Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Helge Berntsen

[#62962] Hvem var lensmann Nils Mikkelsen Rundeel i Holt ?

Recommended Posts

Gjest Helge Berntsen

Nils Mikkelsen (Michelsen) Rundeel er nevnt som lensmann i Holt og Austre Moland omkring 1750. Stillingen ble trolig overtatt av hans sønn, Jacob Nilsen på 1760-tallet. En annen sønn skal være Mikkel Nilsen, f. 1752, konfirmert i Flosta 1770, som kom til Vestre Sandøya omkring 1780. Jeg kjenner ikke Nils hustru, og kan ikke finne Mikkel i noen av stedets kirkebøker i 1750-årene, men han er sagt å komme fra Brårvik da han giftet seg i 1777 med Allou Jensdatter. Er det noen som kan tilføre noe til dette, og eventuelt bekrefte eller avkrefte slektskapet til Mikkel ? Hjelp mottas med takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Jeg prøver igjen.. Er det ingen lensmannspesialister der ute ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vi får prøve å nøste fra en kant:Michel Nielsen Braarvig ble konfirmert 18 år gammel i Flosta i 1771: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Holtsboka nevner Nils Michelsen Rundell (Ø. Moland) som lensmann i Holt omkring 1750. I 1755 er han imidlertid avløst av Stian Tallaksen Kvastad (1685-1785), mens Jacob Nilsen Rundell dukker opp i 1766. I 1780 er ombudet så overtatt av Anders Jørgensen Vivesøl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hvor er det hevdet at Michel Nielsen Braarvig skal ha vært sønn til lensmann Niels Michelsen Rundeel/Rundell? Når det gjelder sistnevnte, ser det altså ut til at Holtsboka plasserer ham i Austre Moland. I bygdeboka for Austre Moland finner jeg ham imidlertid ikke nevnt. Navnet Rundeel/Rundell tyder vel på at han har vært tilflytter. Når det gjelder Michel Nielsen, bør han være født i 1752/53 - men dåpsregistreringer for Flosta og Dypvåg er svært mangelfulle når det gjelder denne perioden. Noen er med i ministerialboka for Holt 1739-1753, men ingen fra 1752/53. Dersom Michel skal ha vært bror til lensmann Jacob Nielsen Rundell, kan det jo hende de har hatt forskjellig mor. I hvert fall må aldersforskjellen dem imellom ha vært betydelig, siden Jacob er nevnt som lensmann allerede i 1760-årene (mens Michel altså ble konfirmert i 1771). Jeg kan ikke se at Michel Nielsen har vært sønn til noen av brukerne i Brårvik. Sannsynligvis har han vært i tjeneste der - eller han kan ha bodd hos slektninger (moras?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Takk for input, Oddbjørn. I 'Lensmannsboken' av Øyvind Bjorvatn, nevnes Niels Michelsen Rundel som lensmann i Holt og Østre Moland ca. 1756; og Jacob Nielsen Rundel ca. 1768.De kan selvfølgelig ha vært brødre, og ikke far og sønn, men siden Niels 'ga seg', var han vel 'opp i årene', og Jacob kan jo godt ha vært født i 1740-årene. Sammenhengen til Michel Nielsen har jeg fra Dypvågboken s. 826, der det skrives at Mikkel Nilsen 'skal ha vært sønn av lensmannen i Holt, Nils Mikkelsen Rundeel', der det også refereres til den nevnte konfirmasjonen. 'Skal ha vært', tyder på noe de har funnet i andre sekundære kilder, uvisst hvor. At lensmannen for Holt og Østre Moland har vært bosatt på Brårvik er vel ikke utelukket, men som deg, finner heller ikke jeg noen hjelp i kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg vil jo ikke se helt bort fra at litt mer kirkebokleting kan gi uttelling. Ellers tror jeg nok at Jacob Nielsen Rundell må være Niels Michelsen Rundells sønn - ikke minst p.g.a. patronymbruken her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ifølge IGI er det en Niels Michelsen som 20/2 1743 gifter seg i Øyestad (kan vel også være Fjære eller Froland) med Birte Jacobsdtr. Foreløpig har jeg ikke funnet vielsen igjen i de skannede kirkebøkene:NIELS MIKKELSEN Pedigree Male Family -------------------------------------------------------------------------------- Marriages: Spouse: BIRTE JACOBSDR Family Marriage: 20 FEB 1743 Oyestad, Aust-Agder, Norway Det er i det minste kanskje verdt å undersøke dette sporet, siden Birte jo må være datter av en Jacob, og det passer jo ikke så dårlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Til 8: Det er noe rart her. Ingen av de vielsene jeg finner i kirkeboka for Øyestad (og for Øyestad/Fjære) for året 1743, gjenfinner jeg i FS. Og motsatt: Ingen av vielsene i FS (samme sted, samme år) greier jeg å finne igjen i de skannede kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Til 8: Det er noe rart her. Ingen av de vielsene jeg finner i kirkeboka for Øyestad (og for Øyestad/Fjære) for året 1743, gjenfinner jeg i FS. Og motsatt: Ingen av vielsene i FS (samme sted, samme år) greier jeg å finne igjen i de skannede kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Dette var et spennende forslag, siden det er en Jacobsdatter til hustru. Har du kommet noe videre, Oddbjørn, eller er det andre som kjenner mer til dokumenter som kan bekrefte lensmann Mikkelsens identitet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nei, jeg har dessverre ikke kommet videre med dette. Jeg skulle gjerne ha sjekket den vielsen jeg refererer til i innlegg 8 nærmere, men jeg er fremdeles ikke i stand til å finne den i de skannede kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Hallo Oddbjørn, og andre gode hjelpere ! Lensmann Mikkelsen er en av mine forfedre, og et stort åpent spørsmål i en slektsbok som er nesten klar til utgivelse. Jeg gjør derfor enda et forsøk på å finne noen spor i denne gåten. Hva sier dere ???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei, Helge.Jeg fortsetter å lete etter mulig informasjon.Brårvik er for øvrig en interessant gård i denne sammenheng, siden mesteparten var krongods. Fram til 1668 eide kronen 4 huder (av i alt 4 1/2). Resten var prestegods. Skylden ble så satt ned til 3 huder, men det relative forholdet mellom kronen og kirken var det samme. I 1701 er Brårvik kalt offisersgård, og det er vel ikke urimelig at den også kan ha vært lensmannsgård.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Takk for interessant info om Brårvik, Oddbjørn - bra teori ! Jeg venter med spenning på mer..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Uvisst om det kan være relevant, men jeg ser av skattemanntallet at det var en Oluff Michelsøn blant dem som leide en del av Kronens 4 1/2 huder i Brårvik allerede i 1647.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Veldig spennende, Oddbjørn. Hvis Nils er født omkring 1700, eller litt før, mangler vi kanskje bare en Michel/Mikkel Olufssen/Olsen..? Men ikke bruk julen på dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Hei Oddbjørn og andre, Dette er en virkelig gåte, så jeg håper ikke den 'dør bort' uten at vi kommer videre. Forslag mottas med takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Helge.Jeg har ikke glemt lensmannen, men foreløpig har jeg ikke fått jobbet noe mer med dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Dersom vi kunne ha funnet ut hvor Nils Michelsen Rundeel og Jacob Nilsen Rundeel bodde, hadde det kanskje vært mulig å finne informasjon som bringer oss nærmere nødvendige slektsopplysninger i det skannede tinglysningsmaterialet. Jeg tolker opplysningene i Holtsboka dithen at bostedet sannsynligvis var Austre Moland (det kan jo i og for seg også gjerne bety det senere Stokken, dvs. Mørfjær-/Saltrød-Neskilen-området).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Hei Oddbjørn, og takk for at titter på denne gåten igjen. Som tidligere beskrevet er det en lenke til Brårvik og Flosta, men det er også det eneste - men det er vel litt underlig om lensmannsposten skulle dekke både Austre Moland og Holt, så henvisningen til Austre Moland er vel til bosted. Er det noen aktuelle kjente lensmannsgårder i Austre Moland, og var han kanskje først lensmann der, og senere i Holt ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nå var jo stort sett ikke lensmannsgårdene 'faste' (altså ikke tjenesteboliger) i det aktuelle tidsrommet. Anders Jørgensen Vivesøl, som overtok etter Jacob Nilsen Rundeel som lensmann i Holt, bodde f.eks. på sin egen gård, som da fungerte som 'lensmannsgård'. Dermed er det vanskelig å gjette seg til hvor far og sønn Rundeel bodde. Hvorvidt en av dem (eller begge) har dekket også en del av Austre Moland, er selvsagt usikkert - men siden de begge er nevnt som lensmenn i Holt, ville jeg jo ha tippet på at de bodde på en av de østligste gårdene i Austre Moland (Ottersland m/områdene rundt Åbelvik og Sagene, Syrdalen, Holte - eller muligens Fløystad, Noddeland, Våje eller Landbø). Skillet mellom Austre Moland og Tromøy sogn har dessuten i perioder vært 'uskarpt'. Jeg har derfor også tenkt meg Neskilen-området (som hadde nær forbindelse med Garta og Strengereid) som en mulighet, selv om det formelt sett lå i Tromøy sogn. Neskilen går jo inn til Åbelvik - og via Rånene opp til Langangsvannet, som både Sagene, Syrdalen, Strengereid, Vivesøl og Langang grenser til.Jeg har prøvd å lete litt i kirkebøkene både for Austre Moland og Tromøy etter mulige vielses- og/eller begravelsesinnførsler, men det har så langt vært resultatløst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Takk for innsatsen så langt. Jeg skal prøve å grave litt videre, og se om noe kan dukke opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har tatt en ny titt i bygdeboka for Austre Moland - uten å finne spor av far og sønn Rundeel. Weierholt skriver om lensmennene i A. M., men hevder at på 1700-tallet bodde de stort sett i Holt - og han nevner ingen navn.Dermed må vi kanskje likevel lete i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Hei Oddbjørn, denne tråden er tatt opp igjen i DIS-forum under Aust-Agder, der Linda Wathne har litt nytt å tilføre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.