Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#65740] Gruveinspektør i Neskilen (A-A) Peder Post, f. Kongsberg 1761 (d. Holt 1834)

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg oppdaget nettopp at Peder Larsen Post, gruveinspektør ved Neskil gruver i Tromøy sogn ca. 1805-1820, døde i 1834 på mitt fødested Strengereid i Holt sogn. Antakelig var han da bosatt hos sin datter Ingeborg Christine, som i 1831 hadde giftet seg med en av mine fjerne slektninger, skipper Jens Larsen Strengereid.Peder Post hadde bestyrt gruvene i Neskilen for Løvenskiold og Bolvik verk - og hadde (sannsynligvis etter et lokalt intrige-makeri) fått sparken i 1820.Peder Larsen Post ble født på Kongsberg i 1761. Foreldre: Lars Jonsen Post(ebroen) og Karen Nielsen Hassel. Han var gift to ganger: 1) i Kongsberg 23/5 1790 med Anna Hansen Falck, f. 1770 i Kongsberg (datter av Hans Pedersen Falck og Ingeborg Diderichsen Zeiner). 2) i Arendal 13/6 1805 med Milde Margrethe Røer, datter til navigasjonseksaminator Lars Nielsen Røer fra Neskilen (bosatt Vågsnes, Tromøy) og Maren Christensdtr. Eyde (en søster av industrigründeren (og grunnleggeren av industristedet Eydehavn i Neskilen) Sam Eydes oldefar).Jeg har registrert følgende av Peder Posts barn:1. ekteskap:1. Hans Pedersen Post (f. Kongsberg 1790, død smst. samme år).2. Ingeborg Pedersdtr. Post (f. Kongsberg 1791, ant. død som barn).3. Lars Pedersen Post (f. Kongsberg 1793, 8 år i ft. 1801, da faren er 'Erenfarer' på Kongsberg).4. Ingeborg Christine Pedersdtr. Post (f. Kongsberg 1794, død Strengereid i Holt ca. 1850), konf. i Austre Moland kirke 1809, g. 21/10 1831 i Tromøy kirke: 'Ungk. og Skibsfører Jens Larsen Strengereid af Holts Sogn og Jomfrue Ingeborg Christine Post, Næskilen'.5. Karen Kirstine Pedersdtr. Post (f. Kongsberg 1796, død smst. 1798).6. Hans Pedersen Post (f. Kongsberg 1797, død smst. samme år).7. Karen Kirstine Pedersdtr. Post (f. Kongsberg 1798, 3 år i ft 1801, men dør allerede 19/3 samme år).8. Hans Pedersen Post (f. Kongsberg 1799, død smst. 1800).2. ekteskap:9. Anne Maria Falck Post (f. 1806 i Næskilen, bor i ft. 1865 som ugift, 66 år gammel 'lægdslem' på Skare, Tromøy - registrert i tellingen som Maria Post).-------------Peder Post må ha flyttet fra Kongsberg til Neskilen en gang mellom 1801 og 1805, og i det samme tidsrommet må hans første hustru være død. Som vi ser, var det bare 3 av hans 9 barn som levde opp. Den yngste, Anne Maria, fikk antakelig ingen etterkommere. Ingeborg Christine fikk en datter med Jens Larsen Strengereid i 1832 (Ane Laurence), men hun døde allerede i 1835. Jens Larsen selv ble antakelig borte på sjøen en gang mellom 1837 (da han selger en eiendomspart) og 1840 (da Ingeborg Christine er omtalt som enke). Jeg har ikke funnet begravelsen i kirkeboken. Ingeborg Christine må selge gården på Strengereid i 1849, mot innlosjering i et loftsværelse og med tilgang til bryggerhuset. Pantedokumentet som omtaler salget, har følgende marg-kommentar: 'Sælgersken død'. Vi må vel dermed gå ut fra at hun døde ikke lenge etter salget.Hvor vil jeg så med alt dette? Jo, jeg er interessert i om Peder Post fikk noen etterslekt. Det springende punkt er her sønnen Lars Pedersen Post, som altså var 8 år i 1801, og som muligens ble med på flyttelasset til Neskilen. Er det noen her i forumet som har vært borti ham?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Historikeren Harald Berntsen skriver en del om Peder Posts tid i Neskilen i boka _Trekk av Stokkens historie ca. 1600-1962_, 1981 (kapitlet 'Innhogg i de Neskilske gruvers historie'). Han ble sagt opp fra stillingen som gruveinspektør høsten 1821, bl.a. etter en langvarig konflikt med kjøpmann Hans Pedersen i Arendal, som hadde utestående fordringer både hos gruvearbeiderne og hos Post selv. Det var han som leverte bl.a. matvarer til gruvesamfunnet i Neskilen. Det ser ut til at kjøpmann Pedersen benytter enhver anledning til i brevs form å sverte Post overfor den daværende eieren av Bolvik jernverk, kammerherre S. von Løvenskiold.Harald Berntsen gjengir for øvrig en interessant manntallsliste over de faste gruvearbeiderne i Neskilen, datert 31/12 1811 (og ført i pennen av gruveinspektør Post). I alt 32 personer er listet opp med navn, alder og fødested. Av disse var hele 20 født på Kongsberg. Av de øvrige har 4 fått oppgitt Holden Jernværk som fødested, 2 Fossum Jernværk, 1 Porsgrund, 1 Næs Herred, 1 Næs (D?), 1 Østre Moland Sogn, 1 Alve i Tromøe Sogn og 1 Næskilen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg trodde en stund at jeg var på sporet av noe som kunne være interessant. Det bodde nemlig en familie på Nes verk i Holt på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet som brukte etternavnet Post. To ugifte døtre, Olga og Augusta Post bodde så sent som i 1950-årene i Gangdalen ved verket - en av dem i min farmors barndomshjem.Da jeg undersøkte saken nærmere, viste det seg at navnebruken hadde en høyst 'triviell' årsak. Damenes farfar var nemlig postombringer på Nes verk midt på 1800-tallet - Anders Post!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Sølvverket på Kongsberg ble jo nedlagt i 1805. Er det noen med tilgang på avskjedigelsesmanntallet som kan sjekke om Peder Post er nevnt der? Det er ting som kan tyde på at han kanskje kom til Neskilen litt før det - men uansett må det ha vært etter 1801.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen!Ja, jeg skal gjerne sjekke dette for deg. Godt nytt år også til deg !Her er mye i skifter i Kongsberg om disse folkene, men det har du vel sett?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Gunn! Godt nyttår :)Takk for at du vil ta en sjekk. De skiftene du nevner, er jeg klar over - men siden det i denne omgang først og fremst er den eventuelle etterslekta jeg er interessert i, har de ikke hjulpet så mye.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Har dessverre ikke funnet noen som er nevnt med Post i avskjedigelsesmantallet.I skiftene er Peder Post mevnt også som Peder Larsen Post . Legger inn noe herfra om det kan vise seg å finnes etterslekt i skiftene?LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

I konfirmantlister fra Kongsberg finner du også noen Postebroen: LenkeFor meg ser det ut til at Post og Postebroen har noe med hverandre å gjøre. Kan hende navnet har noe med post-ombæring å gjøre her også :-)Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for oppslaget likevel. Harald Berntsen skriver at Peder Post antakelig kom til Neskilen som leder av en gruppe gruvearbeidere. Kanskje er han ikke nevnt i avskjedigelsesmanntallet fordi han tilhørte offisers-/betjentskiktet på Kongsberg, som 'Einfahrer'.Det er vel ikke usannsynlig at han er blitt headhuntet til stillingen som gruveinspektør. Dersom han kom samtidig med gruppen fra Kongsberg, så er vel muligheten til stede for at noen av dem er nevnt i avskjedigelsesmanntallet - og at jeg dermed kan få et mer konkret bilde av når Peder Post kom sørover.Her er noen av de mest markerte navnene på 'Kongsberg-arbeiderne' i Neskilen i det tidligere nevnte 1811-manntallet: Niels Hassel, Niels Stærk, Christen Stærk, Hans Bæver, Erich Sjulsen Møller, Anders Zinckler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Gunn (8)Jo, det ser ut til at Peder Posts far ble kalt Postebroen. Peder har muligens forkortet navnet for å få det til å høres mer 'fornemt' ut?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg kan kikke litt etter de navn du nevnte i Avskjedigelsesmantallet.Også navn som Hassel og Stærk fant jeg i farten i skiftene:LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Det tar litt tid å kikke gjennom mantallet etter navn du nevner.Fant en del i farten, Hans Bæver, Anders Gersen Zinkler, flere som kalles Sterk og en rekke som nevnes Bæver.Kom også over en Anders Jensen Postbrua f. 1782.Om du ønsker at jeg skal sette opp for deg noen av opplysningene om disse, så kan jeg gjerne gjøre dette i morgen med e-mail. Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Bare ta den tiden du trenger. Jeg er først og fremst interessert i eventuelle flytteopplysninger i denne omgang - ikke slektsinformasjon om de enkelte arbeiderne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg skal se hva jeg finner av opplysninger i avskjedigelsesmantallet i morgen .Det er mange kjente navn i skiftene . Her finner du vel de nevnte Stærk( ene)LenkeGunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro Berit Sternang

Gamle stednavn i Kongsberg LenkeMvh Gro Berit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for den opplysningen, Gro Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har foreløpig ikke funnet Peder Posts første hustru, Anna Hansdtr. Falch, begravet i Kongsberg (hun må være død en gang mellom 1801 og 1805. Hun er heller ikke begravet i Austre Moland. Den mest interessante kirkeboka å lete i, er nok Tromøy - men der mangler, så vidt jeg kan se, registrerte begravelser for perioden 1802-1808.Problemet gjelder også sønnen Lars Pedersen Post (f. 1893 og 8 år i ft. 1801). Han burde vært konfirmert i 1807-08 (den ett år yngre søstera Ingeborg Christine ble konf. i Austre Moland i 1809). Det er jo selvsagt mulig at han også døde i samme tidsrom som mora, og at han er begravet i Tromøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg oppdaget nettopp en liten detalj i H. Berntsens bok som jeg tidligere hadde oversett. Han refererer der hovedinnholdet i et brev fra Peder Post til Severin Løvenskiold fra 22. desember 1821, etter oppsigelsen, der Post henviser til at han kom fra Sølvverket for over 20 år siden. Dermed må vi vel anta at hen er kommet i 1801 eller like etter. Han understreker for øvrig sin vanskelige stilling som arbeidsløs - og skriver at han 'har ingen Glædelig Juuleaften faaet'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen! Jeg holder på å sette opp en oversikt over interessante navn fra avskjedigelsesmantallet 1805. Dessverre har jeg mistet din e-post adresse, da min gamle datamaskin brøt sammen i sommer.Kan du sende en mail til min gamle e-mail adresse , om du har den fortsatt? Da skal jeg sende deg det jeg finner som retur.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Tror jeg har funnet din e-mail adr. Har sendt deg litt for å teste om den er riktig,Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger inn Peder Larsen Post med første hustru og barn her 1 Kongsberg i 1801:LenkeDet er branntakstprotokoller som viser han som huseier i 1797.Kan det være eindomshandler som viser når han solgte eiendommen, og at flyttingen kan tidfestes av dette?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Gunn!Takk for innlegg og mailer! Det har vært en litt travel dag, så jeg må lese og 'oppdatere' meg etter hvert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Nyberg

Han som i(12) står som Anders Jensen Postbrua, hadde nok heller farsnavnet Jonsen og står i avskjedigelsesmanntallet av 1805. Han er blant dem som jeg forsker på, og hadde nok ingen knytning til Peder Post.Postebroen var et sted nord for Kongsberg, på Lågens vestside, og de ulike familiene som bodde der, brukte gjerne samme stedsnavn.Går det forresten an å spørre Oddbjørn om det finnes noen Peder Andersen, f. 1746, i 1811-manntallet fra Neskilen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nei, jeg finner ingen Peder Andersen. De andre fra Kongsberg er Kittil Stordalen, Hans M. Fjerdingstad, Ole Querne, Johannes Lønnevig, Lars Skaugaard, Christopher Markusen, Ole Lyng, Anders Løvlien, Jacob Thoresen, Ole Sv. Saga, Christen H. Moe, Hans Tindalen og Hans P. Eger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I et regnskap for Neskil-gruvene fra 30/11 1812 er det forresten også nevnt en Zacharias Landtvædt, som muligens var fra Kongsberg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.