Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Skorpen

[#68245] Hjelp til å tyde vanskelig skrift med mange latinske ord

Recommended Posts

Guest Knut Skorpen

I 1726 skreiv Vefsn-presten av og til små gravtaler inn i kyrkjeboka. Men dei er ikkje lette å lese, spesielt ikkje når språket er ispedd ein del latin.Nokre ord greidde eg å lese, men ei meining var det vanskeleg å sjå. Eg har nok lese noko feil, men er det muleg å koden?Så langt kom eg: Permanent sidelenke: LenkeDom. 22 Trin. 1726 begr. fra Andaas K. Anne Pedersd. d. Myrnes. P. Peder Nils. M. Karen Povelld, til Bartism. dom. en raad….. Pigeonge 70(el 10??) aar ina … til Ole Niels Aar.. . 3 aar ex ad patrem 1 aar Andaas til LC 5 5. aar Consrig ex ora faders Kune at bo i Kleiwen 9. aar. fra Kleiven byttede til Opland, ibi. 2. aar, sønig ad Andaas, ubi ad vita clausulam 26 1/2 aar. Honcstum. Conjugium, intime confoederatum i fulde 35 aar. Prolos. et Pigeb. f . Moderen attare sac etc cram noster vale ultum 3 ug dente discessam Eva vitare Eva mirbumSiden hiemme, somme tid oppe, at see sit Huus til gode endskiønt paa svage fødder, indtil fredagen for Alle Helgen, d 25 oct. om morgenen – Hun døde paa sin 2. mands skjød paa sengestokken. Hos?? icke, uden største Sorg, hendes egen Sl. Sjæl til største glæde, d. af Engle blev baaren ipso momento i Abrah. skjød, postyvem domicilicum, habuerat in corpus ann. 66 ½.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Det er vel en ordbok i latin du trenger, http://archives.nd.edu/latgramm.htm - dersom ingen med gode kunnskaper i latin melder seg.Lykke til! Jeg er spent på om du får noen mening i det som står der.Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Vi kan jo prøve på dugnad? Jeg leser ikke 'Pige Onge' i første linje, men 'Pige, onge[fehr]' - med andre ord er denne levnetsbeskrivelsen over en ugift kvinne, ca. 70 år.Ordet 'bartism' leser jeg som 'baptism.' - dåp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Den siste setningen er det 'postquam', ikke 'postyvem' - 'postquam' betyr 'etter'.Det at hun ble båret til 'Abrahams skjød' er et teologisk poeng, tror jeg. 'ipso momento' - 'i samme øyeblikk'. Såvidt jeg har forstått teologien er 'Abrahams skjød' det samme som 'limbo patris', men jeg trodde ikke det var en del av protestantisk teologi?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Dessuten er det vel 'fredagen før Alle Helgen' - hvis du sjekker kalenderen:Lenkeså vil du se at presten hadde sitt på det tørre hvis det står 'før', men at han var på ville veier hvis det står 'for'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvard Lundestad

Anna Persdotter,Andås,født på Myrneset av foreldre Per Nilsson og Karen Pålsdotter,døde fredag 25. oktober og ble begravet 17. november 1726, 66 1/2 år gammel. Hun hadde vært gift i 35 år med Arn (Arent) Persson. (De ble viet 1. januar 1691). Arn Persson var 9 år i Kleiva før han flyttet til Oppland, hvor han var i 2 år. Deretter flyttet han til Andås, der han nå hadde vært i 26 1/2 år. Anna Persdotter hadde født ei jente, som døde.Kjerkeboka viser også at Anna Persdotter ble gravfestet den 22. desember 1726.Forøvrig giftet Arent Persson seg på nytt i 1727 og døde samme år.Mvh Halvard L.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Latinordboka var til god hjelp! Er eit stykke nærare nå. Faktaopplysningane Hallvard kom med vil vere til god hjelp for å få meining. Då les eg førebels kyrkjebokinnskrifta slik:Dom. 22 Trin. 1726 begr. fra And- aas K. Anne Pedersd. fød (på) Myrnes P.(Far) Peder Nils. M.(Mor) Karen Povelsd, til Baptism. dom. en raad….. Pige onge (omtrent) inex til 70(el 10??) aar Ole Niels Aar.. . 3 aar ex ad patrem 1 aar Andaas til LC 5 5. aar (onsrig ex ora) faders Kunde etter bo i Kleiven 9. aar. fra Kleiven byttede til Opland, ibi. 2. aar, sønig ad Andaas, ubi ad vita clausulam (vor livet sluttet etter) 26 1/2 aar. Honcstum. Conjugium (i tvespann, dvs ekteskap), intime confolderatum i fulde 35 aar. Prolos. (etterkommere) et Pigeb. f . Moderen aettare sac etc oram (himmelens hellige land) noster vale ultum (vår ytterst sterke) 3 ug ante dis- cessam (3 uker etter atskilt) Eva vitare Eva mirbum (hvilket liv, hvilken sykdom!)Siden hiemme, somme tid oppe, at see sit Huus til gode endskiønt paa svage fødder, indtil fredagen for Alle Helgen, d 25 oct. om morgenen – Hun døde paa sin 2. mands skjød paa sengestokken. Hos?? icke, uden største Sorg, hendes egen Sl. Sjæl til største glæde, d. af Engle blev baaren ipso momento (selv øyeblikkelig) i Abrah. skjød, postquam domicilicum, habuerat in corpus ann. 66 ½. (etter å ha ventet i kroppen i 66 1/2 år)Tilføyd i margen: Var en Ar og enke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Reknestykket går opp: 20 år pike, 3 år i Åkvika??, 1 år hos faren, 5 år på Andås, 9 år i Kleiva, 2 år på Oppland, 26 ½ år på Andås = 66 ½ år.Då bokstaverer eg slik (eg vil gjerne ha hjelp til å tyde orda 'Honcstum' og 'Confoderatum'):Dom. 22 Trin. 1726 begr. fra Andaas K. Anne Pedersd. fød Myrneset, P. Peder Nils. M. Karen Povelsd, Baptism. dom. /til/ en raadfuld Pige onge 20 aar /inex til/ Ole Niels Aacvik??. 3 aar ex ad patrem 1 aar Andaas til LCS 5. aar, convict ex Arn Peders. Kone at bo i Kleiven 9. aar. fra Kleiven byttede til Opland, ibi. 2. aar, sønig?? ad Andaas, ubi ad vita clausulam 26 1/2 aar. Honcstum. Con- jugium, intime confoederatum i fulde 35 aar. Prolos. et Pigeb. f . Moderen /3 ug ante dis- cessam / /Qva vitare Qva mirbum/ /ættare sac oram etc. noster vale ultum/Siden hiemme, somme tid oppe, at see sit Huus til gode endskiønt paa svage fødder, indtil fredagen for Alle Helgen, d 25 oct. om morgenen – Hun døde paa sin 2. mands skjød paa sengestokken hos icke, uden største Sorg, hendes egen Sl. Sjæl til største glæde, d. af Engle blev baaren ipso momento i Abrah. skjød, postquam domicilicum, habuerat in corpus ann. 66 ½.Tilføyd i margen: Var en Ar og enke -------------- O. Dom 22 Trin: Var mig umuligt at komme af Seng, betjente 4 mennisker af Sengen. Dens miserere!-- og eg tolkar teksten slik:22. søndag etter trefoldighet (17. nov.) 1726 begravet fra Andås kone Anne Pedersdatter født på Myrneset, far: Peder Nilssen, mor: Karen Povelsdatter, Døpt [en] søndag til en rådfull pike [som var] omtrent 20 år i ro. Til Ole Nilssen Åkvik?? 3 år, bort til faderen 1 år, Andås til LCS (initialar?) 5 år, fulgte som Arn Pedersens kone å bo i Kleiven 9 år. Fra Kleiven byttet til Opland, sammesteds 2. år … til Andås, hvor livet sluttet etter 26 ½ år. Honcstum. I tvespann sterkt confoederatum i fulle 35 år. Etterkommere: Ett pikebarn fødte moderen 3 uker før de ble atskilt Hvilket liv, hvilken ulykke! Himmelens hellige land etc. vår ytterste styrke!Siden hjemme, somme tider oppe, å se sitt hus til gode endskjønt på svake føtter, inntil fredagen før Allehelgen, den 25. oktober om morgenen. Hun døde på sin 2. manns skjød på sengestokken hos ikke, uten største sorg, hennes egen salige sjel til største lykke, som av engler ble båret i samme øyeblikk i Abrahams skjød, etter å ha ventet i kroppen i 66 ½ år.Var ett år òg enke. ------------ O. Søndag 22. etter trinitas: Det var meg umulig å komme av seng, betjente 4 mennesker fra sengen. Bitende ulykke!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Coniugium er ekteskap. Dette ekteskap er intime confoederatum, dvs sterkt sammenføyd. Videre er det honestum (der du har skrevet honcstum), dvs moralsk høyverdig/hederlig/sømmelig.De levde nært knyttet sammen i et godt ekteskap i 35 år. 'Godt' blir litt flatt egentlig, akkurat som de andre ordene sømmelig etc virker oppstyltet sett ut fra vår tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Tusen takk for hjelpa!Vi fann rimeleg meinng i det som står!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

'Dens miserere' - er det ikke 'Deus miserere' - Gud være nådig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Det verkar rimeleg. Kanskje finst det ei forklaring på ringen (O-en) med prikk inni som står framom '22 Dom' på sida til høgre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.