Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Mathisen

[#63809] Bendix Bredesen Heide - gift tre ganger. Konenes opphav ?

Recommended Posts

Guest Tor Mathisen

Bendix Bredesen Heide (ca. 1740 - 1822) skal ha vært gift tre ganger. Hvem hans første kone var, er ukjent for meg. De to andre var Benedikte Ulriksen (d. 1781) og Margrete Ulriksen (d. 1804). Sistnevnte giftet han seg med i Hamarøy i 1784. Skulle gjerne visst om disse to var søstre og deres opphav.Bendix var prest. Res.kap i Inderøy 1776-1783, res.pastor i Hamarøy 1783-1796 og sogneprest i Fosnes 1799-1817.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette har du vel fra før, men her er trolovelsen mellom Bendix Heide og Benedicte i 1777. Jeg synes det står at de var søskenbarn - jf. Nord-Trøndelag fylke, Inderøy, Ministerialbok nr. 730A02 (1762-1802), Trolovede 1776-1778, side 13. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16418&idx_id=16418&uid=ny&idx_side=-14>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei igjen!I folketellingen 1801 står det at Bendix var gift for annen gang Lenke. Og jeg kan heller ikke se at det står at han var enkemann i trolovelsen med Benedicte i 1777. Her står det også at de hadde kongelig bevilling til å inngå ekteskap, siden de var slektninger i annet ledd.Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Faren var David Ulrichsen gift med Anne Cathrine Heide, en eldre søster av Bendix far Brede Bendixen Heide.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Takk for svar. Ja, det ser ut som om Bendix var gift to ganger.Sist på 1760-tallet kom Bendix til Torget-gårdene i Brønnøy, som han hadde kjøpt. Han var da tydelivis ikke gift. I kirkeboka for Brønnøy finner vi han som fadder ved den første dåpen i 1769. Andre faddere var Benedicte og Margrete Ulriksen, som også da nevnes å være på Torget. Det står også ei Anna Marie Heide. Jeg trodde hun var kona hans, men det må være en slektning ?????Bendix klarte ikke å gjøre opp for seg kjøpet av Torget-gårdene, og forlot Brønnøy allerede tidlig på 1770-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Gjessing

Ole Heide Aas ga ut boka Slekten Heide i 350 år på eget forlag i Tønsberg i 1934. Jeg har en kopi.Her opplyses det (s.65) at Bendix Heide var gift tre ganger: 1: Benedicte Ulrichsen, død 1781, barnløs2: Margaretha Ulrika Ulrichsen, død 1804, barnløs3: Martha Marie Greve, fra Drammen, født 16. april 1778, død 1877Fire barn blir født i årene 1809-13: Brede, Louise Fredrikke, Helene og Benedictus Laurentius.Bendix Heide var (s.37) født 14. juli 1739. Han var sønn av Brede (Bredo) Heide (1706 - 14.mars 1784) og Maren Sofie Gram, sal. Røst (1732-1788) som ble viet i Domkirken i Trondheim 9. september 1755.Bendix Heide hadde sju søsken, ett av dem Ane Marie Heide, født 1747. Om henne sies det at hun oppholdt seg hos sorenskriver Lindeman på Fladset i Tingvoll og døde der 9. oktober 1810.Bendix Heides søster Anne Cathrine Heide var født i 1700 og var gift med kjøpmann David Ulrichsen, Drøbak (og senere med kommandant Johan Junge, Kongsvinger).Det er bare å beklage at Ole Heide Aas ikke oppgir kilder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Takk til Toril. Jeg har bestilt Heide boka gjennom mitt bibliotek, men nå har du gitt meg det som står der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Vedr (6); noen korreksjoner, Bendix ble døpt 11. juli 1739 så fødselsdatoen må være en annen. Hans mor var heller ikke nevnte Maren Sophie Gram (farens 4. kone), men Helena Christensdatter Theisen (farens 2. kone).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Gjessing

Jeg takker for korreksjonene. Når det gjelder Maren Sofie Gram, sier ikke Heide Aas at hun var Bendix' mor, bare at hun var Brede Heides andre kone. En glipp fra min side, og årstallene passer åpenbart ikke.Heide Aas sier Brede Heide var gift to ganger, først med Martha Marie Berg, født 1723, død 1753, og altså for annen gang med Maren Sofie Gram. Geir K. B. har opplysninger om at Helena Christensdatter Theisen var hans andre og Maren Sofie Gram hans fjerde kone. Hvem var han gift med første gang og tredje gang?Heide-boka har noen uforenlige opplysninger. Bendix Heide sies å ha barna Bendix (den eldste), Ane Marie, Claus Christian (den yngste) og fem andre navngitte.Nedtegnelser i en andaktsbok nevnes (s. 99): Jeg Claus Christian Heide var født den 6. Oktober 1764 paa Gaarden Siim i Børseskogn ved Trondhiem. Mine Fadrer var Fru Seijersted og min Fars Søster Anne Marie Hejde [...] Er Ane Marie Bredes søster eller datter? Er Claus Christian Bredes sønn eller sønnesønn?Heide-boka omtaler på side 111 Mina Rønning. Hennes fornavn er In(g)demine Kristine, og hun var gift med Martinius Remseth, ikke Grønseth. Han kom fra Sunnmøre. (Og de er mine tippoldeforeldre.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Først, jeg var litt rask når jeg skrev at han var gift 4 ganger. Første 'ektefelle' Catharina Hansdatter hadde han inngått ekteskapsløfte med og deres datter Helvig Catharina ble født og døpt etter at han inngått ekteskapet med Helena Christensdatter Theisen (Thaisen). Neste ekteskap er med Martha Maria Berg (barn finner du i Opsloe (Oslo Hospital, samme sted hvor foregående kone ble begravet) og endelig Maren Sophie Gram.Da det er mange Bendix Heide, får jeg anta at det menes Bendix Andersen Heide som i sitt første ekteskap med Elisabeth Steenkuhl (hennes 2. ekteskap) skal ha fått flg. barn i denne rekkefølge: Johan - Anders Bendix - Margrethe Marie - Claus - Birthe Sophie - Anne Cathrine - Jens - Bendix og endelig Brede (som ble døpt like før morens begravelse).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Gjessing

Takk til Geir K.B. Jeg må tilkjennegi min uvitenhet: Hvilken kilde er Opsloe (Oslo Hospital)?I innlegg (9) tredje avsnitt mente jeg egentlig å spørre etter barna til Brede Heide (1706 - 1784, sønn av Bendix Andersen Heide). Heide-boka nevner at han hadde disse barna:Bendix Heide f.1739Ulrik Kristian Heide f. ca 1745Ane Marie Heide, f. 1747Helene Heide døpt 1752 (i Domkirken)Else Kathrine Heide døpt 1753 (i Bakke kirke)Martha Marie Heide døpt 1756Andreas Gram Heide f. 1760Claus Christian Heide døpt i Børseskogn 1765Jeg er spesielt interessert i å få brakt på det rene om Claus Christian Heide var sønn av Brede Heide og dermed bror til Anne Marie Heide. I så fall stemmer ikke nedtegnelsen i andaktsboka (se innlegg 9) hvor han oppgir at Anne Marie Heide var søster av hans far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Gjessing

Never mind! Claus Christian Heide var sønn av Brede Heide og Maren Sophie Gram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg blir litt forvirret med hesyn til navn på hustruene til Bendix her?Kan dette tenkes å være damen med etternavn Gram, som er oppgitt f. i Drammen? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Eneste vielse jeg fant på Fam.s for Bendix Heide, som passer inn her , var denne: LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

Utdrag fra Vinger bygdebok II side 265: Sorenskrive Bendix Hejde var sønn av sokneprest Anders Pedersen Hejde i Strøm, Sør-Odal. Bedix var gift to ganger,først med Elisabeth Stenkul og annen gang med Gisken Schjeldrup, prestedatter fra Tynset. Kirkeboka for Vinger som begynner 1. januar 1689 har disse barnedåpene. 20/6 1690 Johan. 4/10 1692 Anders. 25/2 1694 Margrethe Maria. 28/12 1696 Claus. 4/8 1698 Berte Sophia. 16/2 1700 Anne Cathrine. 29/8 1701 Jens. 4/12 1704 Benedig og 28/5 1706 Breide. Elisabeth Stenkul døde i barselseng og begravet 15/5 1706 36 år og 8 m. gammel.Mvh. Finn Sollien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Gjessing

Jeg takker Finn S. for disse opplysningene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(11/10 (Geir Kamsvaag Berntsen): ) Jeg ser ikke hvilke av Brede Bendixen Heide's 8 barn som kan være døpt i Opsloe Hospitalsmenighet. Av opplistingen i innlegg #11 ser det ut til at Helene og Else Cathrine (begge døpt i Trondheim) er barn av Martha Marie Berg, men hennes barn skulle jo iflg. #10 være døpt i Opsloe Hospitalsmenighet !?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Under skifter i Drammen finner jeg en god del med navn Heide?Ellers er det også noen navnlikheter i disse skiftene, som jeg lurer på om har noe med slekten du etterlyser?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Glemte lenken til skiftene her: LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg legger også inn denne lenken med litt uskre data om Bendix: LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Samme kilde oppgir også Marthe Maria Greve f. Drammen 1778? LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her står nevnt litt om Bendix Heide : Lenke Bendix Lauritz Heide prest FosnesOm lenken går inn. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Per og spørsmålet i (17), Uldrich Christian Heide er døpt 16.03.1751 i Opsloe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Takk for innspill. Vet noen den videre skjebne for de fire barna Toril nevner i innlegg (6) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Da skulle i alle fall de 9 barna til Brede Bendixen Heide (Mai 1706 Vinger, HE - 14 Mar 1784 Skaun, ST) være på det rene :Med Cathrina Hansdatter (u.e.): - Helvig Catharina Bredesdatter Heide (f. ca. 1738)Med Helena Christensdatter Theisen (f. ca.1715?, begr. ca. 1750 i Opslo Hospitals menighet) : - Bendix Bredesen Heide, døpt 11 Jul 1739, død 1822 - Anna Marie Bredesdatter Heide (1747 - 9 Okt 1810)Med Martha Marie Berg (1723-1753) : - Uldrich Christian Heide, døpt i Oplsloe 16 Mar 1751 - Helene Heide, døpt 1752 i Trondhjems Domkirke - Else Kathrine Heide, døpt 1753 i Bakke kirke, Strinda, TrondheimMed Røst's enke Maren Sofie Gram (1732-1788) (g. 9 Sep 1755) : - Martha Marie Heide, f. 1756 - Andreas Gram Heide, f. 1760 - Claus Christian Heide, f. 6 Okt 1764 på Siim, Børseskogen, Skaun, STBrede Bendixen Heide bodde altså i Vinger (f. der 1706), (gamle) Oslo (1751), Trondheim/Bakke (1752/1753), Børseskogen (1764) og Skaun (død der 1784).Hvor bodde han ellers i sitt liv, og hva slags yrke hadde han ? Hvor kom konene hans fra ? Hvilken Røst hadde Maren Sofie Gram vært gift med ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.