Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Thore O-Haugerud

[#67658] Rittmester,- Johan Friderich Kalensky , død 08.03.1693 ,- løse tråder

Recommended Posts

Guest Thore O-Haugerud

Odd Ottesen skriver følgende under nr : 39550 Callensky - Akershus & Hedmark (Grue) Johan Friderich Kalensky was a lieutenant when he came to Norway – from Denmark - in 1682. He served as a premier lieutenant in the Østre Romerikske company (in Akershus) in 1685. From 1689 he was captain (rittmester) in the Vestre Romerikske company. He died 8 March 1693. Ovenstad says he was father of Johan Ludolf (perhaps he also was father of the mentioned Ditlef Ernst?).,- sitat slutt.Kommer denne slekten egentlig fra Danmark? For meg høres navnet å ha en mer tysk eller polsk opprinnelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Slekten kommer naturligvis ikke fra Danmark, siden navnet, som du påpeker, er polsk (eller et annet slavisk språk). Men det Odd nok sikter til, er at han rent konkret reiste fra Danmark til Norge i 1682, og at han derved, trolig, har tjeneste i Danmark inntil reisen til Norge fant sted. Det finnes mye faglitteratur om militærvesenet i Europa på den tiden, og av den erfarer man hvordan statene aktivt rekrutterte bredt etter offiserer. Johan Friderich kan jo være føst i Polen, eller i et tyskt land (som fornavnene faktisk indikerer), før han ble eventuelt ble engasjert av danske rekrutteringsagenter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore O-Haugerud

Takk for svaret Tore.Er det noen på dette forum som har god kjennskap til gammel militær faglitteratur og kan fortelle meg hva det står om Johan Friderich? Vi vet jo allerede at han var løyntnant da han kom fra Danmark i 1682.Dette med rekruttering av offiserer på tvers av landegrenser var nytt for meg. Siden at dette kanskje skjedde via rekrutteringsagenter styrker meg i troen på at det ble nedtegnet en god del informasjon om disse offiserene som ble rekrutert bl.annet fødselssted og farens navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

For norske forhold kan f eks anbefales Norsk militærhistorisk bibliografi. Ved hjelp av standardverker til f eks dansk historie finner man enkelt frem til de danske militærhistoriske verkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore O-Haugerud

Har slått opp i Ovenstad,- Militær biografier og lest hva han skriver om Johan Friderich Kalensky. Ble ikke mer klok av dette. Det står heller ikke noe om at han kom fra Danmark ! Finnes det flere norske militære biografier som omtaler militære offiserer på denne tiden som en kan finne på WEB? eller noen som gi meg en link til tilsvarende danske militære verker ?Sitat - Lnt. ved sognerytterne N.fjelds til 13/5 1682, da han blev lnt. ved obl. Scharnhorsts fra Danmark hitop sendte gev.eskadron ryttere. - Pr. lnt ved Ø. Romerikske komp. av oberst Bulows nasj. rytteri S.fjelds 12 /6 1685. - Rittm. ved Romerikske komp. 18/01 - 1689 - Død 08/03-1693

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Da ville jeg først ha sjekket rullebladet i Ovenstads privatarkiv og deretter rullene for Sogn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore O-Haugerud

Har funnet ut at Olai Ovenstads privatarkiv finnes i Riksarkivet. Er det slik å forstå at det ikke finnes en kopi andre steder? Er det mulig at noen har anledning til å sjekke rulle bladet til Johan Frierich for meg?Siden dette sansynlig ikke finnes på WEB, har jeg ikke muligheter selv da jeg er på jobb i Nordsjøen de neste ukene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Krok

Denne mannen er en liten gåte. Jeg har hatt endel kontakter med polsk-tyske slektsressurser som har sjekket ham ut fra sine kilder. Flere forsker på hans opphav og svært mange stammer fra ham, ser det ut som.Er det noen som har en pekepinn over hvor mange etterkommere JF Kalensky egentlig har i Norge?Og om noen kunne sjekke rullebladet hans i Riksarkivet, hadde det vært interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Krok

Denne mannen er en liten gåte. Jeg har hatt endel kontakter med polsk-tyske slektsressurser som har sjekket ham ut fra sine kilder. Flere forsker på hans opphav og svært mange stammer fra ham, ser det ut som.Er det noen som har en pekepinn over hvor mange etterkommere JF Kalensky egentlig har i Norge?Og om noen kunne sjekke rullebladet hans i Riksarkivet, hadde det vært interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

Dette innlegget bør ha overskriften 'løse tråder', det inneholder noen elementer fra noen tids jakt på Johan Fredriks opprinnelse, men jeg kan ikke tilby noen løsning på gåten så langt. For en del år siden fikk jeg et omfangsrikt svar på et spørsmål jeg stilte på rootsweb sin Litauen liste (fra moderator, David Zincawage) .Identifiserte skrivemåter (DZ): Kalenski Kalinski Kalinskas(den som kan bør antakelig oppdatere stikkordlisten til denne tråden)Forekomster: •Kalen er et sted i området Kutno i Polen (maps.google.com har 7 forekomster, men flere er antakelig sammenfallende) •Roten i navnet kan være det polske ordet kalina som betyr tranebær •Endelsen –ski betyr visstnok –fra (=von …) (la oss heller ikke glemme Kaliningrad)DZ finner en mengde forekomster av navnet, de fleste i Polen/Litauen og noen få i Ukraina.En kilde på Internet peker på en storhertug av Litauen på ?1300-tallet med navnet Kalinski som 'forfader' for en Kalinski slekt, dette har jeg ikke kunnet finne substans i, og det forblir så langt en løs spekulasjon.Johan Fredriks militære kariære, samt det tilfelle at hans sønn Johan Ludolf Kalensky hadde en tilsvarende karriære som militær og som festningsbygger ('konduktør') i Kristiansand og Kongsvinger (JP Collet i tidsskriftet Solør-Odal nr 1, 1989), åpner for muligheten at de begge (i kraft av slekten?) har sittet i en tung militærfaglig tradisjon. Muligens (men ikke nødvendigvis) i kontinental adel, i så fall peker Polen/Litauen seg ut som sannsynlig opprinnelse. Jeg finner imidlertid ikke navnet Kalenski i 'adelskalenderen' Gotha på web.Det er interessant, men ikke umiddelbart nyttig, at i slaget ved Golab (Polen) 8 februar 1656 mellom Polsk/Litauiske og Svenske styrker (under Karl X Gustav), benevnes en av de svenske enhetene som 'Seweryn Kalinskis Banner'. Her er altså nok en Kalinski i militær kapasitet i tilknytning til Skandinavia.Jeg tror at polske kilder har svar vi er på jakt etter, men selv har jeg absolutt ikke påkrevet språklig kompetanse til å komme videre. Jeg har sendt forespørsler til et par polske kilder og venter på svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore O-Haugerud

Takk for disse innleggene.Har gitt beskjed til digitalarkivet om de forandringene du ønsket Knut. Håper de gjør det allerede i morgen. Hvor mange J.F er stamfar til i Norge kan jeg ikke svare på ,- men se innlegg 39550 -Lisbet ( Elisabeth )Calensky ,- datter etter Johan Jochum`s andre ekteskap med Martha Jensdatter Lembach har mange etterkommere. Hun døde 1826 på Skjønneberg under Holm i Høland og var gift med Ole Gulbrandsen Tangen Wennemoe d. 1807. Hennes bror Johan Christian d.1817 i Skien. Kjenner ikke til hans etterkommere. Dette som en liten avsporing av hovedsaken. I Ovenstad,- Militær biografier er det nevnt Ditlef Ernst Kalensky,- kan han også være en sønn til J.F ? Har aldri sett noe klart svart på dette. I tillegg til Polen/Litauen og Ukraina finner en også Kalensky i Øst Preussen på førsten av 1700 tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Krok

Jeg har nå sjekket med Johannes Schiøtz 'Kongsvinger fæstnings og Kongsvinger-avsnittets militære historie 1644-1814'. Ingen Kalensky verken med K- eller C, verken i bind 1 eller bind 2.Fint at flere jobber med dette. Mannen kan da ikke bare dukke opp fra det store intet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

Jeg ønsker ikke å være pedantisk, men jeg ser for meg at vi på ett eller annet tidspunkt må inn med konkrete spørsmål til slektshistorisk kompetanse på høyt nivå på kontinentet. Derfor må de grunnlagsinformasjonene vi har ha kjent presisjon. I tråden 39550: Callensky - Akershus & Hedmark (Grue) finner jeg et par utsagn som må diskuteres.Odd Ottesen siterer etter det han skriver selv Ovenstad: 'Johan Friderich Kalensky was a lieutenant when he came to Norway – from Denmark - in 1682.' Det som står i Ovenstad er verbatim: 'Lnt. Ved sognerytterne N.fjeids til 13/5 1682, da han blev Int. ved obl. Scharnhorsts fra Danmark hitop sendte gev. Eskadron ryttere.' Denne formuleringen sier at han faktisk allerede var i Norge, og tjentestegjorde ved sognerytterne, før han ble overført til Scharnhorst. Finnes det noen annen referanse som støtter at han kom til Norge først i 1882?Videre, i åpningsinnlegget skriver Karen Ellison (om Johan Ludolf): 'Johan Callensky: -born about 1670, possibly in Akershus -death: after 1713 -two sons Johan Jochum & Peter-Henrik'.- Fødselsåret er selvfølgelig av primær viktighet. Vet noen hva kilden for dette er? Den andre delen av utsagnet er upresist (vi vet at han døde i 1715), likeså antallet sønner. Jeg frykter at fødselsåret også kan være en spekulsajon. Det er ikke noe galt med spekulasjoner så lenge man er 100% klar på runnlag og presisjonsnivå.- Hans første opptreden i Norge som jeg har funnet så langt er i 1787 som 'Konduktør'. Jeg har ikke funnet noen god forklaring på hva slag funksjon dette har vært, på fransk beskrives den for eksempel som 'formann som rapporterer til en ingeniør', det kan sikkert også være en annen posisjon, men utvilsomt en lederfunksjon. Antar vi at han som et minimum må ha vært i tidlig tyveårene for å ha en posisjon på dette nivå kommer vi til et spekulativt fødselsår på 1760-tallet.- Referansen til Akershus som mulig fødselssted er også problematisk. Det er rimelig å stille spørsmål om han kan ha vært født på kontinentet og muligens ha fått militær opplæring / praksis før han eventuelt kom hit. I så fall byr det på en sjanse for at han, i tillegg til faren, kan finnes i litteraturen på kontinentet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

OBS Stikkord:Jeg ser at moderator har vært lynrask med å sette mitt forslag til endring av stikkord om i praksis, og all ære for det! Imidlertid var det jeg mente å legge inn de stikkordene jeg foreslo i tillegg til de som sto fra før. Grunnen er at, siden det finnes så mange måter å stave navnet på, bør vi ha et rikt utvalg av skrivemåter representert som stikkord, slik at vi øker sannsynligheten for treff på søk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Når det gjelder opplysninger om offiserer i dansketiden er Ovenstad egentlig ganske utilfredstillende.Dette dels fordi boken ikke angir kilder, og dels fordi kildene han bruker (som ganske riktig kan ses på i hans privatarkiv på Riksarkivet) stort er ruller annnet materiale i Norge. Det eneste han har brukt av arkivsaker fra Rigsarkivet i Danmark er de såkalte Kongens håndbøker, det vil si lister over offiser som ble levert årlig til kongen. Det forekommer også ganske mange feil i Ovenstad.En langt bedre oversikt er J.C.W Hirsch og Kay Hirsch' 'Fortegnelse over danske og norske officerer fra 1649 til 1814.', 1888-1907, et håndskrevet manuskript som finnes på det Kgl. Bibliothek i København. Rigsarkivet i København og Riksarkivet i Oslo har kopier (mikrofilm i Oslo).Hirsch og Hirsch angir kilder og har dessuten benyttet arkivet til Krigskancelliet i København, med innkomne brev, kgl. resolusjoner, konsepter osv.Jeg ville sett på hva de har om nevnte Kalensky'er, Hirsch og Hirschhenviser sannynligvis til arkivsaker i København angående utnevnelsene til Kalensky.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ett par av bindene hos Hirsch finner i kopi i Ovenstads peivatarkiv i RA. Ellers så har ikke Ovenstad anvendt de militære rullene som finnes i byregnskapene. Her finnes det flere offiserer i norsk tjeneste som helt mangler i hans verk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

Takk til Ola og Tore, skal gå i clinch med RA og høre om de vil låne ut til arkivet her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har tidligere i dag gjort en forespørsel til biblioteket om muligheten for å få kopier av dette verket sendt til meg for skanning, og hva prisen for dette blir.Jeg får svar i morgen eller torsdag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

Takk til Ola og Tore, skal gå i clinch med RA og høre om de vil låne ut til arkivet her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

Lars Ove, jeg klarer ikke å få jobbet med Hirsch før tidligst i slutten av april, så jeg bestiller foreløpig ikke materiale hit til Stavanger. Jeg tror det er hensiktsmessig at du har prioritet hvis vi skulle komme til å 'konkurrere' om materiale. Kan du holde meg oppdatert på din prosess på knkirkem/.../gmailpunktumcom?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

KnutJeg venter fortsatt på et svar fra Kgl.Bibliotek, og jeg purrer på mandag. Jeg vet det bare finnes en papir-utgave, og den befinner seg der.Jeg skal holde deg orientert pr. e-post

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har som sagt gjort en henvendelse til det Kgl.Bibliotek i København når det gjelder Hirsch.I ettermiddag fikk jeg et svar som ikke var så positivt, og hvor jeg forsøkte å argumentere i mot. Nå fikk jeg flg svar fra Jesper i biblioteket:'Kære Lars Ove Wangensteen De har fuldstændig ret, - i øvrigt bruges Hirsch's arbejde også af andre end slægtsforskere - men det er dog altid noget at det er tilgængeligt på microfilm i Norge. Jeg vil tage det op til en drøftelse med Håndskriftafdelingens leder Ivan Boserup, om det ville være fornuftigt at tilvejebringe en digital kopi af værket, som selvsagt ville være tilgængelig som netpublikation.Venlig hilsen Jesperr Düring Jørgensen'Så kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kirkemo

Lare Ove,God jobb, håper dette går i boks.Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore O-Haugerud

Se : Tidsskriftet Solør –Odalen nr 1 / 89 Peter-Henrik Calensky,- side 27 -30 samt nr 2 /87 Familien Kalenskys eldste ledd, - side 43 -52 ved John Peter Collett.I innledningen nevnes en Martinius Kalensky som giftet seg i Vinger 5.3.1700.Er det noen som kjenner til andre med navnet Kalensky i denne perioden rundt 1700 ??Thore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore O-Haugerud

Tom Larsen har scannet :'Haubt Rullen der Vier Companien Reuters so von Dennemack gekommen anno July 1682'LenkePå siden 27 finner vi Johan Friderich Kalensky som løytnant i Christiania 24 juli 1682Ser ut som hans etternavn skrives Kallinsky.Thore

bilete8221.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.