Gå til innhold
Arkivverket
Gjest erling t. endresen

[#60906] gran hadeland: Hans Gulbrandsen og Berthe Jensdatter Lysen-eie gift ca. 1802

Recommended Posts

Gjest erling t. endresen

Dette paret får flere barn mellom 1803 og 1822, men jeg finner dem ikke gift. Første barn registrert på fam.search er Anne døpt sept. 1803, se ant-nederst til venstre.LenkeNoen tips om hvem disse er, og eventuelt hvor de er gift?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Brennseter

Vet ikke hva du har av info ellers om disse to. Men jeg finner i hvertfall en Hans Gulbrandsen Lyseneie som døde i sept 1838, 75 år gammel. Han passer nokså godt i alder (litt gammel?), skulle vel da være født ca 1763. Prøv å finne ut om han kanskje kan ha vært gift en gang før. Jeg finner ingen Berthe Jensdatter død på Lyseneie i aktuelt tidsrom. De som passer best er nok Berte Jensd. Bjerkeeie, død 15.08.1849, 68 år gammel, dvs f. ca 1781 eller B.J. Hof død 22.11.1858, 88 år gammel.mvh Øystein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Takk for det. Jeg har fått oppgitt en mulig kandidat: Hans Gulbrandsen Lyseneie død 63 år gammel 17.03.1826 (f.ca.1866, samt samme kandidat for Berte som du nevner død på Hof. Altså kan det være to mulige fedre, ser det ut til. Det er vel så langt man kam komme, skulle jeg tro.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Jacob Desserud

Jeg har ventet litt med å svare i fall andre skulle finne mer nøyaktige opplysninger. Det har ikke skjedd. Jeg vet ikke hvor disse er viet. Det hendte jo av og til at presten glemte å føre vielsen i KB. Det hender også at folketellingene er mangelfulle. I folketellinga for Gran for 1801 finner jeg ikke Hans Gudbrandsen sikkert, heller ikke Paul Gudbrandsen som jeg antar er hans bror - se under. Det kan jo være at de ikke oppholdt seg i Gran da, eller de er ført feil, eller de er utelatt. Men hvis de bodde utenbygds i 1801, kan det også være at vielsen til Hans og Berte har vært utenbygds. Jeg finner heller ikke igjen foreldrene til disse to guttene.Jeg tror helst at Hans og Berte er fra Gran. Jeg vil her legge fram en hypotese om bakgrunnen til disse to. For hypotesen taler gjensidig fadderskap mellom søskenflokker, oppkallingsregler, og at det er et begrenset antall personer å velge mellom. Oppkallingsreglene på Hadeland på denne tida følges fortsatt nokså strengt. Først kalles oppkalles farmor, deretter mormor.Først om ekteparet.Hans Gudbrandsen, trolig dp GjefsenE Bededag 1766, på LysenE 1800, trolig d LysenE 17.3 1826, 63 år, gift før 1803 med Berte Jensdtr, trolig dp BildenE 22sTr 1774, død ?Deres barn:1 Anne Hansdtr dp LysenE 16sTr 1803 2 Gudbrand Hansen dp LysenE 8.6 1806, d 18113 Siri Hansdtr dp LysenE 1sAdv 1809, gift i 18324 Berte Hansdtr f LysenE 28.3 1811, gift i 1835 5 Gudbrand Hansen f LysenE 12.11 1813, kalles gardmannsønn v vielsen i 1840, FT 1865 forpakter Stykket, Askim Ne6 Ragnil Hansdtr f LysenE 13.8 18167 Maria Hansdtr f LysenE 5.10 1819 8 Ingeborg Hansdtr f LysenE 5.1 1822 Noen faddere 1803: Paul Gudbrandsen AskimE, Johannes Kristoffersen LysenE, Anders Nilsen Lysen, Marte Jonsdtr AskimE (Pauls kone), Kirsti Nilsdtr Lysen1806: Hans Nilsen Lysen, Lars Nilsen Lysen, Kirsti Nilsdtr Lysen, Mari LysenE1809: Mads Jensen ÅveldaE (Bertes bror!), Johannes LysenE, Jens AskimE (?Jens Jensen - halvbror?), Marte AskimE, Siri AskimEA Om Hans Gudbrandsen.Jeg tror han og broren Paul er ført som boende på Lysen ved et skifte på Raknerud 5.3 1800 (skifteprotokoll HLV 1783-1802, fol 993b) etter Ingri Paulsdtr, og er sønn av Gudbrand Paulsen, som ved skiftet (se under) kalles GjefsenE og er død før skiftet. Foreldre er da:Gudbrand Paulsen dp Stubstad 8.2 1739, d før 1800 - finner ikke dødsfall i Gran, gift som soldat fra Tingelstad 13.2 1766 med Anne Hansdtr Granvollen – (hun kan være fra Skirstad døpt 11.4 1735, datter av Hans Hansen Skirstad gift med Gunnil Andersd Elnes) - finner heller ikke sikkert dødsfall for Anne i Gran.To barn f i Gran1 Hans Gudbrandsen dp GjefsenE Bededag 1766 konf 82 Askim-Ne 'f GjefsenE', kalles Lysen v skiftet 1800; ikke i FT Gran 1801, gift før 1803 m Berte Jensdtr ?dp BildenE 22sTr 1774 k91; HM Lysen2 Paul Gudbrandsen dp GjefsenE 3sFa 1768 konf 82 HvalE/Gjefsen, Lysen v skiftet 1800; ikke i FT Gran 1801, gift AskimE 18.6 1801 m Marte Jonsdtr Askim f StrandeE 26.12 1772; HM AskimFaddere:1766: Kristoffer Johansen Melbostad (gift med Gudbrands søster), Jon Olsen JorstadE (= Jon Syversen?! som var gift med søster), Hans Syversen Gran, Ragnil Hansdtr GranEie [=Ekeren], Berte Pedersdtr1768 Peder Jørgensen GranE (Ekeren) [g 17.6 1751 m Ragnil Hansdtr Skirstad 1730-91], Jon Syversen JorstadE, Peder Andersen GjefsenE, Anne Iversdtr Staksrud, Ingri Paulsdtr Gamkinn Her er søskenflokken til farenPaul Gudbrandsen Framstad gift i G 19.6 1727 m Mari Hansdtr Horgen.En Paul Gulsen døde på Kongell i Tingelstad 1752, 60 år. Paul Gudbrandsens far var Gudbrand Gulsen Framstad. Paul og Mari var brukere på Haga i Lunner noen år, deretter til Stubstad. De er på Hilden ved skiftet på Horgen i 1740 etter Maris foreldre. Seinere trolig på Kongell, som også kalles Gjefsen eller GjefsenE. Kongell/Kongelf ligger i rett nord for Tingestad nye kirke, og altså langt vest for de to Gjefsen-gardene ved Jarenvatnet. Flere av barna konfirmerte/gifte der.Barn:1 Siri Paulsdtr dp Framstad KrHf 1727, k45 Kongel, d MolstadE 1775, 56 år; hun kalles Gjefsen i 1800, er død, 6 barn arver, alle navngitt i skiftet, gift Kongell 15.7 1752 m Harald Jensen GjefsenE/NesE f 1723 d MolstadE 1770, 42 år;2 Ragne Paulsdtr dp Haga-L 23.11 1729, kalles Rangdi, på VienE i 1800; FT 1801 er hun 76 år og enke, inderst på Fagerholt, er hos søster: =?Randi Paulsdtr b Vien 12.10 1811, 86 år; gift G 15.5 1764 m enkemann Jon Syversen *49 JorstadE 1749-1789, d VienE3 Berte Paulsdtr dp Haga-L 14.5 1733, b Hilden 3.3 1743, 9 år;4 Ingeborg Paulsdtr dp Haga-L 31.10 1734, JorstadE v skiftet, FT enke på JorstadE 80 år hun døde i JorstadE 20.7 1825, 100 år! gift Kongell 12.7 1764 m Kristoffer Johansen Melbostad fc 1733, d 1797 i JorstadE. Det er mulig dette var i Plomassen; sønnen Paul gift derfra i 1800 - barnløs5 Ingri Paulsd dp Stubstad 10.2 1737, d 1800, 60 år, gift fra Stubstad 25.10 1770 m Amund Amundsen g01 Raknerud 1742-?1822; Gardbrukere på Raknerud; skifte 18006 Gudbrand Paulsen dp Stubstad 8.2 1739, kalles Gjefsen i 1800, er død da, gift som soldat fra Tingestad (garden) 13.2 1766 m Anne Hansdtr Granvollen [?f Skirstad 1735] han fadder fra Granvollen 1765; 2 barn arver; Hans og Gudbrand, begge myndige, kalles Lysen7 Mari Paulsdtr dp Hilden 8.4 1742, kalles Fagerholt i 1800; FT 1801 på FagerholtE 56 år, b Blyverket (i Lunner) 1811, 70 år gift fra JorstadE 28.12 1790 med enkemann Iver Bjørnsen HorgenE *84 f Helgedalen 1764, d HåvelsrudE i Lunner 1832, han gift igjen8 Berte Paulsdtr dp Kongell 4sH3k 1748, k67 Askim 20; 40! år i 1800, ug finner ikke henne i 1801B Om Berte Jensdtr.Det kan være hun som er 25 år og tjener på Askim ved FT i 1801Jeg tror Berte var datter av Jens Madsen BildenE/HoleE. Jens var trolig gift tre gangerForeldre:Jens Madsen ?dp BildenE 1730, b HoleE 12.4 1801, 71 år i lægd. FT 1801 på et HoleE i Tingelstad med sin tredje? kone Marte og to av hennes barn.Jens gift 23.11 1758 med Signe Kristoffersdtr BildenE fc 1732, b HoleE 10.10 1784 52 år, Skifte på Plassen Hole-Engen 16.3 1785 fol 79b etter Sigri! Kristoffersd. 7 barn arver1 Peder Jensen f ca 1758, dåp mangler, myndig i 1785, ?b HoleE 26.6 1789, 50 år? feil for 30 år; ingen andre passer2 Kristoffer Jensen dp BildenE FastS 1761, k78 Bilden, myndig i 1785, ikke funnet i Gran FT 1801 ?3 Mads Jensen dp BildenE Sexag 1763, k79 Stubstad, 23 åri 1785, gift fra HoleE 20.1 1791 m enken Berte Olsdtr * ÅvedalE 52 år i 1801; FT 1801 HM i Åvedal, Brandbu4 Dorte Jensdtr dp BildenE 16sTr 1766, k82 HoleE, 18 år i 1785, ikke funnet i Gran FT 18015 Ole Jensen dp BildenE 4sAdv 1768, b TrinS 1770, 1 år 6 mnd6 Hans Jensen dp BildenE PalmS 1771, 14 år i 1785; (?gift Bilden 29.10 1801 m enken Kari Gudbrandsdtr *94 BildenE 32)6 Berte Jensdtr dp BildenE 22sTr 1774, 10 år i 1785; ? 25 tj Askim; k91 Bilden tjener ?gift < 1803 Hans Gudbrandsen på LysenE ?dp GjefsenE Beddg 1766-?1826; /G.Paul; HM Lysen8 Anne Jensdtr dp BildenE 21sTr 1776, 8 år i 1785, k93 Helmeid, ?FT 1801- enkemann Jens Madsen HoleE gift 16.5 1785 med enken Margrete Pedersdtr VildåsenE fc 1753, d HoleE-T 1793. 4 barn sammen, tre finner jeg igjen som tjenere og på nabogarder i 1801enkemann Jens Madsen HoleE trolig gift igjen med enken Marte Kristoffersdtr, men jeg finner ikke vielsen. Kanskje de ikke var gifte.De føres som husmannsfolk på Hole i Tingelstad, 'begges 2.det egteskab' Hun gift første gang i 1775, 53 år i 1801, to barn fra hennes 1. ekteskap hos henne i 1801.Jeg garanterer ikke for at alle datoer er helt korrekte. Og husk – dette er en hypotese.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Takk for tilbakemelding. Jeg skal lese godt gjennom dette her, høres troverdig ut selv om det er en hypotese, som du sier.mvhErling T Og god jul fortsatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.