Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Håkon Havik

[#60608] Bjertnes Nittedal/Grøsåker Nannestad 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Håkon Havik

Forsøker å ta opp igjen en del spørsmål fra en avsporing av debatt # 59781. Håper det er noen romeriksekpserter der ute som kan hjelpe meg med dette laaaange spørsmålet.Det dreier seg hovedsakelig om gårdene Bjertnes i Nittedal og Grøsåker i Nannestad på 1600-tallet der jeg har fem hovedspørsmål som i større eller mindre grad kan henge sammen:1. Ble Hovol Nilsen (som overtok driften av Grøsåker i Nannestad etter Ola Grøsåker) gift med en Olsdatter Bjertnes fra Nittedal eller en Olsdatter Grøsåker fra Nannestad? Eller er Olsdatter Bjertnes / Olsdatter Grøsåker samme person? Evt. kan Hovol Nilsen mot formoding ha vært gift med flere Olsdøtre som evt. kan ha vært søstre?Ola Grøsåker var i følge bygdebok for Nannestad gift med en Kristoffersdatter (datter av Kristoffer Foss som eide gården), og overtok trolig gårdsdriften fra ca. 1630. I følge bygdeboka hadde han tre kjente barn: to sønner som het Kristoffer, samt en datter som ble gift med Hovol Nilsen, som overtok deler av gården fra svigerfaren.På den annen side opplyses det i bygdebok for Nittedal under Bjertnes at en datter, vissnok Marit, av Ola og Guri Bjertnes ble gift med Hovol Nilsen på Grøsåker.Denne datteren Marit må ha vært søster til Ola Grøsåkers sønn Kristoffer Olsen som drev Bjertnes, for arv fra Kristoffer gikk til hans søsterdatter Anne Hovolsdatter.Hvis jeg skal gjette, vil jeg foreslå at det er feil i Nittedal bygdebok eller skrivefeil i primærkilden den har basert dette på - og at Marit Olsdatter ikke var datter av Ola Bjertnes men kun søster til Kristoffer Olsen Bjertnes (og at både Kristoffer og Marit dermed er barn av Ola Grøsåker). Er det noen romerikseksperter som kan synse noe om hvorvidt jeg er på riktig spor?2. Var Ola Grøsåker og Ola Bjertnes samme person?Hvis opplysningen fra Nittedal bygdebok derimot er riktig om at datteren Marit av Ola og Guri Bjertnes ble gift med Hovol Nilsen til Grøsåker, kan man lure på om Ola Grøsåker og Ola Bjertnes er samme person. Bygdebok for Nannestad nevner ikke noe om at Ola Grøsåker skal ha drevet Bjertnes før eller samtidig med Grøsåker, men opplyser som nevnt at han var gift med en Kristoffersdatter, og at han drev Grøsåker fra ca. 1630 til 1668 da han døde. I bygdebok for Nittedal står det at Ola Bjertnes, gift med Guri (som muligens nettopp var en Kristoffersdatter), drev Bjertnes fra ca. 1611 til ca. 1654.Basert på diverse forhold tror jeg imidlertid det er svært lite sannsynlig at Ola Grøsåker og Ola Bjertnes er samme person. Det er i hvert fall umulig at Ola Bjertnes kone Guri er identisk med Kristoffersdatter Grøsåker, for de døde i henholdsvis ca. 1672 og 1680.3. Kan noen oppklare uklarheter rundt Kristoffer Olsen Bjertnes og Guri Bjertnes?I bygdebok for Nittedal oppgis det at Kristoffer Olsen fra Grøsåker, som drev Bjertnes fra ca. 1656-98, var første gang gift med Guri Kristoffersdatter og andre gang gift med Gunhild Nilsdatter. Bygdeboka hevder at Guri Kristoffersdatter var datter av Kristoffer og Eli Holum i Nittedal.I debatt # 59781 skrives det imidlertid at Kristoffer Olsen fra Grøsåker ble gift med den Guri Bjertnes, som var enke etter (én eller to stk) Ola Bjertnes. Nittedal bygdebok antyder det samme som en mulighet.På den annen side, i ref. fra Vitne i grensetvist 21.10 1681 mellom Vørhaug og Nitsund i Skedsmo (innlegg # 12, debatt 59781) skrives det at:'Vitne 1681 Guri Bjertnes, Kristoffer Bjertnes vitnet for kona. Kanskje oppkaldt etter Guri Bjertnes som døde tidligere ,skifte 1672. 1681 Guri Bjertnes 'Den tid hennes farbror var på Holum...'Hvis det med dette menes at Kristoffer Bjertnes både ble gift med enka Guri Bjertnes og samtidig vitnet i 1681 på vegne av sin kone Guri Bjertnes, må i så fall Kristoffer ha vært gift med to Guri-er på Bjertnes. Det ble jo holdt skifte etter Guri Bjertnes d.e. i 1672, så da kunne jo hun ikke ha vitnet i 1681.Man skulle av den grunn kanskje tro at Guri Kristoffersdatter som ble gift med Kristoffer Olsen ikke er identisk med enka etter Ola Bjertnes. For øvrig; hvis bygdeboka for Nittedal skulle ha rett i at en Marit Olsdatter var datter av Ola og Guri Bjertnes at Kristoffer Olsen Grøsåker ble gift med den samme enka Guri Bjertnes, ville han i så fall blitt stefar til sin egen søster.På den annen side kommer man opp i følgende problem:4. Hvorfor hadde da Kristoffer Olsen Bjertnes krav på arv etter Guri Bjertnes?I følge bygdebok for Nittedal var det i 1672: '... rettergang på Bjertnes om «noen arv etter salige Guri Bjertnes» mellom Kristoffer Bjertnes og Gunner Olsen Frogner, Søren Olsen Rasch (de to siste på vegne av konene sine) og Mons Kjul og Hans Hilton. Det kom til full enighet mellom dem om arven etter «deres salige mor».'a) Som nevnt virker det usannsynlig at Kristoffer var sønn av Ola og Guri Bjertnes, så det kan nok ikke være grunnet til at han arvet.b) I stedet er det en mulighet for at han ble gift med enka Guri Bjertnes - og følgelig arvet henne. I så fall, hvis man skal ta bygdeboka på alvor, må han ha vært gift med to Guri-er, og deretter Gunhild Nilsdatter. Hvem av Guri-ene som i så fall kan ha vært nevnte Guri Kristoffersdatter ovenfor vet jeg ikke, men basert på årstallene Kristoffer Holum drev gården sin, skulle man tro at det var den eldste = enka etter Ola Bjertnes. Hvis dette skulle være riktig, er det litt pussig at man parallelt har Kristoffer Foss/Kristoffer Holum - Kristoffersdatter Grøsåker/Guri Kristoffersdatter Holum, Bjertnes - Ola Bjertnes/Ola Grøsåker - og til slutt Marit Olsdatter som hevdes å være både fra Bjertnes og Grøsåker. Som nevnt virker det lite sannsynlig at noen av disse er identiske, men for alt jeg vet kan det jo være andre forbindelser, f.eks. søsken e.l.c) På den annen side skriver bygdebok for Nittedal følgende: 'I 1672 hette det at Mikkel Amot (i Gjerdrum) var dattersønn til Guri Bjertnes. Mikkel ble seinere bruker av Ringnes i Skedsmo, og i 1701 ser vi at han hette Mikkel Kristoffersen og var 60 år. Han sa engang at han var født på Bjertnes. Han var bror til Mons Kristoffersen (Kristensen?) Kjul (f ca. 1646). Guri og Ola hadde altså ei datter som var gift med en Kristoffer, og de var på Bjertnes iallfall da sønnen Mikkel ble født.'Fra dette skulle man tro at nevnte Kristoffer nettopp er Kristoffer Olsen fra Grøsåker, og at han ble gift til Bjertnes med en datter av Ola og Guri Bjertnes. Imidlertid nevner ikke bygdeboka for Nittedal at han skal ha vært gift med en Olsdatter Bjertnes, kun med Guri Kristoffersdatter og Gunhild Nilsdatter.Finnes det noen kloke mennesker med synspunkter på dette?Til slutt et spørsmål litt på siden:5. Hvorfor fikk Hovol Nilsen overta Grøsåker etter svigerfaren Ola Grøsåker?Ola Grøsåker hadde to kjente sønner; Kristoffer d.e. og Kristoffer d.y. Kristoffer d.y. ble bruker av Bjertnes fra ca. 1656 til han døde i 1698. Kristoffer d.e. skal vissnok ha drevet en del av gården Grøsåker parallelt med faren Ola. På tinget den 22.11.1658 (tingbok nr. 3 for Øvre Romerike) ble Christopher Olufsen Gresåker stevnet for å ha slått kona til Syver Låverud - så da må han ha bodd på Grøsåker da i hvert fall (broren skal på denne tiden allerede ha drevet Bjertnes i et par år)).Etter at Ola Grøsåker døde ca. 1668 ser det imidlertid ut til at Hovol Nilsen overtok hele gården - noe Kristoffer d.e. gjentatte ganger forsøkte å få omgjort ved rettens vei. Imidlertid fikk Kristoffer den eldre verken støtte fra sin bror på Bjertnes eller fra sin mor Tore Kristoffersdatter Grøsåker. Begge støttet i stedet at svogeren/svigersønnen Hovol Nilsen skulle overta gården. Hvorfor støttet de Hovol i stedet for Kristoffer den eldre? Kan det f.eks. være en mulighet for at Gunhild Nilsdatter, gift med Kristoffer Olsen d.y Bjertnes, var søster til Hovol Nilsen?------------Aner ikke om jeg noensinne vil få svar på slikt et langt spørsmål men det er nå forsøket verdt.Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti aamodt

Hei Håkon Dette var spennende, jeg har ikke gitt opp ennå.Jeg skal se nøyere på det du har funnet ut, og spørsmål du stiller.Jeg har også lett etter mer og prøvd å komme til en konklusjon uten resultat ennå.I oversikt over skifte etter Christoffer Bjertnes 1699 er enken Gunnhild Nilsdatter søsknen nevnt.Konens søsken 1. David Nilsen er død (Strøm Hakadal) 2. Lisbeth Aaneby er død 3. Anne Nilsdatter er død Jeg har forstått det slik at Hovel Nilsen var svigersønn på Grøsåker og at svigermoren ville at hennes odelsgods skulle følge datteren og ikke sønnen 'mødre arv'18.11 1683 tingbok Kjøpebrev utstedet av Christoffer Oluffsen Greaager paa 5 lispd 2 remål odelsgods og der hos en transport paa 6 lispd 1 remol pantrgods alt med bøxel og aasæder ret, samt annen herlighet i Greaager til KM fogd sr christen Jørgensen og arvinger skal følge som rette odelsgods etter loven 19.03 1684 tingbok 24 s.18 Transport utstedet av KM fogd Sr. Christen Jørgensen til Hauvord Nielssøn Greager lydende paa 11 ¾ lispd eller 11 lispg 3 remål i Greager og herlighed, samt aasædes ret. Liksom Christopher Greager forhen hadde overladt og hjemlet hannem 19.01 1684Hovol Nilsen bg.1696 59 år enkemann Jeg har lurt på hvorfor han kom til gården femfor den eldste sønnen Kristoffer.Var det to Kristoffer med ulike fedre?Ikke vet jegPå Elton Nils Hansen 1636-98 Oppstun Elton 1657 betalte han bot, fordi han fikk barn for tidlig. Ola Grøsåker Nannestad og Amund Heni i Gjerdrum kausjonerte for at han ikke skulle rømme.Hvis noen har mulighet til å sjekke mantallet 1664-66 på Grøsåker og Bjertnes. Kanskje det vil hjelpe oss? Det er umulig for meg å få tilnå i ferietiden på statsarkivet.Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Havik

Tusen takk, KjerstiDa kan vi vel i hvert fall utelukke at Hovol Nilsen var bror til Gunhild Nilsdatter.Vil for øvrig nevne at Nannestad bygdebok ikke oppgir fornavnet på kona til Ola Grøsåker. Fra en sak mot Ola fra tinget den 23. november 1658 (tingbok nr. 3 for Øvre Romerike) fremgår det imidlertid at hun het Thore.Thore Kristoffersdatter flyttet kanskje fra Øvre Foss til Grøsåker da hun giftet seg med Ola, men deretter må hun trolig ha bodd på Grøsåker hele tiden. (fordi det fra de senere sakene mellom Hovol Nilsen/Kristoffer Olsen fremgår at 'værmora' har odel i Grøsåker er det sannsynlig at det er samme person.) Dermed er det vel sannsynlig at Ola kun har vært gift én gang på Grøsåker.Det utelukker selvsagt ikke at Ola eller Thore kan ha hatt uekte barn eller vært gift før.Kommer tilbake senere med mer. Ja, manntallet 1664-66 hadde det absolutt vært en fordel å fått sjekket. Skal se hva jeg får tid til utover sommeren.Mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti aamodt

Hei HåkonTusen takk for navnet på Tora ChristoffersdatterJeg har sett på 1647 mantallet På Bjertnes i Nittedal bruker Olluf påbor sylder 1 skpd i gården, 1 fr av Vestby ødegård der underleger med bøxel till cansler med forlent.På Grøsåker i Nannestad Oluff Greaagger eier self 13 1/2 lispd remaal Karj Nilsdatter i Nes sogn eier 6 lispd i remaal (Hvem er dette? ) Beløper seg til 6 lispd.Så for meg tror jeg det har vært 2 Oler på hver sin gård.1647 På Frogner i Sørum bruker Gunder og han er Bundelendsmand og fritatt for skatt. Det betyr at Gunner Frogner allerede da var en godt voksen mann. Jeg har lest at han kone ikke het Mari Olsdatter, men Gunnhild Christoffersdatter fra Frogner. Derfor tenkte jeg at; kanskje var han en sønn fra BjertnesJeg syns denne konklusjonen har noe for seg, som du skrev i første innlegget. 'Fra dette skulle man tro at nevnte Kristoffer nettopp er Kristoffer Olsen fra Grøsåker, og at han ble gift til Bjertnes med en datter av Ola og Guri Bjertnes. Imidlertid nevner ikke bygdeboka for Nittedal at han skal ha vært gift med en Olsdatter Bjertnes, kun med Guri Kristoffersdatter og Gunhild Nilsdatter.Er Kristoffersdatter konstruert på grunnlag av brukeren på Holum?Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Havik

Hei igjen KjerstiDa har jeg omsider vært en tur innom Riksarkivet. Det var dessverre lite av interesse der om Grøsåker, noe mer om Bjertnes.I fogdens manntall fra 1664 finner jeg på Grøsåker: Ola 70 år bruker 1 part, Hovol 28 år bruker 1 part, Christopher Olsen 46 år (oppført under sønner men ikke nevnt at han bruker noen del av gården).I samme manntall under Bjertnes i Nittedal finner jeg Christopher 40 år, samt Mikkel 20 år og sagmester, samt Jacob 15 år og dreng på gården (verken Mikkel eller Jacob er oppført som sønner).I sogneprestens manntall fra 1664 finner jeg på Grøsåker: Ola 66 år, Hovol Nilsen 24 år (bruker 1/2 parten), samt Christopher Olsen 32 år (oppført under sønner).I sogneprestens manntall fra 1666 for Skedsmo/Nittedal finner jeg på Bjertnes: Christopher 42 og gjestgiver, Jon Olsen 5 år (oppført under sønner).Dette med alle forbehold om at jeg har tolket tekstene feil (jeg er ikke så god til slikt).Kan også nevnte at fra Koppskatten 1645 finner jeg på Bjertnes: Ola Bjertnes, hans kone og en jenteI kvegskatten fra 1657 er Kristoffer Bjertnes nevnt.I 1699 eide Kristoffer Olsen på Bjertnes gårdene Ask i Nittedal og Spenningsby i Hakadal. Fra bygdeboka: 'Lauritz Andersen i Kristiania skjøtet den 2/4 1680 Ask i Nittedal til Kristoffer Bjertnes for 50 daler. Handelen var ordnet tre år før skjæte ble underskrevet. Søsterdattere hans, Anne Hovolsdatter på Grøsåker i Nannestad, arvet Ask i 1699. Mennen hennes, Lars Knutsen Grøsåker, solgte den ved skjøte av 25/6 1707 til Lars Robsahm 'til Hakadals gruvers fornødenhet en min hustru arvelig tilfallen odelspart'.Også fra bygdeboka: 'Morten Nilsen overdro Spenningsby til Kristoffer Olsen Bjertnes for 40 dlr. den 16/5 1690. Enka hans ble gift med Tosten Gudbrandsen.'Vil for øvrig også nevne at på Bjertnes i Nannestad ble i 1668 Ola Bjertnes beskyldt for å ha besovet Guri Nilsdatter (som ikke var fra gården). Kan ikke tenke meg at dette har noen relevans, men det var jo litt pussig med en Ola og Guri nevnt i forbindelse med Bjertnes i Nannestad også. Nevner dette for å for sikkerhets skyld holde muligheten åpen for at det ett eller annet sted er en sammenblanding mellom de to Bjertnes-gårdene.------Hvis jeg skal oppsummere undersøkelsen av manntallene, så er det to ting jeg fester meg ved:1. Fra koppskatten 1645 står det altså oppført Ola Bjertnes, hans hustru og en jente. Denne jenta kan kanskje være en kandidat til Kristoffer Olsen Bjertnes' hustru? I så fall kan det virke fornuftig det du skriver, Kjersti, at Kristoffersdatter Holum gift med K.O. Bjertnes er en konstruksjon. Jeg heller derfor mot at Kristoffer Olsen var gift med Ola og Guris datter.2. Fra sogneprestens manntall fra 1666 står det nevnt en Jon Olsen 5 år gammel oppført under sønner. Mye burde vel her tyde på at han var sønnen til Ola Bjertnes, og født ca. 1661. I følge bygdeboka drev Ola gården frem til ca. 1654, og overlot den til Kristoffer ca. 1656. Sånn sett kan vel dette tyde på at Ola fortsatt var i live da Kristoffer overtok gården, men at han var død en gang før 1666.Videre er vel denne sønnen Jon Olsen interessant i forhold til Ola og Guri Bjertnes' alder. Hvis Ola Bjertnes var 20 år da han overtok gården i 1611 må han altså ha vært 70 år gammel da sønnen ble født i 1661. Det innebærer vel videre at Ola umulig kan ha vært gift med samme kvinne hele tiden, og gjør meg bare enda mer forvirret rundt hvem som er hvem her. Kan det ha vært flere Ola-er på Bjertnes som evt. var gift flere ganger?Vil også nevne at jeg er litt overrasket over alle uklarhetene i Nittedal bygdebok. F.eks. står det under Holum ang. barna til Kristoffer og Eli at de hadde en datter som ble gift med Ola Haug. Under Haug står det nevnt tjenestedrengen(e) Ola Haug/Ola Jonsen, men ikke noe om at han skulle ha vært gift med en Kristoffersdatter. Derimot står det nevnt en Torer Haug som bruker av gården - som var gift med ELI Holum (!). For øvrig står det under Torer Haug at han ikke var sønn av den forrige brukeren Amund, men at han hadde TK i seglet sitt (kan han ha vært en Kristoffersen?).Angående Grøsåker og hvorfor Kristoffer d.e. kan ha blitt holdt utenfor, så har jeg dessverre ikke noe mer å komme med denne gangen.Mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti aamodt

Hei igjen Det er lenge siden. Jeg har prøvd å finne ut mere Det nye er at i 3. bygdebok for Nittedal står det at Guri Bjertnes var g.m Ola SpenningsbySPENNINSBY I HAKADAL 1606 Kristoffer Torgersen pantsatte gården til byborget i Xiania Ola Spenningsby 1604-84- født og bodde hele sitt liv på SpenningsbyOla Spenningsby g.Guri Olsdatter Bjertnes gx2 med Kristoffer Olsen Grøsåker 1624-981684 Lisbet Olsdatter, født(f.ca 1608)og oppvokst på Spenningsby, var 76 hadde i sin ungdom tjent hos Ola Spenningsby1647 var det odelsskifte mellom brødrene Ole Christoffersen Spenningsby og Amund Christoffersen Rud N.dal om 6 lpd i KjulMORK I HAKADAL Brynild Torger Brynildsen Nils Torgersen 1600-84-Fra bydebok nr.3 av Birger Kirkeby I vitneutsagn fra gamle folk på slutten av 1600-tallet henvises det ofte til både far og bestefar som født i bygda.Gamle bygdefolk. Ola Spenningsby fortalte som vitne (Tb.15-104b) i en deletvist mellom Rotnes og Bjertnes i 1684 at han var 80 år gammel, født på Spenningsby og hadde bodd der all sin dag. Han refererte til sin far som hadde fortalt hva hans far hadde sagt, og denne farfar til Ola var 'henved 100 år da han døde'.(Kanskje var neste vitne i Slekt Med Ola Spenningsby. Det var vel ikke så mange som ble opp mot 100 år og begge vitnene er jevngamle og bekrefter samme formsjon. Kjersti)I samme sak forteller Nils Torgersen, som var 84 år og født på Mork i Hakadal, at han vokste opp hos bestefaren Brynil Mork. Nils reiste engang til byen sammen med faren Torger og bestefaren Brynil, som ved Rotnes sa: 'Der har gjerdet stått i all min alder, og jeg er nå 100 år gammel.' 1684 Lisbet Olsdatter, født og oppvokst på Spenningsby, var 76 og hadde i sin ungdom tjent hos Ola Spenningsby, og enka hans ble gift med Kristoffer som brukte Bjertnes i 1684. 1666 var på Spenningsby en Ola 40 år med sønnen Willulm Olsen sammen med Marte som var enke og kanskje Olas mor. Ola Bjertnes hadde dattera Anne, som i 1684 var 78 år 1608- og gift med klokkeren på Frogner i Sørum. Jon Eisval i Sørum, 70 år gammel, født på Holm i Nittedal, tjente også hos Ola Bjertnes i sin ungdom.Gunner Olsen Søndre Frogner sakl vist nok ha kommet fra Bjertnes og var født på begynnelsen av 1600 tallet.Denne Ola var bruker av Bjertnes fra omkring 1610 til han døde ca. 1653. Kona hans hette Guri Kristoffersdatter og var fra Holum sier Kirkeby, der farbroren var bruker siden. Guri ble gift igjen med Kristoffer Olsen fra Grøsåker i Nannestad, bruker av Bjertnes til 1698. Kirkeby Men i rettsaken 1681 er det Guri Bjertnes farbror(Onkel) som er fra Holum og ikke faren. Onkelen Kristoffer ble jaget fra gården da Nils og Iver selv tok den i bruk rundt 1620 tallet. Kjerstihan døde. Guri døde seinest 1672, og Kristoffer ble gift oppatt med Gunhild Nilsdatter, som var søster til Daniel Nilsen Strøm.1672 Mikkel Kristoffersen på Åmot i Gjerdrum var sannsynlig giftet han seg med enka på Åmot, dattersønn til Guri Bjertnes. Han brukte i 1701 Ringnes i Skedsmo, og var da 60 år gammel. Mikkel sa engang at han var født på Bjertnes. Broren Mons (f ca. 1646) var bruker av Kjul i Nittedal der han ble gift med enka. (Mons var sannsynlig på RUD i Nittedal 1664 og 18 år 1666 og Mikkel på Bjertnes 1664 som Samester på 20 år og på Rud sammen med broren 1666 og 24 år)Det står også at de barna som ble tatt med i prestens tellig er mange utelatt i 1666. Alderen på guttene er også lavere enn det de var 1701, dette skyldes risiko for å bli utkaldt som soldat iflg. Kirkeby.TIL Kristoffer Holum Barn Rangnhild Kristoffersdatter -1716 g Kristoffer Kristoffersen Kjeller 38 år 1664/66 1683-81- Barn 1701 Ola (Kristoffersen) 45 år f.ca 1655 Lars(Kristoffersen) 31 år f.ca 1670 og da kan ikke moren være mye eldre enn 40 år, da hun fødte Lars Eli Kristoffersdatterg Torer Haug Kanskje var brødrene Mons Kjul og mikkel Åmot i slekt eller etter kommer fra Mons på Nord Holm. Han hadde på 1620 tallet en medbruker.Brukere av Nord-Holm Skattelistene på 1500-tallet gir navnet på de første kjente brukene av garden. I) Helge nevnt 1557, II) Lars :1593-95, III) Svein i 1600.IV) Mons var br. fra 1600 til 1650. Av barn nevnt Per (se V). Fra seinest 1620 hadde Mons en medbr. noen år iIVb) Kristoffer, som i :1636 måtte bøte 7 dlr. for «noe klammeri i drukkenskap med soknepresten herr Jacob». Sønnen til Mons tok over bygsla. V) Per Monsen, g m Åse Amundsd. fra Rud, var br. til 1655.GURI BJERTNES I 1685, i en rettssak mellom Bjertnes og Rotnes om ei kalveløkke, fortalte vitnet Jon Råstad fra Hadeland at han for 48 år siden flere ganger var i skyssferd og hadde herberge i sagstua på Rotnes. Om kalveløkka nedafor bakken sa kona der engang: 'Gutter, dere får en fandens ferd når Åse Rotnes oppdager at dere har hatt hestene i lykkja hennes. Hun leier den sjøl i dyre domme av Guri Bjertnes, og gir henne årlig ett pund smør eller en riksdaler.' Så kanskje blir slekta seenes ut slik omtrent, BJERTNES1610-47- Ola g m Guri den eldre kanskje født allerede rundt 1590-1672. Hun kan ha giftet seg meget ung.Ola hadde en bror Christoffer på Holm/Holum som måtte vike da gården ble kjøp av Nils og Iver Barch på 1620 tallet. Kanske var han en kort tid på Nor-Holm på 1620 tallet. Som var far til Rangnhild Christophersdatter Kjeller b.g 1616 i Skedsmo.Barn1. Anne Olsdatter 1608-84 var 78 år g klokkeren på Frogner kirke i Sørum. Jon Holm til Eisval i Sørum 1618-84-2. Gunner Olsen f.ca 1609-83 lensmann på Søndre Frogner i Sørum g. Gunnhild Christophersdatter Søndre Frogner skifte 16853. Gudbjørg Olsdatter 1613-90 gx2 Hans Hilton n 16724. Guldbrand Olsen 1615-n 1636 leirmalssak6. NN Olsdatter 1620- g.ca 1640 Christoffer n 1647 som bruker av Rud og skylte bøxel til Oll og Amundkanskje på Rud i Nittedal 1666 på Rud Mikkel Christoffersen sagmester f.ca 1640 -1708 til Ringnes Mons Cristensen?/Christophersen 1644-96 til Kjul7. Eli Olsdatter f.ca 1620 g Torer Haug 1599-1664- Barn:Olle 20 år 1664/66 og Anne 15 år 1664/66 og eldste datter Dorte Toresdatter f.ca 1640- g Ola Haug8. Guri Olsdatter f.ca 1625 g x1 Ola Spenningsby gx2 ca 1657 Christoffer Olsen Grøsåker f.ca 1622-98 til Bjertnes fra 1656-989. Søren Olsen Rasch, kanskje var han yngste sønn? Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Havik

Dette er fantastisk bra jobbet, Kjersti. Her nøster du jo opp hele historien rundt brukerne på Bjertnes.Jon Olsen som jeg nevner i #6 må da være sønn av Guri Olsdatter d.y. og Ola Spenningsby.På spørsmålene mine øverst tror jeg nå vi kan konkludere med at:1. Hovol Nilsen ble gift med en Olsdatter Grøsåker2. Ola Grøsåker og Ola Bjertnes var aldeles ikke samme person.3. og 4. oppklarer du ovenfor5. Har vi imidlertid ikke fått noe svar på - og det er det vel ikke sikkert vi vil få noen gang heller.Nok en gang, fantastisk bra jobbet!Mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Havik

Et lite skudd i blinde: Du refererer til at det i bygdeboka for Nittedal/Hakadal står at Kristoffer Torgersen pantsatte Spenningsby 9/3 1605 til Rasmus Hansen i Oslo.Er det en mikrodels sjanse, tror du, at denne Kristoffer Torgersen kan være identisk med vår mann på Søndre Frogner i Sørum?Mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.