Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Grete Singstad Paulsen

[#68249] Ligtale over Christopher Amundsen østre Hoel : 60 Aar 18 April 1821

Recommended Posts

Guest Grete Singstad Paulsen

Da Christopher Amundsen Hoel (Eidsvoll) døde ble hans liktale skrevet av Nicolai Wergeland: 'Ligtale over Christopher Amundsen østre Hoel : 60 Aar 18 April 1821' Liktalen er oppbevart hos Gunnerusbiblioteket i Trondheim og er ikke til utlån.Før jeg planlegger tur til Trondheim, lurer jeg på om noen kjenner til dokumentet eller vet om det finnes kopier tilgjengelig andre steder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Såvidt jeg vet er Nicolai Wergelands 'Liigtaler' utgitt i bokform. Så er det da spørsmål om 'din personen' er å finne der,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Takk for svar. Sjekket på Bibsys, men finner ikke helt ut om liktalene er samlet i én bok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

I 1830 utkom dette skriftet av N.W: 'Liig-Prækener over Bønderfolk i Eidsvold Præstegield.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Etter hva jeg forstår, er heller ikke dette skriftet til utlån - så da er jeg like langt....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Søk på 'Antikvariater i Norden' på Google!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

En slektning av meg har gjennom biblioteket fått kopier fra nevnte bok, så det finnes muligheter!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Hei Ola! Har i dag vært i kontakt med en hyggelig dame på Gunnerusbiblioteket i Trondheim. Jeg får tilsendt kopi av manuskriptet - så nå er jeg glad!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Chr. Amundsen Hoel finnes da heller ikke i skriftet fra 1830. Dette har jeg fått opplyst fra en som har 'oversikten'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

I Otto Nordheims 'Folke og hendinger i bygda vår' fra 1953, er det på side 24 satt opp ei liste over de 13 likprekener som er med i samlinga til Wergeland:1. Rasmus Larsen Aas, fem og firesindstyveaarig ungkarl, død 14. april 18242. Rasmus Olsen Langvæg, som døde knust av et styrtende tre i skogen, død 18. november 1817, 39 ar gammel.3. Ole Thoresen Graven, gårdmann, enkemann, død 15. desember 1821, 38 år gammel4. Marthe Marie Olsdatter Baarstad, enke, død 23. januar 1821, 67 år gammel5. Anne Larsdatter Løken, enke, død 25. april 1826, 61 år gammel6. Christian Nielsen haga, gårdmann, død 23. februar 1825, 69 år gammel7. Ingeborg Marie Olsdatter Snesrud, pike, 22 år gammel, død av tæring, død 23. februar 18208. Ole Larsen Aas, gårdmann, død 3. september 1827, 75 år gammel9. Hans Larsen Finstad, gårdmann, død 19. oktober 1825, 78 år gammel10. Anne Kathrine Olsdatter Habberstadbakken, kone, død på barselseng 13. januar 181911. Lars Christophersen Bierke, gårdmann, død 15. desember 1821, 52 år gammel.12. Christopher Jensen Dønnum, føderådsmann, død 15. april 1826, 71 år gammel13. Guldbrand Guldbrandsen Heiret, gårdmann, død 13. mai 1830, 36 år gammel.Likprekenen over Rasmus Larsson Ås er gjengitt i sin helhet. Det hadde vært av interesse om du kunne legge ut en avskrift av likprekenen over Kristoffer Amundsen her.Kan ellers opplyse at skiftet etter Kristoffer på Arstun 1 av Okgarden Hol ble begynt 6. juni og avslutta 7. august 1821

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Under N.W. på Wikipedia vil du dessuten finne oversikt over alle liktaler m-m.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Ja, på Wikipedia finnes en fin oversikt over Nicolai Wergelands produksjon.Der opplyses det at han i tillegg til de liktalene som nevnes av Trond Øivindsson Lunde i innlegg 10, skrev følgende liktaler:Liigtale over Præsteænken Kathrine Rachløw Wolf i Næs Præstegaard : 88 Aar gammel : 14 Junii 1839[Liktale over] Jomf. Grefsen 16 September 1839Ligtale over Marthe Mathilde Nielsen 15 Aar gl. : 18 Juni 1832Ligtale over Christopher Amundsen østre Hoel : 60 Aar 18 April 1821

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

(10) Takk for at du la ut oversikten over liktalene! Kan gjerne legge ut liktalen over Christopher Amundsen her hvis det er av interesse. Alle disse liktalene skulle vel egentlig vært scannet og samlet på ett sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Har vært i kontakt med Lars Ove Wangensteen og liktalen vil snart være å finne der. http://wangensteen.net/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Og det ser ut som om jeg også kan publisere (etter noen mailer og telefoner):'Liig-Prækener over Bønderfolk i Eidsvold Præstegjeld. af Nicolai Wergeland'Hvis det skulle være av interesse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

(15), Ja, det er absolutt av interesse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Veldig flott tiltak av Lars WQangensteen - Takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Lars Ove Wangensteen skulle det være :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Liktalen over Christopher Amundsen østre Hoel, skrevet av Nicolai Wergeland i 1821, er nå å finne på hjemmesiden til Lars Ove Wangensteen: http://wangensteen.net/Takk til Lars Ove!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Til Grete: Jeg holder på å transkribere Ligtalen du etterlyste, for meg selv og en bror som også er interessert. Det er foreløbig noen 'huller', for det er en tildels uklar skrift, men jeg skal prøve å fylle dem. Hvis du vil ha transkripsjonen, kan jeg sende den via E-post, må da i tilfelle ha din adresse.Det vil imidlertid ta noe tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Singstad Paulsen

Hei Ola!Så flott! Jeg har strevd med å forstå innholdet, så jeg er takknemlig for en transkripsjon.Min adresse er grete krøllalfa apcom.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.