Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Holte Rosenkilde

[#61583] Idd-presten Hans Jacobsen Wulf

Recommended Posts

Gjest Per Holte Rosenkilde

Sigurd Engelstad viste i NST XIX_3 (1964) at Wulf ikke er sønn av Østoftepresten Jacob Jacobsen Wulf, som mange, blant annet Finne-Grønn har hevdet. Han er derved heller ikke etterkommer av biskop Jens Nielsen.Engelstad endte i stedet opp med å gjøre ham til en bror av Just Jacobsen til Molland, og dermed sønn av Jacob Justsen Wulf, gjestgiver i Lillesand, og Agnete Lauritzdatter, datter av prest i Vestre Moland Lauritz Nielsen og Anne Albrektsdatter. Dette har så vidt jeg har forstått vært god latin de siste 40 årene.Jeg leste gjennom registeret for panteboka for Nedenes 1697 - 1699 i går på jakt etter andre oplysninger, og snublet over en oppføring som kan rokke ved denne oppfatningen. Det referes til et skifte etter Agnete Lauritzdatter på Tingsaker i Vestre Moland 22. august 1689. Just Jacobsen avstår sin rett til Tingsaker til svogeren Christen Nielsen. Elchen Jacobsdatter og avlidne Hans Jacobsen har også solgt sin rett til Christen Nielsen, og likeså avstår Else Børgesdatter sin rett.For ordens skyld, jeg har bare lest registeret så langt, ikke hovedoppføringen.Agnete Lauritzdatter var gift to ganger, i første ekteskapet med Jacob Wulf hadde hun de tre barna Just, Hans og Elchen. I andre ekteskap med Børge Truelsen hadde hun barna Agnete og Else. Agnete ble gift med degn i Vestre Moland Christopher Nielsen. Just, Elchen og Else havnet i Arendal, og dannet på mange måter en klan der – det sees ikke minst i gjensidig bruk som faddere gjennom i alle fall et par generasjoner.Når det gjelder Hans, ser jeg bare tre muligheter. Enten må ’avlidne’ være en feiltolkning i registeret (det kan ikke utelukkes, registeret omtaler Christopher konsekvent som Christen), familien må av en eller annen grunn feilaktig ha trodd at han var død på det tidspunktet, eller Hans kan ikke ha vært identisk med Idd-presten, som døde i 1717. Hvem kan Idd-presten i så fall ha vært?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiDu har vel selve teksten her, begynner nederst på høyre side. LenkeGrunnlaget for at Hans er død, er vel å finne nederst på neste side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Da faller alternativ I, og med til visshet grensende sannsynlighet også alternativ II. Dermed faller et sett felles aner for meg og kona - selv stammer jeg fra Elchen, hun stammer fra Hans Jacobsen Wulf i Idd.Hans Jacobsen Wulf har mange etterkommere, og jeg ville tro flere er intersserte i hans opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiI så fall forsvinner også mine aner, jeg har Hans Jacobsen Wulf som ane.Jeg forstår likevel ikke helt hvorfor Elchen opptrer på vegne av Hans Jacobsen og ikke evt. på vegne av arvingene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg tror bokstaven(ene) mellom 'hæderlige ok wellærde Mand' og 'Hans Jacobsen' skal tolkes som en forkortelse for 'herr', altså den vanlige prestetittelen. I så fall blir ryktet om hans død overdrevet.Fint hvis noen andre kan uttale seg, for jeg tør ikke være helt sikker. Men skriverens s'er, både store og små, likner ikke på den (de) bokstaven(e) det her er snakk om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Jeg var heller ikke sikker på skrivemåten, men på neste side (Lenke) er samme skrevet, omtrent midt på venstre side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Ja, der vil jeg tro det står 'Sl: afgangne Hr: Tolder' - legg merke til hvordan den første buen i de kombinasjonene som jeg har tolket 'Sl:' og 'Hr:' er ulik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

På side 219 i samme bok, høyre side, linje 3, er noe av det samme, her på en kjøper som tydeligvis bør være i live: LenkeJeg skal se på forskjellene noe senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Kristian: Jeg har sett nærmere på de tre stedene det er henvist til ovenfor. jeg er enig i din konklusjon i (7). Det vil si at jeg mener det står Hr. Hans Jacobsen, ikke Sl. Hans Jacobsen. Jeg prøver å laste opp et bilde av disse.Da kan det se ut som om vi har vekket en ane tilbake til livet igjen (ihvertfall i 1698).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Fikk ikke lastet opp bildet, prøver på nytt.

bilete5344.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai Werner Østreng

Det var jo gledelig at Hans Jacobsen Wolf likevel overlevde til 1717....:-) Takk for det, KristianNår vi først er igang, over til Fredrikstad:1)Har noen av dere sett på Jost Hanssøns aner og slekt? Jeg fant i 1991 at han var sannsynlig far til Jacob Jostssen (Konklusjon basert bl.a. på Almanakknotatene (NST III) og Fredrikstad Lagtingsprotokoll 12.januar 1608 mm.) Var Petter Jhanssen Hollender hans svoger/svigerfar (eller bror)?2)Var Hans Wolf, borger i Nakskov 1585, far til Jost Hanssøn?3)Den unge Jost Jacobsen som var på kreyerten til Nieuborg i 1625 skulle vi gjerne ha plassert. (Se almanakknotatene)4)Hva var slektsforbindelsen til lesemester Jacob Jacobsen, som faktisk hadde eiendomsinteresser i Wisur, nær Fredrikstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiOverlevde Hans Wulf til 1717? Jeg fant akkurat en innførsel i Norske Kongebrev, bind VII:'Side 251, nr. 142: 1.5.1703. NR 495a-b. Kallsbrev for Christian Dyrhus som sokneprest i Halden, Idd sokn og Enningdal anneks etter avdøde Hans Wolf. Han skal også betjene garnisonen ved festningen Fredriksten. NI: Søknad fra Christian Dyrhus, dat. Kbh. 26.4.1703.'Er dette en annen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai Werner Østreng

Det kan alternativt ha vært en skipper Hans Jacobsen Wulf/Ulf (visstnok gift med Rebecha Pedersdtr Leth) som døde i 1717. Det er også nevnt en gammel skipper Hans Jacobsen i Brevik i 1712, men dette behøver jo ikke være den samme.Jeg har dessverre ikke tilgang til kilder for prestehistorie/ prestemanntall her jeg er nå, men antar at du har rett med hensyn til at Hans Jacobsen Wulf var død i 1703 eller tidligere. (Han skal også være nevnt som Johan Jacobsen Wulf i en sekundærkilde.) Et av barna hans skal være født 1690.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai Werner Østreng

En skipper Hans Jacobsen Wulf kan muligens passe bedre inn i sjøfarts og handelsmiljøet i Lillesand enn en prest til Idd eller hur? Som Per Holte Rosenkilde sier i inlegg (1):Hvem kan Idd-presten i så fall ha vært? Vi bør kanskje se nærmere på vurderingene til Engelstad, Finne-Grønn og Ager-Hanssen.....Som Per Holte Rosenkilde sier i inlegg (1): Hvem kan Idd-presten i så fall ha vært?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er vel ikke så enkelt å si noe bestemt om hva som 'passer' best her. Just Jacobsen Wulfs mor var jo prestedatter - og slekta hadde ellers en del kontakt med skutehandlermiljøet i Nord-Jylland.Dette er jo litt på siden av hovedproblematikken, men jeg tar med et sitat fra Carl Klitgaards artikkel 'Slægten Toft fra Klim' (Historisk Aarbog for Thisted Amt 1942):Peder Jensen f. 164*, d. 1715-20. Boede 1668 og 1672 paa Gaarden Toften i Klim, efter hvilken han tog Navnet Toft (...). Han flyttede derefter til Torup Holme i V. Torup Sogn, hvor han drev Skudehandel fra Torup Strand,(...). 1700 købte han af sin Hustrus Stiffader Just Jacobsen Wolf paa Molland ved Grimstad Gaarden i Torup Holme, men overdrog den atter samme Aar til Just Wolf, hvorefter han 1715 paany fik Skøde paa den af sin Hustrus Søstermand, Raadmand i Kristiansand Jens Christensen Rodsted, gift med Helvig Friis. (...) Han blev gift antagelig o. 1675 (før 1682) med Inger Jacobsdatter Friis, f. 167*, d. efter 1708, Datter af Adelsmanden Jacob Henriksen Friis til Molland og Dorthe Christensdatter Torup, f. 1631, d. Molland 1708. Dorthe Torup var sandsynligvis af Selvejerbondeslægt fra V. Torup Sogn, thi hendes 2. Mand (gift 1661) Just Jacobsen Wolf stod 1682 som Ejer af flere Gaarde her, af hvilke en beboedes af Steen Iversen, gift med Maren Jacobsdatter Friis'.Hvilke gårder Just Jacobsen Wolf eide i Vester Torup, er for øvrig beskrevet i Peter Grishauge: Gårde i V. Thorup sogn (utg. 2000).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai Werner Østreng

Jeg er nå enig med med deg, Oddbjørn Johannessen,innlegg (15). Blant barna til presten Hans Jacobsen Wulf ser jeg også oppkalling etter Agnete. Skipper Hans Jacobsen kan være for ung og født lenge etter 1630-årene. Han giftet seg først med Rebekka Pedersdtr Leth (hennes 2.ekteskap) da hun var rundt 40 eller mer, etter 1706.Presten Hans Jacobsen Wulf overlever derfor fortsatt (i mine øyne) som etterkommer etter Jacob Jostsen... Det er også interessant å registrere at han svigermor Petronella Christophersdatter var av Friis-slekt. (Også kalt Pernille.Se Finne-Grønn:Slekten Riis Satt igjen med 8 umyndige barn da faren døde.Kilde: Vest-Oppland SHLT 2/1985)Mvh Kai

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg skal aldri starte en debatt mer rett før jeg har en planlagt dag borte fra PC-en. Her har skjedd mye i mellomtiden.Jeg trodde jeg hadde 1717 fra en pålitelig kilde, men Egils innlegg 12 viser noe annet. (Søndre Borgesyssel prosti er det eneste som ikke er lagt ut i prestehistorien). Dermed er min kone og jeg igjen 12-menninger, og freden senker seg, så langt.Pernilles far, Christopher Lauritzen Friis, var fra Bogense utenfor Odense. Det er ikke noe som tyder på slektskap ellom ham og familien Friis til Molland. Det var mange Friis-familier i danmark, adelige og ikke-adelige, på en tiden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiPå denne siden med prester i Idd står Hans som prest i perioden 1668-1717, uten at jeg vet grunnlaget for det: http://www.idd.no/prester.htmChristian Dyrhus er ikke nevt som prest der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Om jeg ikke tar helt feil, var Christen/Christian Dyrhuus (1677-1720) prest til Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, Christian Dyrhuus var prost i Holt 1705-1720.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per evensen

Litt på siden av sak: Jeg leser til min forundring at Oluf Nielsen Dorph fikk forbud mot å betjene alteret. Hva betyr det ? Finner man liknende forbud i norsk kirkehistorie?Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg har notert at han ble avsatt i 1642 etter en episode, men at han fikk beholde inntektene av embedet. Han ble kapellan i Oslo i 1608, så han må ha vært en relativt gammel mann i 1642. Kan den 'episoden ha noe med aldringsprosessen å gjøre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Sogneprest Hans Jacobsen Wolf (6. april 1639, døpt 11. april Vestre Moland kirke -) skal ha blitt g. ca. 1675 på Torp, Idd m. Maren, datter av forrige sogneprest Idd og Fredrikshald ca. 1642-68, kap. 1640, feltprest oberst Kruses regiment Niels Olufssøn (Olssøn) Dorph (1616 - 12 aug. 1668 Idd, Østfold). Det skal ha vært åpnet skifte etter Hans Jacobsen Wulfs hustru så sent som 14. feb. 1719, avsluttet 14. april 1719. Selv skal han iflg. mine notater ha dødd 23. okt. 1719. Han skal ha vært barnløs i 2. ekteskap.Han skal også ha vært g. 2). m. Mette Dorthea Petersdatter Lorentz (1617 Fredrikshald - 1 april 1733 Vinje, Telemark) i hennes 3. ekteskap - hun skal ha vært g. 1). m. Engelbrekt Erikssøn Prytz (d. 1696) og 2). 1700 m. Christian Jebsen (d. 1703), begge rådmenn i Fredrikshald.Mette Dorthea hadde som enke etter sin 3. mann opphold først (ca. 1720/21) i Drangedal prestegård hos sin datter (fra 1. ekteskap) Else Dorothea Prydz (f. 1691) og svigersønn (og stesønn), sogneprest Drangedal ca. 1720-21, rektor Fredrikshald skole Ole Hansen Wulf (d. 1721), deretter i Vinje prestegård (fra ca. 1723) hos samme datter og dennes 2. mann sogneprest Vinje 1723 Søren Schjelderup (1700 - 1734 Vinje).(Mette Dorthea ble begravet 62 år gml, m. likpreken av sogneprest Boye Normann i Lårdal, skifte avsluttet i Vinje 14. mars 1738, fem år etter hennes død).Ole Hansen Wulf (d. 1721) var altså g.m. sin stemors datter.Forøvrig gir vel skiftet 14. feb. - 14. april 1719 svar på hvem som egentlig døde først, Hans eller Maren.Nok en indikasjon på dødsåret 1718 har vi i det faktum at også Hans Jacobsen Wulfs etterfølger, sogneprest 1717-19 Peder Sørensen Halden var g.m. sin forgjengers datter, Mette Hansdatter Wulf).P.S. At en person (Christian Diurhuus) fikk kallsbrev betyr vel ikke nødvendigvis at han tok imot kallet. Spørsmålet er vel også om ikke det istedet var bare et ekspektansebrev? Sogneprest i Holt 1705-20, mag. Christian Bendixsen Diurhuus (15. april 1677 Bakholmen, Sunnhordland - 21. juni 1720) g. okt. 1705 i Drammen m. Margrethe Hansdatter Angel fikk alle de 6 barna jeg har notert i Holt i perioden 1708-17. Hvor Christian Diurhuus har oppholt seg i perioden 1703-05 er det kanskje også mulig å finne ut av?Kilder: stort sett div. artikler i NST.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

23: Kan godt hende Dyrhus ikke tiltrådte, men likevel står det 'avdøde' Hans Wolf.Har du noen nærmere opplysninger om grunnlaget for at han døde 1719?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Christian23 okt 1719 har jeg notert som dødsdag for hans svigersønn og etterfølger Peder Sørensen Halden. Han skal da ha vært enkemann, og døde på vei til Gjerpen, der han skulle forlove seg for annen gang. Jeg har ikke notert noe dødstidspunkt for Mette Hansdatter, men vil ikke utelukke at 14. feb og 14 apr 1719 gjelder henne, ikke moren.Kai WernerDitt innspill i innlegg 11 om besteforeldrene til Just, Elchen og Hans Jacobsen Wulf (enten han var identisk med Idd-presten eller ikke) har ikke fått den oppmersomheten det fortjener. Det er så absolutt relevant for temaet. Selv har jeg ikke kommet lengre enn Finne-Grønns påvisning av at Jacobs foreldre het Just og Elchen, og er svært interessert i en utdypning av hypotesene dine.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.