Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#61409] HO: Nils A VITTRUP og Anders A PYCH, begge gift med Kirsten J LOSS, Bergen

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Nils Andersen Vitterup var gm Kirsten Jensdatter Loss. Hun var født i Os, som datter av sogneprest Jens Samuelsen Loss og ukjent hustru. Dødsfallet til Kirsten i 1733 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=bedo1668&gardpostnr=24755&merk=24755#ovre>Lenke Dødsfallet til Nils i 1735 Lenke Skifte etter Kirsten Jensdatter Loss i 1733 Lenke Skifte etter Nils Andersen i 1735 Lenke I 1683 og 1689 er imidlertid Kirsten Jensdatter Loss gm Anders Andersen Pych, bosatt i rode 20 (KK sogn) Lenke LenkeDet kan være de som blir g her i 1683 Lenke men da heter bruden, som vi ser Cathrine Jensdatter Loss, noe som kan være en feilskriving. Så døde det en Anders Pyg her i 1697. det ble ringt med alle klokkene både i DK og i KK. Anders var fra 'Nordfiord i Opstrg prg. paa Glommes', som vel må være i Oppstryn. Lenke Det er vel kanskje han det er skifte etter her i 1697 Lenke Men det skiftes tre andre ganger etter personer med navnet Anders Pych / Pyg, her i 1687 Lenke i 1735 Lenkeog en gang til i 1697, der Christina Jensdtr Loss er ført som enke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Anders Anderszen Pychs (d.y.?) skal ha vært f. i Glomnes, Nordfjord 11. des. 1625 og tok borgerskap i Bergen 30. nov. 1666.Han bodde i 20. rode ikke bare i 1683 og 1689 (koppskatten), men også i 1686, da i Bellisgaard gårdsnr. 45, 17 alen lang på Manufakturhusets grunn, af de Rosenkrantzers grunder og som ant. tilhørte obriste von Hatten.Han eide også to sjøbodgrunder i Bellisgaard, 18 alen lange e. grunnbrev 1649, og dessuten Hendrich Spechts påboende grunn 11 3/4 alen lang e. grunnbrev 1649.Ble som du sier g. 28. mars 1683 i Bergen KK m. Cathrine Jensdatter Loss (Kirsten J. Laas i koppskatten 1683, Kirsten J. Los i 1689), og begr. 29. juni 1697 i Bergen KK, skifte 5. juli s.å.Han skal ha hatt 2 halvbrødre Anders (d. f. 29. juni 1697, tidl. bosatt i Scorstad, Olden) m. 2 etterlatte døtre, 1 i Bergen og 1 i Nordfjord, og Sjur Andersen (d. f. 29. juni 1697) m. 2 etterlatte døtre i Nordfjord.Han skal også ha hatt 3 halvsøstre, horav en (d. f. 29. juni 1697) m. 3 barn, en barnløs og en m. 4 barn.Kan det ha vært hans sønn Niels Andersen Pych som var bosatt i 20. rode ved krigsstyrskatten 1712?Sistnevnte, Niels Andersen Pych skal ha hatt en bror, Anders Anderssen Pych (d.e.?), som hadde en sjøgrunn (ant. næringseiendom) i 8. rode, gnr. 16, 20 alen lang, som han betalte grunnleie for 1686-96, m. grunnbrev fra Ifuer Christenss av 1675, og som også hadde en fri påboende odelsgrunn i 8. rode, gnr. 10 etter skjøte av 1644, 13 alen lang. Sistnevnte Anders (d.e.?) var det skifte etter 20. aug. 1687, enke: Birgitte Nielsdatter, 2 døtre: Adelus (d. 1696) og Rachel.Håper du kan finne mer ut av dette!Så får vi se på den andre karen, Niels Andersen Vitterup (Uttorp) etterhvert-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her i 1591 (avskrift 1608) er det en Anders Andersen på Ytre-Eide i Stryn som vil ha bekreftelse på at gården Glomnes har vært i hans slekt i fem generasjoner, fra Salomon Klemidtssøn til han selv. [url="http://gandalf.aksis.uib.no/cgi-bin/diplom/thecgi.py?action=retrieveItemById&coll=diplom&type=meta&id=UBB-1591-08-15&layout=content&format=ma>LenkeHans far ser ut for å være Anders Torgilsen, og både han og faren er nevnt i en rekke dokumenter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Interessant!Ser bl.a. at Sognepresten i Nordfjordeid 1571-85, pers.kap. 1567-71 Steffen Eriksen Loss står sentralt i det ene diplomet.Han skal bl.a. ha ført en langdryg arvesak mot sin 2. hustru Karine Ivarsdatter Dalls medarvinger, pådømt av Herredagen i Bergen 1578, samme år som diplomet i lenken. Hun var vel kusine av Christine Dall, Rasmus Pedersens mulige hustru (ihvertfall hvis Christine var den s.s. Kirsten Johnsdatter Sveen Dall). Men det er en annen sak.Det interessante her er at Steffen var farfar til Kirsten Jensdatter Loss g.m. d'herrer Pych og Vitterup (Uttorp).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, jeg har lest litt selv også. Mye interessant. Vet ikke hvor mye arbeid jeg likevel vil legge ned i dette, da det først og fremst handler om å ta med en liten notis om sidegrenene, i slektsboken mener jeg.Skal jeg oversende dokumentene fra Jon Gautesen og Elin?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Gjerne!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Noen som kjenner til en Rebecca (Rebecka) Jørgensdatter Pyelch (Pylch, Pyech, Pych) f. 1645 hvis foreldre var døde før 1670 da hun var 25 år gml.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Da finner jeg Uttrup slik:Uttrup se Nørre Uttrup.Uttrup se også Ålborg kbst, Øster Uttrup.og Vittrup slik:Vittrup Vroue sogn, Fjends herred, Viborg Amtpå Dis Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Har tidl. notert at Niels Andersen Uttorp (Vitterup) skal ha vært av Hvorup sogn, hvor nå det måtte være.Pussig sammentreff med denne Niels Andersen Pych som var bosatt i 20. rode ved krigsstyrskatten 1712, forresten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det går sikkert like greit, da det er i Ålborg det også Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G. Taraldset

Hei,Har ikke noe nytt å komme med annet enn at navnet Glomnes-pykane skal ha vært brukt om denne grenen.Anner ikke hvordan navnet PYCH/PYK har oppstått.Denne Glomnesgrenen er jo Tonning, Vik, Y. Eide, Vereide, Lote m.m. - slekt.Kan navnet ha vært et tilnavn som ble slektsnavn eller var AA Y.Eide/Glomnes gm en PYK ?I innlegg 4 skal det vel stå at Steffen var oldefar til Kirsten ?mvh Ole G

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Der er en mengde dokumenter der 'Glomnes-Pykane' er involvert. Har ikke sjekke DR og NR, men på Gandalf er der et 20-talls dokumenter fra 1500- og 1600-tallet. Vi får se om vi finner Pych eller noe lignende nevnt i samtidige dokumenter. Nå er det ikke så svært vesnetlig for mitt arbeid, men interessant nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Kan du gi noen typiske Pych-navn på listen? De er vel sortert på fornavn. Får hele tiden mange 'read screens of death', dvs. at serveren ikke returnerer riktige CGI

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I 1967 laga Ola Kvalsund frå Ålesund eit slektsoversyn som han kalla ”Oversikt over en enkelt av forfedrelinjene hans Paulus Aurvåg”.Som det niande leddet i denne ”anetavla” set Kvalsund opp ein Ola Erlendsson (Gran). I følgje Kvalsund var Ola f. om lag 1520 i Søvik i Borgund på Sunnmøre, tok borgarskap i Bergen i 1551 og er nemnd i dokument i tida 1551 – 1572. Han budde i Bergen i 1558, seinare på Driveklepp, Volda Sunnmøre. Han skulle vera gift med ei Gjertrud Sjurdsdotter Pych. Kvalsund hevdar at Pych (Pycher) var ei adelsætt som åtte atskilleg jordegods på Sunnmøre.Som ein liten digresjon kan nemnast at i følgje Kvalsund, så hadde Ola Erlendsson ein farbror, Per Arnbjørnsson Gran ”til” Meløy på Helgeland. I følgje same kjelde så hadde også kona, Gjertrud Sjursdotter ein kjend farbror, nemleg væpnaren (knapen) Anders Torgilsson Pych som budde i Stryn i Nordfjord. Kvalsund fortel vidare om strid om handelsprivilegiar, der også Trond Benkestok var ein av aktørane (den gong lensherre over Sunnmøre i flg. same kjelde).Kvalsund fortel så vidare om svigerfar til Ola (Gran), Sjurd Torgilsson. Denne hadde ein betrudd stilling hos erkebiskop Olav Engelbrektsson, men måtte røma til utlandet i 1537 slik som mange andre av erkebiskopen sine menn. Han døydde i Skåne i 1544 og jordegodset hans vat konfiskert til bate for krona etter 1537, - alt i følgje Kvalsund. Det har vore rekna at Hemnepresten Torkild Sjurdsson har vore son til denne Sjurd Torgildsson Pych (Pycher). (Så vidt eg hugsar så er det også nemnd ein Sjurd Pycher blant erkebiskopen sine menn i tida kring reformasjonen, men Bjørn Jonsson Dale har for så vidt avvist denne samanhengen i ein annan debatt her på forumet). Ola (Gran) budde visstnok hos ein prest i Bergen, Mikkel Jonsson i åra kring 1558. Denne Mikkel skreiv dagbok og i følgje Kvalsund, så får vi veta ganske mykje om denne slektskrinsen gjennom dagboka til Mikkel.I tillegg skriv Kvalsund om Anders Torgildsson Pych at han budde på Ytre-Eide i Stryn, og at det er teke vare på uvanlege mange dokument om denne mannen, dei såkalla ”Ytre-Eide-papirene” . Kvalsund fortel også om ein smarting ved namn Jens Persson som vart kalla ”knapemågen”. Det var altså svigerson til Anders. Elles nemner Kvalsund ein bror til Gjertrud som heitte Gudbrand Sjurdsson og budde på Havåg på Herøy.Kvalsund har eit langt og for så vidt interessant kapittel om denne slektskrinsen, men manglar nøyaktige kjeldetilvisningar. Opplysningane bør difor takast med ei klype salt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk for interessant innlegg, Finn,Ytre-Eide-papirene ligger for en stor del på Gandalfs diplomsider, et 20-talls dokumenter fra 1500- og tidlig 1600-tall.Det var dette navnet 'slektsnavnet' PYCH, hvilken etymotologi kan det ha?Mvh Trope-Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I eit uprenta diplom ved vitskapsmuseet i Trondheim går det fram at presten Torkild Sjurdsson i Hemne hadde tre søsken, nemleg Øyvind Sjurdsson, Gudbrand Sjurdsson og Gjertrud Sjurdsdotter (den siste då truleg henne som var gift med Ola (Gran) nemnd i det forrige innlegget mitt, medan Gudbrand vel må vera identisk med den Gudbrand Sjurdsson som budde på Havåg.Av det same diplomet går det fram at mor til søskenflokken heitte Anne Mikkelsdotter. Vidare får vi veta at den Mikkel som var far til Anne hadde vore gift med ei Guri Jonsdotter. Guri hadde gjeve Torkild dei to gardane Ramstad og Strøm i Sykkulven på Sunnmøre.Når det gjeld ættenamnet Pych el. Pycher, så kan det jo koma av ein yrkestittel, til dømes pikker som kunne vera ein av dei som pikka tjøredrev inn i suene på seglskutene til erkebiskopen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I eit uprenta diplom ved vitskapsmuseet i Trondheim går det fram at presten Torkild Sjurdsson i Hemne hadde tre søsken, nemleg Øyvind Sjurdsson, Gudbrand Sjurdsson og Gjertrud Sjurdsdotter (den siste då truleg henne som var gift med Ola (Gran) nemnd i det forrige innlegget mitt, medan Gudbrand vel må vera identisk med den Gudbrand Sjurdsson som budde på Havåg.Av det same diplomet går det fram at mor til søskenflokken heitte Anne Mikkelsdotter. Vidare får vi veta at den Mikkel som var far til Anne hadde vore gift med ei Guri Jonsdotter. Guri hadde gjeve Torkild dei to gardane Ramstad og Strøm i Sykkulven på Sunnmøre.Når det gjeld ættenamnet Pych el. Pycher, så kan det jo koma av ein yrkestittel, til dømes pikker som kunne vera ein av dei som pikka tjøredrev inn i suene på seglskutene til erkebiskopen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Er lei for at forrige innlegget mitt kom to gonger. Av og til ser det ut som innlegget berre har forsvunne, men så dukkar det opp igjen når du skal senda det på nytt.Elles seier etymologisk nynorsk ordbok (Torp) at pyk kan bety fin, staseleg, prektig, pynta og nett m.m. medan pykra kan bety 'lite troll av ei kvinne'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, leste litt i de mange dokumentene som er tilgjengelige digitalt fra Ytre-Eide, og der var jo både 'Panter' og 'Black' med, så da, så....Nei, det er nok litt rusk i systemet ft. Det kommer seg nok når Jan er tilbake på jobb.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Denne dagboka til presten Mikkel Jonsson i Bergen, er det nokon som veit kvar den kan finnast?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Nei, jeg vet ikke om den finnes, men her er treffene jeg fikk hos APB Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har noen få, åtte, opptegninger som Mikkel Jonsen gjorde fra 1557 til 1572. Saken er at det som vi kjenner som 'Jens Christensen lesemesters dagbok', ble gitt til sistnevnte av hans forgjenger Mikkel Jonsen ved nyttårslaget i 1573. Men jeg kan ikke se at her er noe vesentlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Solli

Hei. Eg har også leita etter opphavet til namnet Pych. Dei første som ser ut til å bruke Pych-namnet er dei to brødrene Anders Anderss. Glomnes. Begge tek i bruk namnet i Bergen, men ingen av dei bruker det i samband med borgarskapsinnvilginga (1658&1666). Koppskatten 1683 er foerste gang eg har registrert at dei brukar Pych-namnet.Naar Ola Kvalsund tileignar Anders Torgilss. Ytre-Eide Pych-namnet, saa maa dette vere ein konstruksjon. (Anders Torgilss. er oldefar til dei to broedrene.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk, Arne,Jeg finner imidlertid en av brødrene som fadder i 1675 LenkeKanskje barnebarnets dåp...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.