Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Helge Hålåsæter

[#63935] Halvsøskenbarn

Recommended Posts

Guest Helge Hålåsæter

Jeg ser på tekst-tv at Obama har ei halvtante. Da blir hennes eventuelle barn hans halvsøskenbarn ? (Jeg trodde før at enten er jeg søskenbarn eller så er jeg ikke) Hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Halvsyskenbarn er vel ikkje noko rart? Dei har éin felles besteforelder, i motsetnad til heilsyskenbarn, som har eit felles besteforeldrepar. Halvsyskenbarna har kvar sin forelder som er halvsysken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Takk for godt svar. Så er store deler av ei slektsgrein min halvtremenninger og halvfirmenninger - Hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Søren Storaker

Eg diskuterte med noen kollegaer bruken av begrepene halvbror og stebror. De fleste meinte at begrepene hadde negative assosiasjoner og ikkje burde brukes. Sjøl meiner begepene kan vere nyttige når ein vil presisere slektskapsrelasjoner. I forhold til hovedbegrepene så er ein halvbror også ein bror, mens ein stebror ikkje er ein bror.At Obama har ei halvtante er greit nok å forstå. Ein av foreldrene hans har ei halvsøster. Og da kan du gjerne kalle barna hennes halvsøskenbarn, dersom du har bruk for den presiseringa. Men dei er sjølsagt også søskenbarn, dersom ein vil halde seg til hovedbegrepene.Her lokalt bruker er også begrepet filletante/filleonkel brukt. Det betyr inngift tante/onkel. Kona til din onkel er di filletante. Ordet er her ikkje brukt negativt lada. Da er det et nyttig begrep når ein har bruk for den presiseringa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Takk til deg, Harald. Eg har brukt omgrepa slik du fortel. Her i Gudbrandsdalen er det au filleonklar og filletanter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har også lest ett eller annet sted at filletante og filleonkel kan være fetter eller kusine av foreldrene, men i Trøndelag hvor jeg kommer fra brukes begrepet som beskrevet i 4. Det samme gjelder på Helgeland der jeg bor nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

I Sunnfjord òg som i (4). Men uttrykka har nok litt negativ klang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Solli

I Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok har filletante betydningen 'fars eller mors kusine'.Hilsen Marianne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

I Haugesund brukes filletante/onkel som det er beskrevet i nr. 4 Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

På Toten er filleonkel/filletante brukt også, som beskrevet i nr. 4. I dag har jeg inntrykk av at dette brukes mest av de eldre. Det beskriver på en veldig grei måte slektsforholdene når jeg snakker med eldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Når vi er inne på dette, vil jeg nevne en annen variant, nemlig dobbeltsøskenbarn. Før i tiden er det temmelig vanlig at søskenpar er gift med søskenpar, og deres barn blir da dobbelt fettere og kusiner med hele sitt slektsopphav felles, på samme vis som helsøsken.Likevel er de ikke genetisk likestilt med helsøsken, siden disse i gjennomsnitt har 50 % av sine gener felles (snittet av 0% og 100%), mens dobbeltsøskenbarn har 25 % -- faktisk det samme som halvsøsken, selv om de sistnevnte kun har halve sitt slektsopphav felles, mens dobbeltsøskenbarn altså har alt sammen. Normale søskenbarn har i snitt 12.5 % felles gener (1/8), men variasjonen er selvsagt stor – fra 0 % til 50 % som ytterpunkter. (Helt teoretisk kan jo både de og foreldrene som er søsken arve alle de aktuelle genene likt.) Hvert søskenbarn arver jo i snitt 50 % av genene fra samme kilde (dvs. de felles besteforeldrene), men foreldrene (som er søsken) har i snitt kun 50 % felles av dette, og deres barn arver som nevnt (kfr. søsken) bare 50 % likt av disse felles 25 %. Det gir 0.5 X 0.5 X 0.5, dvs. 1/8. (Hvis en halvpart av foreldrene til dobbeltsøskenbarn er eneggede tvillinger, vil i snitt 37.5 % være felles (1/4 1/8), da slike tvillinger er genetisk like. Er det snakk om to eneggede tvillingpar som foreldre, vil 50 % av genene hos dobbeltsøskenbarn gjennomsnittlig være felles. -- da vil de faktisk være genetisk beslektet på samme vis som helsøsken.)For ordens skyld: Siden jeg er amatør ang. dette, så får jeg håpe at jeg ikke har regnet feil her, men tror faktisk det må bli omtrent som beskrevet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Skålnes

Far min har doble søskenbarn. Kan eg då kalla borna deira for doble tremenningar? Me er nokså like av utsjånad. Pappas dobbelkusine som framleis lever seier at ho såg på pappa som meir enn ein fetter, mest som ein bror.Bestefar og yngste broren var gift med to søstre, som også var deira tremenningar. To andre brør av bestefar var gift med to søstre, som var tremenningar på ei anna side! Er det noko rart at 'heile bygda' er i slekt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Dette er nok svært vanlig. Selv har jeg tre varianter av søskenpargifte på ene siden og ett på den andre (og ætter selv fra to av disse fire ekteskapene). I tillegg opptrer ikke sjelden annet litt fjernere slektskap også mellom ektefellene innbyrdes hvis de er fra samme bygdemiljø.Dobbeltsøskenbarn er altså i slektskap å regne omtrent som halvsøsken, og dobbelttremenninger som halvsøskenbarn.En annen ganske vanlig variant er en mann som er gift med datteren til et søskenbarn. Med de store barneflokkene og flere ekteskap på rad som var vanlige før i tiden ble ikke sjelden de førstefødte nær en generasjon eldre enn de yngste av søsknene eller halvsøsknene, derfor er ekteskap av nevnte type ganske naturlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Min farfar hadde 2 halvbrødre. Vil det si at jeg er halvsøskenbarn til barnebarna av disse 2 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Det vil det, Helge (innlegg 15).Til innlegga ovanfor om dobbelsyskenbarn:Det er sikkert ikkje så uvanleg, men eg har firdoble firmenningar, m.a. ein skulekamerat av meg. Far hans, mor hans, far min og mor mi er oldebarn av fire sysken. Dvs. at foreldra hans er tremenningar, og det same er mine -- og begge mine er tremenningar av begge hans. Eg synest det er litt artig ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Søren Storaker

Tll (15) Ja, det er dine halvsøskenbarn. Men i dagligtale vil dei fleste ikkje ha bruk for ei slik presisering. Dei vil kalle dei søskenbarn. Og det er språklig like rett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Hjertelig takk for alle innspel og all hjelp. Til og med jeg har dobbeltgifte: Tre brødre ble gift med tre søstre på begynnelsen av 1800-tallet. Varianten din ,Torodd, er artig. Hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Først en korreksjon av første setning i (13): 'og ætter selv fra to av disse åtte ekteskapene' skal det selvsagt stå.Ang. (15), (16) og (17): Her er det i utgangspunktet snakk om tremenninger, så 'halvtremenninger' må vel da bli den mest riktige betegnelsen når bestefedrene er halvsøsken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Du har rett, Odd Roar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg ser at jeg skrev halvsøskenbarn i stedet for halvtremenninger i nr. 15

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.