Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Aud Sandbu

[#67611] H. S. Hans. f. 1867 Osøren pr. Bergen, bosatt Fefor, Nord-Fron i 1900

Recommended Posts

Guest Aud Sandbu

Er det noen som kjenner til denne familien bosatt på Fefor, Nord-Fron, i 1900: LenkeHansen skal visstnok ha drevet Fefor en periode, noe vedlagte annonse fra 1905 vitner om.Jeg har forsøkt å finne data på familien ved å starte med konfirmasjonen til barna, men det ser ikke ut til at de ble konfirmert, noe jeg også var redd for ettersom denne Hansen var 'uttrådt' av Statskirken.Jeg er interessert i alle slags opplysninger omkring H.S. Hans. og kona Anna.

bilete6592.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Arnfrid, jeg tror sannelig du har riktig person!Når jeg søker på felt/rad/gravnr. tilsvarende denne Hans Severin Hansen på Østre Aker kirkegård, så får jeg opp Synnøve Astrid Rytter f. 27/7-1899 d. 19/4-1988. Dette kan ikke være noen annen enn datteren hans som vi ser av ft-1900 på Fefor. Hun ble sikkert gift Rytter.Merkelig at jeg ikke får opp kona til Hans Severin på samme grav.Uansett; tusen takk så langt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Også hjertelig takk for lenkene til dåp og ft-1865 og 1900, det er til god hjelp for meg som er dårlig lokalkjent i dette området!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg tror nok også at det er riktig person. Han kom fra middelklassen, tydeligvis, selv om far ikke er annet enn symaskinagent i 1900. Det var forresten gjevt å være det i gamle dager.Finner en Anna f 1868 i Fåberg, der far er en Christen Christensen og så står det noe, uleselig, og videre 'Søndre Bergen'. Tanken var at kanskje Hans Severin var i tjeneste hos dem i Fåberg, men kan ikke finne noe som passer i 1865 og 1875. Vet du noe mer om Anna?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg ser at faren var jegteskipper ved dåpen til Hans Severin i 1867. Betyr det at han hadde egen fiskebåt?Jeg vet ikke mer om Anna enn det som kommer frem av ft-1900. Ettersom hun ikke har patronym, er det vanskelig å blinke ut den rette. (Anna kan godt være skrevet Anne i kb.) Jeg finner heller ikke paret viet hverken i Fåberg eller Lillehammer. Muligens ble de viet i Christiania. Muligens ble de viet borgelig. De har gjort det skikkelig vanskelig her!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Vi ser at på Fefor i 1900 var det ei Agnete Strete fra Fåberg som tjente hos Hans og Anna.Hva tror du om denne Anna med en søster Agnete på Stræthe i 1875: Lenke ? Kan man ut fra disse opplysningene konkludere med at Anna Iversdtr. Stræthe var kona til Hans Severin Hansen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hvilket sogn i Fåberg var Strete?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Stræte er en gård (el. rettere sagt to; søre og nørdre) i gamle Fåberg prestegjeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Flott å kunne drøfte dette, Arnfrid!Den andre Anna - Kristensdatter - er sannsynligvis henne: LenkeSkal man gå etter sosial rang, så var Anna Iversdtr. gårdmannsdatter, mens Anna Kristensdtr. var husmannsdatter. Var sønn av en symaskinagent opptatt av det, tro?Ellers er det denne Agnete Stræte som etter mitt skjønn øker sannsynligheten for at det er søsteren Anna Iversdtr. som var vertinne på Fefor i 1900.Jeg har nok bare èn ting å gjøre her, og det er å kontakte nålevende eier av søre Stræte, og håpe at han vet noe om søsteren til bestefaren Johannes. Jeg ser i Norske Gardsbruk, Lillehammer/Fåberg, at gården har gått fra far til sønn i flere generasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

så i matrikkelen at han kalte seg Ivar Jensen Gruven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Ojsann, da kom det en ny opplysning mens jeg skrev forrige innlegg. Tusen takk, Arnfrid!Jeg leser Anna Andreasdtr. Vedum, f. 23/6-1868 som du også antyder.Hun er en dagarbeiders datter: LenkeMen hun reiste til Christiania, og blir dermed en aktuell kandidat!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Tusen takk for den også, Arnfrid!Ja, da ser det ut til at vi er så nærme en avklaring om hvilken Anna det dreier seg om, som vi kan komme. Jeg går ut ifra at selv om bare èn av partene var uttrådt fra Statskirken, så var de nødt til å gifte seg borgerlig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave 1915-1930:' Nordre Fron, Herred, Nord Gudbrands-dal Sorenskriveri, Gudbrandsdal Politidistrikt, Opland Fylke, (1921) 4388 Indb. Herredet svarer til N. F. Præstegæld med Sødorp, Kvam og Kvikne Sogne. Det strækker sig i omtr. 30 km Længde paa begge Sider af Gudbrandsdals-laagen, hvis Dalføre her er aabent og især paa Nordsiden tæt bebygget. Bekendt er Breden-bygden og Kvamsbygden, som ligger terrasseformet oppe i Lierne. Fjeldene paa Nordsiden af Dalen? naar i Eldiaakampen op i 1220, i Simlehø i 1480 m, disse Fjeldstrækninger danner et udmærket Sæterstrøg, her ligger en Rk. Smaa-vand, hvoraf Furu Sø er størst. Fra Vest kommer ind i Herredet Elven Sjoa, som løber gennem Hedalen. I Syd ligger Kviknedalen med Skabogrænden. Igennem den sydlige Del af Herredet løber den stridt strømmende Vinstra, som kommer ftra Vinstervandene i Jotunheimen For-gaarde; den optager Hinøgla, som danner Afløb for Nedre Heimdalsvand og Sikkilsdalselven og falder ud i Olstappen Vand, hvortil ogsaa det lange og smalle Espedalsvand har Afløb. Af Fjelde i den sydlige Del mærkes Heimdalshø (1835 m), Aakrekampen (1412 m), Ruten (1525 m), FÆFORKAMPEN (1205 m). I denne, af Turister stærkt søgte Egn er der mange Sætre, Turisthytter og Hoteller samt private Hytter, saaledes mærkes Fæfor, Vinstra, Dalsæter, Kampesæter, Flysæter m. fl. Jordbunden i N. F. er frugtbar, det er en god Kornbygd, men der trænges til megen Regn, hvorfor kunstig Vanding af Ager og Eng er alm. Skoven er iadskil-lig medtaget. Af industrielle Anlæg mærkes: Flere Kraftanl’æg, Dampsave, Fabrik af Jordbrugsredskaber, Tørvefabrik, Høvleri, Mølle og Frørenseri. Espedalens Nikkelværk laa paa det smalle Eid mellem Espedalsvand og Bred vandet. Dovrebanen gaar gennem Hoveddalen, hvor den har Stationerne Kvam, Sjoa og Vinstra. Herredets Areal er 1369,89 km2. Antagen Formue 1921 var 11725700 Kr og Indtægt 2310700 Kr.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Moro at du tok med dette fra Salmonsens leksikon, Arnfrid, hjertelig takk!Det har seg nemlig slik at jeg forsøker å hjelpe en person som skal skrive historien om Fefor, men som ikke har særlig erfaring med slektsgransking, og da passer det godt å komme med slike gamle beskrivelser også. Glimrende!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Da har jeg fått tilsendt anene til Hans Severin Hansen f i Os i 1867. Skal jeg sende deg til dem pr epost? min affi online noHilsen Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Dette var spennende!Har sendt deg en epost. Beste hilsen Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.