Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#63703] Sirianna Ursing Christophersdotter - gift i Tjøtta (Alstahaug) 1822 - opphav?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Nils Nilsson Sørfjorden og Sirianna Ursing Christophersdotter gifte seg i Alstahaug 13. sundag etter Trinitatis (Lenke).Nils har gardsnamnet Sørfjorden, men kvar var Sirianna ifrå?Eg ser av FT1801 for Alstahaug ei Sirianna Christophersdotter, 9 år, som bur på Tovaasen i Stamnes sokn, men alderen stemmer jo heller ikkje heilt...Er det nokon med lokal kunnskap som kan hjelpa meg identifisera opphavet til Sirianna?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Line Osberg Eide

Lenken er muligens feil. Kommer til Herø 1804.- hanne line -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Dette var merkeleg! Vigsli var i alle fall i Alstahaug i 1822...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Moren til Sirianna var jo Marit Sørensdatter, og hun er nevnt som datter i skiftet etter faren Søren Esaiassen i Ytre Nyland i 1784. Det er ikke ført noen kone på Esaias, og barna hans var:1)Ole Sørensen som var på arvetomten2)Niels Sørensen3)Maren Sørensdatter som var gift med Christian Andersen, Kierstad4)Marit Sørensdatter som var gift med Christopher Andersen, TovaasenDet kan være samme Særen Asaiassen(som kanskje skal være Esaiassen) som er nevnt i skiftet etter sin mor Saala Arentsdatter i Nyland i 1762. Iallefall hadde hun disse barna:1)Mons som var i Kobberdal2)Ole som var død, og her nevnes 4 barn av Ole3)Aren som var i Nyland4)Peder som var gift sønn i Novika i Alstahaug5)Iver som var død, og her er det nevnt en sønn av Iver6)Elias som var i Stokkasjøen7)Søren som var gift sønn på arvetomten8)Marit som var i tjeneste hos broren SørenKildene er selvfølgelig de utmerkede og uunnværlige skiftene som Svein Edvardsen har skrevet av for Alstahaug 1686-1780, og 1780-1810.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Geir og Anne Lise for nye innlegg. Mykje tyder vel på at det er Sirianna Christophersdotter frå Tovåsen som er bruri i 1822, men heilt sikre kan me vel ikkje vera, eller...?Finst det ei bygdebok for dette området som kan gje oss ein peikepinn?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Sirianna Christophersdatter, Tovaasen, Stamnes/Alstahaug døde i 1803. Det er en annen meget sterk kandidat: Sirianna Christophersdsatter, ca.1792 i Aag/Aae (Å) i Moskenes, Lofoten. Se Ft.1801. Hennes foreldre er Christopher Graae (Pedersen) og Agnethe Jensdatter.Denne? Sirianna Christophersdatter døde 1.5. 1859 i Sørfjorden i Tjøtta, hennes mann Nils Nilsen døde 25.10. 1855 i Sørfjorden.Dette er hentet fra Svein Edvardsens utmerkede skiftesamling: Skibnes U/Sørfjorden; Tjøtta 1860 Siriane Christophersdatter, enke hovedperson, døde 1. mai 1860. Karen Pernille Nielsdatter, gift, datter; Ole Andreas Nielsen, Skibnes Else Marie Nielsdatte, 32, datter; Kolvereid Agneta Østenberg Nielsdatter, gift, datter; Peder Olsen, Sørfjorden Bereth Johanne Nielsdatter, 25, datter; Robarnes.Se også tema nr. 24858 innlegg 15 der barna til Christopher Graae, Aae, er oppført. Merk også navnet Ursin er brukt i denne familien !Børje Jonsson har også noen av Siriannas forfedre på sin hjemmeside. Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Ein sein, men like hjarteleg takk til Kjell for siste innlegget om Sirianna.Eg trur du har rett når det gjeld opphavet til Sirianna; ikkje berre har me oppkallingi etter mori, men ein dotterson av Sirianna flytte sidan attende til Å i Flakstad (Moskenes), sikkert ikkje utan grunn...Etter dette ser eg på problemet som nokso sannsynleg løyst!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kitty Olsen

Det er nok rett det som blir skrevet i det siste innlegget, Sirianna Christophersdatter er fra Lofoten, datter av Christopher Pedersen Graa, og Agnethe Jensdatter. Dette fremgår også i et skifte fra 1825 etter hennes onkel Hartvig Pedersen, Evenstad at hans brordatter Sirianna Christophersdatter er arving, og er gift med Nils Nilsen og bosatt i Alstahaug i Helgelands fogederi.Det kan også nevnes at hennes datter Beret Johanna Jørgine Nilsdatter f 5/10 1834 reiste til Lofoten til Evenstad til sine slektninger. Hun ble der senere gift med Lars Larsen født i Hafslo 18/7 -1842. Disse to ble min manns tip-oldeforeldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kitty Olsen

Det er nok rett det som blir skrevet i det siste innlegget, Sirianna Christophersdatter er fra Lofoten, datter av Christopher Pedersen Graa, og Agnethe Jensdatter. Dette fremgår også i et skifte fra 1825 etter hennes onkel Hartvig Pedersen, Evenstad at hans brordatter Sirianna Christophersdatter er arving, og er gift med Nils Nilsen og bosatt i Alstahaug i Helgelands fogederi.Det kan også nevnes at hennes datter Beret Johanna Jørgine Nilsdatter f 5/10 1834 reiste til Lofoten til Evenstad til sine slektninger. Hun ble der senere gift med Lars Larsen født i Hafslo 18/7 -1842. Disse to ble min manns tip-oldeforeldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kitty for spennande innlegg, som stadfester opphavet til Sirianna!Elles er det interessant å høyra at du ættar frå Lars Larsson på Tuv. Det er den ættegreini som eg er oppteken av, og eg manglar no berre to detaljar, som du kanskje kan hjelpa meg med:* Dødsstaden til Charlotte 'Lotte' Christine Larsdotter Dalen (Alstahaug 29.4.1947, men kvar i Alstahaug)?* Kor mange (levandefødde) born fekk Ludvig Norman Larsson og kona Nicoline?Hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kitty Olsen

Charlotte Larsdatter og hennes mann Jacob Knudsen bodde de første årene de var gift i Vistnesdalen i Vevelstad kommune,derav navnet Dalen. I 1907 flyttet familien til Mindland i daværende Tjøtta kommune (nå Alstahaug) og bodde der til Charlotte døde i 1947. Når det gjelder barna til Ludvig Normann Larsen og kona Nicoline, så har jeg fått opplyst fra en annen av Lars Larsens etterkommere; Alfrid Johansen, Mo at han hadde 7 barn. Det var Nora, Harald, Johan, Lars, Petter, Gustav, og Åse. Fødselsårene har jeg ikke, med de er sannsynligvis født etter 1905 som var året da foreldrene giftet seg.Jeg har et spørsmål til deg Lars Øyane: Hvem var farfar til Lars Larsen Tuv og hvor kom han fra? Jeg har slitt litt med han. MVH Kitty

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kitty for nye spennande opplysningar!Då tolkar eg det slik at Lotte døydde på Mindland i Alstahaug.Med omsyn til borni etter Ludvig og Nicoline, so har eg fått opplyst at dei hadde ''sju born, som voks opp''; i denne utsegni legg eg at eitt eller fleire born må vera avlidne i ung alder...Farfar til Lars var Lars Augundson Dokken (1771-1833), husmann i Dokki nunder Kvam øvre i Hafslo. Han var frå garden La i Hafslo sokn. Lars og huslyden hans er omskrven i band VIII av Gards- og Ættesogi for Luster kommune, som er til prenting i desse dagar.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

I følge kirkebøker for Alstahaug har jeg funnet Karen Pernille Røberg født 2. juli 1822 med foreldre Nils Nilsen og Sirianna Ursing, Sørfjorden. (Ursing tror jeg må være feilskrift for Ursin). De andre barna som jeg fant er: Else Maria Petrica, født 2. november 1825. Agnete, født 10. mai 1829 og Beret Johanna Jørgine, født 5. oktober 1834, døpt 2. november 1834. Dåpsdatoene for de 3 første barna klarte jeg ikke å tyde.Her følger en anetavle for Sirianna Christophersdatter etter forsker Børje Jonsson : LenkeDet er ei grein som går tilbake til 'Benkestokkene' bl. annet.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Spørsmål til Lars E. Øyane: mor til Lars Larsen, som hette Karen Kristine (Kirstine?) Johannesdatter, Raaum, var hun datter av Johannes Nitter Christophersen,født 7.7. 1791 Sie og Margrethe Eriksdatter, født 12.2. 1786 ? Og var Margrethe Eriksdatters besteforeldre på morsiden Adam Reutz Hansen, født 1724 og Karen Munthe Clausdatter Rumohr, født 10.6. 1736 ? Takker for alle mulige opplysninger. Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kjell for nye innlegg!Jau, eg kan stadfesta dei opplysningane som du kjem med om opphavet til denne ætti. Røym (Raaum) er omskriven i band VII av Gards- og Ættesoga for Luster, medan Opheim (der foreldri ti Margretha budde) er med i band VI.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.