Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trygve Kikut

[#63130] Fullstendige kirkebøker og folketellinger?

Recommended Posts

Guest Trygve Kikut

Hei, er det som finnes digitalt av kirkebøker og folketellinger (henholdsvis 1801, 1865, 1875 og 1900) på Digitalarkivets nettsider like fullstendig som det som finnes på mikrofilm/fiche?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I prinsippet skal 1801-tellingen vaere fullstendig avskrevet. Virkeligheten er imidlertid at korrekturen avdekker mangler. Korrektur er under arbeid.1865-tellingen skal vaere fullstendig avskrevet og korrekturlest.1875-tellingen er bare delvis registrert, og det finnes mange prestegjeld og byer i arkivene som ikke er paa nett.1900-tellingen skal vaere fullstendig registrert og korrekturlest.MEN det er tapt materiale fra alle disse tellingene, slik at de digitale utgavene har mangler i forhold til virkeligheten. Se paa presentasjonssiden for de enkelte tellingene under punktet kjente mangler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

De skannede kirkebokene er skannet fra mikrofilm. Mikrofilmingen ble gjennomfort i flere runder, og den siste for ikke saa mange aar siden. Det betyr at nesten hele bestanden av kirkeboker slik de var i statsarkivene for 5/6 aar siden er mikrofilmet og lagt ut paa nett.Kirkebokene skal etter regelverket avleveres fra prestekontoret til statsarkiv om lag 80 aar etter at kirkeboken er utskrevet.I sum betyr dette at man kan regne med at kirkebøker utskrevet for ca. 1920 er å finne blant de skannede kirkebokene. Men mange steder er kirkebøker paabegynt lenge for 1900 brukt til langt etter 1930. Da er det fortsatt ikke gaatt 80 år siden de ble utskrevet, og de er fortsatt ikke avlevert og mikrofilmet.Relativt oppdaterte oversikter over avleverte og katalogiserte kirkebøker finnes på Riksarkivets sider for mikrofilmregistre:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.