Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#61410] HO: Voen JENSEN (GLERUP) gm Ingeborg J LOSS, Bergen

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Voen Jensen (Glerup) var gm Ingeborg Jensdatter Loss, datter av sognprest Jens Samuelsen Loss og ukjent hustru i Os.Skifte etter Voen i viser at de hadde fire barn, Lars, Nils, Maria og Ingeborg. [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1370&storleik=>LenkeI 1683 og 1689 bodde familien i rode 3 i Bergen (NK); Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Voen Jensen (Glerup) gifte seg med Ingebor (Jensdtr). Loss den 21. juni 1681 i Os sokn, Os Pr.gjeld; sjå databasen Vigde i Os, der namnet Voen er tolka som 'Jon?'. men Loss er Loss, så det er nok den godaste Voen med farsnamnet Jensen. Voen var då ungkar og Ingeborg var pige. Som du sikkert veit blir Voen Jensen gravlagt i NK, Bergen, den 21. januar 1706, medan det skifte etter Ingeborg den 18, februar 1723. Ho døydde mest truleg 2-3 veker tidlegare.Truleg flytta dei til Bergen straks etter bryllupet sitt. Dei då ugifte søstrene Ingeborg og Kirsten/Kristina hadde, i følgje bygdebokforfattar Nils Tveit, budd på garden Molda i Os og stelt huset for broren Henrik, som fekk Molda ved skiftet etter far deira, soknepresten Jens Samuelsen Loss, som døydde ein gong mellom mai og november i 1668.Henrik, som løyste borgarbrev i Bergen 26. november 1663, flytta 'heimatt' til Os og overtok drifta av Molda (Moldegård) etter at brørne Nils og Anders døydde i 1670 - Nils høgst sannsynleg i desember 1670; då det er skifte etter han 3. januar 1671. Eitt absolutt vilkår for å løysa borgarskap/brev i Bergen var at vedkomande budde i byen, og elles at ein måtte ha vore i faget i minst seks -6- år, var over 20 år gamal og kunne betala 300 Rdl. for å 'løysa' borgarbrevet.Henrik var altså sjølveigande bonde på Molda frå 1671 til han, som nemnt i ein annan tråd om denne slekta; selde til Annanias E. Wrangell i 1680 og flytta vekk. I tillegg var Henrik Loss lensmann i Os tinglag, dvs. Os, Samnanger og nore Fusa frå 1675 til 1680; broren Samuel på Holmefjord overtok jo som lensmann i 1680/81.Vi veit elles at søstrene Ingeborg og Kirsten/Kristina manifestarar seg med sine respektive ektemenn i Bergen frå tidleg på 1680-talet, og det er difor høgst sannsynleg at broren Henrik tok same vegen. Kanskje han fornya borgarskapet sitt? Who knows?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei Terje,Ja, det var greit å få vite når og hvor de giftet seg. Takk også for andre opplsyninger.Jeg finner ikke barnas dåpshandlinger i Bergen, men de bodde jo i rode 3, og det er visst sparsomt med KB for NK sogn på 1600-tallet. Der får vi da bare godta det som står i skiftet om de fire barna. Lurer på denne Niels Voensen, -kom han hjem igjen, mon tro?Vet du noe om hvor Voen Jensen (Glerup) kan ha kommet fra?Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

For meg høyres Glerup like Dansk ut som alle andre stadnamn som sluttar på -rup. For å bruka dagens norske slang kan eg seia at Glerup er 'mega-dansk' for meg :-))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Der har vi da ekteskapsinngåelsen til Ingeborg Voensdatter Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

får noen treff her:Glerup Vester Bølle sogn, Rinds herred;'Skerup' øde byggested til gård i Glerup, Vester Bølle sogn, Rinds herredDa skal vi vel til Glerup gård, i Bølle / Vester Bølle sogn, i Rinds herred;-) i Danmark

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Da har vi det her Lenke Bølle&kirkebillede=506&sogne_traef=1899&kommunekode=793&kommune=Ålestrup&sogneid=2009&language=da#SOGNETRAEFLegger inn en etterlysning, jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

det ble feil! da dere kommer til siden får dere opp det første sognet. Klikk på Rinds herred og velg Vester Bølle!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G. Taraldset

Hei,Jeg har notert en Søren Michelsen Gram, borger 1733, som var gm en Anne Nilsd. Hart, gravlagt 21.10.1720 (har ikke reg. noen barn her), og gm Clarchie Jacobsdatter Dishington 27.02.1726.Dette kan være den Søren som giftet seg (2. gang?) med Ingeborg Vognsdatter i 1722. I så fall må Ingeborg være død før 1726 (ca 1724-25?) .Søren og Clarkie hadde i alt 8 (?) barn, 1 barn het Anne og 2 barn Ingeborg (en død ung?).mvh Ole G

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ingebrog var død før skiftet etter faren, Vogn, i 1723. Se lenke i (1). Takk forøvrig for opplysningen.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ingeborgs dødsfall. gr l 28. mai 1723 LenkeMao så var de gift i ca 15 mndr. Hun døde vel trolig i barsel, men kan de ha fått et barn som vokste opp?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jørgen Jørgensen Gullsmed i 1714 i rode 13 (DK) LenkeFra overformynderrullen 1714;'Jörgen Jörgensen Guldsmed, wærger for Woen Jenßens daatter Jngeborigs fæderne Arv rd 180-4-1. Noch for hans egen daatters tilfaldene Arv rd 300-0-0.'Søren Gamst i samme rullen: 'Sörren Gamst, wærger for Simon Hanßen Gamstes daatter Siris Möderne Arv rd 12-0-0.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg vet ikke helt, men er Gram og Gamst samme person, mon tro.Finner Søren Hansen Gamst, men Søren Michelsen Gram..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Innlegg 15:Jørgen Jørgensens datter i 1714 er ant. fra et tidl. ekteskap med Gertrud Gillisdatter Meel i Gertruds 2. ekteskap (datter av skipper Gillis/Jelles Meel fra Bergen, begr. Bergen NK før 1657, og hustru Beret). Gertrud skal ha vært g. 1) m. bedemann i Nykirken Jørgen Pedersen (død 1690).Såvidt jeg vet var gullsmed Jørgen Jørgensens slektsnavn Egelstorph.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Den 24. august 1722 er det gravferd for Ingeborg Jensdotter Loss, enkja etter Voen/Woen Jensen, i NK, Bergen. I databasen Døde i Bergen 1668 - 1815 er ho _ikkje_ oppført med namn, berre som 'Woen Jenssens encke'. Men om salig Ingeborg Loss frå Os var namnlaus i gravferda hadde ho likevel såpass status at ho vart gravlagd 'i kircken under mandfolckstolene', og det blei ringt 'med alle kl':42098 k Woen Jenssens encke i kircken under mandfolcksstolene med alle kl Aug 24 1722 NKEg går ut frå at Woen/Voen Jensens gravferd (21. januar 1706, NK) er alminneleg kjent, men repetarar likevel her:40508 Voen Jensen m i N.k.g. under stolene med alle kl. og l.p. Jan 21 1706 NK Når det gjeld dei fire borna deira som er kjende - Lars, Nils, Maria og Ingeborg - så er det vel truleg at dei også har hatt ein son som heitte Jens (eventuelt fleire søner) som _ikkje_ vaks opp. Begge bestefedrene heitte jo Jens, og eg reknar det som heller usannsynleg at ein så vyrd mann som den avlidne soknepresten Jens Samualeson Loss ikkje vart forsøkt oppattkalla.Kirsten/Kristina Jensdotter Loss fekk truleg ikkje born, heller ikkje broren Samuel på Holmefjord etter kva vi veit. Men søstrene Ingeborg og Anna fekk påviseleg fleire born, og det er vel difor ikkje unaturleg å gå ut frå at dei i det minste prøvde å kalla opp éitt eller fleire born etter morfaren, salig Hr. Jens Loss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Tilleggskommentar til innlegg (18):Som ein ser er diverre heller ikkje alderen til Ingeborg Jensdotter Loss nemnd i kyrkjeboka for NK. Men dersom rekkjefølgjen på arvingane i eit skifte òg fortél noko om kvar dei kjem i til dømes ein søskenflokk (i dette høvet søskena Loss), så bør vi merkja oss at ved skiftet etter broren Nils i januar 1671 (som visstnok var fødd ca. 1648) er Ingeborg er nemnt som den _midterste_ av dei tre søstrene Loss i Os.Då er det vel kanskje ikkje heilt urimeleg å rekna med at ho er født midt på eller i siste halvdel av 1640-talet, noko som då i så fall indikerar at ho var minst 74, men kan hende 79/80 år gammal då ho gjekk bort i august 1722. Det er sjølvsagt heilt umogeleg å fastsetja alderen hennar nærare utan meir handfast informasjon, så dette siste er nok eigentleg berre tipping frå mi side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Dersom ein etterkvart finn dåpen til i alle fall nokre av dei fire borna vi til no veit om, så blir det litt lettare å stipulera alderen til Ingeborg Loss. Alt vi veit no er at ekteparet Woen Jensen (Glerup) og Ingeborg Jensdtr. (Loss) hadde tre levande born i rode 3 i Bergen pr 1689, då dei dei også betaler 1 Rdlr. i koppskatt for sine '3 børn' (koppskatten i Bergen 1689).Ingen born er nemnde i 1683 då paret legg koppskatt. Men dersom Woen og Ingeborg hadde born då, så var det kanskje slik at styresmaktene ikkje skattla småborna i 1683? Vi kan i alle høve slå fast at Woen og Ingeborg vart gifte i Os i juni 1681 - og åtte år seinare hadde dei tre levande born.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Der er ikke dåpshandlinger, ektefødte, fra NK mellom 1676 og 1700. I hvertfall har ikke jeg funnet at det finnes. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Til innlegg (21):Nei, det er så. Kyrkjebøkene fpr NK vart vel flammenes rov i den katastrofale bybrannen i 1702. Og det som er borte, er nok tapt for alltid, Arnfrid. - Men, det er vel òg mogeleg at familien i perioder kan ha budd _utanfor_ stadsporten, dvs. utanfor bygrensene. Og i så fall er vel kanskje ein idé å leita i kyrkjebøkene for til dømes Fana?Eg vil her ta oppatt at når dette paret har fått fire born og dei to gutane heiter Lars og Nils, medan patronymet til _både Woen og Ingeborg er JENS, og at faren til Ingeborg var den vyrde - og velståande - presten Jens Loss (Hr. Jens i Os); så er det svært sannsynleg at dei òg hadde ein gut Jens som må ha døydd tidleg/som ung. Den gode Hr. Jens i Os var jo død lenge _før_ Ingeborg Loss gifte seg, så eg reknar med at det første gutebarnet deira var oppattkalla etter han (og samstundes naturlegvis også etter farfaren). Dette er eg faktisk heilt overtydd om.Elles kan vi merkja oss at dette skiftet, som tilsvarande skifter, alltid nemner gutane først. Dette fordi dei etter lova arva størst lott (dobbelt så mykje som søstrene, et som i dag vert kalla brorparten). Men det tyder, som vi òg veit, likevel ikkje at gutane dermed var eldst; det kan godt vera at dei var yngst.Det einaste skiftet fortél oss er innbyrdes rekkjefølgje for born av same kjønn. I dette konkrete tilfellet tolkar eg det difor slik at Lars var eldre enn Nils og at Maria var eldre enn Ingeborg. Men Maria kan godt ha vore den eldste av dei alle. Og i tillegg er eg, som ovanfor nemnt; overtydd om at eldste guten i søskenflokken må ha vore ein JENS -.Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Med tanke på at vi finn att huslyden Woen Jensen og Ingeborg Jensdtr. Bergen i 1683 (dvs. Koppskatten for 1683) og at paret, som før nemnt, vart gifte i Os den 21. juni 1681; så kunne det tenkast at det eldste bornat var fødd i Os. Men - det ser ikkje slik ut.Eg har difor sett gjennom kyrkjeboka for Os for 1681 - 1683, men UTAN å finna born av Woen og Ingeborg. Ei anna sak er at det er ikkje alltid er lett å tyda handskrifta til dåverande sokneprest i Os, Christopher Garmann.For eg for min del har større vanskar med å tyda det Garmann skriv i kyrkjebøkene samanlikna med innførslene til andre, samtidige geistlege. Men no er eg rettnok berre ein simpel amatør med omsyn til tyding av snirklete gotisk skrift- og stil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Jeg tror vi har funnet Woen Jensen og Ingeborg Jensdatter Loss' førtefødte datter Maren (Maria)s dåp, og legger samtidig inn vielsen en måneds tid senere for sammenlikningens skyld:A. Dåp ca. mai 1681 i Samnanger annexkirke av Os:I margen, midt på venstre side: Døpt et uegte? barn af Hans Pederss (res.kap. i Fusa) Dnca 7 p. Tr: døbt et uægt barn aff navn Mareta Woend. fad: Elen …, Niels…, Marita – Store G.., Anna … dall, ….d:(Fint om noen kan tyde fadderne, kanskje Ingeborgs mor står der?):Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Samnanger i Os, Ministerialbok nr. A 4 (1669-1760), Kronologisk liste 1681, side 13. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11615&idx_id=11615&uid=ny&idx_side=-16>LenkeB. Vielse 21. juni 1681 i Os hovedkirke:I margen, nedenfor midten på venstre side: Copul. 1 par. Die Mardis 21. Juni Copul. Won Jenss. oc Ingebor Loss: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Os i Os, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1722), Kronologisk liste 1681, side 23. Permanent sidelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Kjempeflott. Jeg er mektig imonert!Mvh Arnfrid i Farten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.