Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Premer

[#63423] Hvem var Einer Olsen Vestby, Sør-Odal gift med?

Recommended Posts

Guest Tom Premer

Ifølge Sør-Odal Bygdebok I, Vestby er Einer Olsen gift med Dorte Knutsdatter fra Valstad. Videre står det at han i 1669 var gift med Rangdi Knutsdatter som siden er kalt Dorte. I 1669, da hun var 60 år, fortalte hun om da hun var hjemme og gjette hos faren Knut Valstad. Hun var søster til Tor Grimsland og Erik Valstad.I samme bygdebok, Valstad er Rangdi Knutsdatter som ble gift med Einer Olsen nevnt. Det er også Erik Olsen Valstad, men ingen bror som het Tor (Grimsland).I Sør-Odal Bygdebok IV, Skårer er Dorte Knutsdatter Nordset nevnt som datter av Knut Larsen Nordset og Rangdi Svensdatter. Det står videre at Dorte ble gift med Einer Vestby og at hun hadde en bror Tor som kom til Grimsland. Leser man enda litt lenger, ser man at Einer Vestby på vegne av sin kone Dorte Knutsdatter 4.2.1683 ga odelsløsenbrev på parten hun hadde i Skårer.Hadde Einer Olsen to koner, en Dorte Knutsdatter Nordset Skårer og en Rangdi Knutsdatter Valstad?Det er sikkert mange som husker TV-serien 'Forviklingar'. Dette går TV-serien en høy gang. Det ville vært fint om det fantes et fasitsvar.Vennlig hilsenTom Premer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Jeg har også lagt merke til at det er noe som ikke stemmer i SO I ang. disse folka, men har ikke priortert å sette meg inn i det.Siden det ser ut til at salige Kirkeby har rotet det til litt her, må vi nok til kildene. Heldigvis har Romerike Historielag lagt ut noen tingbokavskrifter (eller rettere sagt -oppsummeringer) for Øvre Romerike (som Odalen tilhørte på den tiden) her: Lenke tingboker.htmlJeg har fått sett på litt av det i kveld, og fant noen interesante saker i farta:- 3/9-1652 på tinget på Melstrøm i Odalen ble det lest opp et pantebrev fra Knut Walstad og Knut Østegård til Søffren Sand på 8 lpd i Walstad for 40 rdl, 'ugjenløst i 20 år' (det vil vel si at det var 20 år siden pantebrevet ble utstedt)- 1/8-1661 på tinget på Os i Odalen ble los TOR KNUTSSØN Toner(?) lese et pantebrev utstedt til ham fra Jakob Asak på 120 rdlr for 1 skippund 2 lispund i GRIMSLAND- 9/11-1669 på en åstedssak mellom Grimsland, Rud og Valstad i Odalen på den ene siden, og Holstad og Gjølstad i Grue på den andre siden, vitner Syver Rolstad at Oluf Vestby (som nå er ved 80 år gammel) er besvogret med Tor Grimsland, da hans sønn Einer Vestby har Tores søster til ekte. Videre bevitner Gulbrand Lauritsen Tonsberg i Aurskog at han er ungefær 80 år gammel og født og oppdragen på Valstad, og at hans far var Laurits valstad. Syver Rolstad påstår at denne Gulbrand Lauritsen er farbror til Erik Valstad. Videre vitner Randi Knutsdatter om den tid hun var hjemme hos sin far Knut Valstad, og hun er nå 60 år gammel. Hun 'beskyldes' av solungene å være Erik Valstads søster. Saken ble sendt videre til lagretten, satt opp til '14 dager før St. Hans'.Vi har altså fått vite at Einer Vestby var gift med søstra til Tor Grimsland. Og at Randi Knutsdatter var søster til Erik Knutsen Valstad, og deres farbror var Gulbrand Lauritsen (=Larsen) som hadde flyttet til Aurskog.Men er det en eller to søskenflokker det er snakk om her? Tor Grimsland var en Knutssønn, men det antydes at han var på Toner når han tok over Grimsland. Og Toner og Nordset hører sammen fra gammelt av.Så Tor Knutsen Grimsland og Einer Vestbys kone var nok barn av Knut Larsen Nordset.Erik Valstad og Rangdi Knutsdatter var også søsken, men barn av Knut Larsen Valstad.Kirkeby skriver i SO I s. 221 at Knut Gudmundsen Valstad (tidligere Kuggerud) i 1673 pantsatte 20 lpd i Valstad til SVOGEREN Tor Grimsland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Jeg har også lagt merke til at det er noe som ikke stemmer i SO I ang. disse folka, men har ikke priortert å sette meg inn i det.Siden det ser ut til at salige Kirkeby har rotet det til litt her, må vi nok til kildene. Heldigvis har Romerike Historielag lagt ut noen tingbokavskrifter (eller rettere sagt -oppsummeringer) for Øvre Romerike (som Odalen tilhørte på den tiden) her: Lenke tingboker.htmlJeg har fått sett på litt av det i kveld, og fant noen interesante saker i farta:- 3/9-1652 på tinget på Melstrøm i Odalen ble det lest opp et pantebrev fra Knut Walstad og Knut Østegård til Søffren Sand på 8 lpd i Walstad for 40 rdl, 'ugjenløst i 20 år' (det vil vel si at det var 20 år siden pantebrevet ble utstedt)- 1/8-1661 på tinget på Os i Odalen ble los TOR KNUTSSØN Toner(?) lese et pantebrev utstedt til ham fra Jakob Asak på 120 rdlr for 1 skippund 2 lispund i GRIMSLAND- 9/11-1669 på en åstedssak mellom Grimsland, Rud og Valstad i Odalen på den ene siden, og Holstad og Gjølstad i Grue på den andre siden, vitner Syver Rolstad at Oluf Vestby (som nå er ved 80 år gammel) er besvogret med Tor Grimsland, da hans sønn Einer Vestby har Tores søster til ekte. Videre bevitner Gulbrand Lauritsen Tonsberg i Aurskog at han er ungefær 80 år gammel og født og oppdragen på Valstad, og at hans far var Laurits valstad. Syver Rolstad påstår at denne Gulbrand Lauritsen er farbror til Erik Valstad. Videre vitner Randi Knutsdatter om den tid hun var hjemme hos sin far Knut Valstad, og hun er nå 60 år gammel. Hun 'beskyldes' av solungene å være Erik Valstads søster. Saken ble sendt videre til lagretten, satt opp til '14 dager før St. Hans'.Vi har altså fått vite at Einer Vestby var gift med søstra til Tor Grimsland. Og at Randi Knutsdatter var søster til Erik Knutsen Valstad, og deres farbror var Gulbrand Lauritsen (=Larsen) som hadde flyttet til Aurskog.Men er det en eller to søskenflokker det er snakk om her? Tor Grimsland var en Knutssønn, men det antydes at han var på Toner når han tok over Grimsland. Og Toner og Nordset hører sammen fra gammelt av.Så Tor Knutsen Grimsland og Einer Vestbys kone var nok barn av Knut Larsen Nordset.Erik Valstad og Rangdi Knutsdatter var også søsken, men barn av Knut Larsen Valstad.Kirkeby skriver i SO I s. 221 at Knut Gudmundsen Valstad (tidligere Kuggerud) i 1673 pantsatte 20 lpd i Valstad til SVOGEREN Tor Grimsland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Videre i SO I, s. 475 under Leikvang, skriver Kirkeby at 'i 1669 gav Embret Leikvang og Pål Os på vegne av konene sine sammen med Erik Knutsen og Rangdi Knutsdatter odelssjøte på 4 lpd til Knut Gudmundsen Valstad'.Hvis Rangdi Knutsdatter i 1669 opererte på egen hånd var hun vel helst enke, og i hvert fall ikke gift med Einer Vestby!4/5-1670 hadde forresten 'Paul Os' en arvesak oppe på tinget på Skarnes. Der får vi vite at han da var gift med ANNE Knutsdatter som tidligere hadde vært gift med Peder Skarnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Av en eller annen grunn ligger denne tråden fortsatt inne i oversikten med datoen og klokkeslettet til det første innlegget. Flytter den seg 'til toppen' nå tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Premer

Hei Frank!Etter dine undersøkelser ser det for meg ut som om Einer Olsen Vestby var gift med Dorte Knutsdatter Nordset og at vi kan glemme Rangdi Knutsdatter Valstad i denne sammenhengen.Du bringer også opp arvesaken til Paul Os (som jeg har registrert som 'Povel Nilsen Vestre Os'). Jeg har også registrert at hans kone Anne Knutsdatter tidligere var gift med Peder Engebretsen Skarnes. Men, jeg har Knut Mangset som Annes far, ikke Knut Larsen Valstad. Dette ifølge opplysninger i Sør-Odal Bygdebok III s. 517. Når jeg så ser i BB I under Valstad, står det at Knut Larsen Valstad hadde en datter som var gift med Pål Os. Var han som er nevnt som Knut Mangset samme person som Knut Larsen Valstad? Dette blir en ny episode i 'Forviklingar'Vennlig hilsenTom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Nå har jeg ikke SO III her, men saken fra 1669 som Kirkeby har nevnt under Leikvang viser jo at Embret Leikvang og Pål Os sine koner var søstre av Erik Knutsen og Rangdi Knutsdatter Valstad.Det var jo vanlig at sønnen satt en stund på leilendingsgarder før de tok over odelsgarden etter faren, så det kan jo godt være at Knut Larsen Valstad var på Mangset noen år. Det står vel noe i SO III om eiendomsforholdene på Mangset?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Premer

I Sør-Odal Bygdebok III står det at Knut Mangset i 1615 eide 10 lpd. tunge i gården. Reste var eiet av Erik Olsens arvinger i Oslo. Knut Mangset eide også 3 skinn i Unnulstad i Nes. Det nevnes ingen forbindelse til Valstad. Ifølge bygdebok I, Valstad var Strøm prestebol i 1394 eier av en liten part som ikke er nevnt senere. Da, som tidlig på 1600-tallet må resten av gården ha vært i bondeeie. Eierne er ikke nevnt. I 1647 var Søren Sand i Nord-Odal eier med 12 lpd., brukeren Knut (dette må være Knut Gudmundsen) var eier av 8 lpd. og sogneprest Clemet Christensøn var eier av 2 1/2 lpd. Det tyder altså på at det ikke var noen forbindelse mellom Mangset og Valstad og at Knut Mangset og Knut Larsen Valstad var to forskjellige personer.Jeg skrev i forrige innlegg at jeg hadde Pål Os registrert som 'Povel Nilsen Vestre Os. Det riktige er 'Povel Nilsen Østre Os'. I bygdebok IV NY står det bare at hans annen kone var Anne Knutsdatter, enke etter Per Skarnes. I bygdebok III, Skarnes står det at Per Embretsen Skarnes var gift 2. gang med Anne Knutsdatter fra Valstad. På side 517 var altså Anne fra Mangset og på side 355 i samme bok, fra Valstad.Jeg heller nok til at Povel Nilsen Østre Os og Peder Engebretsen Skarnes' kone må ha vært Anne Knutsdatter Valstad. Det er dette med odelsskjøtet som for meg er avgjørende. Dette er markert i vårt eksemplar av BB II NY, Leikvang, men da i forbindelse med Annes søster, frk. N.N. Knutsdatter Valstad. Hun, sammen med sin mann Embret Iversen Leikvang, er mine direkte aner på min mormors side.Igjen takk for god hjelp til å trekke de slutninger som er mest sannsynlige. Nå får jeg korrigere slektsprogrammet. 'Forviklingar' er slutt for denne gang, men det kommer sikkert nye episoder. Følg med!Vennlig hilsenTom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.