Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Inge Apesland

[#63492] GUNDER OLUFSØN (ca. 1580-1632) Trelasthandler og borgermester i Tønsberg

Recommended Posts

Guest Knut Inge Apesland

I dette forum har vært minst to tidligere artikler om Tønsberg-borgermestre på 1600-tallet.Her kommer en til - det jeg vet om ham - hentet fra verket Tønsbergs Historie og Ramnes bygdebok. Mitt spørsmål her er om noen i forumet vet mer om denne Gunder Olufsen og hans kone Karen.GUNDER OLUFSEN (ca. 1580-1632). Gift med KAREN RASMUSDTR. Gunder var trelasthandler i Tønsberg i 1620- og 1630-åra; Han drev liten krambodhandel, i 1622 var hans varebeholdning av importerte varer taksert til 94 ½ riksdaler. Han var nok ikke blant de største kjøpmenn i byen, men handlet med utlandet; trelast- og kornhandel og diverse annen handelsvirksomhet. I regnskapene for Akershus len 1627-28 oppgir han å ha solgt gjennom sin tjener ”vester ved landet” 4 tønner norskøl. I skatteåret 1627-1628 oppgir han å ha brygget 39 tønner malt til øl ”til husbehov.” I november 1624 seilte han en skute til Spania med sagdeler, furustolper og ved. Det er nok sannsynlig at han tok spanske handelsvarer med tilbake, f.eks vin. I 1630 seilte han en liten skute til Rostock i nord-Tyskland med bord, planker og ved. Han seilte også til Holland med trelast og tok vel der også en rekke vareslag med tilbake. I skattelistene 1624 over borgernes jordegods, står Gunder Olufsen med eiendom i gården Kråkere på Tjøme, og intet mere. Borgermester Gunder Olufsen overtok Fossan-gårdene i Re (Ramnes/Våle) i 1630 som pant for et lån på 1140 riksdaler han hadde gitt adelsmannen Claus Brockenhuus. Pantet ble ikke innløst og enken Karen og hennes barn / arvinger sto som eiere av Fossan til 1671. Gunder Olufsen var borgermester i Tønsberg i årene 1627-1631. Han døde tidlig i 1630-åra. Skattemanntall 1645; Karen Rasmusdtr. med jordegods taksert til ”4 ½ tønne hardtkorn,” Odelsskatten 1655 Tønsberg by; Karen Sal: Olle Gundersens; 5 mark (i skatt); Jordegods Søndre Fosßen: 1 skippund Meel. I 1657 oppføres Karen med jordegods ”1 skippund tunge.”Deres sønn var :OLUF GUNDERSEN (ca. 1620-1681). Sogneprest i Ramnes 1659-1681. Gift med SOPHIE CHRISTENSDTR. Ramnespresten Oluf Gundersen og hans søsken sto som eiere av Fossan-gårdene i 1671. Hr. Oluf og Sophie hadde følgende barn som vokste opp i Prestegården: 1. Gunder Olufsen Valle (ca. 1649-1724). Gårdbruker på Valle i Ramnes. G.m. Gunhild Hansdtr. Skjeldrum (ca. 1659-1733) fra øvre-Skjeldrum i Skoger. 2. Søren Olufsen Klokker i Ramnes, bodde på gården Gulsrød. 3. Karen Olufsdtr. G.m. Joen Hansen Hvid Prest i Ramnes etter hennes far. 4. Maren Olufsdtr. G.m. Niels Moss. Maren bodde i mange år som ubemidlet enke hos sin bror Gunder på Valle. Gunder ville at svogeren, presten Hvid skulle være med å fø på Maren. Gunder kjørte henne derfor en dag til Prestegården og satte henne av der. Maren fikk senere utbetalt pensjon på 40 riksdaler slik han hun fikk midler å leve av.Lurer på om noen vet mer om denne mer annonyme borgermester i gamle Tønsberg.mvh Knut Inge Apesland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Thorvaldsen

Gunder hadde pant i Arnaberg i Råde som han overtok i 1645.De hadde også datteren Maren som var gift med trelasthandler i Moss Auche Fichesønn Bennichmann. De overtok Arnaberg i Råde etter Gunder Olufsen.De hadde vel også datteren Ursula som først var gift med Augustinus Flor og senere med Bent Christophersen Hard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

Tusen takk til Knut i Moss.Det er skrevet en stor artikkel om 'Slekten Flor fra Firenze' i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (bind 38, 2001). Der nevnes også AUGUSTINUS AMBROSIUSSØN FLOR (ca. 1607-1668) Sogneprest i Våle i Vestfold 1635-1668, og prost i Tønsberg prosti 1660-1668. Her står at hans 1. kone er ukjent ved navn, men hun het trolig ÅRSLE (URSULA) - og at hun kanskje var datter av den forrige presten i Våle, hr. Bent Christophersøn Haard.Men Ursulas ? tilknytning synes uklar - flere teorier er fremsatt i nevnte Flor-artikkel NST i forhold til hennes tilknytning til GUNDER OLUFSØN i Tønsberg.Skal også sjekke bygdebøkene for Råde, om der står mer vedr. gården Arnaberg.Igjen takk for hjelp og tips.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Thorvaldsen

Vet du noe om den Niels Moss som var gift med Maren Olufsdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

Svar til innlegg 4: Nei, vet ingen ting om Niels Moss.Jeg kjente i utgangspunktet kun Ramnes-presten Oluf Gundersen (ca. 1620-1681) som barn etter Gunder Olufsen i Tønsberg.mvh Knut Inge A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Knut Inge (3):Jeg har kommet med en oppklaring av dette med Ursula i artikkelen: 'Var lensmannsenken Beritte på Sørby i Våle en etterkommer av Dyre Sevaldsson?' NST 39 (2004): 326-328.Hun het 'Ursula Gundersdatter' eller normalisert Årsle Gunnarsdottor. Kilden for dette har jeg opplyst i artikkelen. Ergo var hun ingen datter av Herr Bent, men hans enke. Hennes far skal nok antas å være Gunnar Olsson [evt. Gunder Olssøn] i Tønsberg.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

Takk til Are. S. Gustavsen (innlegg 6). Har på ny gått gjennom nevnte artikel, med henvisning til andre i NST ('med nye øyne'). Oppdager jo stadig informasjon og detaljer jeg ved tidligere gjennomlesning har hoppet bukk over og ikke registrert.mvh Knut Inge A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Knut Inge:Hyggelig at er interessert i Gunnar Olssøn og hans krets. Vi vet vel ikke så mye om ham, annet at han i 1624 skattet av Kråkerø. Innledningsvis refererer du Tønsbergs historie og Ramnes bygdebok på årstallet 1671, hvor hans arvinger eide Fossan.Om du finner noe nytt rundt Gunnar Olsson og hans eketefelle, samt etterkommere, er jeg svært interessert å bli underrettet.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

Takk til Are og Knut for innlegg nr 2 6. På bakgrunn av disse innlegg har jeg funnet mer info om borgermester / trelasthandler Gunder Olufsen i Tønsberg omkring 1630.Fra Råde bygdebok om gården Arnaberg er følgende info hentet: 1630: Borgermester Gunder Olufsen i Tønsberg overtok gården Arnaberg i Råde i Østfold som pant for et lån på 125 riksdaler og 1 ½ ort til gårdeier Peder Jensen Arnaberg. Dersom lånet ikke ble innfridd innen året 1635, skulle gården tilfalle Gunder Olufsen og hans arvinger til evig tid. Gjelda ble ikke innfridd, i tillegg løste Gunder ut andre pantelån (i alt 600 rdl) samt han betalte landskyld for to år som bonden ikke hadde betalt.Arnaberg var en av Råde bygdens største jord- og skogeiendommer og lå ved vannveien / fløtningsveien fra Glomma – over Skinnerflo – og ut til Krogstadfjorden.Gunder Olufsen satt med Arnaberg til 1635, da gikk gården i arv til en svigersønn Auche Fichesøn trelasthandler bodde i Moss, Auche solgte Arnaberg i 1653.Tidligere borgermester Gunder Olufsøn døde omkring 1635. Hans enke Karen og barna ble sittende med en stor del av jordegodset, bl.a. Fossan-gården i Våle / Ramnes. Jeg har også hentet mer utfyllende info om Gunders sønn:OLUF GUNDERSEN (ca. 1620-1681) Prest i Ramnes i Vestfold og litt om forholdene på Ramnes prestegård slik det er beskrevet i 1660-årene og 1685.Selv er jeg etterkommer gjennom Ramnes-presten og hans sønn igjen - GUNDER OLUFSEN VALLE på Valle i Ramnes og videre etterslekt på gården Tufte i Ramnes og til slekten L'Orange.Forsøker ellers å nøste opp så mange tråder og informasjon som mulig om slektsbakgrunnen i Ramnes og andre bygder (bl.a. Hedrum, Lardal, Skoger, Lier, Eiker-bygdene).mvhKnut Inge Apesland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.