Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#63534] Manglende tilbakemelding.

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

I det siste har det skjedd meg 3-4 ganger at jeg forsøker svare på et spørsmål stilt i et nystartet tema uten at temastarteren dukker opp med noen som helst tilbakemelding om svaret var av interesse, eller om det var helt på jordet. Man kan si at dette sjelden forekommer, for det store flertall av folk her oppfører seg annerledes. Likevel fikk jeg behov for å nevne de få unntak - med fare for å bli oppfattet som surmaget.Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne B. Kristiansen

Beklagligvis så er ikke alle like flinke til å følge opp det som dukker opp i temaene som de oppretter. Dette fører jo bl.a. at en reserverer seg for å hjelpe enkelte i lengde.Alle må jo gjennom en modningsfase før de er vant med å bruke brukerforumet. For meg har det vist seg som en skattekiste mange ganger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Det skjer av og til, dessverre, men jeg er enig med deg Astrid i at de aller fleste er flinke til å følge opp. Det viser seg ofte ganske fort hvem som ikke gidder å gi tilbakemeldinger, og da holder man seg unna dem for fremtiden :-)Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hilde Rossing

Vi må også ta høyde for at det kan finnes gode grunner til at noen ikke følger opp.Vi vet aldri hvorfor noen uteblir fra spørsmålet sitt!Synes ikke de/vi skal boikottes når det trengs hjelp neste gang.Mvh Hilde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne J. Engmo

Enig med Hilde ! Kan jo være sykdom/sykehusopphold som hindrer å følge opp et innlegg. En annen ting er at mange ikke er klar over at man kan bla seg tilbake til eget innlegg når det forsvinner fra siden.Selv ble jeg obs på den boksen ved en tilfeldighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Søkeboksen er viktig både for å finne igjen egne temaer og for å finne informasjon i andres temaer.Temaoverskriften bør inneholde navn på person som etterlyses og sted. Ved å søke på ett ord i temaoverskriften (for eksempel Stjørdal) pluss mitt eget etternavn finner jeg alltid igjen mine egne temaer. Temaoverskrifter som 'Tyding av kirkebok' inneholder for mange her inne videre søk etter informasjon, og har man mange temaer med denne og lignende overskrifter, kan jeg skjønne det blir vanskelig å finne igjen gamle temaer.Jeg er enig med Alf i innlegg 2 at det krever en modningsfase før man klarer brukes dette forum på en fornuftig måte.Når det gjelder ordet boykott, Hilde, så har jeg ikke brukt det her. Men man blir ikke direkte inspirert av folk som ikke kommer med en form for tilbakemelding.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Man ser dessverre at det fra tid til annen legges frem spørsmål som er dårlig definert slik at det ikke går klart frem hva som søkes, og hva man vet fra før. Hjelpsomme sjeler legger så ned et stort arbeid med å lete frem det de antar spørsmålet dreier seg om. Langt om lenge kommer så den som stilte spørsmålet på banen og nærmest avvisende kan fortelle at alt dette vet vedkommende fra før. Så har vi de som helt og holdent bruker forumet til å 'nøste' opp sine aner, men selv ikke undersøker eller bidrager med noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

I begynnelsen kan det selvfølgelig variere hvor godt man behersker forumet. Men klarer man legge inn et spørsmål, skulle det også være mulig å finne tilbake til det. Og klarer man det ikke, går det an å spørre hvordan man gjør det.Og da skulle det være mulig å fortelle hvorvidt man har mottatt et svar. For egen del synes jeg ikke det med takk er det vesentlige, men dersom man kanskje har brukt timer på å nøste opp i noe føles det tomt når det ikke gis tilbakemelding. Man har sendt noe ut i det store 'intet', og vet ikke om det har nådd fram.Som Else er inne på boikotter jeg gjengangere, men glemmer nok etter ei tid hvem det gjelder :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Andre Nygård

Hei.Det kan hende at noen i en periode ikke har tilgang til internett, slik som meg, da jeg er mye borte i forb. med arbeid. Men jeg prøver så godt jeg kan å svare på de innleggene jeg har startet når jeg får det til:).En annen ting (sikkert nevnt mange ganger før)som er viktig når man legger inn innlegg så er det viktig å legge sitt innlegg inn på de riktige fylkene, da er det lettere for oss som prøver å hjelpe å forholde oss til de fylkene vi mener behersker best(for meg vedkommer dette hovedsaklig Hedmark, Nordland, Sør-Trøndelag og Oppland).Jeg synes at det alltid er hyggelig å hjelpe, selv om det ikke gjelder mine egne aner. Men selfølgelig er det alltid hyggelig å få svar på de bidragene man har gitt.MVH Rune Andre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tordis Johnsen

Hallo!En enkel måte å finne igjen sine egne tema på også er og søke på sitt eget navn for da dukker alle temane du tidligere har lagt inn opp.Dette forumet er som tidligere nevnt en skattekiste hvis man er flink til også og følge det opp selv. Hvet ikke helt hvordan jeg skulle greid meg uten dette forumet for å få hjelp og råd.mvh.Tordis Johnsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tordis Johnsen

Hallo!En enkel måte å finne igjen sine egne tema på også er og søke på sitt eget navn for da dukker alle temane du tidligere har lagt inn opp.Dette forumet er som tidligere nevnt en skattekiste hvis man er flink til også og følge det opp selv. Hvet ikke helt hvordan jeg skulle greid meg uten dette forumet for å få hjelp og råd.mvh.Tordis Johnsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Jeg tror at slike mennesker har et ubehersket sinn. Ting farer litt for fort, kan man si. Det kan også skyldes en alminnelig mangel på høflighet eller at man rett og slett ikke er helt til stede.Jeg tror likevel ikke at det kan taes personlig. De fleste gjør det ikke bevisst; det er bare slik de er.Uansett kan man, slik som andre antyder, merke seg hvem det gjelder og avstå fra å hjelpe vedkommende senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Jeg forstår godt at det forventes svar når en prøver å hjelpe noen. Og det er mange her som gir utrolig omfattende og arbeidskrevende hjelp. All honnør til dem.Når det gjelder manglende tilbakemelding, skal vi også ha in mente at mange av oss (tror jeg) har tid å bruke på digitalarkivet fordi vi av helsemessige grunner ikke er i arbeid lenger. Det gjelder meg. Det forekommer da at jeg over kortere eller lengre tid holder meg langt borte fra tastaturet for å vinne tilbake kontrollen/stabiliteten i ryggen. Da kan jeg virke svært uhøflig dersom jeg la inn et spørsmål like før nedturen.Har en oversikten, er det uansett vanlig høflighet å gi tilbakemelding når en har hentet seg inn igjen, men det kan gå så lang tid at det hele er borte vekk..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Jeg tror nok de fleste er meget takknemlig for den hjelp som gis og eom er etterlenktet.Selv om det ikke kommer takk for alt tror jeg det er til stede.Jeg vil nå heller si at et svar med en enkel takk er bortkastet. det kan heller være en mer utdypende kommentar i den ene eller andre retning. Det gir også respons på den hjelp en har fått og hvordan dette settes i større sammenheng.Bare 'takk' er bare 'fyll'. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Du skulle vel ikke ha tilnavnet Margrete Munthe Astrid? Hvis ikke bør du be om å få det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg mener at man godt kan skrive bare takk, for da viser man iallefall at man har lest svarene man har fått. Det beste er jo hvis man har noe mer å skrive enn bare takk da. Mange har kanskje lagt mye arbeid i svarene med oppslag i bygdebøker og andre bøker, og da føles det jo litt irriterende at svarene ikke en gang ser ut til å ha blitt lest.Det kan være mange årsaker til at man ikke får takket eller skrevet kommentar til det man har fått svar på. For eksempel så kan pc-en ha tatt kvelden slik som det skjedde for meg i fjor i november. Jeg var uten pc i 10 dager, og senere var jeg uten pc på grunn av problemer med ny pc og juleferie i sammenhengende nesten en måned. Dette kunne jeg ikke forutse, og da er det vanskelig å få ta takket for svar man har fått. Nå før jeg reiste hjem til mine foreldre for å være borte fra pc i 3 uker glemte jeg å skrive det i et emne jeg hadde tatt opp, og det gikk 20 dager før jeg den 17.10 fikk svart på noe som hadde stått den 27.09.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Alle kan gløyme.Men, Terje (15), det må vere lov å oppfordre til alminneleg folkeskikk. Dersom ein bed om hjelp og får hjelp, er det minste ein kan gjere, å takke hjelparen. Eller?Å hjelpe er frivillig. Men om ein føler at hjelpa ikkje vert verdsett, så sluttar ein etter kvart med å hjelpe. Og dersom hjelparane trekkjer seg frå eit forum som dette, vil det slutte å fungere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Kanskje noen som ikke takker, venter på flere innlegg ? Jeg gjorde det omvendte en gang: Takket for innleggene og trodde det var enden, men så kom det flere til. Jeg følte meg nesten flau over ikke å takke de siste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Manglende tilbakemelding kan bero på mange årsaker, som er nevnt ovenfor, og hvis man ikke har en veldig god grunn til å la være å takke, så er det jo bare for oss aktive hjelpere med å slutte å hjelpe disse (et fåtall).Det som 'irriterer' meg er de som stiller et uklart spørsmål, hvorpå de får noen svar som ikke svarer til forventningene, og som da igjen feks svarer ' dette visste jeg fra før, men...'. Altså en kombinasjon av dårlig stilt spørsmål, og å holde igjen opplysninger.Så har vi de som ikke 'gidder' å gjøre egne undersøkelser først. De bare legger inn et tema og satser 100% på at det er andre som vil gjøre jobben. Det er misbruk av andres tid!En annen uting er

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Jeg er helt enig i innlegget til Astrid (1) og også enig i kommentaren til Torodd i forhold til innlegg nr. 15. Folkeskikk har ingenting med moralisme å gjøre i denne sammenhengen. Det hender også at noen svarer på innlegg (uten å si takk) med å stille et nytt spørmål. Det minste en kan gjør er å takke, med de forbehold som selvfølgelig kan skje i forbindelse med sykdom og pc krasj og andre uforutsette hendelser. Dette gjelder heldigvis de færreste av de som er på dette forumet. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Judith P. Abrahamsen

Hei til alle hjelpere!Jeg spør ikke så ofte her, og jeg forsøker alltid å søke i forumet før jeg spør (selv om det ofte er vanskelig å tippe hvvordan andre kan ha formulert det jeg lurer på), men når jeg først spør så prøver jeg å passe på å takke når jeg får hjelp.Noen ganger blir jeg heftet med andre ting i mellomtiden (arbeid/familie) og rekker ikke tilbake til tråden før den er blitt 'gammel' og jeg føler det er for sent å oppreise den fra de døde bare for å si 'takk'. Men jeg kan jo ta feil, i så fall får jeg si beklager til den/de som føler min manglende takknemlighet :-)Jeg skulle GJERNE hjulpet til mer her på forumet, men det er veldig sjelden folk spør om noe JEG kan... ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Hei gamle newser Judith. Det er aldri for sent å takke, og jeg har opplevd å få takk for noe jeg svarte på Slektsforumet nesten 1 år etter at jeg svarte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Det er vel ikke det å takke og bukke som er det viktigste. Men som jeg var inne på i mitt innlegg 7), og som jeg gjentar, er at man bør ikke komme med dårlig definert spørsmål og så stilletiende la andre legge ned et stort og unødvendig arbeid. Før man så selv lar høre fra seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Judith P. Abrahamsen

Selvfølgelig er det også viktig, Alvin.Jeg har opplevd å nesten svare meg selv i søken etter å klare å formulere et mest mulig innholdsrikt spørsmål :-) Eller i alle fall finne ut mer enn jeg trodde at jeg hadde oversikt over før jeg postet.Anne Lise: Heisann! :-) Jeg tenkte muligens som så at det postes så mye her allerede at jeg ikke hadde lyst til å «spamme» forumet med innholdsløse fraser uten at jeg hadde noe mer å fare med (noe jeg har funnet ut på bakgrunn av det jeg har fått hjelp til, eller ytterlige spørsmål basert på det samme).Men jeg skal tenke på det heretter, at for mange er det faktisk viktig å få et lite «takk» i retur. Takk :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.