Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#63344] Hedmarksregisteret. (Hedmarkens Diplomatarium) Lite kjent og undervurdert ?

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

På DA ligger dette registret Lenke. Det er laget av Spangen, og består av 3030 poster/saker.Bare fra år 1575 til 1699 er det registrert 2056 poster/saker. Dette er jo en periode hvor det ikke finnes så mye dokumentasjon ellers (mellom DN og kirkebøker), så jeg tenkte at dette måtte være et interessant register for mange.Som dere vil se er det ikke mulig å få fram noe tekst om selve saken i dette registeret på DA, og det er riktig. Men alle postene er nummerert, og det nummeret henviser til et kartotekkort på SAH. På dette kortet vil det stå hvor orginalen befinner seg.Jeg har blitt oppfordret til å publisere materiale på min hjemmeside som omhandler perioden fra slutten av 1500-tallet og 1600-tallet. Jeg kan selvfølgelig ikke skanne alle orginalene i dette registeret, men jeg har fått tillatelse av statsarkivar Sandberg til å skanne arkivkortene og legge de ut på min hjemmeside. Da vil dere mye lettere kunne gå inn der og finne ut hvor orginalene befinner seg.Dette er en omfattende jobb, og jeg setter ikke i gang hvis det ikke er 'stemning' for det. Gi gjerne tilbakemeldinger :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det høres absolutt interessant ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eg vil også oppfordra Lars om å gjera dei aktuelle arkivkorta digitalt tilgjengeleg. Hedemarksætter er også interessant for oss Nordmøringar, ikkje minst fordi det verkar å vera ein god del slektstrådar mellom ymse Hedmarksbygder, slik som til dømes Stange og Aspa-ætta. Eg har dessutan ein mistanke om att ættefaren til den yngre Aspaætta er å finna ein stad der sør. Eg tenkjer da på far til Trond Ivarsson. At det også er yngre band, slik som Guttorm Dalesson g.m. Eline Trondsdotter til Lund gjer det også interessant å leita i Hedemarksdiplomer etter nye opplysningar og spor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Det har også vært spekulert i om innvandringen til Nord-Østerdalen ( i hvertfall Folldal-Alvdal- området)er kommet fra Nordmøre, det er vel gjort funn i området som kan tyde på det. Kan komme litt tilbake til det siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Bare for å presisere. Dette registeret dekker ikke bare Hedmark.Her er blant annet skrifter fra Fåberg (32 stk), Toten (67), Vågå (18), Vardal (23), Lom (10), Ringerike (4), Fron (18), Skjåk (4), Oslo (88), bare for å nevne noenBare søk på 'Herad'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg registerer at responsen ikke er all verden, og det betyr vel at interessen ikke er så veldig stor. Jeg kan ikke sette i gang å skanne 3030 registerkort hvis de ikke blir til nytte for flere enn de to som har respondert positivt her.Jeg kan derimot være villig til å gjøre et oppslag i dette kartoteket for å finne kilde-adressen for den som måtte ønske det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Granum

Jeg er også int. hvis dette omfatter Østerdalen (Rena) og evt. Hof i Solør.Mvh Else

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Lars Ove, som du husker, har jeg svart positivt på annen måte enn her i tråden. Vi er altså tre. Nærmest uansett hvilken kilde du spør om, vil du sjelden oppnå mer enn tre svar !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreJa jeg vet at du har svart meg dirkete pr mail, og da blir tre.Men hvis jeg spør om noen har lyst på en million kroner av meg, så blir det vel bare to.Så tre er vel det maksimale man kan forvente altså? Som 12 rette i tipping eller 7 rette i lotto?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

LarsDet er klart at det arbeidet du skisserer vil koma til nytte for langt fleire enn dei tre (fire) av oss som har respondert på dette så langt. Eit anna spørsmål er jo nytteverdien samanlikna med arbeidsmengda med å scanna alle korta. Den optimale løysinga hadde jo vore om det var dei verkelege dokumenta vi kunne fått digital tilgang til. Men dette er sjølvsagt eit endø større og meir tidkrevjande arbeid enn det du legg opp til, og truleg let det seg ikkje gjennomføra i praksis heller. Sjølv om du legg vekk tanken på å scanna alle desse korta, så takkar eg likevel for det rause tilbodet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Om du fortsatt registrerer interessenter til Hedemarkens Diplomatarium, melder jeg meg på som forhåpentligvis kommende leser av de 3030 registerkortene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg er også svært interessert i dette. Veldig positivt om du orker også dette store arbeidet!Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

For de som er interesser i dette, så vil jeg gi dere en utfordring.Som dere ser er det her på DA og Hedmarksregistret Lenke flere søkemuligheter. (Gård, herred, part 1, part 2 osv.Totalt er det 3030 poster, ikke alt er like interessant kanskje, men hvis dere kan gi meg et råd (oppdrag) med å skanne (norsk for scanne) et utvalg (prøveproduksjon) så skal jeg gjøre det.Det kan feks være en tidsepoke, herred, en gård, person (part) så skal jeg gjøre det. Som en test.Jeg er fortsatt overbevist om at dette arkivet må inneholde en del 'gull'.Som Finn (10) påpeker ville en skanning av selve orginaldokumentet vært det mest optimale, og hvis det finnes på SAH, så vil jeg også kunne gjøre det. Men hvis jeg må betale over 500 kr i togbillett, eller mer i bompenger med bensin for å komme til RA, blir ikke det aktuelt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nom nevnt tidligere her og av meg i andre debattråder, startet Christian Spangen utgivelsen av Hedemarksregisteret som bilag til Hedmark slektshistorielags tidsskrift.Det ble utgitt to prøvehefter, det første (16 sider) har brevene nummerert fra nr. 1 (ca 1550), nr 2, 3/10 1578, og så videre til nr. 42, 12/4 1583, neste (16 sider) gikk frem til nr. 92, 5/10 1588.Disse prøveheftene kan f eks Hedmark slektshistorielag selv legge ut på internettsiden sin, hvis de ikke allerede har gjort det. Og det som bør prioriteres, er fortsettelsen, altså de tekstene som er yngre enn 5/10 1588. De eldre tekstene vil leserne lettere finne på egen hånd i trykte kildeskrifter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hedemarksregisteret er Spangens samling av regester, ordnet kronologisk, med innhold til Hedemarkens historie. *Alt* i Hedemarksregisteret belyses Hedemarkens historie, og ikke annet, så ihvertfall historien til hedemarksslekter.Hvis man skanner inn de originaldokumenter som Spangen leste for å lage sitt sammendrag (sine regester), så dreier sed seg ikke lenger om Hedemarksregisteret men noe mye mye større. Alt i Hedemarksregisteret ligger i Spangens arkiv i SA Hamar. Men de originaldokumenter som er utgangspunktett, ligger i mange ulike arkiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Eg er absolutt interessert i digitalisert versjon av kartotekkorta. Eg har elles brukt nettversjonen av Hedmarksregisteret nokre gonger dei siste åra. Eg sluttar meg elles til det nest siste innlegget til Tore (14).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Utfordringen til deg blir jo selvsagt for min del de 67 sakene fra Toten ;-)Ellers registrerer jeg meg selvsagt som hyperinteressert i kartotekkortene jeg også. Og da øker vel antallet interesserte ut over det som Tore håper på, nemlig 3 ;-)mvh Rune Nedrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg registrerer at det er noen, og ikke hvem som helst, som engasjerer seg her.Så jeg lar tematet stå litt mer åpent. Før jeg bestemmer meg endelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Bare for å illustrere hvordan dette registeret fungerer i praksis.Jeg går inn på Hedmarksregisteret, søker på 'tavle' under SAK, og får opp dette skjermbildet: LenkeDer står det henvist til kort nr 1072, jeg leter fram dette i arkivet, og her er det:

bilete5800.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Fint! Dette verkar bra, men er det mogleg at du skannar det med større oppløysing? Slik kortet står fram no, er noko greitt å lesa i det formatet du har lagt inn biletet her, men ikkje alt. Prøver eg å forstørre biletet, vert skrifta for utydeleg - forstørringa hjelper meg ikkje til å kunne lesa bokstavane og orda betre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Dette er bedre :-)

bilete5801.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Det har du heilt rett i - mykje betre. Takk skal du ha!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Et prisverdig tiltak av stor interesse for meg og garantert mange andre, Lars Ove. Takk til deg og også til Per Øivind som har gitt tillatelse til skanning av arkivkortene.Mvh Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har bestemt meg for å starte skanningen av kartotekkortene i Hedmarksregisteret.Jeg har lenge tenkt på hva jeg skal prioritere, og jeg har besluttet å ta de sakene som er eldre enn 1575 først. Det dreier seg som ca 1700 saker.Jeg vil fortløpende legge disse ut, de eldste først, og de vil bli sortert på år på min hjemmeside. Registeret ligger allerede her på DA, så det vil jeg ikke gjøre noe med.Hvis eksempelet (21) er kvalitetmessig akseptabelt ( det er skannet fra en kopi av orginalkortene i oppløsning 200 dpi), så er jeg fornøyd i alle fall

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Flott. Bra lesbart i eksempel(21)synes jeg.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.