Jump to content
Arkivverket

[#62097] Jon Sortedal i Bamble. Arvinger i Drangedal?


Guest Per Reidar Christiansen

Recommended Posts

Guest Per Reidar Christiansen

Jon Sørensson på Sortedal i Bamble var i andre kvartal av 1600-tallet en av bygdas største jordeiere. Blant mye gods satt han med 5 huder 1 1/2 skinn i Øvre Asdal og 6 huder 3 skinn i Øvre Sortedal.I 1661 eier Per Tykesson på Finneid i Drangedal 4 huder 9 1/2 skinn i Øvre Asdal. Innen tiåret er omme sitter Pers svigersønn, Tor Larsson på Ytre Vedfall i Drangedal, med 5 huder 1 1/2 skinn i Øvre Asdal, nøyaktig like stor landskyld som Jon Sortedal hadde. Tor eier samtidig 2 huder i Øvre Sortedal.I bygdeboka for Drangedal er Per (ca 1616-1686) angitt å være sønn av sognepresten herr Tyke Jenssøn og Marte Valentinsdatter, bosatt på Finneid. Per var gift to ganger, siste gang med Asborg Hallvordsdotter, enke etter Åsulv Eilivsson på Henneseid. Asborg var i følge bygdeboklitteraturen datter av Hallvord Eilivsson og Anna Eriksdotter på Kalstad i Sannidal, sistnevnte en datter av Erik Svennum i Sannidal.Det faktum at Per og Asborg først ektet hverandre i 1664 skulle tilsi at Per ikke fikk asdalgodset med kona. Det kan derfor være aktuelt å sette spørsmål ved Drangedalsbokas påstand om at han trolig giftet seg med en Torbjørnsdotter fra Vrålstad/Roaldstad. Når vi vet at Jon Sortedal hadde etterkommere, kan heller ikke jordegodset i Bamble ha tilfalt utarvinger. Ergo er det noe som tyder på at Per kan ha vært gift med en datter av Jon. På den andre siden kan Per Tykesson ha vært en aktiv godsoppkjøper som også fikk hånd om eiendom slekta tidligere ikke hadde hatt noe med. Noen som har kilder og synspunkter som kan bringe mer klarhet i dette?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Leif Biberg Kristensen drøfter den påståtte tilhørigheten den første kona til Per skulle ha til Vrålstad-slekten på sine Solumslektssider. Han har ikke vurdert muligheten for tilknytning til Sortedal, men avviser likevel at 'Kari' kan ha vært fra Vrålstad.Mvh Per

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Jeg har vel ikke akkurat avvist det, men jeg synes ikke at Olav Sannes bringer en direkte overbevisende argumentasjon til torgs for at 'Kari' ætter fra Vrålstad. Her er for ordens skyld lenka til det jeg har notert om 'Kari' Finneid: http://solumslekt.org/slekta/famark.php?person=559Ellers har jeg puslet mest med kirkebøker og skifter, og føler meg lite kompetent på tida før disse kildene.

Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Heikanskje du har disse puslespillbitene fra før?Kilder: Jordebok 1624 Bratsberg og 1615 for Telemark. Begge avskrifter av Odd Arne Helleberg. 1624 Surtedal øvre - 6h 3sk - totalJon Surtedal, Bamble - 3h 9sk - pantAnders Ris, Bamble - 1/2h - odel1624 Asdal øvre - 8h - totalHalvor Asdals enke - 4h - gifting (stebarns odel)Jørgen Tråk - 1 1/2h - gifting 2h - pantAnund Glettum - 3sk - odelJon Sortedal hadde i tillegg til pantegodset i Surtedal 2h odel i Brekka austre del. 2h odel i Brekka austre hadde og en Jon Brekka. (Kan dette være den samme som Jon Surtedal?) Videre hadde Halvor Asdals enke 2h giftingsgods (stebarns odel) i Brekka austre.Videre hadde Jon Surtedal 8sk odel i Glettum (vestre) Øvrige skyldparter i Glettum vestre i 1624:Søren Glettum - 3sk - giftingHalvor Asdals enke - 3h 8sk - gifting (stebarns odel) 2 1/2h - stebarns pantEilif Grivi og syskna, Bø - 1h - odelAnders Fossem, Bø - 2 1/2h - odel(Vanskelig å få innrykk/tabeller til å se pent ut her)I 1615 hadde en Jon Brekka 4h i Brekka, Kristen Rød og vermor hans 5h i Surtedal øvre og Jon Brekka 1h 4sk i Glettum.Mvh Ole Bjørn

Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Innes Hansen

Hei. Har boken slektsregister for Drangedal skrevet av Bjørn Edvin Holte. Står noe om Peder Tykesen Finneid, Peder Tygeson Naas, CLaus Thygesen Finned. Viss det er av interesse kan jeg skrive det som står der. Mvh. Marianne

Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Takk for kommentarene så langt. Blir nok nødvendig med et arkivbesøk eller to for å knekke denne nøtten om den i det hele tatt lar seg knekke. Synd at ikke Olav Sannes var flinkere til å formidle kildegrunnlaget for sine hypoteser. Etter å ha forkastet en hypotese om at Per Finneids kone var fra Verpe i Lundeherred, setter han all sin lit til opplysninger fra Olav Stranna om at hun var datter av Torbjørn Vrålstad (Olav Sannes: Drangedal med Tørdal, s. 415. Utgitt 1924).

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Jeg har en anelse om at Sannes motiv for denne konstruksjonen har vært å kunne trekke en slektsforbindelse fra Tyge Tveit til Hallvard Gråtopp. Så vidt jeg husker skrev han også et stykke hvor han trekker paralleller mellom disse to figurene.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.