Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leiv Magne Apelseth

[#67488] Mellomalder quiz 2009

Recommended Posts

Guest Leiv Magne Apelseth

Ei tid før 21 juni i 1320 døyr Riddaren Ragnvald Aslaksson, han vart gravlagd i Nidaros domkyrkje. Han hadde vore gift med ei Fru Ragnhild, og som seinare døyr på Orkenøyane. Meir om desse to i DN og RN.Kan du, ved å nytta litteratur av Munch, Storm, Helle og Ugulen, finna ut av fylgjande:1 Kven skal ha vore Ragnvald si mor sin farmors far?2 Kven skal ha vore Ragnvald sin farfar?3 Kven skal ha vore Ragnvald si mormor?4 Kva stilling hadde Ragnvalds morfar? Det er inga anna tidsavgrensing for å svara, enn ut 2009.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Hittil har eg berre fått inn 2 svar på quiz`en, begge på mail. Den eine hadde ein rett, den andre ingen !Var dette for vanskeleg, eller er det inga interesse for slik quiz?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Leiv Magne:Denne quiz kan tas med i Genealogen om ønskelig.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Gjerne det Are, for her inne var det overaskande lite respons å spore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Du må ikkje vere så utolmodig, Leiv! Det er jo snart 700 år sidan han Ragnvald døydde, og då kan det vel ikkje haste slik med å finne ut av dette; det er berre litt over 2 veker sidan du stilte spørsmålet og det er omlag eit heilt svangerskap att av 2009! Og kyrkjebøkene, ja dei brann vel opp i 1328? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Du har nok rett i at eg kan virka litt utolmodig Gunnar. Men eg hadde vel venta meg litt innspel, spørsmål og kanskje og ein spire til diskusjon i forhold til innlegg 1. Mellomaldertrådar endar, som du veit, ofte i nokså høglytte diskusjonar, der mange av innlegga tangerar mot Godwins lov. Derfor vart eg nokså overraska over den totale stillheita som senka seg over tråden. Men no vil Are ta quiz`en inn i Genealogen, so kanskje blir det fleire som vel å prøva seg på quiz`en etterkvart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

skal den inn i Genealogen, bør det vedlegges en bibliografi; Munch alene har forfattet mer enn hva man rekker å lese gjennom fra i dag og ut året

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Kanskje den manglende responsen har noe med vanskelig tilgjengelig litteratur å gjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Tore og Finn. Kvar i quiz`en står dykk fast, sidan litteraturen ser ut til å volde dykk eit problem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Leiv Magne, hvor i mitt innlegg går det frem at JEG sitter fast i problemet ? Kanskje du kunne berømme meg for å tenke på andre også ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eg står ikkje fast, men så har eg heller ikkje prøvd å løysa den såkalla quisen. Sidan Munch og Storm var oppgjeve som naudsynt litteratur, så kjem eg nok ikkje til å prøva heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Tore står IKKJE fast i quiz`en, flott ! Finn vil ikkje delta fordi han då må bruka litteratur av Munch og Storm, jaja, men heilt greitt det også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

og enda en ting: quiz'en bør ikke publiseres i Genealogen uten en veiledende bibliografi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Jeg regner med at Leiv Magne sender med en kort liste over tillatte hjelpemiddel (les: litteraturliste).Det skal vel være Det norske folks historie mht P.A. Munch (1852-1863), evt nyutgaven som kom under krigen. Når det gjelder Knut Helle er det vel snakk om Konge og Gode Menn fra 1972, og mht Jo Rune Ugulen doktoravhandlingen fra 2006, som er tilgjengelig via BORA. Hvileket verk av Gustav Storm det siktes til er jeg litt mer usikker på. Er Lendmansklassen talrighet fra HT ca. 1885??Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Det har etterkvart kome fram sopass mange opplysningar i denne tråden at ytterligare informasjon i form av ei komplett litteraturliste ikkje lenger er naudsynt. Dermed er heller ikkje kriteria for publisering av quiz`en i Genealogen til stade. Eg vil derfor avstå frå Are sitt tilbod i innlegg 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eg undrast då om vanskane med denne quizen låg i ein vanskeleg tilgjengeleg litteratur som deltakarane helst ikkje burde kjenna til? I tilfelle var det ein merkeleg middelalderquiz Leiv Magne hadde laga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell H Myhre

Jeg påregnet de facto at det fantes mer hensiktsmessig stoff å fylle ''Genealogens'' sider med enn regulær quiz .. .. Genealogisk forskning kjennetegnes i minst like stor grad som annen forskning ved en plethora av intrikate problemstillinger som med fordel kan gjøres til gjenstand for både omtale og debatt, snarere enn å benytte spaltecentimetere med den hensikt å oppfordre leserne til å engsajere seg i problemstillinger som allikevel har funnet sin løsning .. ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Finn, kan du være so gild å definera 'vanskeleg tilgjengeleg litteratur'. Er det ikkje berre di eiga giddeløyse som her kjem til overflata då? Verken P.A. Munch, Gustav Storm, Knut Helle eller Jo-Rune Ugulen er 'vanskeleg tilgjengeleg litteratur', og det er heller ikkje farleg for deg å lese dei.Kjell H Myhre, har du no klikka deg inn på feil debatt? Driv ikkje du stort sett å surra rundt og skal ha andre til å leita opp svar til deg kring folk som levde på 17-1800 talet då? Denne tråden skal, i all hovudsak, handle om 12 og 1300 talet FYI.Kan dykk to, i det heile, tilføra noko som helst av verdi for oss andre i denne debatten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Leiv Magne. Eg skjønar ikkje kvifor du vart så fornerma, men eg kjenner jo omtrent tolegrensa di få før og veit at ho ikkje ligg særleg høgt.Du kallar det giddesløyse når eg ikkje prioriterer å lesa den litteraturen som du forventar at eg skal lesa. For meg er dette ei prioritering både av tid og av litteratur. Mesteparten av den litteraturen du nemner vert ikkje prioritert for tida, fordi det vesle eg har av fritid går med til å lesa andre ting. Hadde eg hatt den i bokhylla frå før så hadde eg kanskje prioritert på ein annan måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Leif Magne skriver:'Kan dykk to, i det heile, tilføra noko som helst av verdi for oss andre i denne debatten?'Mitt spørsmål blir da:Hvilke verdi snakker du om? Er en gjettekonkurranse her på brukerforumet verdifullt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Lars Ove Wangensteen, du har truleg heller ingenting av å tilføra denne debatten. Forsett heller å kopier andre sine genealogiske arbeid og legg dei ut på heimesida di du. Det er i allelfall noko du kan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ja det er da noe andre kan ha glede av

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

I Riksarkivets bibliotek står fortsatt kortkatalogen lett tilgjengelig. Her finnes det flere snes med kort på P A Munch. Nesten all denne littersturen er vanskelig tilgjengelig. Omtrent intet bibliotek som eier noen av disse skriftene, vil låne dem ut (utenfor husets vegger). Helles og ugulens verker er lett tilgjengelige. Storms står i en mellomposisjon, - vanskelig tilgjengelige i den grad det er artikkelstoff, men lett tilgjengelig når det er verker fra f eks omkr 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg kunne skannet:Konge-speilet : et philosophisk-didaktisk Skrift, forfattet i Norge mod Slutningen af det tolfte Aarhundrede ; tilligemed et samtidigtSkrift om den norske Kirkes Stilling til Staten- Utgitt 1848.Men det er vel ingen vits i

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

av. P.A.Munch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.