Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigurd Høst

[#62487] Var Karen Knudsdatter (1623-), gift m. prest Johan M. Teiste i Fet, født Bang?

Recommended Posts

Guest Sigurd Høst

Karen Knudsdatter (1623- ca 1700) var gift med sogneprest Johan Mogenssøn Teiste (1625-1683) i Fet. Paret og deres barn er avbildet i et epitafium i Fet kirke. Familien og epitafiet er bl.a omtalt E.A Thomles artikkel fra 1903 om slekten Teiste. I denne artikkelen og i bygdeboka for Fet kalles hun bare Karen Knudsdatter.I Norsk slektskalender (1949), artikkel om slekten Kinck, står det om sønnen Mogens Johansen Teiste at hans mor var Karen Knudsdatter Bang.Spørsmålet er om noen kan bekrefte opplysningen fra slektskalenderen, dvs. at Karen var datter av en Knud Bang? Det jeg ellers vet (ut fra gjengivelse av epitafiet) er at hun var født 1. januar 1623, og ble gift med Johan Mogenssøn Teiste i 1653. På den tiden var Johan Teiste ”fjerdelektiehører” ved Christiania Skole, og hadde bodd i Kristiania ganske lenge, så det er vel mest sannsynlig at Karen Knudsdatter også var derfra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er skrevet mye om disse personene i PT og NST mv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Tore,Slik jeg tolker svaret, betyr det at opplysningen i Norsk slektskalender er riktig og at Karen var datter av en Knut Bang. Skulle imidlertid ønsket at henvisningen til faglitteraturen hadde vært mer nøyaktig.Har sjekket NST på nytt og ikke funnet noe om Karens bakgrunn der, heller ingen passende Knud eller Knut Bang. Dermed gjenstår PT og ”mv” – kan du hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Kinck

Jeg er også interessert i kildene vedr. Karen Knudsdatter. Jeg har noen nedtegnelser uten kildeangivelse i familien som sier at Karen var datter av Knut Sevaldsen Bang (d. 1694) og Inger Thomasdatter Blix, og at Knut Sevaldsen Bang var sønn av Sevald Thomassen (d. 1648) og Margrete Bang. Videre er Sevald oppgitt som sønn av Thomas Lagesen (d.1630).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Sigurd, i Personalhistorisk tidsskrift (PT) finnes bl a en aktuell artikkel av E A Thomle, PT 4 VI, s. 103 ff, bl a med en plansje s. 142.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Artikkelen med plansje gir ikke svar på spørsmålet om slektsnavnet Bang. Benytter anledningen til å nevne at Thomle har dåpsdato 16.02.1660 for Helle, det skal være 14.09 samme år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Dermed er vi kommet tilbake til start, dvs. til E. A. Thomles artikkel ”Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nulevende Slægt av dette navn?”. I spørsmålet kalte jeg den riktignok ”E.A Thomles artikkel fra 1903 om slekten Teiste”, ikke PT 4 VI som Tore foretrekker.Som Geir skriver gir denne artikkelen ikke svar på om Karen Knudsdatter hadde slektsnavnet Bang – det var jo selve utgangspunktet for spørsmålet!Eivinds (4) familienedtegnelser om at vår Karen Knudsdatter var datter av Knut Sevaldsen Bang (død 1694), må være feil. Karen var født 1623 iflg det epitafiet som hun sannsynligvis fikk laget selv. Knut Sevaldsen Bang, den kjente sognepresten i Hof på Toten, var født i 1633. Siden Knud Sevaldsen hadde fått etternavnet Bang etter sin mor Margrethe Madsdatter Bang, er det vel usikkert om det finnes noen eldre Knud Bang som han er kalt opp etter.Opplysningene om Knut Sevaldsen Bangs forfedre stemmer forøvrig med den slektstavlen som finnes i Vegard Elvestrands bok fra 2004 om generalkonduktør Christopher Hammer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

beklager, da er det jeg som ikke har lest godt nok, men, jeg tror det finnes flere artikler i PT om slekten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det var en Knud Nielsen Bang personlig kapellan i Hamre fra 1614-1616 og sogneprest i Selje fra 1616-1626. Jeg ætter fra han gjennom hans datter Anne gm Jonas Rasmussen Fanning 1619-1687. Lampe: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Denne Knud Nielsen Bang virker som en aktuell kandidat. Han var prest i Selje i 1623 da Karen Knudsdatter ble født, og Selje ligger ikke urimelig langt fra Luster i Sogn der Johans far Mogens Antonissøn bodde. (Et par dagsreiser med båt – men det virker som om datidens embetsmenn var flinke til å holde kontakt over lange avstander.)Dessverre har jeg ikke funnet ut mer om Knud Nielsen Bang enn det som står hos Lampe. Artikkelen i PT nr. II som Lampe viser til sier ingenting – det samme gjelder bygdehistorien for Selje og Vågsøy fra 1957 (”Knud Nilsson Bang, sokneprest 1614, døydde i Selje 1630”, det er alt).Arnfrid – har du flere opplysninger om denne fjerne forfaren din, eller er det evt. noen andre som kjenner til ham og hans slekt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Er redd for at det er lite å hente så langt tilbake i tid i mitt arkiv, men skal ta en titt. Jeg må imidlertid ha noen dager på meg, men skal notere det på en huskelapp.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Kinck

Sigurd: Hvis du kommer frem til noe mer konkret om Karen Knutsdatters opphav, ville det vært veldig interessant å høre om dette.Mvh Eivind

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

For å få vite noe nytt om Karen Knudsdatter, er jeg avhengig av svar fra Arnfrid eller andre her på brukerforum. Kan evt. varsle deg hvis det kommer noe svar - jeg får jo melding automatisk.Sigurd

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Sigurd,Beklager. Jeg har foreløpig ikke noe nytt å komme med.Forøvrig er her mange tråder på DF som omhandler personer med slektsnavnet BANG. Skriv bang i søkefeltet så får du dem opp.I Personalhistorisk Tidsskrift nevnes to eldre slekter Bang, en i Vends og en i Assens Lenke Kanskje noen har disse tidsskriftene og kan slå opp for å se om der er nevnt de som dro til Norge for å virke.Knut Sevaldsens (4) mor, Margrete Bang, skal, så vidt jeg kan lese meg til, kanskje ha vært en datter av Knud Nilsen Bang (min forfar). Men jeg har ingen dokumentasjon for at så var tilfelle.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Sigurd (10, 13):'Herr Johannes Georgii ble ordinert denne dagen (24. aug. 1614) sammen med herr Canutus Nicolai Bangius, som herr Petrus Brockius har tatt til medtjener. Samme dag trolovet biskopen sin datter med Petrus. Dagen før var disse med biskopen på kapitlet og doktor Vilhadus, lektor magister Erasmus Assenius og herr Petrus Fossius eksaminerte herr Canutus' (Biskop Koldings kopibok 1608-15, latin, oversatt av Egil Øvrebø).Se også Pershist. Tidsskr. 2, s 257.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.