Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#63860] Ole Wilhelm Christian Henriksen (1813) og huslyden hans i Hadsel -ei utfordring?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Dette er ei ''forenkla'' og ''betra'' utgåve av tidlegare tema #14234, som eg aldri fekk noko svar på...Ole Wilhelm Christian Henriksen, fødd på Tenstrand i Hadsel 13.10.1813, gifte seg i Hadsel 29.10.1863 med Christina (Marie) Olsdotter (Sjøthun), fødd i Hafslo i Sogn 23.2.1826. Parfolket buddei mange år på plassen Raftstrand under Raften i Hadsel, men var i 1900 komne i hus hjå eldste dotteri hennar på Levik under Brakset i Hadsel. Dødsdatoane deira (båe etter 1900!) er førebels ukjende.Det var seks born i denne huslyden:a. Dorothea Marie ''Marie'' Henriksen, fødd i Borge 20.8.1851 - lagnaden hennar vert drøfta i tema #63835.b. Christian Martin Simon Aronsen, fødd i Hadsel 3.11.1858, er kalla Aaronsen i 1865 og Olsen(!) i 1875 - seinare lagnad ukjend.c. Alette Oline Hansine Olsen, fødd i Hadsel 1.5.1861m er nemnd i 1875 - seinare lagnad ukjend.d. Ole Johan Ingvald Olsen, fødd i Hadsel 30.5.1864, døydde i Hadsel 8.10.1874.e. Bertha Johanne Olsen, fødd i Hadsel 3.6.1867, vart konfirmert i Hadsel 1882 - seinare lagnad ukjend.f. Kristianne Marie Jonette Olsen, fødd i Hadsel 24.10.1869 - lagnaden hennar vert drøfta i tema #63836.Eg har i kveld søkt gjennom ektevigde og utflytte for Hadsel 1880-1900, men finn ikkje spor av korkje Christian, Alette eller Bertha. Ikkje heller finn eg dei i passasjerlistene over Trondheim.No appellerer eg til einkvan med lokal kunnskap i Hadsel om hjelp til å finna:* Dødsfalli til Ole Henriksen og kona Christina?* Lagnadane til Christian, Alette og Bertha?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjarte Hesjevoll

Her er en mulig kanditat til Alette f.1961 i 1900: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjarte Hesjevoll

Skal selfølgelig være 1861!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei Lars!Ved et tilfeldig søk i LDS/Family Search på Christian Aronsen dukket det opp et giftermål i Bø i Nordland i 1883. Her er giftermålet i selve kirkeboka mellom Kristian Martin Simon Aronsen og Sevrine Kristine - se nr. 26 - Nordland fylke, Bø, Ministerialbok nr. 891A07 (1878-1895), Ekteviede 1883, side 282. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2647&idx_id=2647&uid=ny&idx_side=-242>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Bjarte for spennande innlegg! Eg har funne fødsli til Anna Marie Kristine Dalberg, fødd i Hadsel 20.3.1886, og mori er Alette Oline Hansine Olsdotter, so dette er rett person! Kjempeflott!Eg har ogso funne Mathias Bonsak Johnsen fødd i Hadsel 1.7.1847, MEN eg finn ikkje vigsli deira, og heller ikkje finn eg dei tre borni fødde mellom 1895 og 1899! Dei må ha vore disenterar...!? Eg ser forresten at Anna Dalberg i 1938 vart utmeld av statskyrkja for å gå inn i Pinselyden!So er det eit godt spørsmål; kvar finn me fleire detaljar om Mathias og Alette, som til dømes dødsfalli deira?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Kristian Martin Simon Aronsen g. Serine Kristine Bernhardine Andersdatter f.1861, d.1905(se innl.4). Serine datter av Anders Lockert nilssen Brønlund og Martha Knudsdtr., f. i Bergen 1824, enke etter Knud Pedersen fra Nordfjord. Anders og Martha var ikke gift. I Bø Slektshistorie har dette paret 6 barn: 1. Inga Charlotte Amalie, f.1883. 2. Kaja Magdalene, f. 1884 3. Petra Martine Konstanse, f.1887 4. Olaf Karensius, f. 1890 5. Berntine Kristofa, f. 1893 6. Nikoline Marie, f. 1897. Slektshistoria har ikke flere opplysninger om barna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Her er Serines død: Lenke . Kristian ser ut til å være i livet da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Pål for kjempeflotte opplysningar om Kristian Aronsen. Eg har fått greie på alt eg treng vita om denne karen, med eitt unntak:* Dato og stad for dødsfallet hans?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eit anna problem har dukka opp her: Eg finn ikkje Aronsen-huslyden i FT1900, men då Nikoline vart fødd i 1897, var dei plassfolk under Haugsnes, medan Serine døydde som husmannskone på Fjellstrand i 1905. Er Fjellstrand ein plass under Haugsnes, eller ligg Fjellstrand under nabogarden Skorpen? Er det nokon som er lokalkjende der oppe?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Ang. Serines død, så leser jeg: Pladsm. Kristan Aronsen (Bogen) og bopel Kvernfjord. Kvernfjord hører dels til gnr. 4, Skorpa og dels til gnr. 3, Haugsnes. Fant familien til slutt i Bd. I av Bø Bygdebok av Rolv Straume under Haugsnes (s.420). Bogen, Kvernfjord hører til Haugsnes. Der står det at familien flyttet til Raften i 1902, men Serine er innført som død i Kvernfjord 1905!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Pål for nytt spennande innlegg.Om eg tolkar dette rett, so flytte med andre ord Kristian Aronsen attende til Raften i HADSEL, rimelegvis etter at kona døydde, og difor har ikkje bygdeboki for Bø noko meir om borni...? Då er dei vel konfirmerte i Hadsel...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Far til Dorothea Maria Henriksdatter var Henrik Eliasen Lenke nr 61

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiher på 1865 ft står familien til Ole og Kristianna [url="http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1866&kenr=002&bnr=0048&lnr=00>Lenkepå Christians fødsel står det som kommentar, 'oppgitt av moderen som kom hit forige høst (1857) fra Vaagan. Hendes andre leiermål.så litt på diskusjonen om Dorthea Marie Henriksdtr og på linken til fødselen. tydet morens navn til Kristine Hansdtr, eller tar jeg feil!!!her er ekteskapet til Even Rønning nr. 2 i 1881 2/1LenkeHer er Ole Henriksen, Raften og Anton Rasmussen, Tengelsfjord, forlovere og farsnavnet er Henrik Ulriksen (pussig nokk) se og klokkerboken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Steinar og Michael for nye spennande innleggEg har no oppdatert manuskriptet mitt for denne huslyden og tek med alt her:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Christina Marie Olsdotter Sjøthun, f. i Hafslo 23.2.1826, flytte i 1846 til Nordland, og me finn ho att i Hadsel der ho 29.10.1863 gifte seg med Ole Wilhelm Christian Henrikson frå Tenstrand i Hadsel, f. i Hadsel 13.10.1813. Ole var husmann og fiskar, og han og Christina budde på Raftstrand under Raften i Hadsel der Ole d. 22.1.1909 Christina Henriksen d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? - etter 1900! – etter 1909?)Ole og Christina fekk fire born i lag, men Christina hadde òg to born frå før:a. Dorothea Marie, kjend som Marie Henriksen, dotter av Christina og arbeidsmann Henrik Ulriksen på Smevik i Borge (1798-1853), var f. i Borge 20.8.1851, men voks opp hjå mor si i Hadsel. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1900!)Ho gifte seg i Hadsel 8.1.1881 med Even Torgerson Rønning, f. i Bjerkhageeiget i Vestre Gausdal 9.1.1848. Han d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – Hadsel – Melbu sokn!)25.11.1938.¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1900: murar, husmann og fiskar på Levik under Brakset i Hadsel – kva sidan??)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – minst fire:* Charlotte Theodore Oline Evensen, f. Hadsel 27.3.1883* Karlot Olaf Evensen, f. Hadsel 30.5.1886* Julius Theodor Evensen, f. Hadsel 1.9.1888, d. kort etter* Erling Meyer Evensen, f. Hadsel 20.8.1893)b. Kristian Martin Simon Aronsen, son av Christina og husmann og fiskar Aron Arctander Peterson på Kallerhaugstranden under Offersøy i Buksnes (1836-1916), opphavleg frå Lien i Evenes, Ofoten, var f. i Hadsel 3.11.1858 og d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – Raften i Hadsel?)Han gifte seg i Bø 9.11.1883 med Serine Kristine Bernhardine Andersdotter frå Haugsnes i Bø, f. i Bø 20.7.1861. Ho d. som husmannskone på Kvernfjord i Bø 12.12.1905. Kristian Aronsen var fiskar, og han og Serine budde som husmannsfolk på Kvernfjord under Haugsnes i Bø, men som enkjemann flytte Kristian attende til Raftstrand under Raften i Hadsel.¤¤¤¤¤ (sjekka om dette stemmer?)Han og Serine fekk seks born i lag.c. Aletta Oline Hansine Olsdotter, f. i Hadsel 1.5.1861, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1900!)Aletta gifte seg¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?)med enkjemannen Mathias Bonsak Johnsen, f. på Solum i Hadsel 1.7.1847. Han d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? - e. 1900!)Mathias var fiskar og tok over som gardbrukar etter foreldri sine i Strømfjordvik (Sildvik) i Hadsel der han og Aletta budde levetidi ut.¤¤¤¤¤ (sjekka om dette stemmer?)Dei fekk¤¤¤¤¤ (kor mange? – minst tre!)born i lag, men Mathias hadde òg¤¤¤¤¤ (kor mange?)born frå første ekteskapet sitt, medan Aletta hadde ei dotter frå før.¤¤¤¤¤ (dotter hennar:* Anna Marie Kristine Mikaelsdotter Dalseng, f. Hadsel 20.3.1886 – utmeld til Pinsevenane 1938!)d. Ole Johan Ingvald Olsen, f. i Hadsel 30.5.1864, d. i Hadsel 8.10.1874.e. Bertha Johanne Henriette Olsdotter, f. i Hadsel 3.6.1867,¤¤¤¤¤ (n. 1875 – konf. 1882 – lagnaden hennar?)f. Kristianne Marie Jonette Olsdotter, f. i Hadsel 24.10.1869, d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – Hadsel!?)29.9.1950. Kristianne gifte seg i Hadsel 13.11.1890 med Simon Andreas Olsen, f. på Åndstav i Hadsel 8.4.1866. Han d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)5.4.1935. Simon var skomakar og fiskar, og han og Kristianne tok over som plassfolk etter foreldri hennar på Raftstrand under Raften i Hadsel. Dei fekk åtte born i lag.¤¤¤¤¤ (sjekka at Johan f. 11.10.1904 var den yngste!?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Stort sett er det dødsfall som no manglar i denne huslyden, og dei er ikkje alltid like enkle å finna, men kanskje einkvan med lokal kunnskap..?Eg takkar på ny so mykje for all god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Ole Henriksen Tennstrand var født 15 april 1820(kb). Datoen du har er vielsen for foreldrene.På DIS gravminner for Hadsel: Kristiane Olsdtr. (Rafstrand) død på Raftstrand 29 sept. 1950 og Simon Olsen død på Rafstrand 5 april 1935. (Bilde av gravstøttene)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heihvis du søker opp Raftstrand som bosted på Gravminner vil du finne Simon og Christianne og en sønn sønn som bruker etternavnet Raftstrand. Det virker som om de du spør etter her var utenom alle kirkesamfunn. Noe som ikke var uvanlig i perioden 1890 - 1930 og dermed ikke registrert verken i kirkeboken eller hos batister og adventister i Hadsel. Trolig har sorenskriveren og folkeregistret opplysningerSkattelister og valglistene i kommunen er jo og et alternativ. Det finnes faktisk en Raftstrand i dagens skattelistemå vel ha koblet Christian Aronsen til gal Aron Arctander Pedersen ettersom han bodde i Lofoten som du opplyser. Det er tydeligvis en jeg ikke har foreløbig. Har du mer om han, eller?Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiFant den rette Aron Pettersen f. 1836 den 24 mai og døpt 26/6-1836 Foreldre var Petter Bertheus Jakobsen og Nilkoline Aronsdtr på Lien/Lia i Evenes. Dette parret har etterslekt på Arnes i Ballangen og på Høyvåg i Lødingen. De er ikke av Arctanderslekten, tvert imot er de av slekten Harder (fogd i Lofoten) og Rakløw (prest i Hemnes/Rana)Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.