Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#61671] S&F: Oppslag Ættebok for Lavik

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Hei,Det gjelder spørsmålet om hvem som var Hans Andersen Laviks foreldre. Hans var født 1719-1720. Han var gift med Mari Johannesdatter Kroken. I ætteboken skal Hans være nevnt med slektsnavnet Daae.Jeg ønsker opplysninger om noen personer/familier;LAVIK:Andreas Østensen Lavik skifte 1772-1776Anders Jørgensen Lavik skifte 1738-1739Anders Jørgensen Lavik skifte 1772-1776RAA:Anders Knudsen Raa, skifte: LenkeØSTERBØ:Anders Rasmussen Østerbø skifte 1763-1766Anders Nilsen Østerbø skifte 1786-1790Anders Monsen Østerbø skifte 1791-1799YTRE TORVUND:Anders Bertelsen Ytre Torvund skifte 1791-1799Anders Torsen Ytre Torvund skifte 1720-1728 Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Østbye

Ang. RAA:Jeg har ikke bygdebok fra Lavik, men har notert at Anders Knutson var fra Bilsbakke og levde fra 1678 til 1742. Men det siste stemmer jo ikke med et skifte etter ham i 1730 (?)Anders' andre kone var Brita Jørgensdtr. Råe. Hun skal også ha vært gift med Ole Monsson Kvammen, sistnevnte skal imidlertid ha levd fra 1705 til 1783, så han må vel da ha vært hennes ektemann nr. 2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Anders Knutsen Raa var helt klart død ved skiftet i 1730. Dette fordi Brite nevnes som enke.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Sande

Anders Østenson Lavik er en person med ukjent opphav som i Ættebok for Lavik er nevnt som andre ektefelle til Brita Pedersdtr. Årnes (1718 - 71). I Brekke bygdebok er også dette ekteskapet nevnt, men ikke flere opplysninger der ut over at det er datert til 1796!?.Anders J. Lavik (1662 - 1739) har etternavnet Østerbø. Han ble gift 1708 med Brit Sjursdtr. Lavik (ukjent opphav), og de hadde datteren Christi (1711 - 41).Anders J. Lavik (1711 -73) har etternavnet Myren og ble 1741 gift med enken Magnhild Lassedtr. (Kjønås). Hun var først gift med Sjur Olson Lavik. Han hadde blant annet søsteren Brit som ble gift 174? med en Hans Anderson Losna.Anders Knutson Rå er omtalt annet sted og kom fra Bilsbakke.Anders Rasmusson (1689 - 1765). I Ætteboekn har han ukjent opphav, men han var trolig fra Sørevik (se fotnote 4 s. 167 i Ættebok for Kyrkjebø). Han ble gift 1719 med Brita Lassedtr. Østerbø og gift igjen 1741 med Kari Iversdtr. Ramsli. I det første ekteskapet hadde han sønnen Hans (1726 - 91) som ble gift og bosatt i Øn i Hyllestad.Anders Nilsson Østerbø som i 1742 ble gift med Gunnhild Lassedtr. Østerbø var fra Østerbø i Kyrkjebø (referanse 120b).Anders Monsson Østerbø (1725-) ble gift 1754 med Guri Olsdtr. Massnesberg (8 barn).Under Ytre Torvund finnes en Bertil Anderson Torvund (1754 - 83) med ukjent opphav som blir gift 1772 med en Marta Monsdtr. Rå (1750 - 1804). Hun gifter seg igjen 1783 med den ikke ukjente Otto Hansson Lavik.Anders Torson har etternavnet Fusketun Lavik. Foreldrene er omtalt som de første brukerene på Fusketun (den senere prestegarden). Anders var gift med en Christi Hansdtr., og de hadde minst fem barn - det siste født i 1715.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk, Terje,1) Ad Anders Rasmussen (1689-1765). Hvilken gård i ættebok for Kyrkjebø er det nevnt i fotnote 4. Sidetallet passer ikke i min bok.2) Ad Anders Torson Fusketun Lavik: Døde Anders eller hans hustru, Christi, etter at det siste barnet var født i 1715? Hvor gamle var de da i tilfelle de levde? Kan i så fall Anders ha fått en sønn senere, ca 1719-1720?Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Sande

Kilde for Anders Rasmusson sitt opphav er det eg har i databasen min. Finnes det flere utgaver av Ætteboken for Kyrkjebø?Ingen opplysniger om alder, fødselsår eller lignende i Ætteboken for Lavik for Anders Fusketun eller hans ektefelle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

OK.1) Det er en revidert utgave av Kyrkjebø, tror den er fra 1993, men den har dessverre ikke jeg.2) Det er et skifte etter Anders Torson Ytre Torvund 1720-1728, som Gunn-Anita har lagt inn spørsmål om på AF. Vi får satse på at det er samme person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

1) Det er selvsagt under Ramsli, s 230 i gml utg. Der står ekteskapet hans med Kari Ivarsdtr Ramsli. og at de flyttet til Østerbø, Trædal.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har nå funnet at Anders Torsen Fusketun Lavik er identisk med Anders Torsen Ytre Torvund, og at han skal ha dødd i 1721, noe som betyr at han godt kan være Hans Andersens far. Stedene Fusketun, Lavik og Ytre Torvund peker vel også i riktig retning. Nå får vi bare håpe at skiftet etter Anders Torsen kan avklare dette.Det skulle vært greit å vite når hans hustru Christi døde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Fødselsår for Anders Torsen Ytre Torvund står kanskje i Fogd og sorenskrivers manntall 1664-1666 fra Ytre Sogn, som omfatter bl.a. Evenvik (Gulen) prestegjeld (se også Nordhordland fogderi i Hordaland), Brekke sogn, Evenvik (Gulen) sogn og Lavik sogn.Mikrofilm/fiche er ant. tilgjengelig i RA, Oslo: Lenke.Hvis ikke kan det bestilles fra LDS, Salt Lake City med ref. FHL International Film 122980 Item 1.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Østbye

Anders' datter Haldis (1696-1788), er blant min kones aner, og jeg har notert at Anders var født i 1626 (!) og døde i 1714. Mor til Haldis har jeg som Christi Hansdtr. Skifteopplysninger ville vært til hjelp for mulig verifisering av mine notater.Far til Anders skal ha vært Tor Andersson som iflg. mine notater døde i 1699.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Nei, om vi snakker om Anders Torsson, så var han ikke født så tidlig. Jeg ser det står på noen hjemmesider, men jeg mener bestemt at det er feil. Jeg tror det var faren som var født da. Nå får vi vente på skifetene, men jeg har et lite håp om at han levde til 1720, og at han kan være Hans' far.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Sande

I Ætteboken er det faren Tor Anderson Lavik som har fødselsår 1626. I følge Ætteboken skal Tor ha hatt to sønner - Anders og Arne. I 1701-manntallet finner vi to oppsittere i Lavik med disse navnene med oppgitt alder 50 og 40 år LenkeDette er trolig sønnen til Tor A. Lavik, og hvis han skal være far til Hans A. Lavik må han altså ha vært rundt 70 år da det skjedde.Hverken Anders eller Arne er nevnt som brukere under Lavik i Ætteboken - heller ikke de to sønnene deres som finnes i 1701-manntallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jo, men det står vel også at Anders og Christi fikk barn til 1715, så han kan vel ha vært viril høsten 1718 også.Av erfaring vet vi også at alderen i FT ikke alltid er korrekt. 50 år kan kort og godt bety at han var over 40, mens 40 at han var over 30.PÅ Geelmuyden.info finner jeg at Tor Andersen Fusketun og Maris eldste barn, Kari, er født 1659. Så står Anders oppført som nr 2, men ingen av de andre barna, inkl Anders, er påført fødsels- eller dødsår. http://geelmuyden.info/slektstre/i36.htm#i6215Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Mannen til Haldis, Lasse Lassesen Vadheim var f 1692, og Haldis fikk barn fra 1723 til 1741 i to ekteskap. Det skulle bety at hun kan ha vært født mellom 1690 og 1705, kanskje som den eldste av Anders og Christis barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Sande

I 1701-manntallet har Anders sønnen Knut. En Knut Anderson Lavik (1677 - 1736) blir gift 03.07.1706 med enken Ingeborg Hansdtr. på Kvammen (nabogården til Lavik / Fusketun). Han blir senere attgift 1735 med Brita Pedersdtr. Asheim. Begge disse ekteskapene var barnløse, så finner vi skiftet etter Knut skulle vi ha mulighet for å få en oversikt over barna til Anders T. Lavik. Knut døde i 1736 og enken giftet seg igjen i 1737 - og da måtte hun vel ha skiftet.Når det gjelder barna til Tor. A. Lavik så har Ætteboken også fødselsår for datteren Durdei - 1663.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

OK, Da skulle vi ha sånn noenlunde fødselsår på Kari Torsdtr (f ca 1659) og Durdi Torsdtr (f ca 1663). Så kan vi anslå Haldis Andersdtrs fødselsår til mellom 1690 og 1705. Så skal det ha stått at de hadde minst 5 barn og at den yngste ble født i 1715, se innlegg (4).Da ser det foreløpig ut som dette:** Tor Andersen Fusketun (ca 1626-ca 1699) gm Mari (iflg geelmuyden.info) var første brukeren på Fusketun i nyere tid. Vi vet at gården ble bygget opp igjen etter 1594. Dkoument om dette finnes her Lenke** Siden ble Fusketun prestegård i Lavik.** Deres sønn Anders Torsen var en av minst 6 barn. Vi vet at Kari Torsdatter var f ca 1659 og Durdi Torsdatter ca 1663 (Antagelser). Vi kan da regne med at barna ble født innenfor tidsrommet 1646 til 1670. Hvor i flokken Anders Torsen kommer vet vi ikke, men han er trolig født mellom 1650 og 1660 (50 år i 1701). De andre barna var Arne Torsen, trolig født mellom 1660 og 1670 (40 år i 1701), Gjertrud Torsdatter og Synneva Torsdatter. Vi kan nok kanskje klare å finne disse barna igjen.** Anders Torsen ble gm Christi Hansdatter. Det er et skifte etter Anders Torsen Fusketun - Lavik - Ytre Torvund 1720-1728. Et sted finner jeg at han døde i 1721, men jeg har ikke funnet dødsfallet enda.** Vi vet at Ander Torsen og Christi Hansdatter hadde datteren Haldis Andersdatter, som ble gm 1) Lasse Lassesen Vadheim 1692-1738, 2) Nils Danielsen Frivik 1712-1780. Da kan vi anslå Haldis fødselsår til å være mellom 1690 og 1705.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

** Vi vet (videre) at Anders Torsen og Chrsti Hansdtr hadde sønne Knut Andersen f ca 1677, død 1736.** Kan vi da anta at Anders Torsen og Christi Hansdatters barn er født i tidsrommet 1677-1715.** Synes personlig det er en svært lang periode. Hva står det egntlig om dette årstallet 1715 i Lavik-boken?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Nei, hvis Knut Andersen er Anders Torsens sønn, så må Anders Torsen hatt mer enn et ekteskap. Det er jo 40 år!!! Ellers må årstallet 1715 være feil!!! Kommer vi noe videre med dette???Det er ikke skifte etter Knut Andersen Lavik! Da må det altså være noe feil der også. Kanskje han ikke er Anders Torsens sønn. (Kanskje han er Anders Daaes???)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Østbye

Bra jobba, Arnfrid!Jeg har at Haldis' ekteskap med Lasse ble inngått i 1721, og det med Nils den 26. juli 1738.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

1721 og 1739 skal være korrekt. Haldis døde i 1788.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dordi Thorsdatter Lavik blir forlovet og copulert i 1681 med Knut Mogensen Sæter / Sætre el lThor Laviks sønn Hans dør i 1680 24 år gml.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

1682: Thor Fuskethun og Mari item er fadre til Dorothea Johansdtr Aasem. Første gang jeg ser Fusketun brukt i KB.Thor Laviks Mari har forøvrig vært fadder en god del ganger også tidligere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Disse oppslagene i de eldste KB for Lavik betyr da at** Dordi Torsdatter blir gm Knut Monsen Sætre, som det er skifte etter her [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=29&filnamn=skifysog&gardpostnr=174&merk=174#ovre>Lenke** De fikk en datter Dortea Knutsdatter i 1681, og dette er trolig en** sønn av dem i 1701 Hermund Knutsen Setre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.