Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#63008] Hvem var Siri Omsavedsdatter (Holt, A-A 1820-årene)?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Dikteren Conrad Nicolai Schwach (mest kjent for teksten til sangen 'Mens Nordhavet bruser') var også jurist. Som sådan var han i 1820-årene sakfører i Arendal, en periode han selv beskrev som hans lykkeligste år. Enkelte fortredeligheter var det likevel innimellom, bl.a. i Holt og Tvedestrand.I 1848 skrev han sine erindringer. De ble imidlertid ikke utgitt før i 1992! Det kan en forstå, når en ser hvor frittalende han var, både i omtale av andre og av seg selv. Arild Stubhaug redigerte erindringene hans og ga dem ut på Kilden forlag i Arendal under tittelen _Erindringer af mit Liv - 1790-1830_. Et funn for dem som synes personalhistorie av det saftige slaget kan være spennende.I et kapittel der han beskriver sine 'Oplevelser som Almuesagfører i Tvedestrand og Holt, Aamli og Herefos' omtaler han en spesiell kvinne med et spesielt navn i Holt. Etter mye leting har jeg ennå ikke greid å identifisere henne. Sitat Schwach:'I Holt Sogn levede en Kone, Siri Omsavedsdatter paa en Plads. Hun havde en Broder, som havde været Tjener hos den bekjendte Retslærde Christian Colbjørnsen, og som fordi han vel havde hørt denne Mands Samtaler med En og Anden om juridiske Materier, indbildte sig at være en stor Jurist. Efter hans Indstiftelser bildte Kjællingen sig ind at hun af Gaardeieren var forurettet paa Havningen idet Gaardeieren havde indhegnet et Stykke, hvor hun før havde ladet sin Koe græsse'.Det hele blir et mareritt for Schwach, som nærmest føler seg tvunget til å føre saken for henne, selv om han gjør det klart at hun vil tape - noe hun da også gjør.Schwach avslutter: 'Den her fortalte Begivenhed forefaldt i 1827'.Hvem kan denne 'Siri Omsavedsdatter' ha vært? Og broren? Og hvilken 'Gaardeier' kan det være snakk om?------------Schwach har for øvrig en kostelig (om enn ikke særlig snill!) beskrivelse av han som var fogd i Nedenes på denne tiden - Kreidal. Selv om det ikke har noe med etterlysningen av Siri Omsavedsdatter å gjøre, tar jeg den med - som et eksempel på Schwachs frittalenhet:'Den daværende Foged i Nedenæs, Kreidal, var en meget original Person. Han var usædvanlig styg, liden af Væxt, indskrænket af Begreb og svag af Helbred, især plaget af Asthma. Han skrev en saa ulæselig Haand, at han efter nogen Tids Forløb ei selv kunde dechiffrere hvad han havde skrevet, men maatte paakalde en Contoirbetjent, han i mange Aar havde havt, og som var bleven fortrolig med hans Kragetæer'.Dette var jo for så vidt noen trøstens ord for undertegnede, som selv har strevet med Kreidals 'Kragetæer'! Ellers føyer Schwach til at Kreidal var en snill og godmodig mann 'naar man smigrede ham lidt'. Han hadde selv ('naar jeg var i Pengeknibe') nytt godt av fogdens raushet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det må vel ha vært denne Christian Colbjørnsen Siris bror hadde vært tjener hos: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dersom ovenfor nevnte Christian Colbjørnsen er den rette (jeg finner ingen som kan passen i Norge i ft 1801), viser ft. 1801 for København at han da hadde en 27 år gammel tjener ved navn Rasmus Hansen. Han kan neppe passe til å være Siris bror.Så kan en selvsagt lure på om Schwach har misforstått Siris patronymikon. 'Omsaved' er i hvert fall et navn jeg aldri tidligere har støtt på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Schwach kaller denne Siri 'Kone' - og han forteller også senere at hun var gift, men mannen identifiseres ikke nærmere. 'Kjællingen' var 'bekjendt' for 'sin Slemhed mod Manden, der var et Fjog'.Det som ellers kommer fram, er at Siri ikke har vært blant de fattigste i bygda. For å skremme henne bort fra å anlegge prosess mot gårdeieren, tar Schwach seg nemlig klekkelig betalt: '10 Sp. for at skrive Stævningen og 50 Sp. for at møde paa Aastedet omtrent 3 Mile fra mit Hjem'. Siri betaler kontant uten å blunke. Scwach sier også at 'Kjællingen havde en peen Bolig og beværtede meget godt'. Gjestfriheten varte imidlertid bare til saken var tapt. Da sto Siri i døren til tingsalen i Tvedestrand og 'udbrød med høj Røst: Det var da en skidt Procurator, som ej kunde vinde et sligt Slag!'-------Nok en 'avstikker' til Nedenes-fogd Kreidal (jeg kan simpelthen ikke la være!):Kreidal hadde fødselsdag 23. juni. I 1825 ble det arrangert en fellesfest, fordi en annen i omgangskretsen, Morten Dedekam, hadde bryllupsdag. Åsted: Tangen gård på Hisøya.'Efterat der ved Middagsbordet, hvor der blev drukket stærkt, og hvor Fogden, som ei taalte meget, havde faaet en Perial, gik man ud i den smukke Have, hvor der efter at Kaffeen var drukken kom en uhyre Bolle med rygende Punsch frem. Nu bombarderede vi Fogden, som var kommen i det ypperligste Festdagshumeur med Glas paa Glas, saa at han blev aldeles overstadig drukken. I denne Tilstand kunde han ei finde Privet, hvor hans Mave paatrængende drev ham hen; han løste sine Buxer og satte sig paa fri Mark udenfor Huset. Men i denne Stilling tabte han Ligevægten idet Maven ogsaa forfra vilde udtømme sig; og han faldt overende og rullede sig i sin Stadsuniform, som han gjerne bar, i den skrækkelige Blanding af Mavens Udtømmelse fra to Kanter. Man saae ham fra Vinduerne i hans paa den anden Side af Elven nærliggende Huus; og jeg med nogle Flere kom netop tidsnok til at see ham, da Folkene løftede ham op fra hans fugtige Leie. Allusioner til denne begivenhed var af alle Drillerier den han mindst kunde fordrage'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.