Jump to content
Arkivverket

[#63933] Surnadal. Løytnant Reinholt Bever


Guest Leiv Skjerve

Recommended Posts

Guest Leiv Skjerve

Ifølge Ovenstad bodde han i 1742 på Glærum gård i Surendal. Han var g m Elisabeth Hansdatter Løche, død før 24/3 1742, De hadde 4 barn.Reinholt antaes fkr 1690 og Elisabeth fkr 1700.Forfedre etterlysesVedr. Elisabeth burde Løkken Verk være et Stikkord

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Iflg. Hans Hyldbakk var han sønn av løytnant Torstein Bæver og Anniken Eriksdotter. Torstein var fra garden Bøvra, og foreldrene hans var Lars Torsteinson og Sigrid Olsdotter. Hyldbakk antar at denne Lars var av With-ætta i Åsskard.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I den utgåva av Hyldbakks Gards- og ættesoge for Surnadal som eg har, står det at Lars truleg av son til ein Torstein Audunsson som igjen var bror til Ivar, Erik, Marit, Mille, Guru, Ingeborg og Synnøve (og kanskje fleire). I tilfelle måtte Torstein vera av dei eldste borna til Audun i Aspa. Lars, son til Torstein var nemleg født i 1598 i følgje Hyldbakk. Torstein Larsson Bæver var f. 1645 og var gift med Anniken Eriksdotter. Anniken kunne vera dotter til Erik Andersson Juul på Gyl i Tingvoll og søster til Margrethe Eriksdotter som var gift med Hans Ågesson Glærem(Moldegreina av Aspa-ætta). Torstein og Anniken kjøpte ein part av Glærem i Surnadal (Oppigard) og vart buande der. Dei hadde følgjande born:1. Lorentz f. 1671. Smøla.2. Konrad f. 1672. Utanlands. Offiser.3. Hans Reinholdt f. 1685. Oberstløytnant.4. Helle f. 1683. Gift med sesjant Gullik Andersson.5. Erik f. 1689. Budde på Bøvra.6. Ola f. 1693. Døydde ugift i 1717.Alt i følgje Hyldbakk.

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Mange takk til Lars Steinar og Finn for klargjøring av Reinholt Bevers slekt bakover til Aspa.I 1998 anskaffet jeg referat fra 'Aspa-seminaret' 1996/97. Det var en vidløftig sak - som bare ble liggendeJeg har nå tatt den frem og gjør et nytt forsøk.Jeg skulde også gjerne bli kjent med forfedrene til hans kone.Elisabeth Hansdatter Løchefkr 1700, død før 24/3 1742.Antatt dato for skifte etter ElisabethDe hadde da 4 barn, Tosten Hans 20 år, Henrich 17 år, Hans 15 år og Mette Helene 18 årHenrich var g m Anna Petronella Mentzdatter Ascanius, som var datter av sogneprest til Aure, Menz Pedersen Ascanius.De var barnløse.Hans Løche fkr 1670 må ha vært fra en 'kondisjonert' slekt f.eks, geistlig, militær eller gruveansatt (Løkken). Navn fra hennes side kan være Henrich og Mette Helene

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Jeg har heller ikke funnet noen Hans Løche. Mange 'kondisjonerte' var med i E. A. Thomles utdrag av manntallet for 1701 som ble publisert i 1920, men det finnes ingen Hans Løche der.Det ser heller ikke ut til at det har eksistert noen offiser ved det navn, da ingen Hans Løche er å finne i Ovenstads militærbiografier.For øvrig er jo Finns svar et bevis på at man ikke bør satse på førsteutgaver av bygdebøker. :-) Jeg har Surnadalsboka i 1947-utgave og det er åpenbart gjort tilføyelser i en senere utgave.

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Det var visst en Hans Henriksen som ble gruvedirektør ved Løkken verk. Jeg vet ikke når han var født, men han var nok en god del eldre enn Poul Olsen Løcke som angivelig var født ca 1673.Toril Brekke skriver i romanen 'Bergskatt': 'Tidligere gruveskriver Hans Henriksen ble gruvedirektør og tidligere hytteskriver Poul Olsen Løcke ble hyttedirektør. Men Henriksen, den eldste av de to, var langsomt skrantende mot nedfalls, og da han tolv år senere lå lik, hadde Løcke allerede styrt det meste en drøy periode.'Denne Hans Henriksen kunne kanskje være den samme som stigeren ved Løkken verk med samme navn som på div sider på nettet oppgis å være gift med Mette Nielsdatter (datter av dir. Niels Ibsen på Kvikne/Innset), i hennes 3. ekteskap.Hvis Elisabeth Hansdatter Løche skulle være datter av dette paret, måtte hun være født mye tidligere enn 1700, f eks rundt 1685.Dette var et skudd i halvblinde fra min side, det er jo morsomt å gruble litt. Kanskje Hans Henriksen kunne være nevnt i boka om Løkken verks historie.

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Det ser ut som vi antagelig har fått fast fiskSkisse til løsning:Løkken Verk Som grubedirektør (i 1706) ble ansatt daværende grubeskriver Hans Henriksen (1651-1718). Han hørte vistnok til bergmannsfamilien Hass, som var innvandret til Kongsberg i 1629 og kom til Kvikne Kobberverk i i 1634 Som hyttedirektør ansattes hytteskriveren Poul Olsen Løcke (1663-1730).Tosten Hans 20 år ved skifte i 1742 fkr 1722 Mette Helene 18 år fkr 1724 Henrik fkr 1725 Hans fkr 1727 Hans mor Elisabeth f kr 1692 , hvis 30 år ved Tostens fødsel.Hennes far fkr 1652, hvis 40 år da Elisabet ble fødtHenrik oppkalt etter sin farfar ??? og gift med en Ascanius, et kjent bergverksnavn-En liten hake.Hans Henriksen død i 1718, eller var det det år han sluttet som direktørBosatt

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Mette Nielsdatter skal være fra Niels Ibsens 1. ekteskap med Marit Roaldsdatter (Opdal). De skal ha blitt gift i 1637, og Marit døde 4/5 1644. (Det står bilde av gravstenen hennes i Innset II s 165.) Mette måtte da være født før denne datoen, så jeg tror at hennes evt datter, Elisabeth Hansdatter, må være født senest 1688.Nå viser det seg en en Hans Henriksen døpte en datter Lisbeth i Meldal Dom 18 Trin (3/10) 1686. Dette kunne jo være Elisabeth Hansdatter Løche. Se tema 26441. Lenke

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Anne Lise Vaksvik

Finn(3).Tidlig på 1990-tallet da jeg startet med min slektsforskning, hadde jeg problemer med å finne foreldre/slekta til en av mine oldemødre. Jeg skrev derfor til Hans Hyldbakk som hjalp meg. Han satte bl.a. opp en slektslinje tilbake til Lars Torsteinsom Bever. Han nevnte ikke noe om Aspaslekt den gang, og jeg hadde så mange tråder å følge at Lars Torsteinssons slektslinje var ikke det som opptok meg mest. Senere er jeg kommet inn på Aspa-slekta via en annen linje og blitt interressert i denne slekta.Jeg har imidlertid blitt mint om Bevre-slekta via andres innlegg og spørsmål.Noen - har jeg skjønt- har ført opp Torstein Audunson i sitt sleketstre som far til Lars Torsteinson Bever. Jeg har ikke gjort det, og jeg har ikke funnet bevis på at det er riktig. For meg virker det ikke som Torstein og Anikken har vært opptatt av typiske Aspa-navn når de har navngitt sine barn.H. Hyldbakk skriver - hvis jeg ikke husker feil - at bårde Hans Reinholdt og Konrad f.eks. er oppkalt etter militære størrelser (Torstein sine kolleger/sjefer). Jeg har lurt på om det kan finnes en annen linje for denne familien - tilbake Aspa-slekta., f.eks via Arne Torsteinsson på Husby, og Torstein Kusses slekt. (Tavle 4 - Aspa-seminaret). Der har vi både Lars og Torstein som går igjen. Eks. Karen Torsteingsdotter gift med en Laurits. De hadde en sønn som het Torstein. Karens bror; Laurits Torsteinsson hadde også en sønn som het Torstein. Finnes det noen på forumet som har oversikt over etterslekten etter disse? Eller som har andre innspill?

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Anne Lise (10)Interessant innfallsvinkel. Eg har vel grubla litt på dette før også utan at eg kan seia å ha granska på desse slektssamanhengane med Aspa-ætta for ymse personar i Surnadal. Meinar at eg fann Torstein Oudensson som immatrikulert ved eitt eller anna Universitet, og om det var rette mannen så provar det i alle fall at han utdanna seg til prest slik tradisjonen fortel. Men om denne Torstein er far til Lars Torsteinsson Bæver kan eg ikkje seia, og eg trur heller ikkje dette på nokon måte er prova.Om Kusse veit vi m.a. at ei Hustru Elin Torsteinsdotter (Kusse) vart kona til ein kjend opprørar på Hedemarken, Herlog Hudfat. Herlog var avretta og etterslekta hadde det kanskje ikkje så enkelt i Stangeområdet der dei høyrde heime. Elin åtte gods på Nordmøre, og i 1528 sel ho noko av det til Torstein Eriksson i Aspa. Vi veit at Aspaætta også åtte jordegods i Surnadal og det kan godt vera at Elin sat att med meir Nordmørsgods etter 1528. Lenke To%Først på 1600-talet dukkar det opp ein Herlog på Gulla i Surnadal og kanskje kan dette vera ein etterkomar av Herlog Hudfat som no ville ta si eiga jord i bruk på Nordmøre. Lars Torsteinsson Bæver kan også væra av Kusse-ætta i Stange. Men så langt er dette berre nokre lause tankar.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Vaksvik

Takk for ditt innspill.Jeg har også sett referert at en Torstein Audunson skulle ha vært immatrikulet som student i Rostock. Har gått igjennom Svein Tore Dahl sin bok om Geistligheten i Nord-Norge og i Midt-Norge, 1536-1700. Finner ham ikke der. Tror det blir vanskelig å finne beviser for at Lars Torsteinson Bæver hør til Aspaslekta. Vi vet ganske mye om den yngre Aspaslekta, men har sett lite til etterslektene til Torstein Kusse. Men de har kanskje oppholdt seg andre steder enn på Nordmøre.Det du nevner om Herlog på Gulla i Surnadal er interressant. Nils Herlofson (Gulla) Ertvåg er en av mine forfedre. Har lett fram tema nr. 49339 hvor dette er diskutert. Interressant diskusjon!

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Tostanus Ovendi Norwegus ble immatrikulert i Rostock i oktober 1592 iflg. 'Matrikel over norske Studerende ved Rostocks Universitet 1419-1690'. Han ser ikke ut til å være identifisert av forfatteren.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Vaksvik

Da har vi vel fått bekreftet at Torstein Audunson eksisterte? Ivar Audunsson - som eldsemann (på tavle nr.6) - er nevnt første gang i 1587. Torstein kan derfor aldersmessig være hans eldre bror. Men hvor ble det av ham? Vi vet mye om etterslektene til alle de andre søskena.Dersom Lars Torsteinson Bæver var sønn til ovennevnte Torstein, og bodde i Surnadal. Hvorfor er ikke denne slekta i såfall medregnet på Torstein Erikssons ettetavle? (tavle 6 Aspa-seminaret).

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Jeg vil vel kanskje ikke si at innførselen i matrikkelen for Rostock universitet er en bekreftelse på at Torstein Audunson, sønn av Audun Torssteinson i Aspa, eksisterte. Men Tostanus KAN vel være en sønn av denne Audun.Etter oppkallingsreglene hadde det vel vært naturlig om en Torstein hadde vært eldste sønn. Når du spør hvor det ble av ham, så kan det jo være så enkelt at han døde som student...

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Vaksvik

Jeg har gått igjennom det NSF har lagt ut om Norsk Prestehistorie. Alle registrene under de 4 stiftene. Jeg lette etter navnet Torstein. Det var et magert resultat. Det jeg fant var: 1. Torstein Olsen. SP i Fron 1557 - 1561. 2.Torsten Sørensen. P i Ringebu 1557 - 1583. 3.Torsten Nilsen SP i Stod kannikegjeld 1638 - 1640. 4.Torsten Dagsen Lilje. KAP i Vik Sogn i 1643. 5.Torstein Eriksen SP i Værøy 1661 - 1677. Mye tyder på at noe må ha skjedd med Tostanus Ovendi Norwegus under hans studie eller evt tidlig prestegjerning.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Anne LiseEg trur ikkje ein bør avskriva denne Torstein Audunsson om han ikkje er å finna i dei offentlege tilgjengelege oversiktane. Det viser seg at det har vore mange prestar rundt omkring på bygdene som knapt er nemnd i noko kjelde. Dei har kanskje aldri kome lenger enn til å verta pers kapellan el. noko slikt. Eit typisk eksempel på slike ukjende prestar er han vi nettopp fann i Hemne/Hitra. Ved gjennomgang av sagskatten for Fosen len viste det seg å vera ein Hr. Mikkel som betalte sagskatt for ei sag i Hemne nokre år kring 1640. Eg har aldri sett denne Mikkel nemnd i noko bygdebok eller andre verk som omhandlar dei geistlege. Heller ikkje Svein Tore Dahl eller Erlandsen har han med. Kanskje Torstein 'Ovendi' dukkar opp no når vi har fått lensrekneskapa på nett.Elles var det moro å sjå at du har Nils Herlovsson Ertvåg bland forfedrane dine. Om eg ikkje hugsar feil, så er han også blant mine.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.