Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest John Simonsen

[#63313] Slekt på Island

Recommended Posts

Guest John Simonsen

Har fått vite at jeg kan ha en slektning på Island. Kan være født 1925 -. Er det noen som vet om det er mulig å finne kirkebøker eller andre muligheter til søk på Island? Hilsen John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Du får nok ikke svar på ditt spørsmål med denne lenken, men legger den på likevel, det står ei islandsk adresse her, men det du er ute etter er vel for nytt.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Hele Íslands befolkning - i prinsippet tilbake til sagatiden - er å finne i databasen Íslandingabók på denne web-adressen: http://www.islendingabok.is'Problemet' er bare at man trenger et islandsk id-nummer for å få tilgang dit... Men hvis man har kontaker med islendinger kan man jo få de til å slå opp der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Til innlegg 3. Vil det si at det er en kartlegging av befolkningen på Island helt fra de ca 400 landnåmsmennene som det finnes opptegnelser om i 'Landnåmabok' http://no.wikipedia.org/wiki/Landnåmabok og frem til i dag? Hvis så er tilfelle, må jo norske slektsforskere kunne finne noen godbiter der. Det ville ha vært interessant om noen med tilgang til databasen kunne si noe om hva som finnes.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har kjent til denne basen lenge, men har ikke hatt behov for å benytte den. Men jeg har en islandsk venn bostatt på Hamar, så jeg kan jo spørre om å få 'låne' hans id hvis det ikke sitter en islending her på brukerforumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Simonsen

Takker for tilbudet fra Lars Ove, men er redd jeg har satt igang noe jeg egentlig ikke har de rette forutsetninger for.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Østbye

Jeg ville være veldig glad for å få hjelp til å finne aner til min tante som var født på Island i 1911. Jeg har navnet på hennes far men ikke hennes mor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

NB dagens islandske befolkning kan føres tilbake til 1500-tallet, men Ikke tilbake til personene nevnt i Landnåmsboken eller andre høymiddelalderkilder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Øvergaard

Har en slekttavle over min tiptipolderfars slekt som er før tilbake til Landnåmetiden.Ble skrevet på Island 1937.Den går opptil 40 ledd tilbake.mange hilsen Knut Øvergaard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Til innlegg 7.Ser ut som manntallet av 1870 er kommet på nett og at det gjenstår 10 andre, nemlig følgende: 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1890, 1901, 1910 og 1920 http://www.skjalasafn.is/index.php?node=560 og da skulle det vel være en mulighet for at du kan finne din tantes aner etter hvert hvis du ikke har opplysninger som kan føre til søk i 1870-manntallet.Synes du skal se om noen kan hjelpe deg her i denne tråden.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birgir Thorisson

The,far from modest, middle ages expert Tore Hermundson Vigerust put forward this important 'scientific' discovery in the thread, quote,NB dagens islandske befolkning kan føres tilbake til 1500-tallet, men Ikke tilbake til personene nevnt i Landnåmsboken eller andre høymiddelalderkilder.Since this is a major discovery, that totally revolutionizes our impression of what we thought was known about the middle ages in Iceland, I would like to know where THE great expert has published his breathtaking discovery.Yours sarcastically,Birgir Þórisson, very much an amatör in middle ages genealogy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

er det ment å håne meg ved å skrive THE med store bokstaver ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karle Gjernes

Tema 43790 hadde også om slekt på Island, men eg er like langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Birgir Þórisson, veiztu, ég held nú að hann Tore Hermundsson Vigerust aðeins óskaði að auglysa. Við erum margir sem ekki höfum reynzlu með íslenzkum ættfræði, sjá til dæmis færzla númer fjórar.Einfalda kaldhæðni kunnum við vera utan.A. M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Min hjemmel er en islandsk genealog (professor også, om jeg ikke husker feil) som har skrevet en oversiktsartikkel i et danske genealogisk tidsskrift om islands ættegransking. Jeg skal forsøke å finne igjen artikkelen.Forøvrig er Birgers innlegg forholdsvis arrogant med anvendelse av herskerteknikker, så som å kommentere hvem jeg som person skulle være eller ikke være, akkurat som om det vedkom saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birgir Thorisson

About these comments.1) I am not a member of this forum, just a passerby who happened across this site, and browsed through it searching for bits of information. You who take it in, in daily dosages, may not perceive how negative and repulsive it comes across. (I only looked at middle age material, which is admittently a small minority of the topics discussed here, although the heading of this threat caught my attention too.) Thus the comments about the Tore Vigerusts arrogance. When you read through voluminous writings, you get a sense of the personalites involved. On this forum,the impression is that the people who are quaint enough to pursue this esoteric interest, seem to be eccentric, prickly, and quarrelsome, with especially annoying tendency for Besservisser-ism by those who pretend to be more scientific than the rest. (Vigerust and Gustavson come to mind.) Therefore, and apologies to those of you who are not into the middle ages, you do not seem like people I want to know.2) Overreaction? The sarcasm and contempt for Vigerust would probably be more understandable to you if you reversed the roles. If I would interject an observation into norvegian discussion, claiming basically that the bulk of your studies is either non-existent or worthless, especially if I had pretensions to be an expert in this field. You would espect me to be able to back it up.(It is quite possible for Vigerust to retreat into excessive source criticism, e.g. to argument that such basic documentary sources as Landnámabók are fabricatons created to support certain interests, thus negating the value of any and all genealogies contained there. But such excessive source criticism will negate all knowledge of individuals in the past. (The anthropological approach)) 3) About the status of genealogical knowledge in Iceland from 1300 to 1500. 'Íslensk ættfræði er ekki til'. This provocative statement was used by the only man to become a professor of Genealogy at the University of Iceland, Einar Bjarnason, then 'ríkisendurskoðandi' (statens revisor), as a starting point for his publications of the results of his studies. In this he, rather arrogantly, was putting down the contribution of his predecessors in this field, especially Steinn Dofri, who, to the boot, was a self-taught common man. Einar was later to recant his attacks on Steinn Dofri, recognizing the value of his research. To pretend that the linkages they make from 15th. century families to 13th century families are in someway undocumented, or inadequately argumented, is similar to arguing that all your studies of the same period are just flights of fancy.4). About Íslendingabók, for Eider and Martinsen. According to personal communication from it´s creator Friðrik Skúlason. The estimated number of people who have lived in Iceland from the settlement is about 1400 thousand. (He is obviosly working on a low estimate pre-black death population BÞ). Of them, about half, 700 thousand are in the data base. Basic information is available about the generations before mid-18th century. You can search for individuals of younger generation, and the the computer will give you the persons who form the shortest connection between you. (All Icelanders are related within a circle of an average of 6 or 7 generation. The youngest common ancestor known, is Björn Jónsson (and of course his 'wife Steinun Jónsdóttir) who was executed with his father, the last catholic bishop Jón Arason in 1550). However, for the last generations, you can only browse, and access your own blood relatives, that is to say, if you are a member, and although I do not know it for certain, the program seems to be so designed that you have to be in the database in order to use it.5. So, good bye. Since I will not be revisiting this site, none of you need to bother with replying.Birgir Thorisson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Østbye

Takk for oppmuntringen Inger (innlegg 11).Jeg drister meg herved til å spørre om hjelp til å få opplysninger om min tantes aner på Island. Hun het Christiane Cyrene Møller og var født 4. mai 1911 i Isafjord, Island. Hennes far het Einar Lauritz Møller, og hans navn er alt jeg har. Han emigrerte til Norge med sin familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg tolker det som at professor Einar Bjarnason tidligere har uttalt det samme som jeg gjorde i går i innlegg 8. At man så angriper meg ved å kalle meg besserwisser, når den mest kompetente islandske forskeren har uttalt det samme, sier vel mest om Birgir selv og hans forkasting av islandsk forskning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Birgir Thorisson (17):Én påstand kan i det minste falsifiseres. Du hevder at du ikke er medlem av dette forum. Alle som deltar i diskusjonen har logget seg inn med en gyldig e-postadresse og er derfor 'medlemmer ' av dette forum på lik linje med oss øvrige deltakere.At du, skulle være noe annerledes enn oss andre, har jeg vondt for å tro. Kanskje med unntak av et punkt: Du kan umulig ha lest reglene for hvordan man skal opptre her.Jeg skriver dette i fall du likevel skulle finne på lese mer i denne debatten, da jeg har like vondt for å tro at ditt punkt 5 skulle være forfattet av annen hensikt en å få det siste ordet, hvilket ikke kan sies å være et privilegium som er noen av oss forunt.Også på dette punktet stiller du i samme klasse som de du har kritisert i dine to innlegg ovenfor. Dette er kanskje trist for deg, at du heller ikke er noe bedre enn oss andre, men dette kan kanskje være vanskelig å innse.Jeg ser ellers frem til at vi får høre mer om islandsk slektsforskning her på DA. Islendingene har jo stort sett glimret med sitt fravær i debattene. :-)Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Nå har jeg opplevd det også! Tore H. Vigerust sutrer over at andre er arrogante og bruker herskerteknikker!Jeg kom til å tenke på de tidlige datatider da det fantes noe som het Slektsforum BBS. Da var det en stakkars nybegynner i 'faget' som stilte et spørsmål og selv satte tittelen 'Dumt spørsmål' på det. Da svarte Tore H. Vigerust: 'Jeg er enig i tittelen - at dette er et dumt spørsmål. Derfor synes jeg at debattantene skal beherske sin skrivekløe noe.' Den siste setningen var myntet på de hjelpsomme som svarte på det 'dumme spørsmålet'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kanskje vi skulle styre ordskiftet litt over på selve spørsmålet? Det kunne jo være interessant om noen islendinger vill være behjelpelige med å gi en oversikt over det er mulig å finne ut på Island.En ting er den nevnte databasen koblet opp mot Landnåmabok, men hva med den øvrige kildesituasjonen?Hvor langt tilbake går lensregnskap og skattelister, når begynner de eldste kirkebøkene?Hvilke middelalderætter er utredet i den grad at man kan føre enkelte slekter tilbake til senmiddelaler eller eventuelt videre?Hva finnes tilgjengelig digitalisert??Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

jeg tror ikke jeg noengang har skrevet i Slektsforum BBS, Lars Steinar. Faktisk aldri. Men du har kanskje funnet sitatet i et helt annet forum, tilbake til 1994? Og hva så? Vedkommer sitatet islandske slekter eller de kritiske komemntarene fra Einar Bjarnason om islandsk slektsforskning som jeg har anvendt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Til spørsmålet om islandske ætter kan føres lenger bakover enn 1500-tallet (som Einar Bjarnason mente ikke var tilfelle) : bevisbyrden ligger hos dem som vil hevde at slike ætter rekker lenger bakover; det er ikke kritikerne av dette som skal forfatte avhandlinger og føre motbevis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.