Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Mathisen

[#61620] Petter Leonhard Sundt, hvem var han?

Recommended Posts

Gjest Hans Mathisen

En rekke upubliserte dokumenter hevder at en Petter Leonhard Sundt er farfar til dampbåtkaptein på vestvanna i Telemark Petter Amundsen Sundt (1844-1907), gjennom sønnen Amund Amundsen (1798-1871). Det har imidlertid hittil ikke vært mulig for meg å finne noe belegg for dette, og patronymet Amundsen tilsier naturligvis at Amund Amundsen neppe er sønn av en Petter Leonhard. Da burde patronymet vært Pettersen eller Leonhardsen.Mitt spørsmål er om noen sitter med opplysninger om denne Petter Leonhard Sundt? Angivelig skal han ha levd i siste halvdel av 1700-årene, men jeg finner ham ikke i den norske folketellingen fra 1801.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Er dette de personene du leter etter? Jfr. denne bygdesoga fra Kviteseid. (Her fremgår det forøvrig kun at Amund Amundsen f. ca. 1798 sin far heter Amund (I), ikke Amund AmundsenAMUND AMUNDSEN SMITH Pedigree Male Family Event(s): Birth: Christening: Death: Burial: Marriages: Spouse: MARTHE CORINE PEDERSDR Family Marriage: 12 APR 1827 Kongsberg, Buskerud, Norway

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Takk for dine bidrag, Erling. At Amund Amundsens far må ha hett Amund, er jo nokså opplagt. Problemet er at andre, upubliserte, kilder gjentatte ganger fremholder at Amund Amundsen skulle være sønn av en Petter Leonhard Sundt. (Bygdebokforfatteren har åpenbart sett at dette ikke kan stemme, så han nøyer seg med å nevne at Petter Leonhard Sundt skal ha vært en av forfedrene).Mine undersøkelser viser at Amund Amundsen (1798-1871) var sønn av Anon Olsen (f. 1771 i Berg, Østfold), som ved Amunds fødsel bodde på en husmannsplass som het Sund i Aremark. Hans kone var Kari Amundsdatter (også hun f. ca 1771). Anon (som også skrives som Amund og Anund) og hans familie flyttet i 1801 til Fredrikshald (Halden). Anon var musketter ved Fredriksten festning.Jeg antar på denne bakgrunn at Amund Amundsen eller en eller flere av hans etterkommere har føyd en t til stedsnavnet Sund og derved skapt inntrykk av at deres bakgrunn var å finne i et høyere sosialt lag enn hva som faktisk var tilfellet. Dette har senere etterkommere trodd på til denne dag, bl.a. bekreftet ved at det blant slektens medlemmer sirkulerer en kopi av (offiserslekten?) Sundt-slektens våpenskjold. Og dette til tross for at familietradisjonen kan fortelle at Amund Amundsen ikke fant nåde for sin kones foreldre. Hun, som het Marthe Karine Pedersdatter (1805-1892), var nemlig datter av overstiger Peder Johansen Linnert ved en av gruvene under sølvverket på Kongsberg, og således tilhørende hva vi må kunne kalle overklassen der på stedet. Dersom Amund hadde vært av Sundt-slekt, ville det neppe vært noen grunn for det unge paret til å 'rømme' til Seljord etter vielsen på Kongsberg i 1827.Mitt håp med denne debattstrengen er altså kun, om overhodet mulig, å få vite noe mer om denne Petter Leonhard Sundt. Hørte han f.eks. til offisersslekten Sundt? Når og hvor levde han? etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeVed folketellingen 1865 ser det ut til at han skal være f. ca. 1800. En feil?Har du sjekket om farens navn oppgis ved hans ekteskap? Får vente til de dig. kirkebøkene er oppe å gå igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeOg da er det selvsagt denne familien du sikter til?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeHer er deres ekteskap. Han er oppgitt å være 27 år, altså f. ca. 1800, ifølge disse opplysningene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Her fra klokkerboken, nå ser han ut til å være kalt 'Sunthe', 27 årLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeLegger for ordens skyld med dåpen til din kandidat, Ammund, sønn til Annon Olsen og Kari Amundsdatter på Sund, Aremark

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Karen, døpt nr. 27 i Gjerstad i Aust Agder i 1808, er det et spor?LenkeSer at paret fikk sønnen Anond i 1797 og Ammund i 1798, Aremark, samt Hans 1802 og Ole 1805 i Halden. Hvor flyttet familien etter Halden, og når? Fant du konfirmasjonen til Amund Amundsen, ville det jo gi interessant informasjon, vil jeg tro.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeKan dette være 'din' Ole Anonsen, her kalt Amundsen, samme etternavn som Amund Amundsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Jeg finner ingen av disse søskene konfirmert i Halden i alle fall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeInnflyttet nr. 6 i 1824 fra Moss til Kongsberg, er det din Amund Anonsen/ Amundsen, tro?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen
LenkeInnflyttet nr. 6 i 1824 fra Moss til Kongsberg, er det din Amund Anonsen/ Amundsen, tro?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Til innlegg 5: Ja, det er feil. Han ble født 1798 og døpt 19.08. i Aremark. Til innlegg 6: Ja. Til innlegg 10: Nei, dette er neppe et spor. Til innlegg 11: Ja, dette kan tenkes å være Amund Amundsen Sundts farfar. Til innlegg 12: Amund Amundsen ble konfirmert i Idd 09.10.1814. Har ikke lett etter hans søkens konfirmasjoner, men kanskje fant de også sted i Idd. Til innlegg 13 og 14: Ja, jeg mener bestemt dette er den samme Amund Amundsen Sundt som dette dreier seg om. Han er registrert utflyttet fra Idd til Christiania 23.05.1819 og samme år registrert som innflyttet til Oslo Domkirke fra Idd for å gå i lære hos skomaker Colbiørnsen. Noen flytting fra Christiania til Moss har jeg dessverre ikke funnet registrert, men han må rimeligvis ha foretatt en slik flytting en gang mellom 1819 og 1824.Det er kanskje å beklage at du har hatt alt dette strevet med å finne frem disse tingene, som jeg selv har funnet for et års tid siden. Når jeg ikke med en gang opplyste om alt dette, er det fordi jeg, som det fremgår av mine første innlegg, kun er ute etter mulig info om Petter Leonhard Sundt. Jeg takker deg likevel for din interesse for denne saken og håper fortsatt det kan være noen 'der ute' som sitter på info om Petter Leonhard Sundt.Vennlig og takknemlig hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg tillater meg å blåse nytt liv i denne saken, idet en smule nytt kan tilføyes de opplysninger som er gitt i tidligere innlegg.Det hevdes (i en slektsopplisting mottatt fra en av Amund Amundsens etterkommere i Amerika) at Petter Leonhard Sundt skal være født i Hamburg omkring 1688. Se også Kviteseid Bygdesoge (innlegg 3 her), der det heter: 'Ein av fedrane til Amund skulle vera Petter Leonhard Sundt. Han var gruvekar og kom frå Hamburg til Kongsberg sylvverk.'Siden nålevende etterkommere av Amund Amundsen Sundt har trodd at offisersslekten Sundts våpenskjold har tilhørt deres aner, er det ikke lett å se hvorledes Petter Leonhard Sundt skulle kunne være en av disse anene. Våpenskjoldet og adelspatentet ble tildelt Michael Sundt (1679-1753) av kong Christian den sjette 28.11.1733. I slektsboken 'Familjen Sundt' av cand.mag. Mikael Sundt, utgitt i Kjøbenhavn 1889, hevdes at den adlede Michael Sundt er 'stamfader for alle nulevende Sundter af denne familje'.Boken lister opp alle hans kjente etterkommere, og det finnes ingen Petter Leonhard blant dem. Imidlertid opplyses det om at den adlede Michael Sundt skal ha hatt hele 11 brødre. 4 av disse er navngitt, mens 7 omtales som 'ubekjendte'. Det er således en mulighet for at det kan ha vært en Petter Leonhard blant disse.Om denne Petter Leonhard Sundt faktisk har eksistert og vært tilknyttet sølvverket på Kongsberg, burde det kanskje være mulig å finne noen form for dokumentasjon for dette? Finns det noen som kan bidra her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Kommer litt sent inn her, men Peter Leonard Amundsen Sundt har hallerede hatt ett tema med 62 innlegg. (Tema 51964 [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=51964&sok=Sundt&nr=9&antinnlegg=62&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke .)Temaet her startet fra scratch, så man vil fort se at debatt-deltakerne var innom mange blindspor i forbindelse med identifikasjonen.Peter Leonard Amundsen Sundt neppe har noen slekt-forbindelse med andre Sundt/Sundz på Kongsberg. Men det ble i denne forbindelse også lagt ut et tema vedr. disse. (Tema 52050

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Korrigering til siste innlegg: Her må selvsagt må mellomnavnet LEONARD kuttes ut.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Takk til Ivar for henvisning til de tidligere debatter vedrørende Amund Amundsen Sundt og hans slekt. Jeg burde selvsagt ha gitt de samme henvisinger i mitt første innlegg her, så ville endel blindspor og gjentagelser kunne vært unngått. Men det er etterpåklokskap. Jeg iler isteden til med noen nye detaljer i denne saken:I slektsboken 'Familjen Sundt' fra 1889 (se innlegg 16) skriver Mikael Sundt bl.a. følgende (side 1): 'Da navnet (altså Sundt, min anmerkning) er meget udsat for at blive antaget af uvedkommende, idet Sund, Sunde, Sundet o.lign. saa let lader sig forandre til Sundt, har forskjellige personer, som det er sedvanligt, bemægtiget sig navnet....'.Den første gang Amund Amundsen opptrer i kildene som Amund Amundsen Sundt, ser ut til å være ved hans vielse i Kongsberg i 1827. Det var jo nettopp ved denne anledning han (eller hans svigerforeldre?) kunne ha et behov for å 'pynte på' hans sosiale status.På Amund Amundsen Sundts gravsten ved Kviteseid kirke står det at han ble 'fød paa Fredrikshald'. Det er jo i Aremarks nærhet, og i 1801 bodde han med sine foreldre i Fredrikshald.Det finnes (ifølge ovennevnte slektsbok) ingen Amund eller Anon blant den adlede Michael Sundts kjente etterkommere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Det er vel to problemer som dette temaet reiser:A: VAR DAMPSKIPSFØRER PÅ ”VESTVANNA” PETTER AMUNDSEN SUNDT (1844-1907) ETTERKOMMER AV NEDENNEVNTE PETER LEONARD SUNDT. (Slik upubliserte dokumenter hevder).La oss ta nøkkelpersonen i denne fremstillingen: Skomakeren AMUND AMUNDSEN ( f. i Aremark 1798, død i Kviteseid 1871), som ganske sikkert var far til dampskipsføreren. Denne mannen kom fra gården SUND i Aremark og vi kan følge sporene hans herfra – til Fredrikshald – til Moss – til Kongsberg – til Kviteseid., - hvor han i 1844 ble far til den senere dampskipsføreren. Det ser ut til at AMUND AMUNDSEN brukte etternavnet SUNDT fra ekteskapsinngåelsen på Kongsberg (1827). Amund Amundsens opphav ser ut til å være kjent, og det er ingen indikasjon på at det foreligger noen forbindelse til noen Peter Leonard (event. Sund/Sundt). Det er all grunn til å tro slektsnavnet SUNDT i denne sammenheng kommer fra gården SUND i Aremark.B: - SÅ, HVEM VAR PETER LEONARD SUNDT ?Iflg. Kviteseid bygdesoge var han gruvekar og kom frå Hamburg til Kongsberg sylvverk. (Dette bør ha utgangspunkt i en primær-kilde som ikke er oppgitt, og den skulle vi gjerne ha sett)Det er en Peder Zundh som står oppført som far ved dåp på Kongsberg 07.08.1697 og 11.02.1699 . Han er antakelig identisk med den mannen som står i manntallet over borgerskapet på Kongsberg 19.10 1723, har med :PEDER CHRISTENSEN SUND, borger, leverandør. Født i Jylland (Jylland 1723). Innvandret: kom til Kongsberg 1695, leverandør og borgered 1718. Enkemann med 3 barn, eier hus (1723).Det er en Peder Olsen Sundz, som er døpt 6 jan. 1764 i Svene (Kongsbergs nabo-prestegjeld). Far: Ole Sundz. Familien er omtalt under Sunsehaugen i Flesbergboka. (bind 6, s.172).Felles for de to sistnevnte, er at navnet LEONHARD ikke finnes. Det er da også en smule underlig at navnet LEONARD/LEONHARD ikke lar seg spore på en eneste person på Kongsberg gjennom hele 1700-tallet, - ikke en gang som patronymikon.Men kan Peter Leonard Sundt ha tilhørt en av de norske offisers-slektene (vel også geistlige embetsmenn, kjøpmenn etc..) Sundt, og nødvendigvis ikke vært noen Hamburger ? Til det er det å si at det hittil ikke er fremkommet noe som tilsier at så kan være tilfelle. På den andre side er det svært så vanlig at slektsbøker utelater barn som født utenfor ekteskap.Og så til slutt: Kan det tenkes at Peter Leonard Sundt kan ha sitt slektsnavn fra SUND i Aremark (og ikke Hamburg), og at han på en eller annen måte var beslektet med Amund Amundsen Sundt. – I så fall kan Kviteseid Bygdesoge ha delvis rett i forbindelsen mellom disse to personer. (Men denne teorien er utvilsomt den mest spekulative.)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Kviteseid bygdesoges opplysning om Peter Leonard Sundt skriver seg neppe fra noen primærkilde, slik jeg vurderer det. Bygdebokforfattere har sjelden tid til å gjennomgå kilder som ikke er knyttet til det geografiske området de arbeider med, og hvilken Kviteseid-kilde skulle kunne fortelle om en hamburger på Kongsberg?Mon tro om det ikke er en familietradisjon, levende da boka ble skrevet i 1956, som har blitt skriftfestet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Det er visst om natten, i halvsøvne, at de virkelig spenstige ideene kommer. Hør bare hva som slo meg nå nettopp: Leonhard ligner jo ganske mye på Leonart eller Lennart, og herfra er ikke veien lang til Lennert eller LINNERT, ikke sant? Amund Amundsens kone ble født Linnert, hennes far var Peder Johansen Linnert, døpt 16.03.1754, som man vet var overstiger i 1805 ved Dronning Juliane Marie gruve på Vinoren (Flesberg). Og så sies det, bl.a. i Kviteseid bygdesoge (men dessverre uten enhver kildeangivelse) at dampskipskaptein Petter Amundsen Sundt skal være en etterkommer av en Petter Leonhard Sundt, angivelig født i Hamburg 1688. Kan det ikke i det minste TENKES at denne personen egentlig het Petter Linnert, og at han er farfar til overstigeren gjennom en sønn Johan? I så fall må vi riktignok forutsette at etterkommerne, uvisst i hvilket ledd, i et forsøk på å legitimere bruken av Sundt-navnet, har gjettet på/antatt (kanskje endog trodd?) at det var fra den kanten man ættet fra Sundt-ene?Spenstig, ikke sant? Kommentarer imøtesees med spenning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Det høres jo slett ikke urimelig ut!Forresten; en klassisk og fornøyelig historie om hvordan familietradisjoner kan avvike fra sannheten - med de faktiske elementene kastet om og misforstått - ble trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1964: Schutter, H. K. ''Hertugen' på Ringerike, fantasi og fakta.' NST 19 (1964): 285-293.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Ja, - den hadde jeg sansen for Hans! (innlegg 22)Det ville jo vært veldig moro å finne ut om en av dapskipskapteinens aner skulle komme fra Hamburg.Tar med ekteskapsinngåelsen mellom Peter Andreas Johan Linnert og Marte Carina Larsdatter (midt på venstre side, høyre spalte ) [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8572&idx_id=8572&uid=ny&idx_side=-355>LenkeHan kalles forøvrig Peder Andreas i dåpen 16.mars 1754 (øvre halvdel, venstre side)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Det fremgår jo, jeg hadde nær sagt dessverre, av kirkebok for Kongsbergs dåpsinnførsel for Peder Andreas Johansen Linnert 17.03.1754 at faren het Johan Linnert Halvorsen. Hadde jo vært morsommere om han hadde hatt patronymet Pedersen. Det hadde passet bedre med min hypotese i innlegg 22.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.