterdam, men jeg vet ikke helt når. Han reiste iallefall til Orkenøyene hvor han sliten kom frem etter 16 ukers reise like etter 3.-Kongersdag 1712, men samme året reiste han til Irland og Spania. Han kom hjem til Neppelberg våren 1715, hvor han overtok etter sin far. Så jeg husket litt feil angående hva han gjorde i 1713.Ved trolovelsen 30.06.og giftermålet 25.08.1716 er det oppgitt at han og kona skulle bosette seg på Neppelberg i Raens fjerding(Neppelberg i Nesna), og trolovelse og giftermål var i Herøy kirke. Han dukker opp i tingboka for Helgeland i 1718, fordi han hadde mottatt 61 daler for å oppføre et tinghus uten å ha innfridd dette. Tinghuset skulle ha stått i Kulvigstrand på Bjørn på Dønna. Siden han ikke møtte på tinget ble saken utsatt til våren 1719. Jeg så vel dette i tingboka på Helgeland 1717-34 på mikrofilm NT-667, men har ikke skrevet noe videre om saken ser jeg. Han er nevnt noen ganger i tingbøkene, og jeg har også funnet han som lensmann noen ganger(blant annet i 1724 og i ved høsttinget for Ranens og Nesnes fjerding holdt på Sandnes i Nesna 24.10.1726).Ved matrikkelen 1723 var Hieronimus oppsitter på Neppelberg i Nesna. Jeg har matrikkelen 1723 for Helgeland på mikrofilm uten nummer, hvor jeg har funnet dette(dette var et forarbeid for den egentlige matrikkelen). Han var iallefall til 1730 i Neppelberg, og fikk bygselbrev på Hestad i Herøy datert Alstahaug 03.07.1731 ifølge tidligere nevnte tingbok. Det må ha vært på sommertinget 1731.På høsttinget samme år(19.10.1731) var han blandt dem som ble valgt til å være lagrettemann for neste år(i 1732). Kan jo nevne denne saken som også dukket opp da jeg leste tingboka for Helgeland: På sommertinget for Raen, Nesne, Herøy og Alstahaugs fjerdingers almuer 14.07.1732 innstevnet Hieronimus Brugmann mannen Amund Olaussen, for at han ikke hadde etterkommet en lovnad om å gå i hans tjeneste. Amund hadde visst båret noe gods dit(??), og Hieronimus innstevnet ogå Siri Christophersdatter for å ha tatt imot Amund Olausen. Det var 2 vitner, men jeg kan ikke se at det ble noen avgjørelse på denne saken da. Han innstevnet også en Anders Pedersen på det samme tinget, angående en kontrakt om jorden på Neppelberg. Anders møtte ikke, og heller ikke på det neste tinget. Så her har jeg heller ingen avjørelse. Hieronimus er nevnt flere ganger i tingbøkene.I enkelte kilder står det han var der til han døde i 1758, mens det i andre kilder skrives at han var hos sin svigersønn H.A. Mørk fra 1752(jeg har denne svigersønnens navn som Johan Abel Mørk, men hans barn kaller seg Abelsen og Abelsdatter Mørk). Håper jeg er tilgitt at jeg tok med litt mer enn det som det spørres om her. Kilder:-Matrikkelen 1723 for Helgeland på mikrofilm-'Om slægten Brugmann' av Emelie Bernhoft og utgitt av Samfundet for Norsk Genealogi i 1897(artikkel hva som sto i den gamle familibibelen jeg har nevnt tidligere. Den gikk i arv fra Ulrik Hieronimussen Brugmann født 04.11.1636 i Trondheim, videre til sønnen Hieronimus(1686-1758), og videre til hans sønn Peter Ulrik tror jeg).-Ministralbok for Alstahaug 1714-1737 på mikrofilm PF-412 eller 413(den er jo på Digitalarkivet nå).-Ministralbok for Alstahaug 1737-68 på mikrofilm PF-414(den kirkeboka som er nr. 2 ovenfra i innscanningen på Digitalarkivet under Alstahaug).Så kanskje er det mulig å finne Hieronimus døpt i Trondheim for tiden rundt 1705?. Der er det jo flere kirkesogn, så det kan bli et tålmodighetsarbeid å lete der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Hvis Hieronimus Ulriksen Brugmann skulle ha blitt far utenfor ekteskap, så burde det vel stå noe tingbøkene i Trondheim(han var jo der i ca 1703 iallefall). Det kan jo være noe å hente der. En finner oversikt over disse med mikrofilmnummer med å gå inn på Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek og søke å bokbasen der. For Helgeland skal det være å finne for denne perioden(1691-1709) på mikrofilm PF-990. Det kan jo være noe å hente der, og han kan jo ha vært turer på Helgeland innimellom all reisingen i tiden rundt 1705.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Willenburg

Her er det flere Brügman: http://www.nose.dk/Norge/samson.htmlEr også antydet at din Hieronimus er en Danielsen og født i Trondhjem. Kan han ha vært sønn av Daniel Joensen (Brügmann slekten) som senere ble gift i Ibestad, Troms?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Takk, Anne-Lise, for alle opplysningen rundt Hieronimus Ulriksen Brugmann! Det var artig lese om! Jeg har gått gjennom kirkeboken for Domkirken i Trondheim og sett på døpte 1704-1717, men fant ikke at han var blitt far der.Jeg har også hørt at en Daniel Brüghmann kan være aktuell far, uten at at jeg har funnet noen forbindelse der.Kanskje skifter vil være et sted og lete? Det er jo mulig at opphavet til Hieronimus Brügmmann som døde i Hadsel 1801, kan være oppført i skiftet etter ham? Eller så må jeg kanskje lete i skiftet etter Hieronimus Ulriksen Brüghmann fra Alstahaug 1758, eller Daniel Joensen Brügmmanns som døde 1725 Astafjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Agersborg

Hei.Jeg antar at du har sett i boka som Ole Keinapel har skrevet om familien Brüghmann?Husker ikke den nøyaktige tittelen nå. Den omhandler borgermester Daniel Rasmussen og Assessor Brüghmann i Trondhjem. Mener å ha sett Tillemann navnet i den boka.Einar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Hei Einar! Nei, det har jeg ikke, men jeg kan jo forsøke og få lånt den på biblioteket! I Akerhus fant jeg følgende titler: 'Slekten Keinapel - Kiær fra Troms' av Kiær, Rolf (1965)og 'Sogneprest Hans Keinapel og etterslekt' Kinnapel, Ole Martin. Er det en av disse du tenker på?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Agersborg

Korrekt tittel skal være 'Fogd Rasmussen og Assesor Brüghmann' gitt ut i Kristiansand i 1977.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Jeg har nå forsøkt å søke på den tittelen, men kan ikke finne ut hvor den er å få tak i. Noen tips?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Agersborg

Ser jeg nok har skrevet navnet til forfatteren feil. Dichmanske har registrert ham som Ole M. Kinnapel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Hei! Da fant jeg boken og har fått bestilt den fra Deichmanske bibliotek i Oslo! Takk for tipset, det skal bli interessant å se hva jeg finner der! :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heipå Frodes side finner du Hieronimus Ulriksen Brughmann f. 1721 Lenkehåper linken virker, men det skulle være let å søke opp Hieronimus.Denne Hieronimus som du Anne skriver i ditt inlegg er svoger til Johan Hamond. Hun som var gift med Johan het Sophie Humbfredsdtr Brüghmann og var datter av bror til Ulrik H. Brughmann. Han døde i 1690 i Kjøpenhavn så han er heller ikke aktuell.Har over 300 sider med opplysninger om Brüghmannslekten som blir inngiftet i familier jeg hører til. Det har jo vært en diskusjon som berører den Elias Schønning her tidligere. Han er jo heller ikke lett å knytte til den familien, det er en del uklarheter i skifter som berører han. Er etter Schønningslekten på min mors farside fram til Peder Johnsen1741-1778 og Mette Larsdtr Schjøning på Sand i TjeldøyKan ellers legge til Ada Haug skrev en lengre serie om Tillemannslekten i Hofdasegl som utgis i Hadsel. Husker ikke helt årstall. Men tror et siste kom på trykk etter at hun var død. Ada Haug var selv av Tillemannslekten. Har skrevet av slektsopplysningene.Hun har Maren Mogensdtr Tillemann knyttet til en Mogens Andersen (Tilleman) men skiftene og tidligere innlegg her bekrefter at det er Mogens Gabrielsen Tillemann som er hennes far. Har ikke fått ført inn rettelsen selv ennå, så derfor må jeg komme tilbake til den familien hvis du ønsker mer.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Takk for informasjonen om Johan Hammonds kone Sophia Hieronimusdatters slektskap til Hieronimus Ulriksen Brugmann. Slik som jeg ser det så blir jo Sophie Hieronimusdatter da kusine av Hieronimus Ulriksen, og Johan Hammond gift med Hieronimus Ulriksens kusine. Svogerskap var vel regnet annerledes den gangen enn nå? Du har sikkert en del om slekten Brugmann jeg ikke har Steinar, men jeg holder på med flere prosjekter for andre(2 på gang og 2 på venting) og har på min slekt på andre grener jeg skulle ha skrevet inn. Så jeg kan vel kan ta kontakt når jeg er klar for mer informasjon?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heihelt greit, du har jo addressen. kan legge til at søsteren til Sophie som var født samme år var gift med bror til Johan nemlig Thomas. Har blant alle de Brughmanner jeg har ikke funnet noen som passer som far til Hieronimus i Hadsel.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ja jeg har adressen Steinar. Ellers har ikke Svein Edvardsen i 'Skifter fra Herøy/Dønna 1686-1780' med noe skifte på Hieronimus Ulriksen Brugmann, og jeg har iallefall sett mikrofilmen for noe av året 1758, uten å se at det skulle være noe skifte etter Hieronimus. Så jeg tror ikke det er noe å hente der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Det som stemmer godt med Grøsnes er1) Daniel og2) Brügmann, pluss3) at Hieronymus eldste datter heter Anne, som kan være en oppkalling av Daniel Jensens kone Anne Moddy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cathrine Just

Takk alle sammen for opplysninger og interessante henvisninger! Jeg ser jo nå at Hieronymus Brüghmann har vært et 'hett' tema tidligere, og at det er flere som har vært interessert i å finne hans opphav!Når det gjelder Tillermann-slekten så vil jeg gjerne ha flere opplysninger, og gjerne kopi av det som har stått i Hofdasegl!Et lite spørsmål vedr. opplysningen om familien Brüghmann i Hadsel under ekstraskatten i 1764. De er oppført på gård 100 Stokmarken. Her er barna Ane Brüghmann nevnt, samt etter henne står Annichen. [url="http://www.trekilen.com/Hadsel_1764.html>http://www.trekilen.com/Hadsel_1764.html Så jeg lurer på om det var en datter ved navn Ane samt yttligere en som het Annichen? Jeg har følgende barn på Hieronimus Brüghmann og hustru Maren Mogensdatter Tillemann:Annichen f. 1748Maren Helena f. 1752Abel Marthine f. 1760Her er konfirmasjonen til Anna Brüghmann i Hadsel 1765 Lenke Hun er 17 år og bor på Stokmarken. Det betyr at hun ble født ca. 1748.Her er vielsen til Anders Lockert Niels. Brønlund og Annichen J(H)ieronimusdt. af Stokmarken 22. mai 1769

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Jeg skal prøve å gi mer svar, Cathrine, når jeg har gjort noen undersøkelser. Det er komplisert når det finnes Anna Magdalene Marcusdatter, Annichen Sophia, og Ane som kanskje kalles Annichen. Jeg skal tilstå at jeg ikke har gått systematisk gjennom barnedåp i kirkebok.Hvis du ser på 1764, som jeg har klipt og limt i, ser du at Ane Brügmann er mellom 12 og 16 år gammel, dvs født mellom 1748 og 1752. Annichen og Christense Marcusdtr er over 16 år gamle, dvs født før 1748.Gaardenes Navne og Matricúlens Nummer 100 Stokmarken Mænd og hústrúer Hieronÿmús Brúgman og húústrúe Tienestefolk af begge kión og andre hos húúsbonden sig opholdende Persohner Niels MonsenDe lejlændinger, húúsmænd og Inderster, Bórn af begge kión, som ere 12 aar og ej deres 16 aar fÿldt, der jmidlertid ere befriede for at betale Extra skat Ane BrúgmanBemelte Lejlændinger, húúsmænd og jnderster, eller andre hos dem wærende Bórn, som ere 16 aar og derover for hvilke Skatten skal betales Annichen Christence MarcusDr Christen Monsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.