Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Roar Dalen

[#68011] Jens Ericsen og Kirsten Jonsdtr. - fra Trysil til Innherred 1792-93

Recommended Posts

Guest Roar Dalen

Jeg søker opplysninger om ett par av mine 5-tippoldeforeldre Jens Ericsen (f.ca.1758) og Kirsten Jonsdtr. (f.ca.1753) fra Trysil. Hva jeg 'vet' om dem er som følger:De flyttet til Levanger i Nord-Trøndelag sannsynligvis 1792-93, da det ved dåpen til deres første barn i N-T, Karen, den 30/6-1793 står skrevet at de nylig var ankommet fra Trysil: [url="http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=315409#315409>LenkeParet får ytterligere ett barn jeg kjenner til; Elling, f.1/10-1796, venstre side midt på: LenkeI tillegg hadde de allerede to sønner da de kom flyttende nordover: Jens, f.ca 1785 (min ane) og Torger, f.ca 1789. Fødselsår på disse to er beregnet ut fra oppgitt alder i FT1801. Det samme gjelder også foreldrene.I FT1801 finnes familien igjen som husmannsfamilie under gården Falstad Nedre på Ekne i Skogn prgj. Lenke &filnamn=f11719&gardpostnr=177&personpostnr=3302&merk=3302#ovreJens Ericsen er da 'Bygdens skolemester'. Dette står også så vidt omtalt i Skogns Historie 8 s.386 og 399. Han dør 24/3, og gravlegges 9/4-1837 i Levanger, 78 år gammel. Konas dødsår kjenner jeg ennå ikke.Jeg har lett i kirkebøkene i Trysil etter bryllupet til Jens og Kirsten, og finner ett par Jens Ericsen Qvalberget og Kirsti Jonsdtr. Ny Lørdalen som troloves 29/9 og vies 1/10-1780 (kolonne 1 og 4). LenkeMen utover navnelikheten har jeg ikke forutsetninger for å si om dette er riktig par.Har også funnet en Jens døpt 28/11-1784 (nr.24). Lenke =ny&idx_side=-14Men her heter faren Jens Ericsen Fleermoen(?), og mor er ikke nevnt. Igjen er det kun navnelikheten som har fått meg til å notere dette som en mulighet.Sønnen Torger finner jeg ikke noe om, hvis da ikke Torger og Torgal er varianter av samme navn. Det døpes en Torgal 1/1-1789 (kolonne 1, nederst), far er overnevnte J.E. Qvalberget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Dalen

Det ble mye ødelagte lenker i det første innlegget. Forsøker igjen:Jeg søker opplysninger om ett par av mine 5-tippoldeforeldre Jens Ericsen (f.ca.1758) og Kirsten Jonsdtr. (f.ca.1753) fra Trysil. Hva jeg 'vet' om dem er som følger:De flyttet til Levanger i Nord-Trøndelag sannsynligvis 1792-93, da det ved dåpen til deres første barn i N-T, Karen, den 30/6-1793 står skrevet at de nylig var ankommet fra Trysil: [url="http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=315409#315409>LenkeParet får ytterligere ett barn jeg kjenner til; Elling, f.1/10-1796, venstre side midt på: LenkeI tillegg hadde de allerede to sønner da de kom flyttende nordover: Jens, f.ca 1785 (min ane) og Torger, f.ca 1789. Fødselsår på disse to er beregnet ut fra oppgitt alder i FT1801. Det samme gjelder også foreldrene.I FT1801 finnes familien igjen som husmannsfamilie under gården Falstad Nedre på Ekne i Skogn prgj. LenkeJens Ericsen er da 'Bygdens skolemester'. Dette står også så vidt omtalt i Skogns Historie 8 s.386 og 399. Han dør 24/3, og gravlegges 9/4-1837 i Levanger, 78 år gammel. Konas dødsår kjenner jeg ennå ikke.Jeg har lett i kirkebøkene i Trysil etter bryllupet til Jens og Kirsten, og finner ett par Jens Ericsen Qvalberget og Kirsti Jonsdtr. Ny Lørdalen som troloves 29/9 og vies 1/10-1780 (kolonne 1 og 4): LenkeMen utover navnelikheten har jeg ikke forutsetninger for å si om dette er riktig par.Har også funnet en Jens døpt 28/11-1784 (nr.24): LenkeMen her heter faren Jens Ericsen Fleermoen(?), og mor er ikke nevnt. Igjen er det kun navnelikheten som har fått meg til å notere dette som en mulighet.Sønnen Torger finner jeg ikke noe om, hvis da ikke Torger og Torgal er varianter av samme navn. Det døpes en Torgal 1/1-1789 (kolonne 1, nederst), far er overnevnte J.E. Qvalberget:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Lenken til bryllupet viser at Kirsti Jonsd. sin forlover er Gjermund Gjermundsen (Vestues) Heggeriset (1731-1784) fra nåværende Engerdal.I Trysilboka I s. 411 finnes på Nordgarn Støa (Ny-Ljørdalen) Kersti Jonsd.(18.03.1753-15.12.1804), gift 1780 med Jens Eriksen Kvasberget (f. 24.06.1758). Kerstis mor, Kari Gjermundsd. Heggeriset, er en eldre søster av forloveren som angis ovenfor, så en må vel da regne med at dette er det riktige paret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Litt til: Forloverne oppgis mange steder med brudens nevnt først. Er dette tilfelle også her, så er Gjermund Heggeriset brudgommens forlover, men uansett så dreier det seg om nær familie av brudeparet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Foreldrene til Kari og Gjermund Heggeriset kommer fra Hammersgården og Sørby i Trysil, og Kvasberget er en seter der, som i Trysilboka ikke nevnes med persondata før langt senere.Den andre forloveren som nevnes er Bjørn Eriksen (Eriks) Ljørdalen på Ny-Ljørdalen eller Sørgarn Støa. Han har tidligere vært gift med Gjertrud Persd. vestre Nordby, som er søster av Jens Pedersen Nordby. Sistnevnte er ut fra navn og fødselsår antagelig identisk med klokker Jens Pedersen Nordby på Tynset (der g. Aalborg), som har både en sønn og en sønnesønn som er lensmann og stortingsmann, hhv. i Selbu og Lødingen Tysfjord. Dette er litt interessant sett i sammenheng med at Jens Eriksen (Kvasberget eller Hammersgård) er lærer i Trøndelag. For øvrig er fornavnet Jens ikke særlig vanlig i Trysil, men det forekommer på vestre Nordby og nordre Sørby.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Har funnet enda mer her:I Trysilboka II s. 496 nevnes Jens Eriksen (f. 24.06.1758). Han er sønn av Erik Persen (Torgals) Ljørdalen (TB I s. 504), som er brudens farbror. Jens Eriksen og Kersti Jonsd. er altså søskenbarn (ganske vanlig giftermål på den tid). I 1789 bor Jens Eriksen på Buflod.Jens er sønn av farens første kone, Berte Torgalsd. (Audens) Sørhus. Hun er enke etter Jens Olsen Hammersgård, så det forklarer jo hvorfor Eriks sønn heter Jens. Etter skikk er han oppkalt etter morens første mann.Hele anetavlen kan greit hentes ut av Trysilbokas tettpakkede oversikter, men det er et ganske godt villnis. (Jeg er selv flerdobbelt i slekt med dette.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Dalen

Takker for svar.Jeg er fortsatt noe usikker på om det er dette paret som flyttet nordafjells. Hvis dødsdatoen på Kersti Jonsdtr. du oppgir fra Trysilboka er nogenlunde korrekt, burde hun finnes i kirkeboka i Alstadhaug (dekker Skogn, Levanger og Ekne), men der finner jeg henne ikke som gravlagt i 1804-5. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Hvis det dreier seg om en utflyttet, så kan en jo spørre seg hvor TB henter data ang. dødsfallet fra, siden boken ikke oppgir hvor de bor. (Det kan jo tenkes at det på et eller annet vis har vært nedtegnet lokalt selv om hun ikke bor der.) Men den nevner heller ikke noe videre bosted i Trysil (utenom Buflod), så det tyder jo på at de er utflyttet.Med normal logikk kan det knapt tenkes andre muligheter enn den oppgitte under forutsetning av at navn, fødselsår og opphavsbygd er noenlunde riktig angitt. Det stemmer til og med overens at de fortsatt holder til i Trysil i 1789. To 'kopier' med så like persondata er svært lite sannsynlig når så mange data er kjent.En mulighet her er også at Kirsten Jonsd. kan være død et annet sted enn der hun er bosatt. Vet fra kyst-Trøndelag at 'bortkomne' folk der av og til er registrert med dødsfall i Trondheim, f.eks. pga. sykdom som har medført at de har oppholdt seg borte fra hjemmet eller alt. er død ved et ulykkestilfelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Her er Lenke til begravede i Trysil i aktuell periode. Det ser ikke ut til at hun er nevnt her, i alle fall ikke i 1804.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Den virker tydeligvis ikke. Men innholdet kan søkes via Trysil på skannede kirkebøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

En av lenkene fører til dåpsbarnet Jens Jenssen, som er sønn av Jens Eriksen Flermoen. Han samsvarer i alder med sønnen Jens Jenssen i Ekne. Flermoen er i ifølge rekkefølgen i Trysilboka en nabogård til Støa, og ingen Erik nevnes på Flermoen med noen sønn Jens. Da er det gjerne 'din' Jens Eriksen som bor der også før han flytter til Buflod.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Dalen

Takker for svar igjen.Ja jeg kikket gjennom døde i Trysil i samme tidsrom uten å finne noe jeg heller. Får utvide søket noen år i begge retninger i Alstadhaug. Jeg er jo enig i at rekken med indisier er ganske overbevisende, så det blir nok en tur på biblioteket for å prøve å få fjernlånt de to Trysilbøkene du henviser til. Har nølt med dette tidligere, da det virker å være 10 bygdebøker i Trysil, og jeg har ikke hatt snøring om hvilke som var aktuelle... Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Femte fadderen for Jens Jenssen på Flermoen er interessant: Hun heter Gullaug Jensd., et navn som peker mot slekten på vestre Nordby. Helst er det Gullaug Jensd. Hammersgård, som er f. 1726 og ugift i 1801. Hun er halvsøster av Jens Eriksen (f. 24.06.1758), altså han jeg nevner ovenfor. Disse to har felles mor. (De to første fadrene i listen er naboer på Flermoen.)Ut fra dette virker det temmelig sannsynlig at de to Jens Eriksen er en og samme person. Og når denne Jens Eriksen i Trysil faktisk også har sønnen Jens Jenssen på samme alder som Jens Eriksens sønn Jens Jenssen i Ekne, bør vel tvilen begynne å minske litt.Du trenger kun to bind av Trysilboka til dette, nemlig bind 1 og 2, som først ble utgitt i 1946. Disse er overkommelige å låne, selv om de er ganske fyldige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Var litt rask i (13):Gullaug Jensd. er antagelig Jens Eriksens eldre halvsøster, men hun er født i 1752, ikke 1726 (det gjelder en annen Gullaug). Se TB 2 s. 495 (nordre Hammersgård). Deres felles mor er Berte Torgalsd. (Audens) Sørhus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Fra en som har litt rede på slekter i området har jeg fått tilsendt en Lenke (se nr. 5), som viser begravelsen til Kirsti Jonsd. i Ekne, da bosatt på Selbuvaldet og gift med husmann Jens Eriksen. Hun dør 16.09.1825 og er da 72 (og trekvart?) år gammel, som (til den tid å være) meget bra stemmer med fødselsdatoen 18.03.1753 til Kersti Jonsd. på Støa i Trysil. (Så nøyaktig som her er vel alderen sjelden oppgitt.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Siden dette skal være så vanskelig, så følger her i stedet nødvendige søkedata:Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Alstadhaug i Skogn, Ministerialbok nr. 717A05 /1 (1825-1836), Døde og begravede 1825-1826, side 313.Kanskje en idé å spørre i Arkivforum hvorfor slik lenkelegging absolutt må være så konstruert umulig å få til?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Dalen

Takker så meget for innsatsen!Fine greier - fant dødsfallet, var jo noen år unna hva Trysilboka påsto...Nå har jeg (desverre) kommet over noe som kanskje sår tvil om at JE Kvasberget og JE Flermoen samme mann:Jens Ericsen Flermoen døper som nevnt (2) en sønn Jens den 28/11-1784: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9176&idx_id=9176&uid=ny&idx_side=-14>LenkeMen den 9/2-1784 døpes det en gutt Jon Jensen, og faren er Jens Ericsen Kvasberget (kol.1, øverst):

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Olav Åsvold

Jon Jensen Kvassberget ble døpt 9.2. 1783 – ikke 1784! Så Jon og Jens kan godt være brødre. Som Odd Roar skriver, er Jens Eriksen Kvassbergets halvsøster Gullaug fadder for Jens Eriksen Flermoens barn i 1784, og en annen av fadderne, Siri Gjermundsdatter, er fra et av brukene på Jens’ hjemgård Hammersgård. Navnet Torger brukes ikke i Trysil på denne tida; Torgal er det nærmeste du kommer!Jens Eriksen Kvassberget var altså født på Hammersgård i 1758. Mora Berit døde tidlig, og Jens vokste opp hos faren og stemora. Disse bodde på Kvassberget, som var seter under Hammersgård. Hovedbruket ble tatt over at Jens’ eldre halvbror Ole Jensen Hammersgård (Jens Eriksen solgte sitt arvelodd i Hammersgård til Ole Jensen i 1780, se Østerdalen pantebok 6 s. 603). Mer om dette kan du lese i Trysilboka bind 2 (Jeg har den ikke for hånden nå). Jens må ha bodd i Kvassberget da sønnen Torgal ble døpt 1/1-89, men ved skiftet etter faren i juni samme år bodde han på Buflod.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Vet ikke om det kan hjelpe, men hvis du ser på linken med folketellingen 1801 for Nedre Falstad på Ekne så finner du også på samme gården Ole Jonsen og kona Gjertrud Eriksdatter. De var også fra Trysil, og Gjertrud var halvsøster til den Jens Eriksen som ble født i 1758(med Erik Pedersen Ljørdalen som far). Den gangen kom jeg ikke på å se etter om Erik Pedersen hadde vært gift flere ganger. Det jeg har notert er:Erik Pedersen Lørdalen og Marit Jonsdatter Nes ble trolovet 22.09.1761 med forlovere Jon Jonsen Næs og Hans Hansen Næs. De ble gift 30.09.1761. Barn:1)Peder døpt 29.09.17622)Jon døpt 1763(her sto det kun Erik Pedersen som far har jeg notert).3)Marte døpt 02.07.17654)Gjertrud døpt 15.03.1767. Gift med Ole Jonsen Ljørdalen som var født i 1759. De var tremenninger, og måtte ha Kongelig tillatelse for å gifte seg.5)Peder døpt 28.06.17696)Ole døpt 07.07.17717)Erik døpt 29.06.1774Jeg forsket i disse på grunn av at jeg hadde fått oppgitt fra noen som hadde vært på slektsstevne at en av mine forfedre(Halvor Toresen Øymoen fra Stjørdal) skulle være brorsønn av Ole Jonsen fra Ljørdalen. Siden jeg ikke fikk det til å stemme, prøvde jeg også å finne ut om Oles kones slekt med det samme jeg den gangen hadde mikrofilmen med kirkebøker for Trysil på fjernlån. Så derfor altså har jeg de overforstående notater. Til nå har jeg ikke funnet at jeg har noen slektsmessig forbindelse til disse dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har noe mer her, og jeg fikk Lars Ove Wangensten til å slå opp for meg på Statsarkivet på Hamar. Jens Eriksen var jo gift med Kirsten Jonsdatter Qualberget.Lars Ove Wangensten sendte meg skiftet etter Kari Gjermundsdatter, som ser ut til å ha vært 14.01.1782. Gift med Jon Pedersen. Deres barn var:1)Peder Jonsen som var gift på gården(Ljørdalen)2)Ole Jonsen 24 år som var hos sin far.3)Kjersti Jonsdatter som var gift med Jens Eriksen Qualberget4)Marit Eriksdatter som var 19 år og i tjeneste hos 'faderen.Jeg har mistet notatene angående Jon Pedersen Ljørdalen og kona Kari og familien, men jeg mener å huske at Jon skulle være født ca 1711 og at moren het Marthe Jonsdatter og var født ca 1692(NB: Må sjekkes!!), og han ble gift i 1738 eller 1739 med Kari Gjermundsdatter som var født i ca 1720. De fikk første barn i 1738(?), og flere av barna deres døde som små. Ole Jonsen som ble født 1759 ble døpt 25.07 eller 25.08(?) Synd jeg ikke har notatene lengre, men nå var jo disse likevel ikke blant mine aner som jeg den gangen i ca 2002 trodde kanskje de var.Tidligere nevnte Halvor Toresen Øymoen fra Stjørdal som skulle være Ole Jonsen Ljørdalens brorsønn og ikke var det hadde jo en svigerfar Jon Jonsen født ca 1770 som jeg ikke har funnet ut av, og jeg trodde kanskje at han var Ole bror av Ole Jonsen Ljørdalen. Derfor fikk jeg Lars Ove Wangensten til å slå opp for meg i skiftet etter Kari Gjermundsdatter, men slik var det jo heller ikke. På tide å komme seg i seng tror jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Kommentar til (20):Denne utvandringen fra Trysil til Trøndelag er ganske interessant (inkl. Nordby via Tynset til Selbu og videre til Lødingen). Her er enda et tilfelle:Broren til Marit Jonsd. Nes (Jon-Nes), Halvor Jonsen (f. 1741), samt deres nevø Per Jonsen (f. 1754), flytter begge med sine familier til Værdal ifølge TB 2 s. 567 og 571. (Slekten på Jon-Nes er viden spredt i Hedmark også, bl.a. ætter slekten Walmsnæss i Osen dobbelt herfra. En av disse er mor til Kjell Aukrust med sine litt særegne skildringer av folket i et nabodalføre. Ellers er den godt utbredt i Trysil og Engerdal med flere velkjente ætlinger, bl.a. et par skimestere, en atomfysiker og en nåværende statsråd.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (21):Jon Pedersen (Torgals) Ljørdalen er sønn av Marte Jonsd. (Bakken) Nes, som er datter av Jon Olsen Sørhus. Sistnevnte er grandonkel til Jens Eriksens mor, Berte Torgalsd. (Audens) Sørhus.Ifølge (6) er Jens og Kersti søskenbarn, men her er det altså mer slektskap. (Dette er vel bare 'toppen av isfjellet' -- anetapet er ganske stort i en del Trysilslekter. Samme fenomenet finnes også i stor grad her i Osterfjorden og nok mange steder ellers.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Dalen

Du verden - her har det vært aktivitet i natt! Dette ble mye mer enn jeg hadde håpt på :-)B.O.Å. (19): Du har selvsagt rett i årstallet; gikk visst litt fort i svingene der.A.L.H. (20): Takker for bidraget. Hadde ikke slått meg at det kunne være slektskap mellom Giertrud og Jens E.O.R.Aa. (21): Anetap/anesammenfall er det en del av ja. Tar jeg for meg enkelte deler av mitt eget anetree, sprer det seg ikke akkurat ut som en eik, men er mer som ei søyleosp å regne...Denne turen til biblioteket for å få tak i TB1 og 2 blir mer og mer nødvendig skjønner jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Kari Gjermundsd. Heggeriset er fra Engerdal, men foreldrene hennes kommer som nevnt i (5) fra Trysil. Derfor har du antagelig ikke bruk for Engerdalsboka her, men den viser evt. mer sidelengs slekt. Regner med at Karis foreldre gjerne også har felles aner med annet opphav her, noe annet er usannsynlig. Orker ikke å se etter, siden det fort tar hele dagen med den slektsjungelen som finnes her.Tar med at jeg på en annen persons slektside ang. en her tilknyttet slekt (med innlogging) har lagt inn enkelte egne teorier om opphav bl.a. på Sørby (som altså ikke er klarlagt i TB). Kan evt. nevne det senere hvis noen av linjene her skulle komme i forbindelse med det, men det gjenstår å se.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.