Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#63650] Hans Henrik Brock, kaptein på Biri, kona Johanna Haberdorph - opphav og bustad?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Mathias Albert Haberdorph (Hansson) Brock, seinare distriktslækjar i Molde, var fødd på Biri 3.4.1773 som son av kaptein Hans Henrik Brock og kona Johanna Gonsager (Mathiasdotter) Haberdorph. Hans Henrik Brock var kaptein ved Oplandske Nationalinfanteriregiment, og Johanna Haberdorph var fødd i Bergen i 1742, men eg saknar følgjande detaljar om denne huslyden:* På kva gard på Biri budde denne huslyden (=fødestaden til sonen Mathias Albert)?* Kvar hadde Hans Henrik Brock opphavet sitt ifrå? Kva heitte far hans?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

Hei: Slektsboken om Legatslegten Broch finner du digitalisert på nettet - f.eks ved å søke på 'slekten Broch'.HANS HENRIK BROCK f. 1710 i Vefsn på Helgeland - sønn av sogneprest Ole Pedersen Broch og Dorothea Resen. Hans Henrik Brock var militær - død 1780 på Biri. Denne slekten Broch / Brock var presteslekt i Steigen / Hamarøy i Nordland fra siste halvdel av 1500-tallet i to generasjoner og derfra via Trondheim og Vefsn til Biri.HANS HENRIK BROCK ER STAMFAR FOR HOVEDGREN b AV SLEKTEN bROCH / bROCH, OMTALES FRA SIDE 30 I NEVNTE SLEKTSBOK.Mye info ellers om slekten Broch / Brock i ymse slektstavler på nett.mvh Knut Inge A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut Inge for klargjerande innlegg. Eg har vore inn og kikka på ætteboki, og eg finn det meste av det eg ønskjer å få greie på, men ein detalj manglar:* Kvar på Biri var det Hans Henrik Brock hadde bustaden sin?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Lurer på om det kan ha vært på Nedre Bollerud. Biri-Snertingdal Bygdebok nevner i hvcertfall at 'Fra 1760 gikk nedre Bollerud på handel mellom offiserer, løytnant Sommerfeldt, kaptein Hans H. Broch, oberst Krabbe o.fl.'Vennlig hilsen, Rune H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Rune for interessante opplysningar! Då er bustaden på plass, og problemet er løyst!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Ved skjøte datert 23.7.1771 kjøpte kaptein Hans Henrik Brock garden nedre Bollerud i Biri for 580 rdl. Antagelsen i innlegg (4) er derfor riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.