Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Iver Mosvold

[#62958] Poul Iversen Hirschholm. Tydehjelp og mer.

Recommended Posts

Guest Iver Mosvold

Iver Poulsen Hirschholm og Helene Jansdatter Smidt inngår ekteskap på Tromøy 4.april 1757. (Presten skriver som en gris men her er det [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9843&idx_id=9843&uid=ny&idx_side=-98>Lenke ……-skulle gjerne hatt tydehjelp!)Allerede 25. september 1757, bæres sønnen Poul til dåpen i Tromøy. ( Høyre side Lenke …sier ikke nei takk til tydehjelp her også. Er det antydning om at foreldrene er hjemmehørende på Frissøya ? )Dåpen 11.mai 1761, - av dette 4 år yngre tvillingparet (Pouls bror og søster, Jan og Jorene Helene) - tyder vel på at familien holder til på Krøgenes ? LenkeIflg en ukjent kilde (men gjengitt i Vestlandske Tidende 19/1-1957 og 22/3-1966), skal Poul Iversen Hirschholm ha tilbrakt tiden 1769-1774 (fra han var 12 til 17 år) på Madeira hos en av farens forretningsforbindelser. Men han kom hjem og sto til konfirmasjon i Arendal i 23. april 1775. Nr.1 Lenke ….endelig en prest som har lært skjønnskrift.Denne Poul ble senere sjøoffiser, og gjorde blant annet tjeneste i den engelske marinen under den amerikanske selvstendighetskrigen som førte til opprettelsen av USA. (Om noen kan komplettere dette med Ovenstad eller en sjømilitær kilde….-ja, takk.) Han skal i alle fall ha hatt tilnavnet ”Den lille Tordenskjold”.Han inngikk ikke noe ekteskap (og har heller ingen barn man kjenner til) og han døde etter et ball i Mandal 23. mars 1791.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Vielsen: 'blev effter kongebrev paa Friisøen ungkarl Ivar Poulsøn Hiersholm og pigen Helene Jansdaatter Smith ægtevied. Caut:mænd: Jan Bertelsøn fra Frisøen og Gunder Biørnsøn fra Friisøen.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ved Pouls dåp 25/9 1757 kalles faren Ivar Poulsøn Friisøen. Faddere: Antonette Poulsd., Are Dall, Ellen Jansd. Friisøen, Jan Bentsøn ibidem, Jens Olsøn Pusnæs, Mads Magnussøn Arendall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Korreksjon: En av fadderne heter Jan Bertelsøn (Friisøen) - ikke Bentsøn, og han er vel identisk med forloveren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Iver.Det er vel stor sannsynlighet for at Jan Bertelsøn Friisøen var Iver Poulsøn Hirschholms svigerfar, og at han var identisk med den Jan Bertelsøn Schmith som giftet seg i Risør 6/10 1731. Se Risør KLOK B1 (1716-1747), høyre side: Lenke Tekst: d: 6te Octobr: hafde Jan Bertelsøn Schmith og Joran Knudsdaatter Bryllup.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Fra 'Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814' (København 1935):Hirschholm, Paul, f.1758; Søn af fhv. Skibsfører, Havnekommissær i Øster Risør; ugift.1/8 1780 søger om Ansættelse som Ltnt. i den danske Søetat. Han oplyser at han har sejlet i 7 Aar med Faderens Skib, først som Matros, senere som Styrmand, For 2 Aar siden kom han i engelsk Tjeneste og har deltaget i adskillige Togter og Skærkydsler, 17/8 s.A. Sekltn. (Kgl.Res.), s.A.m. Fregatten Cronborg, der var bestemt til Vestindien, men strandede ved Skagen 24/11 s.A., 18/10 1781 Orlov for at føre et Vestindisk Handelsselskab tilhørende Skib, beliggende i Amsterdam (Kgl.Res., jfr. I.S.Adm. 6/10 s.A., 7/4 1783 skriver Fuldmægtig i Rentekammeret Arnkiel, at H. Natten mellem 1. og 2. April s.A. har overfaldet og pryglet ham. Arnkiel vil dog frafalde videre Forfølgning af Sagen af Hensyn til H.s fremtid, hvis denne vil erkende sin Skyld og Admiralitet vil give ham en Irettesættelse (I.S.Adm.), 14/4 s.A. giver H. en ganske afvigende Fremstilling af sit Sammenstød med Arnkiel (I.S.Adm. Nr.475), Sagen ordnet i Mindelighed, 24/9 1783 Komb. Rets Dom, hvorved H. er dømt til at betale 1 Maaneds Gage i Bøde til den almindelige Enkekasse ærerørige Udtalelser mod Fuldmægtig Horn, allerhøjst stadfæstet (Kgl.Res. og I.S.Adm. fra Gen.Audt. 25/9 s.A.), 1784-85 Fører af et ham og hans Moder tilhørende Koffardiskib paa Middelhavet (Kgl.Res. 17/3 1784), 1786 m. 'Grev Ernst Schimmelmann' til Island for at forsøge at kome til Grønlands Østkyst ( egen kommentar: her har jeg kanskje flere opplysninger), 1787-88 m. Fregatskibet Frederiksdahl tilhørende og ført af Kaptltn. D. Holsten til Vestindien, 1788 m. Orlogsskibet Oldenborg i Esk., fra Aug. s.A. Chef for Galejen Bragnæs i den Norske Flaadestyrke under krigen med Sverige, taget til Fange af Svenskerne og udvekslet i Foraaret 1789, 6/3 1789 Prltn., s.A. Chef for Stykprammen Hjælperen, Stationsskib ved Frederiksstad, 9/3 1789-11/3 91 Indrulleringsofficer i Mandal under Christiansands Distrikt, død 17/3 1791 i Mandal (Fors.Prot. I Nr. 477), begravet sst. - Håper det ikke er trykkfeil av betydning. Er først tilbake i ettermiddag/kveld ved eventuelle spørsmål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Hjertelig takk for meget god hjelp.Konsekvens av tydningen først:Begge Poul Hirschholms foreldre har toller i Øster-Risøer Jens Smith (1641-1711) som oldefar. Foreldrene er m.a.o. tremeninger og er kjedet sammen som følger med utgangspunkt i toller Smith:Jens Smith – Bertel Jensen Smith – Jan Berthelsen – HELENE JANSDATTEDR SMITHJens Smith – Antonette Augusta Jensdatter Smith – Dorthea Christine Nielsdatter (Coldevin*) - Iver Poulsen Hirschholm.(Coldevin-navnet, anvendt på Dorthea Christine, forekommer i denne sammenheng i skiftet etter Dortheas mann (Poul Pedersen) i Risør i 30/8-1743. Dorthea var ikke av Coldevin-slekt, men da hun meget i meget ung alder ble foreldreløs, har hun sannsynligvis hatt sterke forbindelser hos Coldevin-familien i Tønsberg. De var beslektet med Falckene i Risør, som var familien til Dorthea tilhørte.)Referatet Fra 'Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814' (København 1935), var forløsende å få servert. Jeg tror jeg har fått mye av dette muntlig tidligere, men har aldri klart å tenke ut at dette måtte være kilden. Hjertelig takk, Geir!Som en liten parentes kan det vel kommenteres, at det var Paul Hirschholms stemor (Maren Jensdatter Nordberg), og IKKE mor han delte eierskapet med i koffard-skipet på Middelhavet. Hans far (Iver Poulsen Hirschholm) skal iflg. nok en ukjent kilde ha omkommet ved drukning i 1784. (Men her mangler forløpig dokumentasjon)Poul hatt et par onkler (Iver Hirschholms brødre) på St.Croix og/eller St.Thomas i Vest-India som drev med sukker-dyrkning/-export. Henting av arven etter disses død var en dramatisk historie, der Poul skal ha vært en hovedaktør. (Men her er vi muligens tett opptil sagn-genren.)Poul hadde så visst litt av en CV. – Og han døde jo før han hadde rukket å fylle 34 år.Et par spørsmål til slutt: Frissøya – Var det en uthavn for Arendal?? Hvor ligger Krøgnes ??IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Frisøya (Friisøya) ligger ved innløpet til Neskilen (rett ved nåværende Eydehavn) og var, så vidt jeg vet, uthavn for Neskilen (som igjen var den sentrale havna i området før Arendal overtok). En teori om navnet går på at øya er oppkalt etter friserne, som ofte ankom Frisøya og Neskilen på 1600-tallet. Krøgenes ligger nærmere Arendal (i Songe-/Barbu-området).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

O. Rygh om navnet Frisøen: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Takk, Oddbjørn.Jeg tror jeg tidligere en gang har spurt deg om nettopp dette utskipingen fra verkene Nes og Egeland.Jeg har lurt på hva som knyttet Iver Paoulsen Hirschholm til nettopp dette stedet (Frisøya) . Jeg vet at han fikk bygget en bark i Arendal i 1759 (FALKEN), som han eide og førte noen år, og at han senere seilte med tømmer på Holland. Finnes det noen oversikt over skippere, eventuelt skip, drev med jernutskiping ?Iver Hirschholms forhold til Frisøya (og Krøgnes) er knyttet til hans første ekteskap (med varighet på 5-6 år), og siden han (og hans 1.ektefelle) var fra Risør (fra velstående familier), må vel oppholdet der hatt et næringsmessig poeng.Siden du vel er filolog og sørlending har jeg enda et spørsmål. Variantene av mannsnavnet JOHANNES er mange. En av variantene er JAN. At JAN stort sett forekommer (på 16-1700-tallet) kun langs Agder-kysten og i Bergen, har en forklaring at varianten er av er hollandsk (event.tysk) opprinnelse. Er du enig ??IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Til det siste: Jeg er delvis enig, men jeg har flere 1600-/1700-talls-aner som ble kalt Jan/Jahn - og flertallet av dem kom fra Sverige. I svenske kilder er de samme personene ofte kalt Johan.Ellers en geografisk presisering når det gjelder Krøgenes: Enkelt sagt omfatter steds-/gårdsnavnet området rundt det veikrysset på Rv 410 (kystveien Arendal-Tvedestrand) der veien til Tromøya tar av.M.h.t Friisøya/Frisøya skal jeg konferere nærmere med historikeren Harald Berntsens interessante Stokken-bok i kveld en gang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Var raskere tilbake enn beregnet, fint at avskriften hadde interesse.Til Jan-formen, den er slett ikke uvanlig i Christiania (og Bragernes) på 16- og 1700-tallet, jeg anslagsvis 60-70 i Christiania (der navnet er skrevet Jan ved dåpen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

I Vigerusts oversikt over Arendal by og Øster-Risørs befolkning 1700-1730, gis NESKILEN (les Frisøya?) status som ladested under Arendal Tolldistrikt http://www.vigerust.net/by/arendalstedsnavn.html .Vedr.navnet Jahn/Jan: Dette er neppe av stor viktighet, men en av familieoverleveringene (fullstendig udokumentert) gir en del-forklaring på hvorfor Poul Hirschholms halvbror, Niels Jørgen (f. i Risør 1782) fikk tilnavnet 'Den flyvende hollender.' Hovedårsaken var nok det livet han levde som skuteskipper, men en delforklaring skulle være at han også hadde hollandsk blod i årene. Dette har ikke latt seg dokumentere, og i denne sammenheng forholder vi oss endatil Pauls mors-familie, som ikke Niels Jørgen hadde noen forbindelse med, bortsett fra Smith-linken (innlegg 7).Men Den Flyvende Hollender skal jeg komme tilbake til i et eget tema, for her kan det spekuleres i både selve sagnet, Villanden, Venstøp og Ibsen. I tillegg har vi jo Wageners opera og hans vinteropphold på en Agder-uthavn,IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Neskilen/Frisøya - en kommentar i all hast: Ladestedet Neskilen må ikke leses som Frisøya, men Frisøya - som ligger ytterst i/ved innløpet til Neskilen - kan kanskje ha vært oppfattet som en del av ladestedet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Reia (reden) for ladestedet Neskilen lå vel ute ved Frisøya. – Skulle forresten vært artig om Harald Berntsen har noe å bidra med.Nå trenger jeg litt tydehjelp igjen, og denne gang gjelder det ekteskapsinngåelsen mellom Poul Iversen Hirschholms far-far (Povel Pedersen) og far-mor Dorthe Christine Nielsdatter.Ekteskapet ble inngått 7.feb. 1719 i Risør. Hva står foran Povel Pedersens navn (Den smale spalten på høyre side) Lenke .Jeg har i mange år undret meg på hvorvidt Povel Pedersen kan være identisk med stedets kommende kapellan.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Du har rett i at 'reden' lå ute ved Frisøya. Tromøysund (den indre skipsleia fra Arendal og østover) var så sent som i min barndom sterkt trafikkert. Også relativt store skip gikk her. Jeg husker at f.eks Fred. Olsens Englands-båter 'Blenheim' og 'Braemar' passerte gjennom sundet.Ellers har jeg nå sjekket litt hos Harald Berntsen, og han skriver at Frisøya ble matrikulert som egen gård i 1668 (utgått fra Østre Mørfjær). Den hadde da status som ødegård, og var på 1/2 hud. På det meste var det fire brukere og tre husmenn på øya. Neskilen-området var rikt på malm, og gruvevirksomheten startet antakelig i 1660-årene. De største gruvene lå på vestsiden av Neskilen, men det var også ei mindre gruve på Frisøya (Fritzøen grube). Det er uvisst når den ble etablert, men den var i hvert fall i drift på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.Sammenhengende slektslinjer knyttet til Frisøya har jeg foreløpig ikke kunnet finne verken hos Berntsen eller i andre kilder før rundt 1800. Anders Henriksen Friisø (1834-1923) drev både gårdsbruk og skipsverft på Frisøya i 1860- og 1870-årene, og han var født på øya - men hvor lenge hans slekt hadde bodd der, vet jeg ikke.I 1784 var det gjestgiveri på Frisøya, drevet av en Hans Jensen Skanke, men futeregnskapet for 1789 beretter at gjestgiveriet da er nedlagt, fordi gjestgiveren var avgått ved døden.Om vi så fortsetter bakover i historien, støter vi på en Knud Hanszen Flue som i 1701 var smed og bodde på Frisøya. Han er også nevnt som stevnevitne - og han var gift med ei Helje Nielsdtr. Østre Færvik på Tromøya. Antakelig er det samme karen som er 3 år gammel i 1666 og sønn til husmann og strandsitter under Østre Mørfjær Hansz Jenszen flue (44 år). I 1668 er også han oppført som smed.Enda et skritt bakover i historien: Før Neskilen ble viktig som havn og ladested rundt midten av 1600-tallet, nevner tollregnskapene havna Mørnes. Ingen har hittil greid å plassere den nøyaktig, men den må ha ligget et sted mellom Neskilen og Mørfjærkilen (dvs. noen hundre meter vest for Frisøya). Harald Berntsen refererer ei skipsliste fra et tollregnskap for årene 1601-1602, som viser at denne havna var den mest trafikkerte mellom Risør og Arendal, samt at de fleste anløpene kunne knyttes til frisiske skippere. De fleste av dem er oppført med hjemsteder som Hinlopen, Husom og Harlingen. Enkelte av skippernavnene: Jyke Maissønn, Peik Sikuetzønn, Marrkus Garnne, Tadde Aggit, Valter Rubins, Aagge Dittas, Albertt Wigert, Lauritz Paijssen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Så var det tolkningen av vigselsinnførselen fra 1719:d: 7 Febr: Hafde Povel Pederss: og Dorothe Kirstine bryllup udi Isach Falchis Huus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Mange takk Oddbjørn.Isach Falck d.e. (1601-1669) var Dorothe Kristines oldefar, men Isach Falck d.y. (Gjertsen) var morens fetter. Bruden selv hadde vært foreldreløs i mange år da dette bryllupet fant sted i 1719.Iver Poulsen Hirschholms slekt på morssiden kan ikke ha hatt noen slektrelasjon til Frisøya. Her er jeg 100% sikker. Hans farsslekt (Povel Pedersen) vet jeg lite om, og her kan det selvsagt være en mulighet. Men det er verdt å merke seg at Iver Hirschholm både var født i Risør og begravet i Risør. Hans tid i Frisøya ser ut til å kun være konsentrert i de relativt få årene i sitt første ekteskap (1757-ca.1762 NB: Med ei Risør-jente) event. årene før 1757.Derfor vil jeg bli overrasket om det foreligger noen familiemessig forbindelse som førte Iver til Frisøya, og jeg er ikke i stand til å finne noen navn blant de som nevnes i innlegg 17 som kan knyttes til Risør (men her har jeg heller ikke rukket å gjøre noen grundig kontroll). – Men likevel, TAKK, Oddbjørn.Men Iver Hirschholm anvender ved et par anledninger tittelen HAVNEKOMMISSÆR, men jeg har ennå ikke undersøkt hvilken periode i livet hans dette knytter seg til.Frisøya burde være et utmerket utgangspunkt for utøvelsen av en slik tjeneste.Kanskje noen har en ide om hvordan dette eventuelt kan sjekkes opp.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vi kan jo ta med fadderne for Iver Poulsen Hirschholms tvillinger også (Tromøy 1761):Maji 11 - Tvillinger til Daaben fra Ivar Povelsøn Hirtsholm i Krøgenæs. Det 1rstes Nafn JAN. Fadd: Anna Albretsd., Kirsten Ericsd. og Christopher Ellingsøn Krøgenæs, Halvor Povelsøn Songe, Jens Olessøn Pusnæs. Det andets Nafn JORENE HELLENE. Fadd: Berte Didricsd., Berthe Rejersd. og Jens Ellingssøn Krøgenæs, Lars Olessøn Br?vig, og Peder Sørenssøn Arendall.Jeg har normalisert tegnsettingen litt. Ellers er jeg jo ikke sikker på om disse navnene er til noen hjelp. Det kan jo se ut til at de fleste fadderne er naboer på Krøgenes (som for øvrig ikke ligger mer enn to-tre kilometer vest for Frisøya). Et interessant navn kan jo Halvor Povelssøn Songe muligens være. Songe ligger noen hundre meter vest for Krøgenes igjen - og Pusnes ligger tvers over sundet på selve Tromøya.Ellers la jeg merke til at ved dåpen i 1757 var også Iver Poulsens svigerfar tilsynelatende bosatt på Frisøya.Arendal Byes Historie av Frithjof Foss inneholder en mengde personalinformasjon om byens borgere og bedrestilte familier på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Jeg har imidlertid ikke funnet noen opplysninger der som er umiddelbart relevante. Det var riktignok en del giftermålsforbindelser mellom Falch'ene i Risør og Ellefsen-familien (Havsøya, Arendal, Egelands jernverk), men de er nok for svake til å kunne forklare Frisøya-linken. Så kan en jo spekulere på om fadderen Peder Sørensen Arendal kan ha hatt noen tilknytning til den innflytelsesrike Sørensen-/Andersen-familien i Arendal (som bl.a. eide Strømsbo gård, og som var nært forbundet med Brinch-familien). Denne slektas kjente stamfar, trelasthandler Anders Søfrensen (dødsboskifte 1667) var bror til sogneprest Hans Sørensen i Holt (skifte 1664). Ei av Anders Søfrensens døtre (Inger) ble gift med Anders Sørensen Neskil (som var sønn av en gjestgiver i Neskilen og ble selv borger av Kristiansand). Og ei av Hans Sørensens døtre (Karen) ble gift med toller Jens Smith i Risør.Vel, dette er nok først og fremst spekulasjoner litt i periferien av temaet, men jeg tar dem med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Nå fant jeg en dåp til! Dato 15 Julius 1759 (Tromøy):Et Barn til Daaben fra Ivar Poulsøn Hirtsholm i Krøgenæs, (nafnet?) DORTHE KIRSTINE. Fadd: Joran Knudsd. Friisøen, Anna T(....?) Poulsd. fra Arendall, Thønis Madsøn Arendall, Niels Michelsøn Arendal og Mads Magnussøn fra Arendal.Dessuten er Ivar Paaulsen Krøgenes fadder ved en dåp 4/5 1858 (Hans Olssøn Krøgenæs' datter Pernelle).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg postet innlegg 21 før det var helt ferdig.De siste noteringene tyder på at Ivar Poulsøn Hirschholm neppe har bodd på Frisøya mer enn et års tid. Så har han flyttet til Krøgenes med familien. Antakelig har svigerfaren Jan Bertelsøn kommet til Frisøya først, siden han er både forlover og fadder i 1757 (og han kalles da Friisøen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Først får jeg ta med lenken til kirkeboka i Risør for Poul Hirschholms far, Iver Hirschholm Poulsen døpt 14.jan.1730 Venstre side nederst på høyre spalte [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9815&idx_id=9815&uid=ny&idx_side=-31>Lenke (Denne hadde jeg glemt å legge inn i innlegg 1)Takk igjen, Oddbjørn. Her er det jo progresjon.For å starte med de generelle forbindelsene mellom Risør-familier og familier i Arendal-regionen. Jo, her er det mange linjer :Genealogen Stian Herlovsen Finne-Grønn, som selv har sine aner i dette skjæringspunktet, - har gjort et fremragende arbeid for kartlegging av disse forbindelsene Han bruker begrepet ”Hafsøe-ætten” , som så vidt jeg kan se, rimelig konsekvent er involvert i disse Risør-koblingene.(Dette har jo også sin forklaring i at svært mange av Arendals borgere og bedrestilte familier på 1600-, 1700- og 1800-tallet var av såkalt Hafsøe-ætt, og kom tidlig inn i Risørs borgerskap.)Jeg føler jeg fikk bekreftet misstanken min om at Iver Hirschholms opphold på Frisøya var av kort varighet, og nå vil jeg ikke bli forundret dersom det skulle vise seg at hans svigerfar (Jan Bertelsen Smith) sin rolle på Frisøya enten er knyttet til toll-myndigheten eller til havne-myndigheten. – Vi får se om det er mulig å finne holdepunkter for noe av dette.Interessant var det å få vite at ei av toller Jens Smiths 3 ektefeller var datter av Hans Sørensen i Neskilen, KAREN. Nå surrer jeg kanskje litt, men jeg har registrert at den Karen som Jens Smith var gift med var prestedatter fra Holt. KAN DETTE STEMME ?Mitt oppsett av Jens sine ektefeller ser da slik ut: 1. Dorothea Møller (som døde tidlig). 2. Karen Holt. 3. Ellen Helmer Marcusdatter .(Jeg har gått mye i surr i disse 3 ektefellene, og gjør det muligens fortsatt, da mine kilder til dels har vært motstridende sekundærkilder.)Så over til Dorthe Christines dåp i 1759:Fadderen i 1759, (innlegg 21) Anna T(....?) Poulsd. fra Arendall, er etter alt å dømme Iver Hirschholms søster Anna Thonetta (Antonette) Augusta Smith (Poulsdatter) (døpt 22.mars 1720 i Risør). – Oppkalt etter sin far-mors mor. Det var nytt for meg at hun hadde Arendall som bosted (i 1759), - og det gir nytt grunnlag for å gå videre med henne.Og jeg tillater meg å si litt om fram denne Dorthe Christine (Oppkalt etter sin far-mor) som døpes på Tromøy 15.juli 1759. (Innlegg 21).Hun er årsak til en generasjonstellingsfeil i bygdeboka for Øyestad. Hennes far, Iver P Hirschholm (1730-1784?) inngikk sitt ekteskap nr.2 omkring 1764 med Maren Jensdatter Nordberg (1745-1841).Marens yngre bror, KNUT JENSEN NORDBERG, f.1752 (NB: Må ikke forveksles med en annen Knut f.1759, i denne søskenflokken) kom til å bli Dorthe Christines ektemann.Slik ble Iver P Hirschholm både FAR og SVOGER til Dorthe Christine.Når Iver Hirschholm og Maren Nordberg får ei datter (HELENE) i Risør i 1779, og denne datteren bosetter seg på Strømmen i Øyestad i samme husstand som den 20 år eldre halvsøsteren, velger ”telleren” i 1801 å kalle Helene ”Mandens syster datter”.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Oddbjørn: Leseslurv fra meg!!!!Karen fra Holt var jo prestedatter! At Hans Sørensen var Holts sogneprest skriver du tydelig. – Beklager !Spørsmålet er nå om Karen er mor til Antonette Augusta Jensdatter Smith ?IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Bare en liten opprydding, siden jeg nok har formulert meg noe uklart:Du har helt rett i at den Karen som var g.m. Jens Smith var datter til sogneprest Hans Sørensen i Holt. Sognepresten var så bror til trelasthandler Anders Sørensen i Arendal (Strømsbo gård), som igjen var svigerfar til Anders Sørensen Neskilen (sønn til gjestgiver Anders Nielsen Neskil).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.