Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Turid Stensrud

[#62616] Steinar Øysteinsson Bratt

Recommended Posts

Guest Turid Stensrud

Bratt opp og Bratt i mente. Kan noen hjelpe meg med opplysninger om Steinar Øysteinsson Bratt? Har lest Engebret Hougens bøker, men tatt meg ad notam at hans opplysninger ikke er helt å stole på. Steinar Bratt var etter sigende gift med Eldrid E(i)riksdotter. Noen som vet hvem E(i)rik var?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Hagen

Her er lenke til Diplomatarium Norvegicum hvor Steinar og Eldrid er nevnt.://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17211&s=n&str=Mvh Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Den lenken er ufullstendig for den skal i hvertfall ikke avsluttes med =

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Hagen

Ikke vet jeg hva som skjedde, men her er det som står der:b.XXI s.296 Sammendrag: Steinar Øysteinsson, med samtykke av sin hustru Eldrid Eiriksdotter, solgte Hallvard Eiriksson 7 spannsleier i Bregdom i Oppdal i Trondheims bispedømme, som Eirik Hudfat hadde eid, og fikk full betaling.Kilde: Avskrift med G. Schønings hånd i Langebeks Diplomatarium i Rigs-arkivet, København. - I Langebeks Excerpter i Det Kongelige Bibliotek,København, fins et utdrag med samme hånd, hvor det står: SteinarEstensson haver solt 7 Spand i Brægdom i Wpdall nordan Dofra-fiæll i Trondems Biskopsdømme, som Erik Hudfatt atte. Aar 1440. Nummer: 386.Dato: 11. juni 1440. Sted: Uten sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Beklager at jeg er litt nysgjerrig, men hvor ligger Bregdom (Brægdom) i Oppdal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Jeg legger inn innlegg 5 på nytt, det gikk inn i debatten, men kom ikke opp i temalista som siste innlegg, det var bare varsel om feil i hovudløkka etter siste innlegget til Kari Hagen, jeg vet ikke hva som skjer?Innlegg 5 på nytt: Beklager at jeg er litt nysgjerrig, men hvor ligger Bregdom (Brægdom) i Oppdal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Steinar selv er behandlet i ca 20 tidligere debattrådet her i Brukerforumet, men jeg kan ikke huske at hans hustru har vært debattert tidligere. Erik Hudfat var en høyadelig person tidlig på 1300-tallet (adel her brukt anakronistisk) i Midt-Gudbrandsdalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei, det er noe rart med DN p.t., for jeg fikk ikke opp brevet ved å søke på bind 21, s. 296 eller bind 21, nr. 386, men ved å søke på årstallet 1440 kom det opp på listen:LenkeHer er det jeg har notert om ham:F. ca. 1385 Tofte Nigard, Sør-Fron, d. 1455. Skal ha vært sysselmann S. Gudbrandsdal, og kgl. ombudsmann N. Gudbrandsdal 1420, g.m. Eldrid Eriksdotter, n. 1420-40, d. et. 1440.Bodde på Bjørke Nordgard, Fron. Tilhørte de østlandske adelsmenne som hyllet kong Karl Knutsson som Norges konge i Trondheim 1449. Muligvis slått til ridder under festligheten like etter (Tore Vigerust: Adelsnytt, Genealogen 1/99 s. 47f).Steinar Øysteinssons Bratts vernebrev av 1449 ga ham frihet for kongelige skatter og toll, herunder leidangsskatten (som svarte til vissøren i Gudbrandsdalen).Flyktet 1449 til Sverige, ble stamfar for den senere svenske adelsslekten Bratt. Jeg har notert 3 mulige barn:1. Meget usikker: Nils (1410-68 Värmland), væbner 1456-, fogd i Värmland 1454 og 21. okt. 1455, adlet i Sverige 28. des. 1456 av Kong Karl Knutsson VIII (våpenbrev), g.¨ca. 1450 m. NN Matsdotter,2. Usikker mor: Gjartrud på Bø, n. 1490-91, 1597, d. ca. 1500 g. ca. 1480 m. Pål Amundson på Alme og på Bø i Fron, n. 1458-73, og3. Gudrid (ugift).Jeg har også notert at han IKKE var den s.s erkebiskopens setessvein i 1449 (eller i det minste at dette er meget usikkert).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

og jeg mener fortsatt at han kan være identisk med erkebispens setesvein 1449, samt at dette med en sønn Nils er sludder og vås

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Stensrud

Takk for rask respons. Interessant. Har finmyst endel både i Diplomatarium Norvegicum og Regesta Norvegica (1100 - 1600). Er relativt ny i sleksforskergamet, og kan kanskje stille en del allerede forlengst stilte spørsmål. Forgive me.Ser at Steinar Bratt allerede er behandlet 20 x i debattrådet, men det var før min tid her. Steinar Øysteinsson Bratt - hvor kommer han fra? Hvem er hans forfedre? Er han i slekt med Bjølstad-Bratt'ene? Eldrid Eriksdatter.... Erik Hudfat ble nevnt.Noen forbindelse der? Er selv etterkommer etter Steinar Bratts datter Gjertrud (Jartud), gift med Pål Alme osv. til Stenersenslekten i Gausdal og videre 'opp' i tid. Er også etterkommer etter Jon Trondsøn (Tynnøl)Helle og hans sønn Østen Vestad.Har lest web-debatten om ham,så det kan ligge. Og List-folket. Derfor interessen. Slektsforskersyndromet kom langsomt og snikende. Og takk for det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Steinar Øysteinsson Bratt er til dels inngåande drøfta i denne debatten LenkeDet er og lagt fram nye og dristige hypoteser om ymse slektsrelasjoner til denne mannen. ;-))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Turid (10), inntil videre kan du finne Steinar Bratts herkomst i en slektstavle i tidsskriftet Genealogen 1/1999 s. 48. Hans slekt kommer fra Vågå. Jeg har ikke funnet forbindelse mellom Steinar Bratt og slekten Bratt på Bjølstad i Heidal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Erik Hudfat er av flere anntatt å være far til sysselmannen i Gudbrandsdalen, Guttorm Eriksson, som igjen førte rosen i våpnet og av den grunn på farssiden bør eller kan ha tilhørt Sørum-ætten fra Sørum på Romerike.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Det er stor forskjell mellom bør ha tilhørt Sørum-ætten og kan ha tilhørt Sørum-ætten. Strengt tatt vet vi ingenting om noen slik forbindelse for Erik Hudfat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

nei, og heller ikke for Guttorms vedkommende; - for segl alene er vel ikke nok ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Stensrud

Hei, Takk for svar. (11) Har lest debattrådene med stor interesse. (12) Nå ble jeg nysjerrig.Har lest lenke. Du sier at det er lagt fram nye og dristige hypoteser om ymse slektrelasjoner til Steinar Bratt. Hva dreier det seg om og hvor kan jeg evt. finne disse opplysningene? (14), (15), (16): Eirik Hudfat, muligens Sudrheims-relasjoner har jeg skjønt (eller kanskje slett ikke).Hjemme har jeg NST, bind XXVII-hefte III, 1982. Der står det en laaang artikkel om Herlog Hudfat, skrevet av Svein-Erik Ødegård. Det som interesserer og som omhandler Steinar Bratt og Eldrid Eriksdatter vs. Erik Hudfat, står omtalt på side 276, med henvisninger. Der står det skrevet noe om ridderen Erik Hudfat og om nok en Erik Hudfat (som dukket opp i 1342). Relasjoner? Ødegård konkluderer med at Eldrid Eriksdatter og Hallvard Erikssøn muligens var søsken og barn av den Erik Hudfat som hadde eid Bregdom. Han slår også fast at Steinar og Eldrid bodde på Bjørke i Sør-Fron. Bjørke kan ha vært en gammel Hudfat-gård. Spent på svar.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Relasjonen du omtaler finner du i Geirr Leistads Nesøyaartikkel Lenke. Den er solid hva Nesøyas eierhistorie angår, men hypotesene om en del eldre forbindelser kan - og vil - bli imøtegått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Stensrud

(18) Takker,låner og leser. Med fare for (u)tidige spørsmål i etterkant. Til (13): Den låner jeg. Har god erfaring med fjernlån via biblioteket jeg bruker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eg er redd det vert eit blindspor for deg (17). Dessutan er det førebels berre ei laust fundert hypotese. I grove trekk går denne ut på at det kunne vera to Steinar Øysteinsson (Bratt) i Gudbrandsdalen kring 1450, og at det muligens kunne vera ein annan som vart erkebiskopens setesvein i 1449 enn den som vart slått til riddar same året. Men sjølv om det var same mannen, så kan hypotesa visa seg å stemma om ho nokon gong let seg etterprøva.Tanken er at Steinar Øysteinsson Bratt vart gift med Jorunn Ivarsdotter (etter at eventuelt første kona døydde), brordotter til erkebiskop Olav Trondsson og søster til erkebiskop Gaute Ivarsson. Steinar og Joran fekk tre 'kjente' born, nemleg dei to rådmennene i Bergen, Tarald Steinarsson og Halvard Steinarsson. (Det er truleg den sistnemnde som i ei gamal ættetavle er kalla riddar Halvard som er sagt å vera bror til erkebiskop Olav Engelbregtsson). Tarald Steinarsson vart far m.a. til dei to sønene; Gaute og Halvard Taraldssøner, begge i teneste hos erkebiskop Olav E.I tillegg til dei to sønene, Tarald og Hallvard hadde Jorunn og Steinar også ei dotter, Marin (nemnd i den såkalla Aspatavla). Marin vart mor til til 4 søner; Jens Olavsson, Nils Olavsson, Torbjørn Olavsson og Jens Olavsson. Desse brukte slektsnamnet Bratt.Då Steinar Øysteinsson døydde vart Jorunn gift på nytt med Engelbregt Gunnarsson og hadde fleire born også med han, blant dei erkebiskop Olav Engelbregtsson og Trond Engelbregtsson på Lundøya i Steigen. Det var også ein bror Aslak og ein bror Gunnar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Stensrud

(20)Ja, blindspor, det var sant sann. At Steinar Bratt skulle ha vært gift med Jorunn Ivarsdotter er nytt for meg.At det muligens eksisterte to menn av samme navn i samme dalføre på samme tid er også nytt. Og at det har eksistert to slekter i samme dalføre med samme slektsnavn på samme tid, men som det ikke er funnet forbindelse mellom, er også merkelig. Man kan bli 'hugutullin' av mindre. Bør jeg gå videre på stien sammen med Øystein Bratt og Eldrid Eriksdatter, hvis datter igjen skal hete Gjertrud, og være gift med Pål Alme? Samt glemme Eldrids herkomst?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Bare litt på sida og et apropos rundt Erkebiskop Olav Engelbregtson, nevnt i noen innlegg og i tidligere debatter. Hvis en leser varedeklarasjonen på spannene med Inderøy-sodd som finnes i frysedisken i butikkene så skulle Erkebiskop Olav Engelbregtson være svært glad i denne matretten, bon apetit:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Stensrud

Inderøysodd? Det samme som Trøndersodd? Eller ble jeg ei flue i sodden nå? Merci....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Det er vel mye av det samme, men det står Inderøysodd på spannene, ja ja, mat måtte vel erkebiskopene også ha:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Stensrud

Tru, det. Skulle ikke en høygeistlig mann som han, leve av markens liljer? Som et godt eksempel, mener jeg? 'Bratt'ere' kan det vel ikke bli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.