Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Litta Olsen

[#65719] Sønn til Anne Kieldsdatter Tordenstjerne?

Recommended Posts

Gjest Litta Olsen

HeiEr redd at eg begir meg ut på dypt vann, siden så mange ser ut til å være eksperter på denne slekten ;-)Imidlertid har jeg funnet en del etterslekt på FS og jeg er litt usikker på påliteligheten til opplysningene. Jeg forsøker å finne andre kilder og har sjekket diskusjonen her.Spørsmålet er som følger: En slekt på Eiker som jeg har fulgt bakover i tid skal nedstamme etter en Laurits Olufsen Horn, f.o. 1601, sønn av Oluf Steensen og Anne Kieldsdatter Tordenstjerne. Men jeg finner ikke henvisninger til ham andre steder! Han var gift med Maren Halvorsdatter Korsgården, Eiker og fikk en datter Siri o.1628.Kan noen bekrefte hans eksistens?Hilsen Litta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiJeg har også registrert en Laurits Olsen gm. Maren Halvorsd. som sønn av disse, men vet ikke akkurat nå hvorfor.Ellers finner du noe om Oluf Stensen og Anne Kjeldsd. her: LenkeHer fremkommer ingen sønn med navn Laurits.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Hei igjenJeg ser at Anne Marie Jonassen i boken Horge-slekten på Eiker har nevnt at Laurits Olsen er sønn av Oluf og Anne under avsnittet som begynner på side 16.Det samme er nevnt i NST 31, side 45-59 'Laurits «Jensen» Viken i Eiker, hans kone, og deres nærmeste slekt' Av Jens Petter Nielsen og Jan Fredrik Engedahl. Bakgrunnen for dette skal være at i et kjøpebrev fra 1658 ang. Søre Hovland i Sigdal er nevnt at Laurits skal ha to brødre ved navn Kjell og Steen Olufsønner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Ikke det at man havner på mer 'trygg ' grunn av disse opplysningene,siden det meste her kommer fra FS,men legger det inn likevel.Anne Kieldsdatter Tordenstjerne,født 1580:[url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100042347628&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&frompage=99>LenkeGift med Oluf Stensson omkring 1600: LenkeLaurits skal være født omkring 1601,og døde i 1666: Lenke HORN MED VEFSRUD: Lenke En slektsbase: Her kalles Laurits Olufsen Horn for Laurits Olufsen Viken: LenkeMaren Halvorsdatter Skramnes-Korsgården: LenkeLaurits Olufsen og Maren Halvorsdatter giftet seg 1628: Lenke FS oppgir at paret fikk Siri,1628,Nordre Viken,død 5 april 1693: LenkeBarbro,6 feb 1634,Nordre Viken,død 1709: LenkeMorten,omkr 1636,Nordre Viken,død 1698:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Du vil finne ein del nyttig informasjon kring ætta i ein tråd som Are S Gustavsen har starta her Lenke .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Litta Olsen

Takk for svar!Jeg er fremdeles ikke sikker, men Egils innlegg (3) synes jeg virker overbevisende.Foreløpig får jeg legge inn et '?' og så se om andre har noen innspill.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Den Morten som nevnes død i 1698 i (4) døde på Sø-Eik i Lier.I Lier døde også hans mor, så vidt jeg kan se er dette ikke nevnt noe trykt litteratur: 30/3 1675 ble begravet i Lier Morten Auvis moder Maren Viker(!) fra Eiker.Morten Larsen var altså først på Auvi, senere på Sø-Eik. Se ellers Lier-bøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Den Morten som nevnes død i 1698 i (4) døde på Sø-Eik i Lier.I Lier døde også hans mor, så vidt jeg kan se er dette ikke nevnt noe trykt litteratur: 30/3 1675 ble begravet i Lier Morten Auvis moder Maren Viker(!) fra Eiker.Morten Larsen var altså først på Auvi, senere på Sø-Eik. Se ellers Lier-bøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Hei igjenDu bør nok lese den aktuelle artikkelen i NST, den gir nok mer holdepunkter (og mer utfyllende enn saken fra Sigdal)enn det jeg sa. Jeg kan sakse litt fra artikkelen:'Gjennomgåelsen av de ovenfornevnte skattelister ga imidlertid ikke noen opplysninger om Laurits' farsnavn, og det gjorde heller ikke en gjennomgåelse av tingbøkene. Det var allikevel enda en kilde som ikke var gjennomsøkt ennå, nemlig Riksarkivets diplomsamling. Og jammen skulle det vise seg at det var her svaret på vårt problem lå gjemt. I diplom samlingen fantes det hele 3 diplomer der Laurits var omtalt, og de inneholdt følgende opplysninger:a) Datert 10/12-1642: Laurits Olufsen Viken og hans kone Maren Halvorsdatter, pantsetter 17 1/2 lispund i Rolsrud (0. Eiker), til Christopher Svendsen Stenshorne (som var Laurits' «Neste Sleegtt»). Tilstede var foruten tingskriveren og 4 lagrettemenn, «min (Laurits') Brødere Kield og Stien Olluffssønner».b) Datert 26/11-1647: Laurits Olufsen Viken selger, med sin kone Maren Halvorsdatters vilje og samtykke, 5 lispund i nordre Horne (Ø. Eiker), til Christopher Svendsen Stenshorne.c) Datert 28/3-1648: Laurits Olufsen Viken pantsetter, med sin «Kiere hustru Marenn Halffuorsdaatter»; 8 lispund i Skrafsrud (med bygsel over 15 lispund) til borgermester i Skien, Niels Jensen.I tillegg er Laurits også nevnt i et kjøpebrev (tinglyst 1658), der han solgte 13 lispund i søre Hovland (Sigdal), til Rasmus Jørgensen på Bragemes.Foruten Laurits' farsnavn, Olufsen, får vi altså også slått fast at han hadde to brødre som het Kjell og Sten Olufsønner. Disse to er omtalt under gården Horn i Lier (Lier bygdebok, bind 4, side 385), som sønner av Oluf Stensen Horn og Anne Kjellsdatter (Tordenstjer¬ne). Oluf og Anne hadde kommet til Horn fra Rolsrud på Eiker i 1637/38.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Litta (1):Du er på rett spor. Dog henger det med endel attergløyme fra tidligere (foreldet) litteratur. Anne Kjellsdotter benyttet ikke selv navnet Tordenstjerne. Dette navnet kom i bruk først sent på 1600-tallet.Jeg kommer selv tilbake til Lars Olsson Viken, sønn av Ola Steinsson Rolvsrud/Horn og dennes ektefelle 'Anne Kjellsdotter'. Sistnevnte ektepar er omtalt (Anne ikke ved navns nevnelse) i et brev datert 9. februar 1624, som bekrefter at 'Anne' er datter av Kjell Lauritsson:«(..) Jeg Jenns Jull till Kielldgaardt Helßer dig Olluff Arneberig paa din egnne, Och paa din Broderbørns veigne som du er fierdholdtz Mannd forre, Oluf Rolßerød Och Christoffer Horine, paa eders høstruers weigne, Alle paa Egger Boendis med gud vide At for mig haffuer beritt Christoffer Steinßhornne, der samme stedz, Om thiltall Att haffue till eder, for huis faste guodtz och saugbrugh, som eders Sallige fader Kielld Lauridßenn, saa well som eder vdj Langsommellig tid haffuer fullf och Brugt, Att Sidenn Lauridtz Niellßenn wed døden Er Affgangen, Och Jndtill, hannd wed Laug och domb Rett schiffte Och bytte forhuerfuett haffuer, som er wngefell wed 22 Aar, huilcke guodz och saugbrugh som hannd, och i wdj Lanngßommellig tid byggt och brugt haffuer, widene Ennd som eders Laad och Anpaart Thalle Kunde (..)»Jeg er i farten litt usikker på det direkte kildebelegget for at Ola Steinssons ektefelle het 'Anne', men det gå kankej fram av artikkelen til Engedahl og Nielsen i NST (1988).En annen liten ting. Ann-Mary har via FS funnet fødselsår for Anne og flere andre. Dette er kun stipulater eller gjetninger om man vil. Som kjent er det ikke kirkebøker bevart før etter 1623, da gjerne først fra slutten av 1600-tallet. Man bør derfor angi at man operer med cirka-tall eller beregnede fødselsår.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiAre (10): I artikkelen i NST 31 ser det ut som om Engedahl og Nielsen kun henviser til Lier bygdebok, se linken i (2), når det gjelder Annes navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Anne skal ha levd til 1645 (som enke). Hun finnes vel kanskje dermed i en skatteliste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Litta Olsen

Jeg skal se nøye på altsammen og er veldig fornøyd så langt ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.