Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#67584] Råmuald Wroblewski - eit polsk problem? - kva heitte han i Polen?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Råmuald Wroblewski var fødd ein eller annan stad i Polen 26.12.1920, men kom til Noreg i krigsåri og døydde som fabrikkarbeidar i Oslo 31.3.1982.Råmuald er heilt openberrt ikkje noko polsk namn, og no lurer eg på:* Er det nokon som har kunnskap om polske namn og som kan fortelja meg kva denne karen (mest truleg) heitte i Polen?* Eg er òg interessert i tips om KVAR i Polen Råmuald kan vera komen frå?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Om navnet Romuald:Den hellige Romuald (lat: Romualdus) ble født rundt 951 i Ravenna i Nord-Italia. Han kom fra den gamle langobardiske hertugslekten Onesti og levde et ... Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Sikkert bare en tilfeldighet ,men fant en navnebror:Romuald Wroblewski Allmänmedicinska enheten Karolinska Sjukhuset Borgmästarvillan 17176 Stockholm ; Sweden Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Romuald er riktig skrivemåte i Polen. Navnet er utbredt og kommer ikke fra noen spesiell region.Når det skrives at vedkommende var født i 1920, så må det ved søk huskes på at grensene for det som var Polen den gangen og nå er vesentlig forskjellige. Bruk derfor kart fra 1920 og i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ann-Mary, Liv Christin og Heljar for spennande og nyttige innlegg.Då er med andre ord Romuald den normale polske skrivemåten av dette namnet, og forstår eg rett, so er ættenamnet Wroblewski ganske so utbreitt i Polen, og det nyttar vel då ikkje å finna ut kvar denne karen kan ha opphavet sitt ifrå, eller...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Har du forsøkt skifte eller krk.boka ved død, evt. då han gifta seg. Synst det er rart dersom det ikkje er nemnd noko der kvar han er fødd.Venleg helsing Mariann. PS:ser han står skriven som Råmvald på gravstøtta i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Christin Markussen

jeg vet ikke om du har mye info om denne karens liv, men jeg fant denne dama: 166812 Ingeborg Wroblewski 27.07.1914 10.05.1996 1996 0674 F Oslo skifterett og byskriverembete opplysningen fant jeg her:LenkeJeg lurte på om dette kunne være en evt kone av Romuald ? Kan være mulig å finne giftermålet i kirkebøker, mulig det står noe mer der om fødested og foreldre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Ja, det er ganske sikkert kona, dei ligg iallfall gravlagd i same grav, iflg. gravstedregisteret.Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Det har vært en orgelbygger Daniel Wroblewski (1744-1818)i Norge. Han kom fra Polen, ble gift i København, men bygde en mengde orgeler i Norge, bl.a. i Skien og Porsgrunn kirke. Han var meget anerkjent.Han var imidlertid av en eldre generasjon. Han hadde minst 2 barn, Caroline Marie Albertine og Johan Daniel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Disse to, bosatt på Alna i oslo, bør jo være hhv sønn og sønnesønn?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis han (R.W.) kom til Norge i krigsårene (1940-45), bør han jo fanges opp i et eller annet tysk arkiv, enken som soldat, fange eller arbeider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er en polsk kvinnelig historiker som har arbeidet mye med polakker i Norge under krigen, og om deres hjemsendelse eller annen skjebne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Den eldste av de som jeg linket til i (11) ble født i 1955. Ettersom Romuald og Ingeborg er gravlagt i Østre Aker kirkesogn, har jeg sjekket lysningsprotokoller for 1950-1955 for Østre Aker, uten å finne dem der. Kanskje noen andre har lyst til å sjekke 1949 og bakover?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne B. Kristiansen

Husk nå at en snakker om en nålevende.... Ta heller å si ting om den som lever via mail... vis respekt for dem man omtaler....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk for mange nye innlegg og forslag til løysing av dette problemet. Let meg då føya til:Råmuald Wroblewski gifte seg i Oslo (eg veit ikkje kvar i Oslo) 5.4.1958 med Ingeborg Hermansdotter Stein, fødd i Hafslo i Sogn 27.7.1914. Dei fekk ikkje born i lag, men Råmuald kan, for alt det me veit, godt ha vore gift før og ha born frå tidlegare ekteskap. Dette veit ikkje nokon i Hafslo noko om i dag.Eg ser heilt klart at denne ekteskapslysingi kan gje oss eit svar på spørsmålet om opphavet til Råmuald, og eg takkar på ny for all hjelp med dette problemet!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Til (15). Alle opplysningene som er gjengitt her om de nålevende er offentlige opplysninger, fritt tilgjengelig på nett, i hhv. telefonkatalogen og i skattelistene, så jeg ser ikke noe problem i å gjengi de samme opplysningene her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter
LenkeFødt i Filipow som sønn av slakter Winsenty Wroblewski og hustru Janina. Ser ut til at Romuald fikk norsk stasborgerskap 7. januar 1956, det kan vel også være en ledetråd videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kenneth for kjempebra innlegg! Fødestaden til Råmuald ser ut til å vera Filipów, ein liten by i Suwałki kommune(?), og problemet er med dette heilt løyst.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Etter mitt Debes : Neuer Handatlas, 44. utg. Leipzig 1914, finnes det et Filipowo i daværende Russland (nåværende Hviterussland) i østlige del av det gamle masuriske området, 3 km øst for daværende Østpreussiske østgrense. Stedet ligger ca 148 sørøst for Königsberg, ca 74 km sørøst for Insterburg, 110 km sørsørøst for Tilsit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg rakk ikke å lese Lars' innlegg, for det var ikke synlig da jeg begynte å skrive mitt eget. Men vi skriver her altså om samme by ! Byen Suwalki ligger ifølge samme atlas 22 à 23 km sørøst for Filipowo. Stedsnavnene i atlaset har tysk staveform. men det ser dere jo. Vi befinner ikke i Hviterussland, som jeg skrev, men i det nordøstligste hjørnet av Polen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Er litt usikker på om Filipow ved Suwalki var polsk i 1920.Det finnes også Filipow ved Lodz, det var helt sikkert polsk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Denne kirkegården ligger sansynligvis i Filipow ved Suwalki. LenkeVirker som at noe er registrert der og kirkebøker finnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Filipow(o) ved Suwalki bør nok ha vært polsk i 1920.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Til (24):.... og blei nok tysk igjen allereie i sept-okt 1939, som ein følgje av den kjende og tilsvarande berykta Molotov-Ribbentropp-avtalen, ikkje-angrepspakta mellom Hitler og Stalin som effektivt og kynisk delte republikken Polen i ein tysk og ein sovjet-russisk del; - av mange historikarar også omtalt som ''Polens fjerde deling'' (dei tre første fann stad i 1772, 1793 og i 1795).Nokså raskt organiserte naziregimet sin del av Polen slik at store deler vart innlemma direkte i det stortyske riket,og då mykje meir enn det som hadde vore ein del av kongeriket Preussen frå 1814/1815 til 1918, medan resten av Polen vart organisert som 'Generalguvernement Varschau'. Suwalki-området vart vel mest truleg inkorporert i Aust-Prøyssen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.