Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Bjernes

[#63801] Anne Pedersdatter, Trondenes evt. Trones i Senjen i 1811, f. 1765

Recommended Posts

Guest Geir Bjernes

Anne Pedersdatter er oppført under gården Håsand i Nordfold i følge Asbjørn P.Linds Slektsbok for Nordfold, s. 123, fam. nr.10. Hun var født eller døpt 14.07.1765. Lind henviser henne som 'Gift på Trones i Senja i 1811', se slektsboken s. 128 (609).I følge DIS Saltens 'Skifter i Salten' er Anne Pedersdatter tatt med i skiftet etter sin søster Berethe Pedersdatter som døde i 1811, skiftet avholdt 08.11.1811, internnr. 2609. I følge dette skiftet står det etter Annes navn 'i Trondenes ?'. Trondenes eller Trones er vel samme betegnelse, så det er vel sannsynlig at nevnte Anne Pedersdatter kan ha vært bosatt en eller annen plass i den tids Trondenes fjerding! Det er vel i utgangspunktet ganske håpløst å finne noe ut om henne, men dersom det er noen der ut som har oversikt over den tids befolkning i Trondenes, kan det vel være en mulighet! Er det noen som har noen gode forslag?Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Du skriver Trondenes evt. Trones i Senjen. Trondenes fjerding, hva skal det være? Trondenes og Trones er det samme. Jeg kan nevne at en rekke av gårdene i Lenvik var 'beneficeret Tronæs Kirke'. Man mente da dagens Trondenes. Det har aldri vært noen 'Trones Kirke' andre enn Trondenes. Gamle folk sa ikke Trondenes sparebank, men Trones sparebank. Det er således et meget stort område å lete etter Anne Pedersdatter på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Andreassen

Det er mange Anne Pedersdøtre i gamle Trondenes. Det hadde vært til stor hjelp med foreldrenes navn, event. søsken.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Ja, Alvin, hva skal det være? Det er det som er problemet! Her er det tre forskjellige beskrivelser av det aktuelle området hvor Anne Pedersdatter skulle ha bodd i 1811. Et område som omfattes av daværende Senja fogderi som besto av den tids Trondenes, Kvæfjord, Sand, Ibestad, Tranøy og Berg prestegjeld. Så det er som du sier et meget stort område å lete i. Det var i alle fall greit å vite at Trones og Trondenes er det samme, så kanskje er Trondenes (Trones) i Senja (fogderi) det beste alternativet å lete i til å begynne med.Ja, Rita, Anne Pedersdatter er ikke akkurat det enkleste utgangspunktet for å spore opp den 'rette Anne Pedersdatter' fra Folda, hun har utvilsomt ikke akkurat det sjeldneste navnet! Hun er rundt 35 år i 1801, og det er sikkert flere personer i Senja fogderi med det samme navnet som kan være aktuelle kandidater. Og for alt vi vet kan familien ha kommet til Senja etter 1801.Hvis en tar utgangspunkt i skiftene (DIS Saltens 'Skifter i Salten') finner jeg Anne Pedersdatter nevnt i 1783 og i 1790, henholdsvis etter sin far Peder Jensen og sin mor Malena Nilsdatter, noe jeg kommer tilbake til lenger ned. Da bodde hun hjemme og var ugift. I 1790 var hun 25 år gammel og sikkert gifteferdig, så trolig giftet hun seg like etter. Og hun var ganske sikkert gift i 1801!Så finner jeg henne bare en gang til i skiftene, nemlig som innledningsvis omtalt, i 1811, i skiftet etter sin ugifte søster Berit.Litt om familien til Anne Pedersdatter. Hun var datter av Malena Nilsdatter (1725-1790) og hennes 2. ektemann Peder Jensen (1734-1783). Malena var 1. gang gift med Hans Olsen (1713-1758) og familien bodde på Håsand i Nordfold, nå Steigen kommune. Annes halvsøsken blir da:1. Ole Hansen (1746-1787), g.m. Berit Eidisdatter (1753-1810), bosted Sommarset i Sørfold.2. Rakel Hansdatter (1747-1800), g.1.m. Knut Ottesen (1756-1782), g.2.m. Ole Nilsen (1759-1801-), bosted Skjelstad i Leiranger, Steigen.3. Tørris Hansen (1749, d. liten).4. Malena Hansdatter (1750-1808), g.1.m. Sven Nilsen (1758-1792), g.2.m. Jens Jensen (1766-1847), bosted Marhaugmoen i Leiranger, Steigen.5. Nils Hansen (1752-1796), g.1.m. Sara Pederdatter 81736-1791), g.2.m. Elen Kathrine Haldorsdatter (1758-1821), bosted Husøya i Hamarøy.6. Peder Hansen (1754-1813), g.1.m. Anne Olsdatter, g.2.m. Sofie Olsdatter (1763-1797), g.3.m. Pernille Hansdatter (1767-1847), bosted Hjemgam i Fauske.Malenas helsøsken blir:1. Hans Pedersen (1759-, d. liten).2. Martha Pedersdatter (1760-1808), g.m. Nils Nilsen Slangerup (1753-1808), bosted Nordfolda i Nordfold, Steigen.3. Berit Pedersdatter (1762-1811), ugift, bodde hos sin søster Martha i 1801.4. Jens Pedersen (1764-1812), g.m. Edia Kjellsdatter (1767-1845), bosted Håsand i Nordfold, Steigen.5. Elisabeth Pedersdatter (1767-1805-), g.m. Torkild Danielsen, bodde på Ånderbakkan i Norfold, senere i Botten i Leiranger, Steigen.Det fremgår dessverre ikke, så vidt jeg vet, hvor Anne Pedersdatter kan ha oppholdt seg i følge skifter etter hennes søsken, for som en ser var jo alle gift og hadde 'egne' arvinger etter seg.Dette var jo et utgangspunkt, så håper jeg, med god hjelp fra dere der ute, at dette gir resultat!Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Einar Tømmerås

Heisan Geir !I morgen skal jeg lete etter Anne Pedersdtr. f.ca.1765 .Når hun i tillegg hadde en søster Berethe kandet ikke være så forferdelig mange Anne - jenter det er snakk om i Trondenes. Da får du bekreftet eller avkreftetom Anne var fra Trondenes , nærområdet rundt Harstad.hilsen Odd Tømmerås

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Jeg ville som du, først konsentrere meg om Trondenes. Kan man få noe mer ut av skiftet i 1811? Med et skifte i et bo-oppgjør mener man gjerne det avsluttede skiftet som resulterer i en skifteutlodning. Men før man kommer så langt, har bo-oppgjøret gjerne vært gjennom behandlinger, vurderinger etc. Det har vært brev, regninger, krav, uttalelser etc. som er blitt vurdert. Alle disse 'bilagene' er bevart, og da spesielt i et skifte så sent som i 1811. Alt dette er samlet i de såkalte skiftepakker år for år. Disse pakkene kan ha noe forskjellig navn gjennom tidene. I disse pakkene kan man finne svært mye som ikke kommer frem i det avsluttede skiftet. Og her vil jeg spesielt nevne skifter som er insolvente, så arvingene ikke nevnes. I pakkene vil man finne arvingene navngitt etc. Kanskje vil du der finne mer om denne Anne Pedersdatter og hvor hun holdt til, og kanskje var gift med. Jeg er litt usikker på om Steigen ligger under arkivet i Tromsø eller Trondhjem. Nå er det meget tidkrevende å gå gjennom disse pakkene. Det er store pakker innbundet i gammelt grått papir. Mange har ikke vært åpnet på årtier. Det er så tidkrevende at man ikke kan regne med at arkivpersonalet har tid til å gjøre det arbeidet. Man må selv møte opp. Men pakkene er en gullgruve!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Takk for den fine responsen såpass sent på kvelden!Odd Einar, Anne Pedersdatter var fra gården Håsand i Nordfold, Steigen, ikke fra Trondenes! Men hun var gift og bosatt i Trondenes, i alle fall i 1811. Hvis en hadde bry og tålmodighet kunne en jo gå gjennom kirkebøkene for Trondenes etter 1811 for å prøve å finne dødsfallet til en Anne Pedersdatter i noenlunde rett alder.Alvin, takk for tipset! Steigen sorterer (dessverre!!) under statsarkivet i Trondheim, litt langt å reise dit her fra Narvik, det hadde vært kortere til Tromsø!Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hva med å lete etter Anne Pedersdatter i slektsbøkene for Ibestadområdet? Der er det helt sikkert mange, men familiene har jo nummer og det er lett å lete når du har fødselsåret 1765.Mener å huske at man kunne lete på Anne som fornavn og så kom alle farsnavnene i alfabetisk rekkefølge. Håper noen har tilgang til bøkene og kan gjøre søk der for deg. Skannet kirkebok kan hjelpe deg videre.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Glemte å ta med at bøkene for Trondenes er mindre oversiktelige og gir færre opplysninger, men det kan være vel verdt å ta en titt der også. Grunnen til at jeg nevner Ibestad, er at jeg har vært borte i et lignende tilfelle. Den jeg søkte etter var nevnt som boende i Trondenes, men jeg fant ham i Ibestad. Det er et stort område, men det skulle ikke være en umulig oppgave å finne din Anne Pedersdatter.IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Einar Tømmerås

Nå har jeg bladd gjennom papirene mine. Har lett fornavnAne-Anne-Anna og etternavn Peder - og Pettersen . Av de som stiftet bo her er det 25 stk. som er født mellom1700-1799.Hvis vi kutter bort de som er f. før 1750 ogetter 1780 sitter vi igjen med 10 stk. NemligA.Dorthea P. 1761-1831 gm.Anders Fransen-SamaA.P. 1754- gm.Henrik Erntsen-NordvikA.P. 1764-1828 gm.Mikkel Olsen-AunA.P. 1753- gm.Lars Kristensen-TrøsenA.Margrethe P. 1772-1840 gm. -AlvestadA.P. 1767- gm. -StorvannetA.Malene P. 1775- gm. -KilhusA.Elsebe P. 1770-1801 gm. -KilhusA.Margrethe P. 1777- -ErikstadA.P. f.? gm. Sven Sjursen 1761-1838 -Kaltdalen.Dette var alt av kandidater i mine papirer som kom inærheten av 1765. Og jeg tror alle er født i området her.TROR.Dette er Trondenes Herred som omfattet Harstad og litt avSkånland.Lykke til videre !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Andreassen

Alle personer ved navn Anne/Anna i Trondenes har mellomnavn, så hvis din du kan finne ut om din Anne/Anna har det vil det være til stor hjelp. Et par stykker her utmerker seg ved navnevalg på barna - særlig navnet Marlene.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

I scannet kirkebok for Folda 1745-1791 leser en følgende: 28de Juli (1765) Dom 8de post Trinit --- døbt Peder Jenss og Malena Nilsdr Haasand deres ægte br. nom: Ane fød 14de Juli. Altså het hun bare Ane eller Anne.Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Andreassen

Denne Anne Pedersdtr skulle altså giftet seg i 1811 iflg. slektsboken du siterer til - hvis jeg forstår dette rett. I Trondenes er det bare en Anne Elisabeth Pedersdtr som gifter seg i 1811. Hun er født i 1770 og dør i 1841. Det står ingenting i kirkeboka om hvor hun kom fra. Ingen av navnene som er nevnt tidligere er kandidater til din Anne da alle er født her eller har giftet seg og fått barn før 1790.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Rita, Anne Pedersdatter var allerede gift i 1811, noe som fremgår av skiftet etter søsteren Berit i 1811, se innlegg 1, jfr. innlegg 4, 3. og 4. avsnitt. Hun var altså 'Gift på Trones i Senja' ifl. Linds slektsbok for Nordfold.Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse Kristiansen

Jeg tolker sitatet fra slektsboken som at søster til arvelater, Anne Pedersdatter, var gift i Trondenes i 1811. Hun kan godt være ugift i Nordland i 1801, i Troms er det bare en Ane Pedersdatter 37 år i 1801 i passende alder. [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=19&filnamn=f11927&gardpostnr=7&personpostnr=119&merk=119#ovre>Lenke Hun er muligens av samefolket, synes det står finske i trolovelsesinnføringa LenkeHva med denne i Hamarøy 1801?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.