Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Thor Atle Olsen

[#62217] Karlshovud, Kaupanger.

Recommended Posts

Guest Thor Atle Olsen

Hvem var Karlshovud i Kaupanger, nevnt i provsbrev av 9. oktober 1322 og 5. mai 1324.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Dette sto i den lenken som streika i innlegg 4.Brigida Petersdatter Sandven:Ancestor ChartBrigida Petersdatter SandvenBrigida Petersdatter ble født på Sandven i Kvam. Hun var datter av Peter Jonson Sandven og Ingebjørg Guttormsdatter Norheim. Brigida var gift med Arnbjørn. . Her følger det lille vi faktisk vet:Når det gjelder Arnbjørn, Brigittas ene ektemann, så finnes en tegning av et segl med ørnemotiv etter ham i Langebeks seglsamling der tegneren har gjengitt følgende bokstaver fra omskrifta på seglet:SIGILLV: ARNBERN: E(?)NDR. Hamre tolker patronymikonet her som Endridi(i), og Brigidas ene ektemann skulle dermed hete Arnbjørn Endrideson. Arnbjørn-navnet var brukt i Byre-ætta, og Hamre understreker denne hentydningen ved å hevde at Arnbjørns segl liknet på Byre-ættas segl. Brigidas andre ektemann het (iflg. Eyvin Dahl) Karlshovud Bårdson. De hadde sønnen Bård Karlhovedson. Karlshovuds forfedre er bare delvis kjent, men det har vært gjettet på at ætta hans stammer fra Kaupanger i Sogn. Her er det nok fornuftig å rekne dette som ei av mange hypoteser - Karlshovdenes tilknytning til Norheim- slekta er fortsatt temmelig uklar. Dersom Brigidas andre ekteskap med Karlshovud er ren diktning, må de arvemessige forholdene forklares ut fra andre teorier. 1)1) Hamre (NST 1950) nevner at «sonedotter åt Karlshoved i Kaupanger, Hustru Brynhild Josefsdotter, dotter åt lagmannen Josef Karlshovudson, åtte halvparten av Ænes, som ho selde til erkestolen i Nidaros (Aslak Bolts jordebog, ed. Munch s. 108). Ein må tru at ho på ein eller annan måte har hatt tilknytning til «Ænes-ætta». Kan henda har ho vore gift inn i denne ætta».Eyvin Dahl: «Hardanger- og Rogalandsproblemer». Tidsskriftet «Ætt og Heim» 1950. Odd handagård: Vår felles slektshistorie Ann-Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Atle Olsen

Takk til alle.Hadde håpet at det var noen som hadde funnet noe om Karlshovud's aner. Det som er nevnt kjente jeg forsåvidt til, men det er vel ikke så lett å komme videre med enkelte ting.Mvh Thor Atle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Den beste innfallsporten til kunnskap om Karlshoved og andre middelalderpersoner i det nåværende Hordaland og Sogn og Fjordane er doktoravhandingen til Jo Rune Ugulen. Den er nettilgjengelig via Bora på uib.noAre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Det som er nytt i denne sammenhengen, er vel en påstand under Hardangerseminaret om at hustru Brynhild slett ikke var datter av Josef Karlshovudsson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Dette medfører vel gjerne at noen vil komme til å foreslå en annen Josef. Men en slik finnes kanskje ikke nevnt i kildene?A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Jeg kom på en i farten, men han var tømmermann og ikke jordeier, så det teller kanskje ikke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Det er nok meir sannsynleg at far til hustru Brynhild stundom hadde tømmermenn, enn at han var tømmermann. Tenkjer du på same tømmermann som meg, så vil du forøvrig slita ein heil del både med kronologi som med geografi, sjølv om underlegare ting har vore hevda...Elles er eg vel ikkje udelt samd med påstandsframsetjaren på det omtalte seminaret i at hustru Brynhild ikkje kan vera ei dotter av lagmannen. Til (9): Det finnest forøvrig eit alternativ i kjeldene...:-) Det er berre å leita:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Er det ein ny mellomalderquiz på gang her? Alle quiz brukar å få ein ledetråd Jo Rune, har du ein slik ang. eit alternativt farsopphav til Brynild?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Søk på Josef i Regesta Norvegica, så burde vel alternativa dukka opp. Vanskelegare er det ikkje:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Dvs. i den aktuelle regesten er namnet ikkje å finna online (sjølv om det vert treff på brevet). Brevet er utferda på Øyer prestegard i 1333, følg lenka vidare til Diplomatariet, så dukkar kandidaten opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Med tanke på denne Josefs patronym, kan eg skjøna interessa for han i denne samanhengen. Men både manglande titulaturbruk av denne Josef, og geografisk plassering (Øyer) av denne hendinga, svekka vel ein slik teori. Med forbehald om at det kan vera fleire av personane i brevet som kan ha tilknyting til Sogn/indre-Hordaland, då styrkjer vel ein slik teori seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Jeg tror Josef var en luring. :-) Det er det i hvert fall noen som har hevdet på skjemt. Da var det vel gjerne tømmermannen vedkommende hadde i tankene.Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.