Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest André Martinsen

[#62610] Halle Frantsen, Blomsøy i Alstahaug

Recommended Posts

Guest André Martinsen

Halle Frantsen giftet seg med Eli/Elin Olsd. i 1718. De bodde på Blomsøy i Alstahaug. De fikk sønnen Ole i 1724.Jeg kan angi forlovere og faddere: Anders Gyth, Hellesvik, Lars Johansen, Østbøsjø, Ulrik Andersen, Sørøy, Tonnes klokker, Myrvoll, Isak Nilsen, Einangen; Lars Olsen, Myrvoll, Jonas Ellingsen, Blomsøy, Jochum Kruse, Skjåberget(?), Margrete Nilsd., Blomsøy, Ingeborg Mikkelsdatter, Søvik(?).Ektevielse: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16570&idx_id=16570&uid=ny&idx_side=-27>Lenke Oles dåp:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Tilføyelse:Jeg har funnet en Anders Frantsen bosatt i Hellesvik som døper sin sønn Frants i 1714:LenkeFaddere: Kristen Pedersen, substitutt, Jakob Nilsen, Alstahaug, Johannes Larsen, Hamnes, Maren Torbeinsd., ..., Karen Mikkelsd., Hellesvik.I 1701-manntallet for Alstahaug finner jeg i Hellesvik som dreng Anders, hvis farsnavn synes å være Frantsen. Halle Frantsen har jeg som nevnt ikke funnet.Det at navn som Frants og Halle ikke med letthet skulle la seg finne i manntallet, men dog at (en) Anders Frantsen som synes å ha forbindelse til Halle Frantsen likevel finnes, kan tyde på at de muligvis kom fra et nærliggende sogn eller at Frants var død ved 1701-manntallet og Halle bortreist. Som nevnt er manntallene for Alstahaug, Tjøtta, Vefsn og i stor grad Herøy undersøkt. Brønnøy er da mest nærliggende, uten at jeg besitter manntallet for dette området.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Jeg tillater meg å hente opp denne saken.Undersøkte 1701-manntall er: Alstahaug, Tjøtta, Herøy, Lurøy, Nesna og Vefsn. 1701-manntallet for Brønnøy pleier jeg å finne hos P.A. Jørgensen, men det er vært utilgjengelig i lang tid. Kunne noen være behjelpelig med å se etter Halle Frantsen og/eller Frants i det?Jeg finner i manntallet for Herøy Frants Antonsen Holgendorf på Nord-Herøy, 22 år gammel og født i «Sæland». Som nevnt ovenfor må Halle Frantsen rimeligvis finnes ved 1701-manntallet, så den ovennevnte kan trolig utelukkes.Jeg finner i manntallet for Tjøtta Frants Nilsen Winter på Vevelstad, 29 år, og Frants Jonsen på Bragstad, 33 år og gift med Boel Frantsd. Winther. Den førstnevnte kan på grunnlag av skiftet etter ham i 1754 utelukkes. Den andre fikk, etter hva meg er bekjent, ingen barn.Jeg fester min lit til at andre kan ha opplysninger eller forslag å bidra med i denne saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Det kan for ordens skyld nevnes at jeg har undersøkt faddere for Halles såvel som for den antatte/sannsynlige broren Anders' barn, og har ikke funnet noen åpenbare slektninger. Noen gjengangere er der likevel, og det er Lars Olsen Myrvoll (muligvis en bror av Halles kone Eli), Ingeborg Mikkelsdatter Søvik og Karen Mikkelsdatter Hellesvik (det er uvisst hvorvidt de er søstre), Tønnes klokker o.a.Antagelsen om at Halle og Anders var brødre styrkes av at de drog samtidig til kirken på Trefoldighetssøndag 1727, hvor deres koner ble innledet: LenkeHans Frantzsøn Blomsøen sin Qvinde - prole mort.(?)Anders Frantzsen Hellisviigen hans ... - prole viv.At man har fått to Frantssønner å forholde seg til istedenfor bare én burde gjøre det enda enklere å finne faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål André Jørgensen

Her finner du mantallet for Brønnøy, 1701: Lenke Mvh. P A Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Takk for lenken til manntallet. A.M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Dette er muligens et blindspor, men i 1811 døde det en Peter Franzen Halle på tukthuset i Bergen. Han ble i sin tid arrestert på 'søndre Sundmøer', men da hans yrke var 'betlerie' kan han kanskje ha tilknytning til Nord-Norge - eventuelt omvendt. Pussig tilfeldighet med både 'Franz' og 'Halle'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

God dag, Torgrim Sørnes.Det er en fristende navnelikhet, men aldersmessig samsvarer det dessverre ikke. Halle var kanskje den tids stavemåte for et gårds- eller stedsnavn Halla.Du er likevel inne på noe når du antyder at Frants og hans sønner kunne være kommet fra et annet sted, fortrinnsvis langs kysten av Norge. Jeg har tenkt på det samme, men har ingen holdepunkter for eller mot.I gamle dager var jo fraflyttning er fremmedord i Nordland. På 1600- og 1700-tallet kom det tilflyttere fra Trøndelag (Trondheim) og Vestlandet (Bergen) og fra Danmark nær sagt med hvert skip som anløp, og fra 1850-tallet og frem til første del av 1900-tallet kom det strømmer av folk fra Østlandet. Flytte- og bevegelsesmuligheten langs kysten var stor.Jeg kan bare la letingen bero frem til jeg har tenkt på og gjennomgått forskjellige muligheter for deres opphavssted, men noe omfattende søk i ikkedigitalisert kildetilfang (d.e. 1701-manntallene) blir som å lete etter den berømte nålen i høystakken.Takk for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit johansen

(4) Får jeg komme med et forslag ...om Mulig fler brødre!! Finner gift i Tjøtta.... Abraham Frantzen g: 19juli 1716 -Johanna Johannisdtr... Petter Frantzen g: 25 okt 1716 - Anne Larsdtr -Peter Franzen er det skrifte på i 1720 ....I skrifter etter Halle Frantzen - 1744 er og en datter Berith Hallesen henner finner jeg dpt 26,feb,1730

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

God kveld, Marit Johansen.Peter Frantsen Winther var såpass gammel (50 og noen år ved manntallet i 1701) at han trolig ikke kan være bror av Anders Frantsen, som var om. 20 år gammel, og Halle Frantsen, som også må ha vært i ten- eller tyveårene. Peter Frantsen Winther var for øvrig forpakter på den adelige ødegården Myndenes.Abraham Frantsen kjenner jeg ikke til. Jeg skal undersøke vedkommende nærmere.Halle Frantsens barn har jeg full oversikt over, det samme med forlovere og faddere.Takk for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Husmann Abraham Frantsens forlover var Peder Salomonsen på Bragstad, hvis mor var Boel Frantsdatter Winther på Bragstad og hvis morbror var Peter Frantsen Winther på Myndenes.Navnelikhet trenger ikke å bety slektskap, men i dette tilfellet med navnet Frants er det mye som taler for det.Boel Frantsdatter Winther var først gift med Jon, og av deres barn kjennes Frants Jonsen.I skiftet etter Frants Jonsen i 1713 ser man at ingen (ekte) barn er nevnt, at hans mor var Boel Pedersdatter (bemerk navnet) og at hans halvsøsken var Peder, Jon, Hans, Erik og Karen Salomons. Boel Pedersdatter var med andre ord Boel Frantsdatter Winther, som var gift med Salomon Pedersen.Man kan forestille seg at Abraham Frantsen var en (uekte) sønn av Frants Jonsen og følgelig var sønnesønn av Boel Frantsdatter Winther og nevø (halvbrorsønn) av Peder Salomonsen. Det kunne gi grunn til at (onkel) Peder Salomonsen og andre fra Bragstad var forlovere.En slik antagelse kan ikke belegges med håndfast bevis, og i alle fall - slektskap eller ikke - har det ingen beviselig forbindelse med Anders og Halle Frantssønner. Det er for den saks skyld ikke sikkert at de to sistnevnte var brødre.Jeg har hatt som utgangspunkt at Halle Frantsen og hans antatte brødre hadde sitt opphav på Helgeland, men når hverken 1.) Halle Frantsen, 2.) Abraham Frantsen og ikke minst 3.) faren Frants er å finne der, så blir man ledet til å tro at alle disse frantsene var kommet nær sagt i flokk og følge fra en annen del av landet. Jeg kan ikke på annet vis forklare at et stort antall personer med et uvanlig navn som Frants(sen) ikke skulle la seg finne.Det som er mest nærliggende, både navnemessig og geografisk, er Trondheim og Trøndelag, hvor navnet Frants var vanlig i en rekke slekter på hele 1600-tallet, blant annet hos Arctander, Bruun og Winther. I 1666-manntallet finnes navnet Frants kun tre steder på Helgeland.— — —Det er overveiende sannsynlig, og kan med stor sikkerhet fastslåes, at Halle Frantsen er å finne i ett eller annet 1701-manntall i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Når jeg tar en rask oversikt over skiftene i Salten, er det en rekke Frantz/Frants i Gildeskål. En del av dem er lokalisert til Ertenvåg i et skifte så tidlig som 1718.Beklageligvis finner jeg ingen Halle, har også søkt på Helle.Winter-familer er det mange av i Hamarøy, men finner ingen kombinasjon Frantzdatter/Frantzsøn Winther.Det er jo mulig å lete både nord og syd for Alstahaug. Har du søkt i Bergen? Er selv interssert i alle Frantzene i Gildeskål.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

God dag, Inger Eide.Jeg har sett nærmere på Bergen når jeg har foretatt globale søk, og det var et overveldende antall personer som het Frants - så mange at jeg ikke hadde den ringeste mulighet til å begynne med noen gjennomgåelse. Og flertallet av dem hadde kun slektsnavn, hvilket gjorde det vanskelig å velge ut.Jeg har også begynt å rette blikket mot Trondheim, Nordlands hovedstad den gang som nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.