Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øystein Brennseter

[#62942] Susanne Børgersdatter Granberg, fra Østen, Gran

Recommended Posts

Guest Øystein Brennseter

Jeg leter etter anene til Susanne Børgersdatter. Ved vielsen med Stephen Olsen Elken 22.1.1782 står hun oppført med etternavn Grandberg og at hun er fra Østen. Kan hun være datter til Børger/Børre Granberg, lensmand som ble gravlagt 1.7.1763 i Gran, 36 år gammel? Da er i så fall moren Anne Margrete Copie. Hun giftet seg på nytt i 1766 og står oppført som 'enche af Procurator og Lændsmand Granberg'. Disse to kan det se ut som giftet seg i Bragernes i Drammen 26.11.1756. Men så er det stopp. Kan noen bekrefte at jeg er på rett spor her og evt. hjelpe meg videre bakover?mvh Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Såå i denne slektsbasen at Børre pedersen Granberg skulle være født 1730,og at faren kalles Peder Andersen Smedbølle.Fant dette ,på FS: Børge Pedersen,døpt 19 nov 1730,Gran.Far:Peder Andersen. [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100220629513&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>LenkeDåpen,fra kirkeboken,venstre side:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Angående Peder Andersen SMEDBØLLE Gården Smedbølle ligger på Gran.Eks: 1801,Smedbølle,Gran:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Børre Granberg og hans mor tilhører en sidegren av min slekt.Børre Pedersen Granberg ble født på Julieeie i Gran og ble døpt 24. søndag etter trinitatis 1730, han ble kalt Børger ved dåpen. Han kom til Smedbøle da faren kjøpte garden i 1736. Det er ikke kjent hvor Børre vokste opp etter at foreldrene døde da han var 10 år gammel. Det er heller ikke kjent hvorfor han benyttet navnet Granberg. Børre bodde på Gjefsen i Gran (hos sorenskriver Wisløff) da han ble konfirmert i 1746. Han var lensmann i Gran fra 1756 til sin død. Før han ble lensmann møtte han flere ganger som fullmektig og stedfortreder for sorenskriveren på tingmøtene og i åstedsrettsaker. I 1760 fikk han amtets bevilling til å være prokurator i Hadeland, Land og Vadres fogderi. Børre ble gift 26.11.1756 på Bragernes med Anne Margrete Copy. Hun ble født i Christiania og ble døpt 11.1.1727. Hun var datter av Gottfried Copy og Susanna Jacobsdtr. Aalborg. Børre og Anne Margrete bosatte seg på garden Østen i Gran. Børre ble begravet 1.7.1763, oppgitt å være 36 år.Børre og Anne Margrete hadde følgende barn:1. Helle Juel Granberg, døpt 2. søndag etter hellige tre kongers dag 1758.2. Susanna Borgersdtr. Østen, døpt 3. søndag etter hellige tre kongers dag 1760. Gift 22.1.1782 med Steffen Olsen Elken. Det ble holdt skifte 15.4.1812 etter Susanne Borgersdtr. Østen. Hun hadde vært gift med Steffen Olsen og hadde barna Børger, Ole, Siri, Margrethe, Marte.3. Peder Gottfried Granberg, født ca. 1761 (dåpen er ikke å finne i kirkeboka for Gran). Konfirmert søndag etter nyttår 1776, 15 år. Begravet 21.3.1796 oppgitt å være 34 år. Lensmann i Gran 1788-1795.Anne Margrete Copy ble gift andre gang 14.4.1766 med prokurator Adoph Stub.Børre Granberg var sønn av Anne Nielsdtr. Smedbøle. Hun ble født ca. 1703. Hun ble trolovet 31.3.1730 og gift 20.4.1730 med dragon Peder Andersen. Han var sønn av Anders Toresen og Ingebor Albretsdtr. Grinaker. Anne bodde på Skirstad ved trolovelsen. Anne og Peder var på Julieie da de tre første barna ble døpt. De flyttet til Smedbøle i Brandbu da Peder kjøpte plassen i 1736. Anne og Peder ble begravet samme dag, 17. søndag etter trinitatis 1740. Anne ble oppgitt å være 37 år (feilaktig kalt Johanne) og Peder 40 år.1. Anne og Peder hadde følgende barn:2. Børre Pedersen Granberg , døpt 24. søndag etter trinitatis (19.11.) 1730, død 1763.3. Anders, døpt 20. søndag etter trinitatis (26.10.) 1732.4. Anne, døpt 28.11.1734.5. Ingeborg, døpt 27.1.1737.6. Niels, døpt 8.11.1739. Død 1741.Anne Nielsdtr. Smedbøle var datter av Niels Borgersen Juli. Han ble født ca. 1676 på garden Berger i Jevnaker. Han ble gift med Ellen Jacobsdtr. Hun ble født på Bragernes og døpt 8.10.1682, datter av Jacob Reiersen og Johanne Pedersdtr. Ellen ble oppgitt å være 18 år gammel ved skiftet etter faren 23.10.1699.Niels og Ellen bodde på søndre Askim i 1704, på øvre Askim i 1706, Solberg i 1707 og til 1713, på Bilden i 1714, på Molstad fra 1717 til 1724. Senere bodde de på Juli, et underbruk under garden Bilden. Niels døde på Juli og ble begravet 3. søndag etter påske 1750, oppgitt å være 75 år.Niels og Ellen hadde følgende barn:1. Anne Nielsdtr. Smedbøle, født ca. 1703, død 1740.2. Borger, født 1707 (dåpen mangler i kirkeboka, et stykke av den første siden er revet bort, moren ble introdusert 3. påskedag 1707). Død 1 år 8 måneder, begravet 29.12.1708.3. Borger, døpt 25. søndag etter trintatis 1709. Død 8 år 3 måneder, begravet 3. søndag etter hellige tre kongers dag 1718.4. Johanne Nielsdtr. Bildeneie, døpt 13. søndag etter trintatis 1716, død 1783.5. Boel Nielsdtr. Horgeneie, døpt 3. søndag etter hellige tre kongers dag 1719.Niels Borgersen Juli var sønn av Boel Nielsdtr. Bilden og hennes første ektemann Borger Olsen Berger. Boel ble født ca. 1654 på garden nedre Askim i Gran. Hun døde på Bilden og ble begravet 21.5.1717, oppgitt å være 63 år, 5 måneder og 3 uker gammel. Det ble holdt skifte etter henne 8.6.1717.Boel var gift første gang med Borger Olsen Berger. Han var gardbruker på Berger i Jevnaker. I sitt første ekteskap hadde han barna Ole, Anders, Torsten og Guri.Boel og Borger hadde følgende barn:1. Niels Borgersen Juli, født ca. 1676, død 1750 (se ovenfor).2. Marte Borgersdtr. Hvattum, født ca. 1679, død 1720. Gift med Povel Pedersen Hvattum i Gran.3. Ingeborg Borgersdtr. Strande. G ift med Jørgen Jonsen Strande i Gran.Boel Nielsdtr. ble gift andre gang i 1684 med Lars Madsen Hougaard. Han var gardbruker på Bilden i Gran og lensmann i bygda. De hadde følgende barn:4. Johanne Larsdtr. Molstad, født ca. 1685, død 1768. Gift med Halvor Gulbrandsen Molstad i Gran.5. Mads Larsen Hougaard Skiaker, født ca. 1687, død 1724. Capitain des armes og gardbruker på nedre Skiaker i Gran (undertegnedes ane).6. Anne Larsdtr. Virstad. Gift med Hans Hansen Virstad i Lunner.7. Marte Larsdtr. Vestern, født ca. 1694, død 1773. Gift med Iver Hansen Virstad, sener bosatt på Vestern i Lunner.8. Maren Larsdtr. Elken, født ca. 1696, død 1724. Gift med Tarald Endresen Elken i Gran.9. Lars Larsen Hougaard Bilden, født ca. 1698, død 4.4.1742. Se forøvrig debatt 29688 her på dette forum.Boel Nielsdtr. var datter av Niels Pedersen Sommer Askim, Han ble født ca. 1586 og døde ca. 1671. Ved mantallet i 1664 ble han oppgitt å være 78 år, i 1665 79 år og i 1666 80 år. I 1671 ble arvingene pålagt å holde skifte etter ham, han var følgelig død en tid før det. Niels var antakelig identisk med den Niels Sommer, borger i Oslo, som møtte som fullmektig i en sak for Herredagen på Akershus 1.8.1616. Niels Sommer var tingskriver (sorenskriver) for Hadeland, Land og Valdres. Han er nevnt som tingskriver første gang i et dokument datert 23.6.1619, videre i dokumenter fra 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627 og siste gang 5.2.1629. I en rettsak 30.4.1631 opptrer han som sorenskriverens stedfordreder. I 1652 kalles han forrige sorenskriver i Hadeland fogderi for noen og tjue år siden. I 1654 vitnet han at han var sorenskriver i Land for noen og tjue år siden. I to rettsaker i 1656 og 1661 ble det framlagt et skiftebrev fra 1623 skrevet av forrige sorenskriver Niels Sommer. I en rettsak i 1666 ble det framlagt et domsbrev skrevet av Niels Sommer i 1628. I en rettsak i 1658 ble det framlagt to pantebrev fra 1615 som ble påstått å være skrevet av forrige sorenskriver Niels Sommer, men han møtte for tinget og nektet for å ha skrevet disse. Niels bygslet garden nedre Askim i Gran fra 1620, han er oppført i ei skatteliste for bygningsskatt til påske 1620, og betalte førstebygsel av garden i regnskapsåret 1620/21. Han er oppført på nedre Askim i manntallene i 1664, 1665 og 1666. Manntallene er de eneste kildene der Niels oppføres med farsnavnet Pedersen. Her er ikke slektsnavnet oppført, men han er oppført med en sønn Niels Nielsen som i flere senere anledninger kalles Sommer.Fornavnet til hans kone er ikke kjent, men hun må ha vært datter av en Ole, siden hun var søster av Ragnild Olsdtr. Jorstad. Disse søstrene kan ha vært døtre av Ole Pedersen og Inger Larsdtr. Melby som senere flyttet til garden Tomt i Gran. Kona til Niels må ha vært en god del yngre enn ham, da han må ha vært omkring 68 år da datteren Boel ble født.Det er ikke kjent hvor mange barn Niels og hans kone hadde, kun tre kan identifiseres:1. Niels Nielsen Sommer Askim, født ca. 1649, død 1703. Gardbruker på Askim i Gran.2. Boel Nielsdtr. Bilden, født ca. 1654, død 1717.3. Anna Nielsdtr. Helmen, død 1685. Gift med Ole Iversen Helmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Brennseter

Takk til begge dere som har engasjert dere, men spesielt til Ole Arild. Jeg må jo tilstå at jeg har deg i tankene når jeg legger inn spørsmål om noe i Gran. Det ser ut til at du har en link til de fleste der! Tusen takk igjen.mvh Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

For opplysninger om forfedrene til Anne Margrete Coppy, se artikklen min i Norsk slekthistoriek tidsskrift b. 38 (2002)'Den mislykkede klienten; Garnisonsauditør Gottfried Coppy og slekten Coppy i Norge.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.