Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#68082] Oppslag bygdebok for Jondal - Halvor Olufsen Vik ca1590-tallet

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Halvor Olufsen Vik døde trulig rundt ca 1590, han skal ha ein bror Knut Olufsen. Står det noe i bygdeboka om hvem som var deira foreldre og søsken? Hvem de var gift med? Andre søsken med ektefelle? Eller hvor desse brødrene kom fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei KarinEg var klar over den siden du linker til, og den er nok bakgrunnen for spørsmålet mitt. Derfor tok eg med heile familien under ett. Eg lurte på om det var brukt noen andre kilder i Jondalsboka. Eksempelvis så står det ikkje noe i den protokollen om hvor Knut Olufsen budde (sjøl om eg har ein mistanke).Kanskje står det noe i Jondalsboka om hvem som hadde eigd garden Lønninge forut for dette, eller ei indikering.I følge Strandvikboka står det flyktig at Haldor hadde 4 barn. Johannes, Lars, Børge og Marta, men ikkje hvem de vart gift med? Da Børje til Brattebø, Marta til Reisæter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Det finnes flere rettssaker vedk. Vik og Lønningen. Hvor tror du Knut Olafson bor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Når det gjeld Halvor O. og Knut O., så kommer nok de fra Hjertåker i Strandvik.Når det gjeld Knut O. så har eg magefølelse for Hjertåker sin nabogard Sundvor, med ein mulig sønn Halvor også plassert Sundvor.I 1563 bur ein Knut på Eikeland i Strandebarm, men den garden finn eg ikkje i bygdeboka. Uansett så trur eg at det er kobling fra Knut O. til Eikeland i Strandvik, der bur det også ein Halvor. Kanskje sønn av Knut, som diden får sønnen Oluf Halvorsen. Om dette er rett, ja det gjenstår det jo å bevise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Ja, det er riktig faren Olaf Asbjørnson er fra Hjertåker. Han kjøpte tre pund smør i Vik av Magnus Magnusson i 1558, hvilket sønnene til Magnus i hht. Jondal kommune; gards-og slektssoge Rasmus Aukland og Olav Skimmeland prøver å ta igjen på odel. Men rettssaker viser at det er langt flere etterkommere etter Magnus. Ja, jeg har også flere ganger sett nevnt at en Marita H. skal være g.til Reiseter, men har ikke sett noen dok. på det, derimot mener jeg å huske at jeg fant dok. på at en Marita var g.til Reistveit, Kvam, nevnt i forb. med salg av noe jord i Kvinnherad. Birger Halldorson Brattabø eide i Røssland i Kvinnherad mens Anders Røssland eide i Vik.[url="http://gandalf.aksis.uib.no/cgi-bin/diplom/thecgi.py?action=retrieveItemFromList&layout=max&coll=diplom&resultid=result_625320488_2009-03-13-18-26-22-883004&format=is&n=m_1_i_1>Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takker KarinDet er kun ein tanke, utifra det at disse slekter gifter seg med kvarandre. Eg registerer også at Sæbjørn navnet går igjen i enkelte familier, navnet er ikkje er mykje brukt og når det da gjeld Rogaland, så slår forbindelsen gjennom Knut Aga, tilbake til Talgje og Sæbjørn navnet der. Lars Halvorsen og Johannes Halvorsen hvem var de gift med?Ellers så er det jo dette som er hovedinnlegget, som eg prøver finne svar på, men dessverre så svært få kilder. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Løfter opp denne. Eg antar at innlegg 2 ivaretar søsken og foreldre til Halvor Olufsen, men hva heter Halvor sine barn og hvem var de gift med og hvor bodde de?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hei Oddvar.Hvem var Halvors mor og hvem var han gift med?. Jeg vet ikke ennå om dette er noen av mine, men er interessert i alt som rørte seg i dette området på 1500/1600 tallet.Du skriver jo at Halvor døde rundt 1590, men han var jo nevt i Bergen Rådstueprotokoll 1592-94, så han var vel fortsatt i live da?Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei RuneDet du spør om er meir eller mindre det samme som eg spør om, men ikkje fått svar på enda. Halvor døde kanskje seinare, slik eg no les rådstue protokoll. Mora heter Sygni i følge bygdeboka i Strandvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 8: Jeg har tidl. notert dette om de to:1. Lars Halldorson Vik (1585-1640) g. ca. 1618 m. Kristina Johannesdatter Norheim fra Kvam (d. 1678). På Vik i Jondal. Ant. sønn av Haldor Olson Vik, Jondal. Arvet større parter i Norheim, Århus, Tveit (Kinsarvik) og Røyso (Eidfjord) med hustruen, men tapte i 1618 en sak om åsetesretten til Norheim. Drev sagbruk og handlet mye med skottene i 1620 årene. S.s. Lars Haldorsen Brattebø som hadde sønnene Berge, Brattabøkongen og Johannes Larssøn Vik, lensmann i Jondal?2. Berge Haldorsson Brattebø Vik (ca. 1575 - 1640 Brattabø, Jondal). Sønn av Haldor Samsonsen eller Haldor Lauritzen Degernes? Stamfar til Brattabødelen av slekten. Ble boende på Brattabø i Jondal.Eide 1615 en part i Brattabø, og en part i Vik i Jondalen sammen med bl.a Helge Degernes og Anders Røsseland i Husnes (skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal 4. okt. 1639), samt parter i Guntveit, Espe i Ullensvang, Soldal i Kvam, og Røsseland i Kvinnherad (skjøte 15. feb. 1634). Måtte bøte for ugreie med grannen Ivar Baggarden, etter at han hadde funnet penger som han hadde gjemt. Eide bl.a i Meland der Hallgeir Samsonson var bosatt. Kjente barn: Lars, neste bruker av Vik i Jondalen.Dette er dere vel kjent med fra før, men likevel, håper noe av det kan være til hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei Christian.Takk for informasjonen. For oss i ytre strøk, som har mykje slekt å gjennomgå her ute, så blir det alvorlig mykje å få med absolutt alt. Eg har derfor ikkje hatt tid å ta for meg indre strøk enda, dette er jo også årsak til mitt innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Handegård har et eget avsnitt som heter; 'Hvilken Haldor?' i Kap. 12: Vik - Brattabø-greina (Etter Velde, Kolltveit, Eide, Meidell og Kiberg), tillater meg å legge inn noe her (håper det er greit, Odd :-) '''' 'Olav Asbjørnsons kone het Sygni, men er ellers ukjent. Olav og Sygni hadde 3 barn, sønnene Halldor og Knut og datteren Anna, gift med Lars Håvik. Halldor Olavson (Hjartåker) overtok gården etter sin far. Men han kom opp i en rekke prosesser om odels- og åseteretten til Vik og Kopren. Det er noen innviklede odelsprosesser som føres mellom Halldor Olavson på Vik og Haldor Degernes m. fl., som har odelsrett til Vik, skriver Velde. Tidligere avsagte dommer er referert i dokumentene. Også skiftet av 11. november 1596, der odelsgodset er delt på 8 odelsarvinger er nevnt. Førnevnte Arne Magnusson hadde 6 sønner og 1 datter, som fikk 7 parter. Den 8. parten fikk Svein, Arnes bror. Vi får nærmest inntrykk av at Halldor Olavson (Hjartåker) ikke hadde noen odelsrett, men bare satt med kjøpegods. Det hele er imidlertid så innviklet at det er vanskelig både for Kolltveit og Velde å dra noen entydig og klar slutning av dommen, og spørsmålet gjenstår et stykke på vei uløst: Er de seinere eiere av Vik sønner av Haldor Olavson Hjartåker eller av Haldor Degernes? Et faktum er det imidlertid at Haldor Olavson og hans sønn Johannes ser ut til å forsvinne fra Vik omkring 1600. Det er også slik at kona til Haldor Degernes (Maritta?) tilhørte Arne Magnussons linje, som eide gods i Røsseland, Vik og Kopren».I tidsskriftet «Sunnhordland» i 1943 hadde Anton Meidell en artikkel som går litt grundigere til verks enn Kolltveit/Velde, men heller ikke han kommer vel helt til bunns i problemene. Jeg tar nedenfor med litt av Meidells resonnement.' ''''''Men da må jeg nesten slutte med å kopiere. Dere får heller ta kontakt med Odd, meg eller andre som har Vår felles slektshistorie'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Det er berre å klikke seg inn på link i innlegg 2, så vil dere kunne lese hvordan dette slektsforhold henger sammen mellom Guttorm Lassesen Håvik, hans mor Anna Olufsdatter som da er datter til Oluf Asbjønsen Hjertåker etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.