Jump to content
Arkivverket
Guest Thorbjørn Granlund

[#63471] Prester.

Recommended Posts

Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Er det noen som kjenner til en prest som het Sig. Haga ? Han la bl.a. ned grunnsteinen til Osen nye kirke i 1924. Var han prest i Elverum ? Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Det kan være Sigurd Haga, som iflg. Prester i den norske kirke (utgitt 1974), var f. 22-8-1893 i Porsgrunn, sønn av faglærer og gårdeier Anton Haga (1856-1931) og Mina Kristine Høie (1861-1919). Gift 1927 med Elina Smith-Eriksen, f.9-8-1907, datter av lege Andreas Smith-Eriksen (1877-1939) og Bella Lundegård (1885-1955). Student 1912, cand.theol. 1917. Stiftskap. Hamar 1918, sogneprest Rendal 1925-42. Bosatt Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Det var også en biskop på Hamar 1943-45 som het Sigurd Haga. Samme mannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Takk for opplysningen. Men det kunne også vært interessant å vite om det var samme mann som også ble biskop. Noen som kjenner til når Siurd Haga døde ? Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I jubileumsboken for 1912-studentene i 1962 skriver Sigurd Haga: 'Sokneprest i Rendal til 1942, da jeg ble beordret til sokneprest i Elverum og prost i Sør-Østerdal. Sluttet i denne stilling 1945 etter 27 års tjeneste som prest. Siden bodde jeg 10 år i Lillehammer, til jeg i 1959 flyttet til Oslo.'Ifølge Dis-Norge's gravminner i Norge døde han 1. januar 1987. Gravsteinen står på Vår Frelsers Gravlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Mange takk for hjelpen. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Dete er nok biskopen.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Hvor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hamar bispedømme.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Unskyld at jeg spør, men hva betyr, eller hva mener du med dette tegnet som står før navnet ditt Knut ? Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Tolkning av tegnene før ”knut f”: Glimt i øyet, stor, rund nese og bart (Alternativ: Glimt i øye, trutmunn, dobbelthake). Men det var ikke dette som var mitt hovedpoeng.Sigurd Haga står altså på bispelisten, men her må man selvsagt komme med visse reservasjoner.Henrik Hille var biskop i Hamar. Men i likhet med resten av bispekollegiet, ble han i 1942 avskjediget av nazi-styret og senere forvist til Helgøya. Da freden kom gikk han selvsagt tilbake til embetet som biskop.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Takk for opplysningen. Jeg antar at jeg nå har forstått det riktig når det gjelder Sigurd Haga. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(11): Haga står ikkje på bispelista på Hamar bispedøme sine offisielle sider, http://www.kirken.no/hamar/tekstsider.cfm?id=31810 . Det reflekterer nok at Den norske kyrkja ikkje godkjenner offisiell (nazi-)statleg presteteneste etter embetsnedlegginga i februar 1942.Prestane (medrekna biskopar) - med få unnatak (Haga var tydelegvis eitt av dei) - la kollektivt ned den statlege delen av embetet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg fant mine opplysninger (innlegg 3) på denne siden: Lenke (se bisperekken litt nede på høye side)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg trodde Georg Falck-Hansen var innsatt av Nasjonal Samling som biskop fra 1942 til 1943, mens Sigurd Haga var biskop fra 1943 til 1945, men det er muligens feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Kanskje begge var innsatt av okkupasjonsmakta? Det vil jo høve med at Sigurd Haga ikke nevnte sitt bispeverv da han oppsummerte sin karriere, jf innlegg 5.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Under normale omstende var det Kongen (Statsråd) som innsette prestar og biskopar. Venteleg var det statsråd, dvs. Quisling-regjeringa (alle frå NS), som utnemnde Haga. Okkupasjonsmakta overlet nok slike detaljar til regjeringa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(17) ... som utnemnde Falck-Hansen (1942) og Haga (1943). Regjeringa ('den nasjonale', Quisling si 2. regjering) vart innsett 1. feb. 1942; prestane la ned embeta 24. feb.; og Falck-Hansen må altså ha vorten innsett etter denne datoen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Ved grunnsten-nedleggelsen i Osen i 1924 var antakelig Sigurd Haga en slags representant for biskopen og/eller prosten. Han hadde på dette tidspunktet enda ikke fått sogneprestembetet i Rendalen, men var stiftskapelan i hele Hamar bispedømme.Det var i det hele tatt overraskende at S.Haga er kommet med på en slik bispe-liste. Etter et raskt søk på nettet ser jeg kun Wikipedia som mulig kilde, (Lars Oves opplysning i innlegg 3), og det er vel neppe noen kirkehistoriker etter krigen som vil kalle Henrik Hilles 2 erstattere i bispeembetet for BISKOP.Men for å yte Sigurd Haga en smule rettferdighet ut fra det bildet vi har av ham som såkalt Nazi-Biskop, så navigerte han i tjenesten på en slik måte at han senere fikk relativt godt skussmål av ”Den midlertidige kirkeledelse” Lenke .Det skal visstnok ikke ha vært sjelden han så gjennom fingrene på handliger foretatt av jøssing-prester, som ellers ville ha blitt straffeforfulgt av nazi-myndighetene. Men samtidig avslører han sin holdning til de samme Nazi-myndigheter, når han sier: Innlegg 5: ”ble beordret til Elverum…..”. Nettopp denne typen beordringer, med årsak i embets-avsettelser og embets-nedleggelser i kirkekampen under krigen var parolen at man IKKE skulle forholde seg til Nazi-myndighetene, men til den ”Den midlertidige kirkeledelse”. Derfor er det ikke så merkelig at han i 1945 fikk avskjed i embetet (som sogneprest i Rendalen) med tap av både kappe og krage.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Lars Ove innlegg 15 : Sigurd Haga ble innsatt av Quisling-regjeringen i likhet med alle de andre såkalte nazi-biskopene.Men det spesielle med Haga, var at hans nærmeste forgjenger(Falck-Hansen) ikke var avsatt som følge av embetsnedleggelsen i februar 1942. Strengt tatt, så tok ikke Haga biskop Hilles plass, men Falck-Hansens. – Så kan man spørre seg om dette burde være formildnende ved rettsoppgjøret etter krigen.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Jeg takker alle for opplysningene, men jeg må beklage at jeg kom til å skrive feil årstall på grunnsteinsnedleggelsen av Osen kirke, det skal selvfølgelig være 1920, og ikke 1924. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Må vi da finne en ny Haga ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Nei. Noen ny Haga trengs ikke. Sigurd Haga ble stiftskapellan i Hamar bispedømme i 1918, og det matcher jo helt med grunnstensnedleggelse i i Osen i 1920.Men siden knut er inne på nok en Haga, så er det verdt å nevne at de som var som bidro med sterkt i koordinasjonen av kirkelivet i Hamar bispedømme i Henrik Hilles fravær (på vegne av Den Midlertidige Kirkeledelse) var den senere Bjørgvinsbiskopen Per Juvkvam og kapellan (i Ottestad tror jeg) Kristoffer HAGA.Sistnevnte Haga hadde ganske sikkert problemer med etternnavnet sitt, men så vidt jeg vet fantes det ingen familieforbindelse til Sigurd.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Men Haga sluttet i kirken i en alder av omtrent 51 år, så han *måtte* muligens slutte, og da foreligger det kanskje også en landssviksdom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er ikke sikkert det var nødvendig med noen dom. 'Opprensking' i offentlig tjeneste, og fjerning av de 'unasjonale', ble gjennomført i mai 1945, lenge før det forelå landssvikdommer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.