Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Aud Kalland Sterten

[#63834] Peder Pedersen Grums gavebrev

Recommended Posts

Guest Grete Singstad Paulsen

Kan Peder Pedersen Grum være en sønn av Peder Mortensen Grum og Kirsten Nielsdatter Schriver? Peder Mortensen Grum var lagmann i Trondheim fra 1623 og til sin død i 1631.I gavebrevet ser jeg at Peder Pedersen Grum tilgodeser sin kone, Kirsten Pederdatters brordatter Bente Bendixdatter Muus.Aud - du etterlyser opplysninger om Bendix Muus, men vi må vel være åpne for at det kan være hans kone som kan være av Muus-slekt?Det er fristende å lufte en teori om Bente Bendixdatter Muus kan være barnebarn av Peder Olufsen og Bente Nielsdatter Muus? (Hvis dette paret har barn sammen da?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Takk for interessen rundt slektene Grum og Muus.Jeg har sett litt på Peder Mortensen Grum og Kirsten Nielsdatter Schriver. Peder Pedersen Grum på Selbekken må i såfall være en ukjent sønn av dette paret. http://ahrenkiels.dk/toldsted/per03917.htmJeg mener å ha lest i bygdeboka for Stadsbygd eller Rissa at Peder Selbekken var lensmann. Kan noen bekrefte det ?Bente Bendixdatter kan ha slektsnavnet Muus fra sin mor,-du har et godt poeng der.-Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Ser du har lagt ut spørsmål om temaet på DIS også: LenkeDer ser jeg du har 6 barn av paret Jacob Jensen og Bente på Havna, men ingen ved navn Bendix dessverre. Har kikket litt på hvilke faddere de brukte og det er interessant at Henrik Hornemand og Anne Hornemand var faddere ved henholdvis dåp 1 og 2.Aud: Det hadde vært interessant å høre din teori om hvorfor du tror Bente Havn og Bente Bendixdatter Muus kan være én og samme person.Mvh Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Hei,Jeg skulle sikkert ha opplyst om at jeg har lagt inn etterlysningen på Dis Slektsforum, beklager det.Kirkeboka for Stadsbygd i perioden 1709 - 1720 mangler dessverre. Vielsen mellom Jacob Jensen Esvik og Bente finnes ikke i kirkeboka for Stadsbygd. Det kan være at de har giftet seg i Domkirken, men det har jeg ikke sjekket.Jeg har ikke Jacob og Bente i min egen anerekke, men antok at gavebrevet og opplysningene som kommer frem der, kunne være interessant for andre som kan føre sine aner tilbake til Havnagården først på 1700-tallet.Jacob og Bente får seks barn som vi kjenner til, - Nils, Kirsten, Jens, Regine, Ingeborg og Jens.Navnet Bente har jeg ikke funnet i kirkeboka før 1721, ved dåpen til sønnen Nils. (De dåpsinnførslene jeg har registrert gjelder kun områdene Ingdal og Lensvik.) Regine er heller ikke brukt i Lensvik før 1726. Kirsten Selbekken, identisk med Peder Grums kone Kirsten Pedersdatter, er fadder ved dåpen til Nils Jacobsen døpt 1721.Kirsten Pedersdatter døde på Selbekken 1723, 78 år gammel. Gravlagt 2. juli 1723. Jacob og Bente døper sin datter Kirsten 10. mars 1723, - antagelig en oppkalling etter Kirsten Pedersdatter.Ut i fra alder og det faktum at navnet Bente ikke er registret i Lensvik før 1721, synes jeg dette var noe som var verd å se nærmere på. Jeg vil tro at mor til Bente Havn het Regine. Jacob Jensen Esvik Havn var sønn av Jens Olsen og Ingeborg Esvik.Jacob Jensen er oppgitt å være 11 år i Manntallet av 1701. Han har en bror Joen døpt 24. nov 1700, fadre ved dåpen var bl.a: Hans Petersen og Rasmus Krag. Ei søster Elen døpt 24. feb 1706, blant fadrene var Ane Ebbe CarstensenRasmus Krag er omtalt i Gårds og slektshistorie for Rissa bind III: Rein klosters ombudsmann Rasmus Knutsen Krag stevnet i 1699 Rasmus Hansen og hans kvinne ved Strømmen, for øltapperi på en helligdag.Hans Petersen er nok identisk med Hr. Hans Pedersen Arentz. I debatten 5191 (5), -Kirkebøker fra Stadsbygden i Fosen prosti, Nidaros, finner vi; (-og her er Peder Pedersen (Grum) Selbekken også fadder )S 23 1708 d 21 Junij et drenge-barn till daaben udj Stadzb: kk: faderen hr: Hans Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h/fendrich? Schi???, Peder Pederss Selbechen, Ebbe Castensøns hustru og datteren AneUt fra fadderlistene kan vi se et mønster som plasserer både Peder Pedersen Selbekken, samt Bente og Jacob Havn i det øvre sjikt av det sosiale lag i datidens Stadsbygd.Mvh Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

(6) Henrik Hornemand og Anne Hornemand som jeg nevner over (4) må vel være Ebbe Carstensens sønn og hustru.Helt ening at fadderne gir en pekepinn av et høyere sosial lag enn bondestanden for øvrig. Det er absulutt verd et forsøk på å finne flere tråder. Et sted å begynne er å gjøre et forsøk på spore opp Bente Bendixdatter Muus. Det vi vet er at faren hennes heter Bendix og moren hennes kanskje heter Regine, og at en av dem bærer slektsnavnet Muus. Et eller annet sted må det da finnes noe nedskrevet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Kan denne Bendt / Benedictus kanskje være Bentes far ?BENT OR BENEDICTUS MUUS Event(s): Birth: Christening: 25 JUL 1660 Trogstad, Ostfold, NorwayParents: Father: NIELS MUUS Family Mother: IDEA PETRIHan er født 1660, og kan ha blitt far til Bente omkring 1690.Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

(8) Jeg har også tenkt på Benedictus Nilsen Muus. Vet ikke noe mer om han enn at han var bror til Else Nilsdatter Muus, som var gift med Nils Thommasen Wisløff. Wisløff var bytingskriver i Trondheim 1674-1705.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Ser at Per Nermo har ført opp at Bent Nilsen Muus var gift to ganger. 1. gang med Karen Casparsdatter, og hadde i dette ekteskapet to døtre døpt i Oslo: Ide f. 1683 og Maren f. 1685. Han giftet seg 2. gang i 1702, så Bente må i så fall være født i første ekteskap.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Her er den aktuelle Bent Muus i Mt1701 for Høland LenkeEr han kanskje omtalt i ei bygdebok ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Dåpen til Bent Nilsen Muus eldste datter, Ide: Lenke Se ve. side, andre spalte, nesten nederst. Som man kan se er hun født utenfor ekteskap. Jeg har ikke klart å finne dåpen til søsteren Maren ennå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Nei - Jeg tror vi har feil mann. Det virker ikke helt sannsynlig at Bent Nilsen Muus og Kirsten Pedersdatter skulle være søsken. I så fall var de halvsøsken, og jeg finner ingen spor så langt som skulle tyde på at Bent Nilsen Muus hadde en havsøster.Det er mer sannsynlig at vi leter etter en mann ved navn Bedix Pedersen. Datteren Bente Bendixdatter Muus kan ha fått navnet Muus etter sin mor eller fått det i 'dåpsgave'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

(13) Det vil si: han hadde halvsøsken, men deres farsnavn var Anders.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Jeg er enig i det, ut i fra opplysningene i gavebrevet skal Bentes far hete Bendix Pedersen.Jeg ser at slekten Muus skal være omtalt i Trønderslekten Gram. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Først må jeg få rette en setning i innlegg 6. Det skal selvsagt være: Ut fra fadderlistene kan vi vel se et mønster som plasserer Peder Pedersen Selbekken, osv.Det ser ut som det blir vanskelig å komme videre i denne omgangen.Grete, takk for at du brukte tid på dette.Mvh Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

I et skifte datert 21. april 1683 på Øvre Tøndel i Lensvik er Peder Pedersen (Grum) nevnt som 'Bonde LehnsMand'.-Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Aud - så fint at du har funnet bevis for at Peder Pedersen Grum var lensmann. Vi får håpe at hvert nye funn fører oss nærmere svaret om hvem Bente Bendixdatter Muus var datter til, og om hun er samme person som Bente Havn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.