Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kenneth Holter

[#59751] Kongsberg-gruver: slektskrets Asman, Ziener og Biring/Biering

Recommended Posts

Gjest Kenneth Holter

Ifølge diverse skifter fra Kongsberg skal min ane Andreas Halvorsen Biring (og dennes bror Adam) være «nærsøskenbarn» til Christian Ludvig Asman (og dennes bror Andreas). Nærsøskenbarn kan her antagelig bety tremenning, men kanskje aller helst «sønn av søskenbarn».I alle fall får en Halvor Biring barn mellom 1716-1723, mens Christian Asman får barn mellom 1712-1723, slik at disse kan være fettere, eventuelt er Asman fetter til Halvor Birings kone. Navnet Adam går igjen i begge slekter. I skiftene etter både Asman-folk og Biring-folk går også navnet Ziener igjen. Også her er navnet Adam vanlig. En Adam Paulsen Ziener er nevnt, samt en (Johannes?) Ziener med en sønn Adam.Halvor Biring skal ha patronym Pettersen, og være fra Biri (derav Biring). Disse opplysningene er derimot ikke bekreftede, og jeg er usikker på om de er sanne.Vet noen mer om disse slektene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger inn skiftet etter Andreas Halvorsen Biring her, noen av slektforbindelsene framgår av skiftene.LenkeIkke så enkelt å få oversikt med barn i forskjellige ekteskap. Kirkebøker fra den tiden er vel ikke lett leselige om de finnes?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

De to ekteskapene og barna er greie nok, det er koblingen mellom Andreas Halvorsen Biring og Asman/Ziener som er trøblete. «arnas pårørende paa Fæderne Siide», som det står.Her er forøvrig kilden til opplysningen om nærsøskenbarn:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Det var ikke så enkelt å finne slektforbindelsen i kilder tilgjengelig her.Vet ikke om komfirmantlistene med Ziener navn fra denne tiden kan hjelpe, du har sikkert sett der også? LenkeKan navnene komme ha tysk opprinnelse ?Kan det stå noe i avskjedigelsmantall fra sølverket mon tro?Mvh. Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er også en rekke Asman -barn komfirmert i Kongsberg.LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan vel ikke hjelpe særlig med de mulige koblingene Asman-Ziener-Biring, men jeg kan i hvert fall referere de relevante navnene som er nevnt i Eksaminasjonsmanntallet for sølvverket fra 1732 (trykt utg. v/Bjørn Ivar Berg):Blant verkets funksjonærer:Assessor og bergmester Adam Ziener (død 12/8 1732).Gesvorne Johannes Ziener (pensjonert i 2. mnd. 1732).Blant bergverksarbeiderne:Anders Paulusen Ziener, 31 år, f. i Kongsberg.Kristoff Didrik Ziener, 21 år, f. i Kongsberg.Jørgen Ziener, 17 år, f. i Kongsberg.(To som har etternavnet stavet litt annerledes - kanskje er det også et annet navn: Diterich Zeiner, 29 år og Abraham Henriksen Zeiner, 23 år. Begge f. i Kongsberg.)Kristian Asmand, 33 år, f. i Kongsberg.Zacharias Asman, 28 år, f. i Kongsberg.Adam Halvorsen Biring, 19 år, f. i Kongsberg.Anders Halvorsen Biring, 17 år, f. i Kongsberg.Lars Pedersen Biri, 38 år, f. i Oppland.Ole Gulbrandsen Biri, 11 år, f. i Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

Takk til Gunn og Oddbjørn. Jeg skal sette meg ned med opplysningene fra Oddbjørn og konfirmasjonslistene samt skiftene, og kombinere de opplysningene som der fremkommer.Gunn: Du nevner avskjedigelsesmanntall for sølvverket. Vet du hvor dette befinner seg og hva slags informasjon som eventuelt befinner seg der? Dette kan være veldig interessant også for senere generasjoner av denne familien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kenneth - det kan være en mulig kobling mellom Asmann, Ziener og Biring via slekten Lantværk. Det kan nemlig se ut til at Paulus Ziener og Christian Ludvig Asmann var gift med hver sin søster Lantværk. Paulus Zieners sønn Andreas Ziener og Christian L. Asmanns sønn Christian Asmann er nevnt som Andreas Halvorsen Birings barns pårørende 'paa Fædrene side' ved skiftet etter sistnevnte i 1756. De må m.a.o. ha vært slektninger av Andreas (og Adam) Biring. Og Christian Asmann er altså kalt 'nærsøskenbarn' til Adam Biring ved et annet skifte. Det ser IKKE ut til at Halvor Biring har vært gift med en søster til Paulus Zieners og Christian Ludvig Asmanns koner, siden det ikke er opplysninger om det i noen av de tilgjengelige skiftene. Et eventuelt søskenskap bør derfor ligge en generasjon lenger bak, altså slik at 'nærsøskenbarn' her sannsynligvis bør tolkes som tremenninger.Vel, dette ble noen løse tanker - og litt rotete resonnementer - i en sen nattetime. Men jeg tror absolutt at Lantværk kan være et godt spor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo da, det ble en del rot i innlegg 8. La meg derfor ta det fra en annen kant:Adam Paulusen Ziener (døpt 17/5 1703) var gift med Margrete Maria Lantværk, datter til Jochum Lantværk (sk. 1740) og Idde Maria Duval.Obereinfahrer Christian Ludvig Asman (sk. 1763, ant f. ca. 1699) var gift med Cathrine Maria Lantværk (som muligens kan ha vært Jochum Lantværks søster - eller niese).Det gjenstående spørsmålet er stadig: Hvem var Halvor Birings kone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Håper dere tilgir en liten digresjon, men jeg har et spørsmål til Oddbjørn vedr kilden nevnt i (6).Jeg var i går borti en Hans Larsen Glæstad som det startes skifte etter i 1781 på Kongsberg g.m. Marte Andersdtr. Beier. Han dør antakelig 60 år gml. Vi har klart å finne hans søster Kari Larsdatter gift på gården Viken i Vardal, men har problemer med bla. finne hans foreldre.Kan det stå noe om ham i 1736? Men aller helst kom han til Kongsbeg etter 1736, hvis da ikke foreldrene også reiste til Kongsberg.Står det noe om andre fra Vardal i kilden?For å ikke ødelegge denne tråden mere, så kan jeg kontaktes på geir.thorud krøllalfa getmail.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

Lantværk-teorien har minst to svakheter, for det første forutsetter den at «nærsøskenbarn» også brukes om personer som ikke er tremenninger, men også gift med tremenninger, for det annet gir det ingen forklaring på bruken av navnet Adam i både Ziener- og Biring-slekten.Jeg har nå sittet og finlest kirkebøker for Kongsberg, og har funnet følgende barn på Halvor Biring:1707: Peer7.11.1709: Peder30.4.1713: Adam15.5.1716: Christian19.6.1720: ChristopherAndreas mangler, han skal vel være født mellom 1713 og 1716, antagelig sent i 1714, jeg kan ha oversett ham i kirkeboken.Dernest har jeg antagelig funnet Halvor Birings giftemål:10.11.1704: Halvor Pederss: og Margarete Maren ZinerI tillegg har jeg funnet at Christian Asman (d.e.), far til obereinfahrer Christian Ludvig Asman (ca. 1699-1763), ble gift 9.3.1700 med Magdalene Ziner.Dersom Margrete Maren Ziner og Magdalene Ziner er søsken, er Christian Ludvig Asman og Adam Halvorsen Biring fettere. Men de to damene kan også være kusiner, slik at Christian og Adam blir tremenninger, slik den tidligere nevnte skiftet hevder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det spørs om du ikke har funnet løsningen her, Kenneth.En interessant dåp fra 19. juni 1698: Paulus Zieners barn kaldet Margrete. (Faddere:) Adam Ziener, Adam Vogtlender, Johannes Ziener, Margrethe Hejers(?) og Mari Adamsdaatter.Paulus, Adam og Johannes Ziener har nok vært brødre - og det er vel ikke utenkelig at Mari Adamsdatter kan ha vært deres søster? Kanskje har Margrete Maren og Magdalene også vært søster til Adam & Co.M. T. Brünnich omtaler i sin bok _Kongsberg Sølvbergverk 1623-1723_ (1826), s 221 'Gesvorner Ziener (som) var død i Aaret 1685'. S. 210: 'Verket havde (dvs. i 1680-årene) kun een Gesvorner i den gamle affældige Ziener'. Det er vel ikke urimelig at dette kan ha vært de ovenfor nevntes far? Og det er ikke usannsynlig at fornavnet hans har vært Adam. I de tyske bergverksmiljøene ser det ut til at en av sønnene relativt hyppig ble kalt opp etter faren, og den Adam Ziener som var fadder i 1698, fikk sannsynligvis også en sønn som ble hetende Adam. Det er nok disse to Brünnich senere i boken presenterer slik:s. 275 og 278: 'Obereinfarer A. Ziener' (1714).s. 284: 'Obereinfarer, Assessor Ziener' (1717).Dette må være den Assessor og bergmester Adam Ziener, som jf. Eksaminasjonsmanntallet 1732 døde 12/8 det året (og Gesvorne Johannes Ziener, som ble pensjonert samme år, må ha vært hans bror).s. 282: 'den yngre Ad. Ziener, som efter Hiemkomsten fra en Udenlands-Reise, som han tiltraadte i Aaret 1733, blev Markscheider og Bergmester i Aaret 1738, og siden Assessor' (bør vel være den forrige Adam Zieners sønn og den første (Adam?) Zieners sønnesønn). Når han ikke ser ut til å være nevnt i Eksaminasjonsmanntallet 1732, kan det skyldes den omtalte utenlandsreisen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen! Flott at ekspertene kommer på banen her. Til spørsmål i innlegg nr. 7.Jeg har kjøpt Avskjedigelses mantallet for Kongsberg Sølverk på bregverksmuseet der.Jeg oppholder meg i Sverige for tiden, men kan godt gjøre oppslag for deg når jeg kommer tilbake til Sandefjord om en ukes tid.Legger en leke til mitt tema om dette. Det gir også svar på hva du kan finne i heftet.LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Noen flere relevante dåpshandlinger i Ziener-sammenheng:9/11 1698: Adam Ziners barn Inger Maria. Bl. fadderne: Johannes Ziner og Marie Adamsdtr.24/3 1699 er Adam Ziner og Unge Adam Ziner faddere ved en dåp der jeg ikke klarer å tyde dåpsbarnets navn. Innførselen bekrefter vel langt på vei den antakelsen at den 'affældige' gesvorne Ziener også har hett Adam, og at han var far til den Adam Ziener som døde i 1732.22(?)/3 1699: Christopher Han(kes?) barn Christopher. Bl. fadderne: Adam Ziner, Jørgen Ziner, Paulus Ziner og Adam Ziners Datter.11/9 1700: Adam Ziners barn Anne.17/5 1703: Paulus Zienerts barn Adam. Bl. fadderne: Christine Adamsdtr.------------Til Geir (10): Jeg kan ikke finne noen Hans Larsen Glæstad i Eksaminasjonsmanntallet (som for øvrig er fra 1732 - ikke 1736). Heller ingen andre fra Vardal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ang. navnet Biring, så tviler jeg på at det har noe med Biri å gjøre. De som heter Biring og Biri i Eksaminasjonsmanntallet 1732, ser i hvert fall ikke navnemessig ut til å ha noen tilknytning. Det fantes imidlertid noen Biring/Biering på Røros. Kan Halvor Biring ha kommet til Kongsberg derfra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

Et problem med Adam-teorien: i 1699 er det nevnt en Adam Ziner og Unge Adam Ziner, den eldre av disse kan ikke være den «affældige» Ziner som døde i 1685.Ved dåpen til Halvor Birings sønn Christopher i 1720 er det nevnt en fadder Adam Paulusen Ziener. Kan dette være han som er født i 1703? Kunne man være fadder som 17-åring? Eller er dette den Adam som dør i 1732? I så fall kan den eldste Adam Ziner ha vært en onkel.Her ble det litt mange Adam-er, føler jeg ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

Det er en Witus Biering som døper barn i Kongsberg i alle fall 1706-1707. Han blir konsekvent kalt Biering, mens Halvor blir kalt Biring. Dermed er det kanskje snakk om to forskjellige navn? Dessuten kalles Halvor ved giftemålet kun Pederssen, noe som kan tyde på at Biring rett og slett er et konstruert etternavn. Det er ganske mange av dem i Kongsberg, jeg har sett både Wægter, Schredder, Skomager, Salmager og Hammer Smed, alt dette navn konstruert etter arbeidstittel, men det er ikke usannsynlig at Halvor har konstruert et etter fødested, kanskje for å unngå forveksling med en annen Halvor Pedersen (det er en Halvor Peersen som døper barn i 1707 og utover, ingen av hans barn bærer navn som tyder på at det er denne som gifter seg med Margarete Maren Ziener, forøvrig).Jeg ser en Peer Biring som i 1709 bærer til dåpen en datter Aaste. Dette kan være et argument mot det jeg nettopp skrev. Det er uansett neppe Halvors far, men kan være en slektning, eventuelt bare enda en person fra Biri.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er også noen senere som bruker Biering-navn i skifter i Larvik? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Også i Drammens-skifter finner du igjen Biering-navnet,men det har du vel alt funnet? LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Også Birie-navnet finner du i Drammensskifter: LenkeVirker som det er forskjellig opphav til navnene.Har også sett at stedsnavn blir brukt i avskjedigelsesmantallt for sølvverket i 1805.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

Lars Biering død 1789 skulle vel være den som er nevnt i skiftene i Kongsberg som sønn av Jens Larsen Biring, død 1771. Dersom Biring og Biri brukes om hverandre, kan dette igjen være sønn av den i eksaminasjonsmanntallet nevnte Lars Pedersen Biri, men det blir ren gjetning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Til 16: Her er det nok snakk om tre generasjoner Adam Ziener, der den 'affældige' må være far til Adam d.e., Johannes og Paulus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt klargjøring - og en videre oppfølging av innleggene 16, 17 og 22:Min hypotese vedr. Ziener er følgende:I. Adam Ziener, gesvorner ved sølvverket, muligens fra midten av 1600-tallet. Karakteriseres 1685 som 'affældig' og dør samme år.IIa. Adam Ziener, nevnt som fadder bl.a. i 1699. Jf. Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814 (NST II og III, 1932) 'geschworne ved Kongsberg sølvverk' 29/12 1705; assessor og bergmester samme sted 5. mai 1721. Død 12/8 1732. Et av hans barn: 'Unge' Adam Ziener, nevnt som fadder bl.a. i 1699. Fra 1738 markscheider, senere assessor og bergmester.IIb. Johannes Ziener. Jf. Rentek. norske best. geschworne ved sølvverket fra 7. august 1724. Pensjonert i 1732.IIc. Paulus Ziener, ansatt ved sølvverket, nevnt som fadder bl.a. i 1699. Far til overstiger Adam Paulusen Ziener (f. 1703 - skifte 1740).IId. Jørgen Ziener + en del døtre (deriblant sannsynligvis hustruene til Christian Asman og Halvor Biring).-------------Vedr. Biring/Biering: Ortografien på 1600-/1700-tallet far ikke 'fast'. Dermed ville jeg ikke lagt vekt på denne forskjellen. Eksempelvis skrives Ziener også Zeiner.Jeg fant noe litt interessant på Statsarkivet i Kristiansand i dag - i boken _Oplysninger om SLEGTEN IRGENS fra Røros, utarbeidet av Ludv. Kr. Langberg, Overlæge_, 1927.Der finner vie bl.a. en presentasjon av Henrik Irgens, f. 4/4 1700 på Røros. Han flyttet til Kongsberg i 1718 som understiger ved sølvverket. Avanserte i 1726 til overstiger. Gift to ganger på Kongsberg: 1) 28/4 1722 med Johanne Catharina Biering, datter av løytnant Christian 'Vitus' Biering og hustru Marie. Johanne Catharina ble begravet på Kongsberg med et dødfødt barn 27/2 1733. 2) 4/5 1735 med Elisabeth Henrichsdtr. (ca. 1789-1741). Denne Christian 'Vitus' Biering skal ha tatt sin mors navn - og han skal ha vært sønn til fogd i Numedal og Sandsvær Christen Knudsen Wendelboe og Maren Jensdtr. Biering (skifte Bragernes 23/5 1758).Det er dessuten nevnt i denne slektsboken at Henrik Irgens og Johanne Catharina Biering bl.a. hadde sønnen Johannes Irgens (1727-1784) som i 1751 ble gift med Idde Marie Ziener (f. 1731), datter til Adam Paulusen Ziener og Margrethe Marie Landtværk. De døpte bl.a. sønnene Adam Ziener Irgens (1755) og Adam Irgens (f. 1756). Begge døde i løpet av det første leveåret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er muligens en etterkommer av Vitus Biering her i et skifte i Larvik? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Tar med dette skiftet også. Her var nevnt mange slektsskapsforhold : LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.