Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ole Arild Vesthagen

[#63417] Den siste pestens tid – når var det?

Recommended Posts

Guest Ole Arild Vesthagen

I en rettsak på Hadeland i 1712 fortalte to gamle vitner at for ”noen og 50 år siden” brukte Simen Læren garden Læren i Gran. Videre fortalte de at Simen ”døede i dend sidste Pæstens tiid”.Er det noen som vet når den siste pesten herjet? Det må ha vært før 1664, for garden Læren ble da brukt av den andre ektefellen til Simens enke. Simen er nevnt siste gang i tingbøkene i 1655.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

1654/55 kan være et godt tips: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Den siste pesten i landet herjet i 1654. Men jeg har også sett uttrykket 'den siste pesten' sent på 1600-tallet brukt om pesten i 1630.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg husket litt feil her. Pesten i 1654 ble vanligvis kalt den store pest. Men da Jon Fjøs i en sak i Trøgstad i 1663 viste til 'den forige pest', siktet han til pesten i 1630.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Ser at lenken viser til at pest ikke er utryddet, og at den lever i beste velgående blant ville dyr, et eksempel er vel harepest som har lett for å oppstå når det blir mye hare. Fjellregionen har i de siste år hatt en stor oppblomstring av jordrotte, eller 'vånd' som vi sier( Kjell Aukrust kalte den 'Vusvol'), og ved forrige store oppblomstring ble visstnok arten redusert av pest. Så gnagere er nok skumle dyr hva pest angår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

uttrykket 'den siste pestens tid' viser til siste gang persten var på *dette* aktuelle geografiske stedet [hadeland]; det er ikke slik at alle pestene slo til alle steder i landet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celvin Ruisdael

'udi pestilensens tid' :(sakset fra mine notater fra Benedictows bok)1654-55 seks pestutbrudd i det Sønnafjelske i 1654 : Christiania 1654 (1440 personer), Ullensaker, Trøgstad (325 eller 1/3 av bef), Asker, Lyngdal og Bragernes27. des. 'Mogens Strøms mindste og sidste barn, som døde af pest, jordet'. Sannsynligvis det siste mennesket som døde av pest i Norge.fra : Benedictow 'Svartedauen og senere pestepidemier i Norge. Pestepidemiens historie i Norge 1348 - 1654.'- antall pestepedemier 1348-1500 : 16 (12)- antall pestepedemier 1500-1654 : 15 (14)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det er jo litt snodig at Benedictow ikke har nevnt Hadeland i 1654. I tillegg til Simen Læren døde også Mattis Finne på Solberg i Jevnaker og hans kone. I et tingboksnotat sto det 19/4 1655 at han og kona døde av pest 'sist høst', og det må jo da være i 1654.Den 20.2.1655 var Lars Lynne (Lunde) og sønnen Arne Larsen tiltalt av fogden for bråk og slåssing i begravelsen til Simen Læren. De hadde vært fulle og hujet og skreket slik at presten nesten ikke fikk forrettet begravelsen. Det oppgis at Simen døde i den 'Sidst graserende Pest tid'.Simen Læren nevnes sist i odelsskatten for 1654/55. I 1655/56 nevnes hans enke Guri.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

At Benedictow mangler opplysninger om steder pesten har rammet folk, kan skyldes at det ikke har vært publisert slik informasjon tidligere, på en slik måte at det var mulig å finne pestopplysningen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det har du sikkert rett i, Tore, men da burde han kanskje ikke ha formulert seg fullt så bastant, men kanskje mer i retning av 'så vidt man i dag kjenner til' eller lignende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

I Ivar Seierstad: Skiens historie bd. 1 s. 318 (utgitt 1958) står at det var pest i Skien fra julen 1711 og et års tid framover, og det var mange som døde, bl.a. borgermester Peder Simonsens kone. Dette var under den store nordiske krig, og smitten var kommet med noen båter som la til land med 112 dødssyke orlogsmatroser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celvin Ruisdael

Flott med suppleringer av vår felles viten om fortiden. Både Sverige og Danmark ble vedlig sterkt berørt av pestutbruddet 1710-1712, og det synes rimelig å anta at smitten også nådde Norge, slik Laila nevner i innlegg (13)Benedictow skriver i sin bok at Østlandet ble hardt rammet av pesten 1582-84 : Hadeland (1583) 500 døde, Toten 7-900.Siste epedemi i Bergen var 1637-38 (2 500 døde av en befolkning på rundt 6250 personer). Samlet antall øde i pestepidemier 1565-1637 i Bergen : ikke mindre enn 14918 personer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

status er at pesten 1711 ikke kom til Norge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.