Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Grete Botten

[#63817] Forfedre/mødre til Anne Larsdatter, døpt 14. nov.1852 i Stange

Recommended Posts

Guest Grete Botten

Anne Larsdatter ble gift med Even Nilsen i Stange kirke 27. nov. 1873. Hennes foreldre er Anne Olsdatter og Lars Pedersen, gift i Stange 25. juli 1846. Anne Olsdatters far er oppgitt som Ole Larsen Hemstadeie. Er det mulig å finne mer om han?Far til Lars Pedersen er Peder Hansen Langgarden. Jeg antar dette er den Peder Hansen som ble døpt i Stange 27, mars 1808, men er ikke sikker. Hvis det er han, stemmer det da at hans foreldre kan være Hans Pedersen (døpt 24. sept. 1786 i Stange) og Marthe Andersdatter (f 1784)? De giftet seg i Stange 8.1.1808. Dessverre greie jeg ikke å legge inn lenker, er det noen som kan bistå meg så blir det lettere å hjelpe meg.Hvis det er riktig Hans Pedersen jeg har funnet, så har jeg en del informasjon videre bakover fra Family Search og fra Stangeboka. Men som sagt, er jeg ikke sikker på om det er den rette Peder Hansen og Hans Pedersen jeg har funnet.Kan noen hjelpe?Mvh Grete Botten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er først en lenke til Anne Larsdatter og Even Nilsens vielse i kirkeboka for Stange 27 nov 1873: LenkeSe vielse nr 25.Her står hvor begge bodde ved vielsen . Mener det står Nødsle. Skal se om jeg finner flere opplysninger.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Fra denne kilden fant jeg vielse til Lars Pedersen og Anne Olsdatter i Stange 1846, har ikke funnet samme vielse i kirkebøkene til nå, men skal lete bedre:LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her fant jeg vielsen i kirkeboka for Stange, 1846, 2 jun Se nr. 22: LenkeHer står en del opplysninger om brudgommen f. på Feiring tror jeg det står. Litt vanskelig å tyde.Håper noen eksperter kan hjelpe deg her.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er vel da Anne Olsdatter datter av samme par f. Stange:LenkeDet ser for meg ut til at paret fikk mange barn på Stange.Får se om jeg finner familien i 1865?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Botten

Takk for bidrag. De fikk hvertfall en sønn Petro 11. sept 1846 i Stange. Men jeg finner dem ikke i 1865, den eneste Anne Larsdatter som kan passe med alder da, er legdsbarn på Tøraasen gård i Ottestad. Som konfirmant i 1867 bodde hun på S Ihleeie, hvis jeg har rett Anne Larsdatter. Men fremdeles er det mye usikkert her, synes jeg. Grete Botten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ikke så enkelt dette, men det er vel denne Anne Larsdatter du lurer på i 1865 i passe alder?' LenkeDe gamle Stangebøkene jeg har tar ikke mye slekt utenom gårdeiere. Håper noen lokal slektforskere kan hjelpe deg. I kirkebøkene står en del opplysninger som jeg har vansker med å tolke.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Gunn skriver i innlegg 4 at Lars var født i Feiring. I Feiring bygdebok under Langgard finner jeg faren Peder Hansen f 1797 og mora Mari Pedersdatter f 1802, d 1851. Peder var bruker av halve Langgard fra 1829 til ca 1839 da en bror tok over. I 1865 var Peder husmann i en plass under Langgard som het Rundkroken. I bygdeboka for Feiring bind 4 side 335 finner jeg disse opplysningene. Dessverre er ikke plassen Rundkroken nevnt, enda det blir henvist dit !Peder skal ha meldt flytting til Stange i 1821, og kanskje ble han gift der ? Det er ikke opplyst hvor Mari var fra.Foreldrene til Peder var Hans Pedersen 1761 - 1829 (1840?) g 1891 m Marte Arnesdatter fra Berger 1771 - 1839. De var brukere av Langgard 1800 - 1825.Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er vel da Hans Pedersen og Marte Arnesdatter på Langgaarden i 1801: LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er en datter av Hans Pedersen og Marte Arnesdatter født: LenkeGår sikker an å finne i kirkebøker. De andre barna av ekteparet fant jeg ikke i første omgang ved foreldresøk på Fam.s.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Om du ser på Hans Pedersen og Marte Arnesdatter i 1801-tellingen så tror jeg du også får hans foreldre som føderådsfolk på gården.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er vielsen til Soldat Hans Pedersen og Marthe (a) ført som Andreasdatter 1808 i Stange.Se kirkeboka øveste vielse 2. s.LenkeBegge er ført på Linstadeie ved vielsen.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Tja, her er det nok noe som skurrer. Tror ikke det kan være samme par som gifter seg i Stange i 1808 som Hans Pedersen og hustru med 3 barn i 1801 tellingen.Her tror jeg vi bør finne en tidligere vielse, men vet ikke om kirkebøker for Feiring dekker årene 1794 og framover?Tror nok at det trengs lokal ekspertise her , hva forslår Per Evensen her?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Kan dette være en mulig kandidat til Anne Olsdatter med far Ole Larsen i Stange?LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Nei, den Anne Olsdatter er nok for ung, er jeg redd.Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her tror jeg at jeg kan ha funnet den Marte Arnesdatter som kom fra Berger, se Påls innlegg nr. 9: LenkeHer passer alder og navn bra!Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ved foreldresøk på Arne Olsen og Johanne Frandsdatter fant jeg følgende barn f. Ø. Toten:Kari Arnesdatter , 1767: LenkeOle Arnesen 1770 og Marte Arnesdatter 1771( lenke i nr. 17)Kan også være flere barn f. av samme ektepar.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Da er det vel Johanne Frandsdatter som her er enke og bor hos en sønn i 1801, fortsatt på Berger.LenkeGunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Hvis vi forutsetter at forbindelsen tilbake til Feiring er korrekt slik den er beskrevet i innleggene over, er Anne Larsdatters farfars morfar Arne Olsen Berger i Feiring.Arne Olsen Berger ble første gang gift 14.desember 1752 med Kari Pedersdatter Hammerstadstuen, født 1719 på Østre Toten. Kari døde 46 år gammel i 1765, og enkemannen Arne giftet seg for annen gang 5.september 1766 med Johanne Fransdatter Panengen, født 1739 på Østre Toten.Arne Olsen Berger døde i 1796, 73 år gammel, og ble begravet 29.april.Arne Bergers foreldre var Ole Gulbrandsen Berger (død 1747, 61 år gammel) og dennes første kone Aase Larsdatter (død 1743, 60 år gammel). Arnes dåp kan ikke sees innført i kirkeboken, men ved påsketider 1723 blir ''Ole Bergers qvinde'' introdusert, og det er vel sannsynlig at dette er etter Arnes fødsel.En Gulbrand Eriksen på Berger i Feiring kjøpte i 1682 et halvt skippund tunge i Berger av Hans Hansen Hetschel på Morstu i Stange (tingbok for Øvre Romerike nr.23, fol.3a). Dette k a n være Ole Gulbrandsens far.Det ble skiftet etter avdøde Ole Gulbrandsen Berger 4.august 1747 (Øvre Romerike skifteprotokoll nr.6, fol.234a-235b). Her opplyses det at skifte etter hans første kone Aase Larsdatter ble holdt 28.august 1743. Ole Gulbrandsen etterlot seg enken Ingeborg Kristensdatter, tre barn av første ekteskap (Arne Olsen, 25 år; Mari Olsdatter, 32 år, gift med Ole Brynildsen Berger; og Siri Olsdatter, 27 år) og én sønn av annet ekteskap, Kristen Olsen, 3 år gammel.Den 27.november ble det tinglyst skjøte på 6 2/3 lispund tunge i Berger fra Ole Brynildsen Berger og Ole Arnesen Opperud (denne siste på sin myndling Siri Olsdatters vegne) til Arne Olsen Berger. Kjøpesummen var 150 riksdaler (tingbok for Øvre Romerike nr.57, fol.228b, og Øvre Romerike pantebok 1a, fol.262b).Det ble skiftet etter Arnes første kone Kari Pedersdatter (feilaktig kalt Anne i skifteprotokollen) på Berger den 15.april 1766 (Øvre Romerike skifteprotokoll nr.9a, pag.409-411). Hun etterlot seg enkemannen Arne Olsen og de to barna Mari Arnesdatter (11 år) og Marte Arnesdatter (7 år).Etter at Arne Olsen Berger var død, ble det skiftet etter ham den 5.oktober 1796. Han etterlot seg enken Johanne Fransdatter, to barn fra første ekteskap og fem barn fra annet ekteskap. De to barna fra første ekteskap var Mari Arnesdatter (gift med Ole Kristiansen Torgunrud) og Marte Arnesdatter (gift med Lars Olsen Langgaard). Barna fra annet ekteskap var Anders Arnesen (21 år), Fredrik Arnesen (18 år), Kari Arnesdatter (gift med David Pedersen Langgaard), Marte Arnesdatter (gift med Hans Pedersen Langgaard) og Anne Arnesdatter (16 år).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Botten

Det stemmer nok at familien til Peder Hansen kommer fra Feiring og Østre Toten, så her kom det mye interessant opplysning om familien til Lars Pedersen. Jeg bet meg særlig merke i handelen med Hans Hansen Hetschel på Morstu i Stange (innlegg 20)da han har to døtre som er mine egne formødre. Skal lete videre etter ekteskap i kirkebøker for ø Toten og se hva jeg finner.Og så nå skal jeg prøve å lete videre etter Mari Pedersdatters slekt, kanskje er hun fra Ø Toten, eller fra Stange.Mvh Grete Botten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Til (21): Ifølge Feirings historie, bind IV, s.335, var Peder Hansen Langgaards kone Mari Pedersdatter fra plassen Grønland under Hammerstad på Toten, født 1802 av foreldre Peder Jensen og Marte Larsdatter. Ifølge samme kilde døde Mari i 1851.Vi finner Maris foreldre og familie omtalt i slektsregisteret i Totens bygdebok, bd.IV, s.195, under plassen Hafsrud eller Reinsbystuen under Reinsby: Peder Jensen Grønland under Hammerstad, født 1781, gift 1801 med Marte Larsdatter Skramstadstuen, født 1775, bodde i Reinsbystuen 1801-1809, og de var senere gårdbrukere på Berget i Stange. Deres eldste datter Mari, født 1801, ble gift 1822 med Peder Hansen, gårdbruker, senere husmann på Langgård i Feiring.Til (9): Plassen Rundkroken under Langgård er omtalt i Feirings historie, bind IV, s.321. Her står det at Peder Hansen Langaard, født 1797, var husmann her i 1865, men at han hadde hatt Nordstun Langgård ca.1829-39. Her hadde han ikke greid seg og ble husmann på gården. Peder Hansen og Mari Pedersdatter hadde barna Lars Pedersen (født 1826), Anne Marie Pedersdatter (født 1829), Jens Pedersen (født 1832, død samme år) og Jens Pedersen (født 1835).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Så bra med så flott hjelp her .Lykke til med resten.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Botten

Tror jeg har funnet dåp for Anne Olsdatter, 3 sept 1820 i Stange. Det passer med alder ved ekteskap og farens navn, morens tolker jeg som Anne Amundtr. Foreldre bor på Hemstadeie (som ved Anne ekteskap i 1846) og alle faddere er derfra. Da kan jeg nok finne deres ekteskap også. Mvh Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Se ekteskapet i kirkeboka, lenke innlegg nr. 4. Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.