Jump to content
Arkivverket

[#63466] Ole Olsen, Margrete Jensdtr., Øyjord i Lenvig, Troms


Guest Geir Bjernes

Recommended Posts

Guest Geir Bjernes

Viser til FT 1801 der denne familien er oppført på gården Øyjord i Lenvik i Troms:Ole Olsen, 37 år, hans 1. ekteskap. Margrete Jensdtr., 36 år, hennes 2. ekteskap.De hadde også flere barn sammen.Er det noen som er kjent med denne familien? Jeg søker med dette opplysninger om hvor Ole kom fra? Var han fra Lenvik eller kom han utenbygds fra?Mvh Geir

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Trolovelsen 13/6 vielsen 16/9 1792 Lenvik LenkeFS VRI, 5 barn: Ole dpt.15/7 1792, Hemming Lyon dpt.24/8 1794, Antonette Maria dpt.16/7 1797 og Marith dpt. 25/5 1801, alle i Lenvik. Så kommer Maren dpt.11/8 1805 Hillesøy (Lenvik).

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Siden det er Ole du søker opplysninger om, må man kunne gå ut fra at du har de opplysninger du trenger om hans kone Margrethe Jensdatter. Det er faktisk ingen Ole som kunne passe som ble konfirmert i Lenvik/Hillesøy. Det er sparsomt med ruller for Lenvik. Men det er en rulle i 1814, og i den opplyses om fødestedet. Så lever Ole da, burde du finne ham der. Rullen ligger på Statsarkivet i Tromsø, men jeg antar at også Bygdemuseet i Lenvik har den.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Tusen hjertelig takk for kjempefin hjelp til dere alle sammen. Dette var virkelig julaften og fødselsdag på samme tid for meg! Jeg var nokså sikker på at denne Ole var 'min' Ole, men manglet bevis. Men antagelsen fikk jeg ettertrykkelig bekreftet i den militære rullen fra 1801 der det fremgår at Ole Olsen på Øyjord var fra Salten.I DIS Saltens 'Skifter i Salten' - i skiftet etter Anne Nielsdatter på gården Godøynes i Bodø den 14.11.1795 fremgår det at Ole bodde i 'Lenvigs sogn i Senjens Fogderie' og var gift. Ole var døpt den 11. oktober 1767 i Bodø, sønn av Ole Olsen og hans 1. kone Marit Reinholdsdatter bosatt på plassen Vagønes under Prestegården i Bodø. Dette var mitt utgangspunkt.Det gjenstår å finne ut når Ole Olsen og Margrethe Jensdatter døde. Jeg har ikke funnet dem som gravlagt i Digitalarkivets RHD Gravlagte i Lenvik 1783-1853, men de kan jo ha flyttet på seg. Er det noen som kjenner til dette? Noen som kjenner til barnas skjebne? Sønnen Ole døde i 1813 og den andre sønnen Hemming døde i 1804, men hvor ble det av døtrene?Mvh Geir

Link to post
Share on other sites
Guest Bernt Jenssen

På den tiden hørte Baltestad (Hekking Balsfjorden)til Hillesøy (Hillesøy's del på vestsiden av Malangen. Det eneste som står i 'Kulturbilder fra Gamle Hillesøy' under gård nr. 42 Baltestad, om Ole Olsen, er følgende: 'En husmann, Ole Enok Olsen, satte seg ned i den sagnomspundne keila i Baltestadvær'. Det er ikke nevnt hverken år eller resten av familien.

Link to post
Share on other sites
Guest Bernt Jenssen

Vi ser at da Christen Olai var døpt i 1809, oppholdt familien seg i Botn, de bodde også der ved konfirmasjonen til Marit i 1822.(10) Oddrun legger ved en lenke til en Ole Olsen Øfjord, gravlagt i 1813. Jeg så også på denne, men turte ikke å foreslå den p.g.a. alderen. Nå kan jeg likevel støtte Oddrun når en samtidig ser det i sammenheng med at jeg fant en uekte fødsel i Øyfjord i 1817! Lenke høyre side nr. 2. Peter, f.29.03.1817, dpt. 06.07.1817. Mor: - Margrethe Jensdtr.. Hvem er hun? Er det enka etter Ole Olsen, eller ? Dåpsfadderene kommer fra bl. a Botn,Barnet som er innført først på siden, Jens, er født, også han, uekte av Oldine Jensdtr., som er oppgitt å være søster til Margrethe. Faren til begge disse barna, som er født med en knapp måneds mellomrom, er den samme, Michal Olsen, Øyfjord. Dåpsfadderene til Jens så kommer også noen av de fra Botn! Hvor kom Margrethe Jensdtr. fra og hvem var hennes foreldre og søsken?

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Om denne Michal Olsen, innlegg 11), kan man lese mer i innlegg 47392. Denne Peter som var født i 1817 ble oppfostret i Strømsbukta sør for Tromsø. Han ble gift og bruker på Balsnes. Mange barn. Flyttet til Tromsø - Balsnesgården.

Link to post
Share on other sites
Guest Bernt Jenssen

(13) Åse: Da kan vi vel slå fast at den uekte fødte Peter's mor Margrethe Jensdtr. i Øyfjørden, ikke har noe med den Margrethe Jensdtr., kone til Ole Olsen, å gjøre. (to forskjellige damer) ref. konfirmasjonslinkene!

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Hei og takk for fin innsats! Fint å få med seg et siste barn av ekteparet, Christen Olai, f. 1809, selv om moren er oppført med Marith Jensdatter!Ellers ser jeg at det opereres med både Øyjord og Øyfjord her. Er det to forskjellige steder i Lenvik? Den Ole Olsen som døde i 1813, jfr. innlegg nr. 10, bodde på Øyfjord, ikke Øyjord som nevnt i FT 1801. Er dette samme person?I samme telling finnes bare Øyjord, ikke Øyfjord, men i registret over tingbøker for Lenvik, utarbeidet av Åse Kristiansen, finnes både Øyjord, Øyfjord, Ødejord m.m. Blir en smule forvirret!Mvh Geir

Link to post
Share on other sites
Guest John Tore Kvernmo

Øyjord er vel en gard på fastlandet på grensa mot Sørreisa. Jeg bodde sjøl ei tid i dette området for over 30år sida.Øyfjord er ei fraflyttet grend i Øyfjorden på Nord-Senja.Se kart LenkeØyfjorden var allerede på 1600-tallet blitt menighet under Mefjord som inntil 1761 var en del av Trondenes prestegjeld. Dette året ble Mefjord og Torsken egne prestegjeld. I 1810 ble disse slått sammen og benevnt Berg prestegjeld med ny kirke på Skaland. Fram til 1809 ble opplysninger om dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser for Øyfjordbefolkningen ført inn i kirkebøkene for Berg. Fra 1809 ble Øyfjord overført til Lenvik prestegjeld. Ved en brann i prestegarden på Skaland, høsten 1845 gikk kirkebøkene tapt. Dette er en av grunnene til at det kan være vanskelig å dokumentere slekt i dette området.Virker kartlinken, er det enkelt å finne steder ved hjelp av denne.Med hilsen John Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Jeg vil nok velge ditt første valg når det gjelder beliggenheten av Øijord, innlegg 16). Ser man på de forskjellige manntall etc. fra 1770 vil man se at Øyjord nevnes sammen med gårdene i nærheten av Finnsnes, og da spesielt Finnfjordbotn og gårdene innover mot Finnfjordvatn og Rossfjordvatnet. Og man kan følge noen av de samme familiene fra 1770 og opp til 1865 på denne plassen. I 1865 står det faktisk Finfjord Øijord. Det ser ut til at navnet Øijord gikk ut av bruk og opp i andre navn. Øijord i Lysefjorden, som Øijord i Rossfjordstrømmen, er relativt nyere navn. I 1815 finner vi ikke Ole/Margrethe eller deres familie hverken på Øijord eller i Øyfjord. I 1815 finner vi i Øyfjord gbr.enke Synnev Olsdtr. 44 og barna: Margrethe Jensdtr. 21, Oldina Jensdtr. 17 og Birith Jensdtr. 7 år. Som nevnt i innl. 13) bodde denne familien (Jens Henrichsen) på Hemmingsjorda i Tranøy i 1801. Hemmingsjorda var jo nabogård til Øijord! Øyfjord finner du i 1801 under Berg.

Link to post
Share on other sites
Guest John Tore Kvernmo

Takk for innspillet, Alvin. Du har nok rett. Håper Geir har fått bedre forståelse for området han jobber med. -Sjøl har jeg ellers lite å fare med, men følger spent med siden jeg også har et par uløste gåter knyttet til dette området (Gidsken Pedersdatter Botten og Gustav Jacobsen Øyfjorden).Mvh John Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Da kan det vel konkluderes med at nevnte Ole Olsen og kona Margrethe Jensdatter bodde på gården Øyjord ved grensa mot Sørreisa!? Jfr. innlegg 16 her.Kan det også konkluderes med at nevnte Ole Olsen døde i 1813 på gården Øyjord, og ikke Øfjord, i 1813, selv om oppgitt alder stemmer svært dårlig? Jfr. innlegg 10 her. På en annen side er det vel ingen annen Ole Olsen på Øyjord, evt. Øfjord, i nevnte tidsrom?Da gjenstår det å finne ut når og hvor Margrethe Jensdatter døde. Er det noen som vet dette?Noen synspunkter på overfor nevnte konklusjoner?Mvh. Geir

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Jens Henrichsen på Hemmingsjorda flyttet til Øyfjord. Det var vel derfor ikke så unaturlig at Ole Olsen på nabogården Øyjorda også kunne ha flyttet til Øyfjord. Jens var bonde og gaardbruker på begge steder. Ole var bonde og gaardbruker på Øyjorda. Men denne Ole Olsen som døde 60 år gammel i Øyfjord i 1813 var husmann, og hadde før vært i Stønnesbotn. Siden dette står anført i Kirkeboka da han døde, må det tolkes slik at det kunne ikke være så lenge siden han oppholdt seg i Stønnesbotn. Hvorfor skulle Ole på Øyjorda i ung alder ende opp som husmann i Stønnesbotn og så i Øyfjord. Alderen på han stemme jo aldeles ikke. Og vi finner ikke hans kone Margrethe død. Vi må således stille spørsmål om det er den rette Ole som døde i 1813. Kan familien ha flyttet fra Lenvik? Kan noen av barna følges i Lenvik, og således blitt boende der? Et evenntuelt skifte etter Ole som døde i 1813, ville vært interessant.

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Ole Olsen på Øyjord var i 1801 gårdbruker og bonde. Han nevnes på plassen i 1802 og 1803 i Fogderegnskapene. Men han er de årene fattig og slapp å betale ledingen. I 1803 er så tilføyd: 'fraflyttet', men det står ikke hvor han da tok veien. Fogderegskapene går til og med 1811. I de årene har Ole ikke kommet til Øyfjord. På veien fra Øyjord til Øyfjord er det flere Ole Olsen, men alle disse var der alt i 1801. Jeg kan ikke se at det etter 1803 har kommet noen ny Ole Olsen. Så det ser ut til at Ole i 1803 har flyttet fra Øyjord og ut av distriktet. Jens Hendrichsen på Hemmingjorda kom til Øyfjord i 1804, og er i årene t.o.m. 1811 nevnt som fattig. Nå var det en viss treghet og etterslep i regnskapene. Så vel samme Jens nevnes også på Hemmingjord t.o.m. 1808, men da som fattig inderst, mens han i 1801 var bonde og gårdbruker. Som jeg spurte om i innlegg 22): vet man noe om eventuell etterslekt etter Ole og Margrethe?

Link to post
Share on other sites
Guest Bernt Jenssen

Alvin (23) Tror ikke de flyttet ut av distriktet så tidlig! Berit (7) har funnet dåpen til Maren i 1805 og da er bosted Baltestad.(8) Det eneste som står i 'Kulturbilder fra Gamle Hillesøy' under gård nr. 42 Baltestad, om Ole Olsen, er følgende: 'En husmann, Ole Enok Olsen, satte seg ned i den sagnomspundne keila i Baltestadvær'. Det er ikke nevnt hverken år eller resten av familien.(9) Har også funnet ett barn til: Christen Olai dpt. 09.07.1809, bosted Botn. Moren er innskrevet Marith Jensdtr. Den siste på venstre side.Det dødsfallet som Oddrun (10) har funnet, kan godt være den Ole Olsen vi jobber med. Iflg. info skal han komme fra Salten området. Det tilsier at presten IKKE hadde info om når han var døpt og måtte tro på det som ble opplyst fra familien om hans alder ved dødsfallet. Det står også ved dødsinnføringen at han har vært i Stønnesbotn, noe som kan stemme ganske godt med både dåpen til Christian i 1809 og senere konf. av Marit i 1822 (hun kan ha blitt igjen i Stønnesbotn, etter at resten av fam. eventuellt har flyttet.)Hvis vi ser på bosteder ved de hendelser som er nedtegnet i kirkebøkerne så er det en del. Findnæs, Leiknæs, Findsnæs, Øyjord, Baltestad, Botn, Stønnesbotn, Øfjord !

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Det er nok som du sier. Ole har vært en urolig sjel og flakket en del omkring Jeg rekapitulerer, og da først barna: 1. Ole 1792 Finnsnes, etter 1801 har vi ikke noe på ham. 2. Hemming Lyon 1794 Leiknes (et stykke nord for Finnsnes). Hemming døde i Baltestad i 1804. 3. Antonette Maria 1797, faren inderst Finnsnes. Etter 1801 vet vi ikke noe mer om Antonette. 4. Marith 1801, faren gårdmann på Øyjord. I 1815 var Marith 15 år gml. og 'tjener' hos Peder Ingebrigtsen i Botn (Stønnesbotn) og ble konfirmert derfra i 1822. 5. Maren 1805, faren inderst i Baltestad. Maren døde i 1806 i Stønnesbotn. 6. Christen Olai 1809, faren inderst i Stønnesbotn. I 1815 var Christen 'tjener' i Øyfjord hos Synnev Olsdatter, enke etter Jens Henrichsen som tidligere er omtalt. Da vet vi at Ole Olsen forlot Øyjord i 1803 og reiste til Baltestad, men i 1806 var han i Stønnesbotn (datteren Marith død). Det må være den rette Ole som er død i 1813, og Margrethe nå være død før 1815. Skifte etter Ole viktig.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.