Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Reidun Berge Haugs

[#65235] Er det noen som har tid og mulighet til å gjøre et oppslag i Ovenstad for meg?

Recommended Posts

Gjest Reidun Berge Haugs

I tilfelle hadde jeg blitt veldig veldig glad.Jeg er interessert i hva som står om Lorentz Broch f. 1755.Mvh Reidun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Lorentz Broch. - F. ca. 1755 i Biri. - Sønn av sogneprest i Biri. - Korp. ved N.fjeldske gev.inf.regt. - Hadde i jan. 1777 tjent 4 1/2 år. - Elev ved den matem. skole i Kr.ania 1-10-1773 til 1781. - Korp. ved Livgarden (i Kj.havn) til 18-4-1781, da han blev sek.lnt. a la suite ved S.fjeldske gev.inf.regt. - Virksom fenr. ved samme regt. 5-1-1787 med anc. fra 1-1 samme år. - Virk. sek.lnt. 3-8 s.å. ved 2. gev.gren.komp. - Pr.lnt. ved regt.ets nasj. Borgerske komp. 20-11-1789. - Kpt. og chef for Ryggeske komp. 19-6-1801. - Død 15-1-1803. - Gift med enken Elisabeth Maria Ziegler, f. Norup.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Berge Haugs

Tusen tusen takk Carsten. Jeg vet at han fikk en sønn med Anna Dorthea Zincke før han giftet seg med Elisabeth Maria Ziegler. Denne gutten er født i 1788, og han møtte moren til denne sønnen i Fredrikstad. Jeg går ut fra at han tjenestegjorde der. Ut fra de flotte opplysningene burde jeg garantert skjønt når han var i Fredrikstad.. Men dette er jeg tydeligvis dårlig på. Kom han til Fredrikstad i 1781 eller 1787?Mvh Reidun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

1781 vil jeg si. Det kan se ut som at både Lars, Johan og Hans ble officerer iflg. Ovenstad. Vil du ha de også?Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Berge Haugs

Åh du er en knupp!!! Ja takk veldig gjerne. Dette setter jeg enormt stor pris på Carsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Itt'no problemLars Broch. - F.1791 i Norge, døpt 7/4 s.å. - Sønn av kapt. - Hadde i des.1811 tjent i 7 år. - Norsk landkadett 1-1-1805 til 1-1-1811. - Sek.lnt. a la suite på ekstragasje ved N.fjeldske inf.regt. 1-1-1811. - På yngste gasje ved 1.gev.jegerkomp. 6-3 s-å. - På høiere gasje ved samme komp. 7-3-1812. - Repetent ved Landkadettkorpset 1-1-1811. - Pr.lnt. ved samme regt.s 5.gev.musk.komp. 19-8-1814. - Utsatt på vartpenger, antagelig fra 1-1-1818. - Død 13-9-1838. - Gift: Fikk 7-12-1813 tillatelse til ekteskap med jfr. Susanna Maria Bing, datter av kaptein.Johan Christopher Broch. F. ca. 1795 i Norge. - Kom i tjenesten i 1809. - Frikorp. vedf S.fjeldske inf.regt. til 16-2-1813, da han blev sek.lnt. på yngste gasje ved samme regt. uten anc. og plasert ved 1.gev.jegerkomp. 14-4 s.å. - Virk. sek.lnt. ved V.Jarlsbergske komp. 14-12-1813. - Forflyttet til den gev.del 16-3-1814. - Ved hærens omordn. fra 1-1-1818 blev det ved 1. Akh. inf.brig. ansatt en sek.lnt. av samme navn. - Det kan etter alderen være samme mann, men han gis i mil.kal. anc. fra 20-12-1814. - Stod i 1823 ved Ullensakerske komp. - Pr.lnt. ved brig.ens Hoffske komp. 10-10-1826. Kpt. ved samme brig. og chef for Romerikske landv.div. 15-3-1841, men fikk Østerdalske landv.div. fra 2-6-1846. - Avskjed 3-10-1846.Hans Reinholdt Borch. - F.1795, døpt 9/8 s.å. - Norsk landkadett 1-10-1807 til 1-4-1813. - Frikorp. ved N.fjeldske inf.regt. til 24-2-1814, da han blev sek.lnt. ved samme regt. - Blev satt på vartpenger fra 1-1-1818. - Overtollbetjent i Prsgrunds distrikt 6-3-1843. - Avskjed fra denne stilling 5-7-1867.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

LARS VON BROCH og SUSANNA MARIA BING.Viet 03 DEC 1813 Ostre Fredrikstad Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Her er en sønn av Lars og Susanna f. 1-4-1826 i FredrikstadLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Må sjekkes mot kirkeboken! Barn av Lars Broch og Susanna Marie Bing: Lorent,døpt 26 des 1815: [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=500222318725&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>LenkeAnne Chathrine,døpt 28 okt 1817: LenkeJohanne Erikke,døpt 22 feb 1822: LenkeLars Marius,døpt 26 nov 1826: LenkeJohan Jørgen,døpt 5 juli 1828: LenkeSusanne Marie Eugenia,døpt 27 sept 1832: LenkeSusanne Marie,døpt 23 jan 1833: LenkePoul Resen,døpt 2 mars 1836:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

En slektsbase med Susanne Marie Bing og Lars Broch :Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hvis du ønsker etterslekt til Lars og Justa er det bare å si fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Berge Haugs

Kjære Carsten og Ann-Mary. Jeg sitter her med reneste julaften-følelse, der jeg har fått alle gavene jeg ønsket meg.. TUSEN TAKK.. Det hadde vært veldig spennende med etterslekt til Lars og Justa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Her er sønnen Just i 1900LenkeHans sønn Leif er omtalt i Norges militære embedsmenn 1929: Leif Broch, f. i Hollen 4-1-1888, sønn av distriktschef ved Statsbanene, Just Johan Broch og Hedvig Ulrikke Fritzner. Eks. Krigsskolens øverste avd. 1909, Mil. Høiskoleeks. 1913, surn. premierløitnant i 2.div. infanteri 1909, i 3.div.inf. 1911, i 1.div.inf. 1913, kaptein i 6.div.inf.1922, surn. i 1.div.inf. 1929. Har tjenestegjort bl.a. som bat.regiments- og divisjonsadjutant, samt ved befalskursus.Chef for 12.komp. av Trømsøy I.R. nr.16 til 1930, chef for 8.komp. av samme regt. fra 1930. Inf.skyteskole, eks.art.1906. Har siden 1917 hatt forskj. sivilt arbeide, for tiden bestyrer av Vinmonopolets avd. i Tromsø. Gift i Trondheim 30-12-1926 med Ingrid Steensgaard, f. i Trondheim 24-11-1895. 1 datter.En annen sønn av Just omtales i Norges Læger: Just Broch, sønn av distriktschef ved statsbanerne Just Johan Bing Broch (f.13-11-1854, døde 1947) og Hedvig Ulrikke Fritzner (f.1849, døde 30-1-1929), er f. i Hamar 1-4-1895, tok eks.art. i 1913 og i decbr. 1920 medic. eks. Han blev utsk.san.sek.ltn. 4-4-1918, utsk.san.pr.ltn. 1-1-1921.Han var verkslæge ved Bjørkaasen gruber i Ofoten 1.febr. - 15.juli 1921, verkslæge ved store norske Spitsbergen kullkompani Longyear city, Svalbard, 15.aug.1921-15.aug.1923 og blev 26.okt.1923 beskikket til distriktslæge i Skjerstad, hvor han tiltraadte 8-12 s.å. 19-3-1926 blev han entlediget fra denne stilling, fratraadte 1-4 s.å. og har fra samme dag praktisert privat i Nes, Romerike, med bopæl ved Aarnes st. 4-10-1935 blev han beskikket til distriktslæge i Hammerfest, hvor han tiltraadte 25-1-1936. Gift i Trondhjem 30-10-1919 med Anna Berg, f. i Bodø 11-4-1898, datter av bankbokholder Johan Berg og Anna Fische. 1 sønn og 1 datter.Fortsettelse følger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Norges Militære Embedsmenn 1929: Ole Jacob Broch, f. Kr.ania 14-12-1875, sønn av oberst og chef for 1. Akershusske inf.brig. Lars Broch og Justa Bing. Eks. Krigsskolens øverste avd. 1897, Mil.høiskoleeks. 1900, pr.ltn. i Bergenske Brig. 1897, kapt. 1905, major 1921, oberst 1929. Aspirant i Generalstaben 1901-05, adjoint 1910-13, (stabschef ved 3.div.1910), kapt. i Generalstaben 1913-20 (herunder stabschef ved 6.div. 1913-16). I Frankrike med off. stipendium 1920-21.Avd.chef i Generalstaben 1921-29. Militærattache i Helsingfors og chef for Fredriksten batj. i 1929, chef for Nordre Hålogaland I.R. nr.15 1929. Har forøvrig utenfor Generalstaben tj.gjort i Bergenske Brigade og i 1.div. Medlem av forskj. mil. kommisjoner. Centralskoleks. Inf. skyteskole. Eks.art- 1894. Har i flere somre utført topografiske målinger for Norges geogr. Opmåling. 1924-29 direktør og 1926-29 formann i Oslo Militære samfund. Finlands hvite roses orden og franske æreslegions orden. Gift 30-11-1901 med Henny Salvesen, f. i Kr.ania 18-7-1877. 2 sønner.Ole Jacob Broch, sønn av ovennevnte, er f. i Oslo 5-7-1907, tok eks. i 1925, og i juni 1932 med.eks.. Han var hospiterende kandidat ved fylkessykehuset i Tønsberg 1.juni - 31.aug.1932, læge ved en hvalfangstekspedisjon 1.septbr.1932 - 15.april 1933, praktisert privat i Rjukan 1.mai 1933 - 1.aug.1934 og 1.okt.1935 - 31.aug.1936, var han ass.læge ved Namdal sykehus 15.aug.1934 - 15.sept.1935, kandidat ved Diakonhjemmets sykehus i sept.måned 1936 og er fra 1.okt.s.å. videnskapelig ass. ved Univ.hygieniske inst.. Sommeren 1937 var han ass.læge ved Sandefjord bad og er fra s.å. skolelæge ved Grorud skole i Ø.Aker. I april 1937 deltok han i 4.internasj. kursus i yrkessykdommer i Berlin. Gift i Oslo 8-7-1933 med Asta Margrethe Didriksen, f. i Oslo 11-2-1908, datter av disponent Axel Eugene Didriksen (f.20-11-1882) og Asta Lorentzen (f.12-1-1887). Deres barn tar jeg ikke med her.Norges Geistlighet 1925: Eivind Broch, f. i Eidsberg 27-6-1863 av foreldre oberst og chef for 1. Akershus inf.brig. Lars Marius Bing Broch (f.1-4-1826, døde 1-7-1882) og Justine (Justa) Wilhelmine f. Bing (f.14-12-1829, døde 25-6-1920). Student 1883, cand.theol. 1890.Frivillig arbeider i Indremisjonen i Oslo 1891, prest i Amerika 1891-1901, den meste tid for menigheter i Yankton og Turner counties, Syd-Dak., tilhørende den norske synode, tilbake til Norge 1901. Bestyrer av ledige kall 1902-04, sogneprest i Hyllestad, Ytre Sogn, 1904-11, sogneprest i Klepp, Jæren 1912-23, sogneprest i His fra 1923. Gift i Sioux Falls, Syd-Dak. 9-4-1896 med Anna Jørgine Andersdtr., f. i Selje 27-7-1867 av foreldre Anders Johnsen og Pernille Rasmusdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hvem er hvem 1955: Peter Theodor Broch, rådmann, Tønsberg, f. 27-1-1904 i Oslo, sønn av oberst Ole Jacob Broch. Gift 1) 1929 med Ellen Stub, f. 14-10-1903, datter av gårdeier Otto Stub (1867-1952)= og Ragnhild Jensen f.1876. 2) 1950 med Mathilde Oftedal. Student 1922, cand.jur. 1928. Journalist 1922-24, sakførerfullm. 1929-30, sakfører i Narvik fra 1930. Militærtjeneste og annet off. arb. i USA og Storbritannia under krigen. Rådmann i Tønsberg siden 1948. Ordfører i Narvik 1934-45. Stortingsrepr. fra N.-Norges byer 1945-49 (A). Medl. av krigsskadetrygden og Statens hotellråd, Komm.inndelingskomm. og Friluftskomm.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Berge Haugs

Snille snille Carsten. Dette var utrolig spennende. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal skrive for å takke deg nok.. Tusen millioner takk... Mange klemmer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.