Jump to content
Arkivverket

[#62237] Peder Joensen g.m. Ingebor Gundersdtr ca. 1670 Østensjø, Aker, Oslo


Guest Arne Kjetil Andersen

Recommended Posts

Guest Arne Kjetil Andersen

Det var skifte på Østensjø i 1698 etter Peder Joensen og etter Ingebor på Østensjø i 1713.Noen som kjenner deres aner ?Ingen beboere er nevnt på Østensjø ved Manntallet i 1666.Det er et ektepar med samme navn og alder fra Vestre Heisholt, Holla, Telemark som er knyttet til Østensjø og deres barn matcher med barna på Østensjø, med unntak av Gullich.Dessuten dør Peder Joensen Vestre Heisholt i desember 1733 i Holla, 95 år gammel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

I følge dette skifteregisteret var det skifte etter Ingeborg Gundersdtr. på Vestre Heisholt i 1732: Lenke Det ser altså ikke ut til å være samme familie.Vet du forresten hva som står om barna til Peder og Ingeborg i skiftene på Østensjø i 1698 og 1713. Jeg er spesielt interessert i opplysninger om sønnen Jon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Skifte 15.10.1698 Østensjø, Aker Peder Joensen død g. Ingeboer GundersdatterBarn: Gunder 11, Joen 10, Olle 8, Ingeboer, Maren, Marthe, Inger 21, Anne 16 - Brt. ca. 227 rdl, net. ca. 163 rdlSkifte 21.02.1714 Østensjø, Aker Inger Gundersdatter død g. 1. Peder Jensen død g. 2. Haagen Jensen død (må være feil at han er død)Barn: Gunder 34 g. Gudbiör Michelsdatter Joen 32, Ole 26, Ingebor g. Hans Trugelsen, Maren g. Jacob Rasmussen, Marthe g. Lars Tostensen, Inger (død) g. Einer Østensen (1 barn) Anne g. Christopher AmundsenIngen barn 2. ekteskapBrt. 297 rdl, net 217 rdl.Jeg har spor fra familysearch.org om at ovennevnte Joen var gift med Berthe Christensdatter med oppholdsted Myrtue, og at det følgelig var han som kjøpte Myrtue i 1748 iflg. et skifte på Myrtue, Aker.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Takk skal du ha.Jon Pedersen giftet seg 9/7-1715 i Aker m. Berte Christensdtr. fra Store Stensrud. De bodde først på Maurtu som Jon kjøpte av svigerfaren sin i 1726, i 1744 kjøpte Jon også nabogården Gjersrud og familien flyttet dit. Det var sønnen Peder Jonsen som kjøpte Maurtu i 1748 (av faren sin som i noen år var eier både av Maurtu og Gjersrud). Jon Pedersen Gjersrud ble gravlagt 24/4-1774, alderen ble da oppgitt til 99 år, men han har nok vært noe yngre. Jeg mener å kjenne 7 barn etter Jon Pedersen og Berte Christensdtr. på Maurtu/Gjersrud. Men pga store mangler i kirkebøkene fra Aker på begynnelsen av 1700-tallet, er det bare to av dem det er mulig å finne dåpen til. Dette er Peder i 1717 (min ane) og Ingeborg i 1738.Det står utrolig mye vås om slektene på Maurtu og Gjersrud i FamilySearch. Personer og hendelser kobles sammen i hytt og pine ut i fra navnelikhet. Jeg legger derfor ikke noe vekt på at det i FamilySearch hevdes at Jon Pedersen var fra Østensjø. Men han er absolutt en mulig kandidat, og jeg har nå gjort noen interessante funn i kirkebøkene:Jeg tror det må være Jon og Bertes datter Inger (f. ca. 1720) som i 1746 ble g. m. Kolbjørn Larsen Langerud (ca. 1701 - 1765). De var i slekt og måtte ha kongens tillatelse for å gifte seg, en av forloverne var Peder Larsen Langerud som trolig var Kolbjørns bror. Inger og Kolbjørn var husmenn under Langerud, og i 1771 bodde Inger som enke på plassen Sollia under Søndre Langerud. Ved dåpen til Peder Jonsen i 1717 var en Marthe Langerud en av fadderne. Kan hun ha vært den Marthe Pedersdtr. Østensjø som var g. m. Lars Tostensen? I så fall kunne Kolbjørn Larsen Langerud og Inger Jonsdtr. ha vært søskenbarn, og det ville også passe fint at Kolbjørn hadde broren Peder (oppkalt etter morfar).Ved dåpen til Ingeborg Jonsdtr. i 1738 var en Truels Hansen en av fadderne. Kanskje han kunne være s.a. den Hans Trugelsen (Trulsen) som var g. m. Ingeborg Pedersdtr. Østensjø?Vel, dette er som du ser ikke så mye å bygge på. Jeg må nok studere kirkebøkene mere grundig for å se om jeg kan finne holdepunkter for dette eventuelle slektskapet.Av skiftesopplysningene du gir meg, ser jeg at Jon Pedersen Østensjø skal være født ca. 1682 eller ca. 1688. Kirkeboka for Aker viser at en Peder Joensen fikk døpt et drengebarn 16/9-1688 (navn ikke oppgitt). Dette _kan_ ha vært dåpen til Jon Pedersen Østensjø.På denne nettsiden står det en del om historien til Østensjø-gårdene: Lenke Peder Jonsen og Ingeborg Gundersdtr. er ikke nevnt, men det står mye om en Haagen Jenssøn der (Ingeborgs andre mann?).

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Det er nok RIKTIG at Peder Joensen Østensjø og Ingebor Gundersdatter hadde de barna som er nevnt i familysearch.orgDet er dokumentert i skiftene nevnt under innlegg (3).Marthe Pedersdatter og Lars Tostensen bodde på Langerud. Da Peder Larsen og Marie Olsdatter ble viet i 1735 var Lars Tostensen Langerud og Erich Olsen Bøler Cautionister.Eiendomstransaksjoner viser også at Peder Larsen Langerud er sønn av Lars Tostensen Langerud.Et skifte i 1721 etter Tosten Gundersen Rustad, Aker, som også eide Langerud, bekrefter at hans sønn fra 1. ekteskap med avdøde Malene Gundersdatter, Lars Tostensen, er gift med Marthe Pedersdatter.Peder og Marthe var faddere til barna til Jon Pedersen og Berthe Christensdatter. Også Kolbjørn Larsen og Even Larsen som var brødre av Peder. Peder var eldst av brødrene.Ingebor Joensdtr Langerud døde 1774 - 40 år gl. Kolbjørn og Ingebor var søskenbarn.Det stemmer også at Ingebor Pedersdatter var gift med Hans Truelsen Leerskallen.Det får man bekreftet ved at de var faddere til søsknenes barn og likeledes deres barn Truls Hansen og hans kone Mallene Amundsdatter for fettere og kusiner.Det er RIKTIG at Jon Pedersen og Berthe Christensdatter Myrtue er gift iflg. familysearch.org som du selv bekrefter.Hva er navnene og ca. fødselsår på de øvrige barna (og ektefeller) til Jon Pedersen og Berthe Christensdatter ? Antagelig blant dem Helge Joensdatter og Christian Joensen ?Spørsmålet gjenstår: Hvor kommer Peder Joensen og Ingebor Gundersdatter fra ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Tusen takk for mange interessante opplysninger. Nå begynner brikkene å falle på plass. Alt tyder på at Jon Pedersen Maurtu-Gjersrud var s.a. Peder Jonsen og Ingeborg Gundersdtr. på Østensjø.Jeg tvilte ikke på at det du skrev om barna til Peder og Ingeborg var riktig. Men i F.S. er det utrolig mye rot og feil når det gjelder Jon Pedersen/Berte Christensdtr. og deres etterslekt på Maurtu/Gjersrud.Den 'Ingebor Joensdr fra Langerud' som ble gravlagt 6/3-1774 er utvilsomt enken etter Kolbjørn Larsen, det er i hvert fall ingen andre aktuelle som er oppført på Langerud i ekstraskatten fra 1762. Ved begravelsen kalles hun riktignok Ingebor og ikke Inger som hun ellers gjør, men dette kan vel sees på som varianter av samme navn. Hun er nok oppkalt etter sin farmor på Østensjø (som ser ut til å kalles Inger da det ble skiftet etter henne). Men alderen (40 år) er altfor lav, hun kan ikke ha vært f. ca. 1734 siden hun giftet seg i 1746. Inger Jonsdtr. fra Myretue ble konfirmert 16 år gammel i 1736, hun bør altså være født ca. 1720.Jeg mener å kjenne følgende barn etter Jon Pedersen og Berte Christensdtr.:1. Peder, f. 1717, d. 1774, g. 1752 i Aker m. Maren Carlsdtr. Ås, f. ca. 1721, d. 1786. 2. Inger, f. ca. 1720, d. 1774, g. 1746 i Aker m. Kolbjørn Larsen Langerud (kongebrev, de var i slekt), f. ca. 1701, d. 1765. 3. Christen, f. ca. 1725, d. 1763, g. 1755 i Aker m. Aase Andersdtr. Bjørndal, f. ca. 1727, d. 1763. 4. Ellen (Eli), f. ca. 1729, d. 1801, g. 1756 i Aker m. Even Jacobsen, f. ca. 1727, d. 1808. 5. Gunder, f. ca. 1732, d. 1755. 6. Maren, f. ca. 1734, d. 1808, g. 1) 1757 i Aker m. Anders Amundsen Bjørndal, f. ca. 1729, d. 1776, g. 2) 1777 i Aker m. Tosten Ottersen Ruud, d. mellom 1780 og 1801. 7. Ingeborg, f. 1738, d. 1738.Det mangler kirkebøker for Aker med oppføring av døpte for perioden august 1720-november 1732. Det er derfor strengt tatt bare Peder og Ingeborg som er helt sikre. Opplysninger om resten av barna bygger bl.a. på funn i kirkebøkene når det gjelder konfirmasjon, vielse og begravelse. Det er sett på slike ting som faddere og forlovere, og det er gjort vurderinger ut i fra navneoppkalling, bosted og eiendomsforhold. Her kan det godt ha vært flere barn, og jeg har ikke fått undersøkt om det har vært noe skifte etter Jon og/eller Berte.Jeg har langt flere opplysninger om denne familien. Hvis du er interessert i dette, kan du sende meg en e-post på følgende adresse: gunnarh krøllalfa getmail.noNår det gjelder spørsmålet om hvor Peder Jonsen og Ingeborg Gundersdtr. på Østensjø var fra, har jeg dessverre ingen forslag å komme med. Men påstanden i FamilySearch om at det er det samme paret som bodde på Vestre Heisholt i Holla er i hvert fall beviselig gal. Så vidt jeg kan forstå må du være etterkommer av Peder og Ingeborgs datter Marthe som var g.m. Lars Tostensen på Langerud (gjennom sønnen Peder som overtok gården). Vet du forresten når Marthe og Lars døde?

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Kletteli

Berte Christensdatters bestefar Niels Mathiesen d.1698 bygslet Stensrud ca 1677 0g kjøpte gården 1689(tinglyst 1690). Han hadde 3 barn:Christen d.1738 som overtok Stensrud, Rasmus som var smed i Christiania og Kari som var gift med Jacob Jørgensen Gjersrud. Christen Nielsen Stensrud var gift 2 ganger og hadde 8 barn.Andre giftemål med Eli Nielsdatter Sinsen. Hun var mor til 5 av barna. Berthe var antagelig barn i første ekteskap og den eldste f.ca 1682.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. III, svarer generalsekretær Harald Gram på et spørsmål angående Christen Nilsens slekt på Store Stensrud. Han skriver bl.a.: 'Under en aastedssak paa Rustad i Aker 12/6 1722 oplyser vidnet Christen Nielsen Stensrud, 62 aar, at han for vel 45 aar siden kom til sognet og har i 34 aar været paa grandlauget til Rustad, nemlig paa Stensrud'. Christen Nilsen har altså flyttet til Aker omkring 1677, men bosatt seg på Store Stensrud først omkring 1688, altså på den tid faren hans kjøpte gården (skjøte datert 13/11-1689, tingl. 10/2-1690). At Christens far, Nils Mathiesen, bygslet Store Stensrud fra ca. 1677 tror jeg beror på en misforståelse. Så vidt jeg vet, finnes det ingen dokumentasjon på at han har bodd der i det hele tatt. Jeg tviler ellers på at det nøyaktige dødsåret til Nils Mathiesen er kjent, det er nok bare en antagelse ut i fra at det ble skiftet etter ham 3/1-1699.Når det gjelder påstanden om at Christen Nilsen Stensrud _må_ ha vært gift to ganger, så tror jeg den bygger på gale premisser. I andre utgave av Slektsveven (medlemsblad for Ski Slektshsitorielag, utlagt på Internett) står det bl.a.: 'Christen Nielsen (ca 1660-1738) eide store Stensrud i Aker. Hans første kone kjennes ikke. G. 2.g. kanskje allerede ca 1690 med Eli Nielsdatter Sinsen (1671-1754). 8 barn hvorav de siste 5 er Elis barn. Ikke mindre enn fire av barna kom til Kråkstad og Ski og efterlater sig til dels meget talrik efterslekt'. Lenger ned i samme artikkel står det: 'Christen Nielsen var gift før han blev gift med Eli og hadde i alfald en datter Berthe (kanskje flere)'. Det ser ut for meg som om opplysningene i innlegg 7 er hentet fra denne artikkelen.Kirkeboka for Aker viser at Berte Christensdtr. Gjersrud ble gravlagt 5/7-1772, 90 år gammel. Men denne alderen er altfor høy, Berte fikk nemlig beviselig et barn så sent som i 1738. Hun er trolig født litt ut i 1690-årene, og da er det ingen ting i veien for at Eli Nilsdtr. (som ble født i 1671) kan ha vært moren hennes. Ut i fra navnene på barna til Jon Pedersen og Berte Christensdtr. (nesteldste datter heter Ellen/Eli, navneoppkalling etter besteforeldre er ellers fulgt) ser det ut til at moren til Berte har hett Ellen/Eli. Men her må det tas et forbehold om at oversikten over barna er fullstendig. Uansett mener jeg det er sannsynlig at Eli Nilsdtr. var moren til Berte Christensdtr., og hvis dette er riktig faller antagelig hele argumentet om to ekteskap bort. Nå er problemet det at (pga kirkeboklakune) det er umulig å vite når Christen Nilsen og Eli Nilsdtr. giftet seg, og når barna til Christen ble født. Det må derfor selvsagt tas et forbehold om at han _kan_ ha vært gift flere ganger. Ellers kjenner jeg omtrentlig fødselsår (ut i fra oppgitt alder ved død) til flere av de angivelige barna til Christen Nilsen, men ingen av dem er født så tidlig at ikke Eli Nilsdtr. kunne ha vært moren deres.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Peder Jonsen Østensjø og Inger Gundersdtr. ble forlovet 18/4 og gift 29/6-1673 i Aker: Lenke Det ser altså ut til at denne familien har bodd på Østensjø helt fra Peder og Inger giftet seg.I artikkelen jeg lenket til i innlegg 4, står det bl.a. følgende under avsnittet som heter Søndre Østensjø gård fra 1656 til 1730: 'Torstenssønbrødrene drev ikke sine gårder selv, men forpaktet dem bort til ulike personer. En mann ved navn Peder Iversen forpaktet begge gårdene i lang tid'. Jeg har en _sterk_ mistanke om at Peder Iversen er en feilskriving, eller aller helst en feiltolking, av Peder Joensen. På denne tiden skilte man så vidt jeg vet ikke mellom I og J, rent skriftlig. Da er det lett å forveksle disse navnene. Etter at Peder Jonsen Østensjø døde giftet enken seg opp igjen med Haagen Jensen. I følge den samme artikkelen forpaktet han begge Østensjø-gårdene, og kjøpte dem også senere. For meg ser det da ut til at Haagen Jensen har videreført forpaktningen av disse gårdene fra sin første kones første mann, nemlig Peder Jonsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Gunnar: Tusen takk skal du ha.Den vielsen overså jeg.Peder Joensen Østensjø og Inger Gundersdatters barn har denne rekkefølge ihht skiftene nevnt under innlegg (3):IngeboerMarenMartheIngerAnneGunderJoenOlleJeg finner følgende døpte i Aker kb:Døbt 11 Mars 1674 Peder Østensøes d.b.Døbt 11 April 1675 Peder Ostensøes p.b.Døbt 9 Sep 1677 Peder Østensøes p.b.Døbt 22 April 1679 Peder Østensoes p.b.Døbt 9 Oct 1681 Peder Østensoes p.b.Døbt 28 Oct 1683 Peder Østensøes d.b.Døbt 14 Feb 1685 Peder Østensøes d.b.Førstefødte er ikke nevnt i skiftene hvis rekkefølgen stemmer. Det mangler en pike eller rekkefølgen er feil.Så har vi:Døpt 17 Juni 1687 Peder Jonsens d.b. SlotDøpt 16 Sep 1688 Peder Joensens d.b. AgDe 2 siste er vel ikke sikre da det ikke står oppholdssted og Peder Jonsen er ikke et uvanlig navn.Du har helt rett jeg er en etterkommer av Lars Tostensen gjennom sønnen Peder Larsen.Ved skiftet etter Malene Gundersdatter Rustad i 1695 er det nevnt en bror av hennes enkemann Tosten Gundersen ved navn Otter Gundersen som er død ved skiftet.Jeg har 2 aspiranter (som begge har en bror som heter Otter) til Tosten Gundersens opphav.Den ene av dem kan være Inger Gundersdatters bror:Tosten Gundersen f. ca. 1652 Øvre Øyen, Sør-Odal sønn av Gunder Kolbjørnsen og Mari OttersdatterogTosten Gundersen f. ca. 1659 Haug, Nord-Odal (eller Seim, Sør-Odal ?)sønn av Gunder Ottersen og Inger SjønnesdatterPeder Joensens kone Inger Gundersdatter er angivelig (iflg. familysearch.org) datter av Gunder Ottersen og Inger Sjønnesen, altså en eldre søster av Tosten f. 1659 ovenfor. Hun er oppgitt død der samme dag som skiftedagen på Østensjø i Aker, hvilket jo er feil, men peker på samme person.Dette er interessant.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg mener det finnes beviser for at Torsten Gundersen var fra Øvre Øyen, men jeg har ikke notatene mine tilgjengelig her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Gunder Kolbjørnsen flyttet til Oslo (Gamlebyen), og barna hans (minus Gunder Gundersen, som man vel ikke vet mer om etter 1664) flyttet også til Aker/Christiana-området.Se Gårdshistorien for Sør-Odal bd. VIII, s. 516ff og NST bd. XIV, 1954.Iflg. disse kildene var Ingeborg Gundersdatter Østensjø datter av Gunder Kolbjørnsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Takk skal du ha.Den var godt underbygget.Da har vi antagelig Skiønne Gundersen (bror av Ingebor og Tosten) her:Skifte på Kverner i Aker 1695 7/11Skiønne Gundersen død g. Anne AmmundsdtrBarn: 1. Gunder 12,2. Kolbjørn 2,3. Marie 7

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Takk skal du ha.Den var godt underbygget.Da har vi antagelig Skiønne Gundersen (bror av Ingebor og Tosten) her:Skifte på Kverner i Aker 1695 7/11Skiønne Gundersen død g. Anne AmmundsdtrBarn: 1. Gunder 12,2. Kolbjørn 2,3. Marie 7

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Jeg har tatt en kikk på den litteraturen som det henvises til i innlegg 12.I artikkelen 'Christiania- billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt' av O. Delphin Amundsen (NST, bind XIV) er det satt opp en slektstavle (jeg tar bare med de to første ledd):SLEKTSTAVLEGunder Kolbjørnsen på grd. Øen i Odal (1664), f. ca. 1608, død i Oslo Gamleby etter 1677. Gift, minst 5 barn. 1. Kolbjørn Gundersen Øen, d. før 1695, vaktmesterløytnant på Akershus.2. Otter Gundersen i Gamlebyen, ca. 1639-95. Gift 2 ganger, 2 3 barn.3. Schjønne Gundersen Kværner, ca. 1643-95, møller på Kværner, Aker. Eide gård i Gamlebyen. G. 10. juni 1683 s. st. med Anne Amundsdtr., g. 2) m. Hans Axelsen Kværner, møller s. st.4. Torsten Gundersen Rustad, f. ca. 1643, d. 1721. G. 1) m. Magdalena Gundersdtr. (enken på Rustad grd. i Aker), g. 2) Ingeborg Holmsdtr., 7 barn.5............... G. m. Peder Østensjø i Aker.Fødselsåret til Torsten er trolig feil, men det er riktig avskrift fra slektstavla. Det er videre oppført noe etterslekt til Otter, Schjønne og Torsten, de to førstnevnte og Kolbjørn står det også en del mere om ellers i artikkelen. I bygdeboka for Sør-Odal, bind VIII (av Birger Kirkeby), er det oppført disse barna etter Gunner Kolbjørnsen og Mari Ottersdtr. (fra Seim) på Øvre Øyen:1. Otter, f. ca. 16392. Gunner, f. ca. 16413. Sjønne, f. ca. 16434. Torsten, f. ca. 16525. Datter (nevnt 1645)Sønnene kjennes tydeligvis bare fra manntallet fra 1664, Kolbjørn er ikke oppført der. Gunner Kolbjørnsen var bruker av Øvre Øyen fra ca. 1643 til 1670-årene, gården ble solgt ut av slekta i 1677. Hele familien forsvinner fra kildene som omhandler Odalen. Birger Kirkeby skriver: '..... Det viser seg imidlertid at Gunner Øyen flyttet innover til Oslo og slo seg ned med familien på Hovedtangen i Oslo'. Jeg antar at disse siste opplysningene bygger på artikkelen i NST (der står det bl.a. at sønnen Kolbjørn eide hus på Hovedtangen), jeg tror ikke at dette kan leses ut ifra kilder fra Odalen.Som man ser, så er Inger Gundersdtr. ikke nevnt verken i NST eller bygdeboka for Sør-Odal. Hva som er kilden til at disse brødrene fra Øvre Øyen i Sør-Odal hadde en søster som var gift med Peder Jonsen Østensjø vet jeg ikke. Kanskje hun er nevnt i skiftene etter Otter eller Sjønne (skifte etter begge i 1695), selv om hun ikke kan ha vært arving?Jeg er ellers usikker på om Gunder/Gunner Kolbjørnsen faktisk er funnet i noen kilder etter at han tilsynelatende forsvinner fra Odalen. Det er mulig at dette bare er kvalifisert gjetting ut i fra at de fleste barna hans gjenfinnes i dagens Oslo (Gamlebyen, Christiania og Aker).Ved hjelp av diverse bygdebøker er det mulig å finne en del aner til Gunder og kona på Øvre Øyen. På hjemmesiden til Svein Arnolf Bjørndal er det oppført i alt 14 aner til Gunder Kolbjørnsen og Mari Ottersdtr. http://home.no/svein-arnolf/Bjornd.htm

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ingeborg Gundersdtr. er kanskje ikke nevnt ved navn i NST-artikkelen, men som barn nr. 5 finner man jo en datter g.m. Peder Østensjø.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Som vist i innlegg (3) og (9) er det ingen tvil om at Peder Joensen Østensjøes hustru er Inger Gundersdatter.Søskenflokken ved skifte 28/1-1695 på Hovedtangen i Aker etter Kolbjørn Gundersen som var død (hans kone ukjent død):Arvinger: Brt. ca. 405 hans søskende:1. Otter Gundersen2. Gunder Gundersen3. Skjønne Gundersen4. Tosten Gundersen5. Ingerie Gundersdatter6. Randi Gundersdatter

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for info om dette skiftet. Da vet vi også at det fantes enda en datter, Randi, og dessuten at Gunder Gundersen fortsatt levde. Synd det ikke nevnes hvor de bodde.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Jeg har forsøkt å finne litt mere ut om barna til Peder Jonsen og Inger Gundersdtr. på Østensjø i Aker.Gunder giftet seg 18/10-1711 i Gjerdrum m. Gudbjørg Mikkelsdtr. Bråte, forloveren var hans stefar Haagen Østensjø: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7627&idx_id=7627&uid=ny&idx_side=-113>Lenke. Men Gunder døde allerede i 1717 (gravlagt 22/1), 34 år gammel: Lenke. Gudbjørg Mikkelsdtr. (ca. 1680-1742) var fra Fjæstad i Gjerdrum, hun var gift hele 4 ganger, ekteskapet med Gunder var det tredje. Alle Gudbjørgs ektemenn var gårdbrukere på Bråte. Det kan leses mere om dette i bygdeboka for Gjerdrum av Birger Kirkeby. I bygdeboka kommer Birger Kirkeby ellers med en meget interessant opplysning, han skriver nemlig: 'Gunner var bror til Jon Persen Maurtu i Aker og Ole Persen i Gamlebyen'. Dermed forsvant siste rest av usikkerhet hva Jon Pedersen Maurtus opphav angår!I bygdeboka for Enebakk er det omtalt et par med navn Inger Pedersdtr. og Einer Østensen på Rustad i Kirkebygda. Inger døde i 1706 (trolig skiftesår), og Einer giftet seg på nytt med Kari Olsdtr. (ca. 1668-1742). Einer Østensen (ca. 1665-1732) var gårdbruker på Rustad og hadde overtatt gården etter faren sin. Inger hadde en datter Marthe (f. ca. 1702) som vokste opp og ble gift, i tillegg hadde hun en sønn som døde ung. Jeg tror dette må være Inger Pedersdtr. fra Østensjø. Navnet på paret stemmer, dessuten var Inger død før 1714 og hadde et barn som levde da (ved skiftet etter Inger Gundersdtr., se innlegg 3). Vet du, Arne Kjetil, om barnet til Inger Pedersdtr. fra Østensjø var datteren Marthe som var ca. 12 år i 1714? I så fall burde identifiseringen av Inger være grei.Ingeborg mener jeg må være henne som bodde på Leirskallen i 1762 (manntallet for ekstraskatten), hun bodde da hos sønnen Truls:

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Takk igjen Gunnar.Har kommet over følgende:Aker kb. 1748-65Begr. 30 Jan 1765 Ingebor PedersdatterTruls Leerskaldens Moder, uført ? 100 aarmeldt til Skattemandt

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Den begravelsen burde jeg ha oppdaget!Jeg tror det står 'i sit 100de Aar'. I virkeligheten var hun vel rundt 90 år, men det var jo typisk at gamle folk på denne tiden ble ansett å være eldre enn de faktisk var.Og så en liten retting til mitt forrige innlegg. Gudbjørg Mikkelsdtr. var nok fra gården Fjælstad (ikke Fjæstad), som jeg også har sett skrevet Fjellstad.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

(20) Anne Pedersdatter giftet seg med Christoffer Amundsen og bodde på øvre Tærud i Skedsmo. Hadde i hvert fall barna Amund (1718-89), Inger, Malene og Ellen.Maren Pedersdatter giftet seg med Jacob Rasmussen, bodde i 1698 på Gullerud, i 1714 på Fjeringby i Fet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Hauger

Takk skal du ha Svein Arnolf, dette var flott! Jeg får ta en runde med de aktuelle bygdebøkene, med påfølgende kontroll mot kirkebøkene. Ellers har jeg gjort en del funn i kirkebøkene av Hans og Ingeborg på Leirskallen i perioden 1714-1718. Truls Hansen har etter alt å dømme overtatt som oppsitter på Leirskallen etter sin far.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg sitter på mye info vedr. etterslekten til Hans og Ingeborg Lerskallen, basert på kirkebøker, skifter og andre kilder, frem til ca. 1820. Hvis noen er interessert i den informasjonen, så ta gjerne kontakt på svbjorndKRØLLALFAonlinePUNKTUMno.Jeg kunne ellers være interessert i nærmere om etterslekten til Jon Pedersen Maurtu (6).

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.